Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Rozprávaj mi o láske

Slovo láska je v dnešnom čase sprofanované. Mnohí ľudia, najmä však mladí, nepoznajú podstatu, podoby ako aj pôvod lásky. Ba niektorí už ani neveria v lásku, zvlášť v manželskú lásku, čo býva najčastejší dôvod neúspešných vzťahov, vzťahov plných zmätkov a nedorozumení.
Michel Quoist vynikajúcim zrozumiteľným spôsobom objasňuje pojem LÁSKA, odhaľuje jej krásu, veľkosť, ale aj jej nároky. Obsahu knihy dal tajuplnú a podmanivú atmosféru. Jeho rozprávanie o láske je zaodeté príbehom, v ktorom istý mladý človek pravidelne navštevuje mudrca, ktorý ho pomaly sprevádza pri objavovaní lásky. Mudrc pritom až dojemne pravdivo vystihuje myšlienkový vývoj a vnútorné zápasy mladého človeka a ponúka mu jedinečnú možnosť sa s láskou zoznámiť, naučiť sa milovať v čistote srdca a tak sa pripraviť na život v nerozlučnej dvojici.

Rozprávaj mi o láskeMichel QuoistLúč2015-500,00 Kč

Povídej mi o lásce

Kniha dává mnoha mladým, kteří dospěli, nebo jsou na prahu dospělosti, námět k přemýšlení a poskytne „chuť milovat“ – připraví je na lásku. Láska se dnes stala banalitou, ztratila hodnotu, „zvěcněla“. Znehodnotit lásku znamená vlastně narušit život. Byl už nejvyšší čas vrátit lásku na její pravé místo v srdci člověka a světa, znovu objevit její nekonečnou dimenzi. V autorových úvahách a meditacích, oděných do příběhu mladého člověka, který je doprovázen při svém objevování lásky mudrcem, se to podařilo neopakovatelným způsobem.<BR>Michel Quoist je jedním z nejznámějších francouzských spisovatelů duchovní literatury.

Povídej mi o lásceMichel Quoist
Portálkniha2009-53259,00 Kč

Mezi člověkem a Bohem

Přemýšlí-li moderní člověk o světě, bývá zneklidněn, často i naplněn úzkostí. Ać ho dovede v mnohém vysvětlit, v lecčems ovládat a předvídat jeho budoucnost, před otázkou jeho smyslu zůstává s prázdnýma rukama. Ale i mnozí „věřící“ redukují křesťanské vidění světa na více méně neurčitý soubor zásad morálního života. Kde najít východisko z tohoto moderního labyrintu? Nejednu cennou inspiraci poskytne čtenáři u nás oblíbený francouzský teolog, upravený překlad jeho díla Mezi člověkem a Bohem vychází již ve druhém vydání. Michel Ouoist pocházel z Le Havre ve Francii. Původně pracoval jako textilní dělník, v roce 1947 ukončil studium teologie a přijal kněžské svěcení. Později studoval sociologii a habilitoval se prací „Město a člověk“. Z francouzského originálu přeložil Vladimír Rudolf, revize podle nového vydání Vlasta Hesounová.

Mezi člověkem a BohemMichel Quoist
Vyšehradkniha2004-53198,00 Kč

Bůh mě čeká

Bůh mě čekáMichel QuoistKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-5240,00 Kč

Setkání

Autor v knize představuje život křesťanů, kteří se obětovali Bohu, všechny uvedené příběhy jsou pravdivé.

SetkáníMichel QuoistCivitaskniha1994-5269,00 Kč

Povídej mi o lásce

Úvahy o lásce, v nichž se autor pokouší odhalit její krásu, velikost i nároky. Texty jsou přioděny příběhem: Jeden mladý člověk pravidelně navštěvuje mudrce, který jej provází při jeho objevování lásky.

Povídej mi o lásceMichel QuoistPortálkniha1993-52209,00 Kč

Cesty modlitieb

Autor odpovedá na celkom presné potreby dnešného človeka. Nepíše ako spisovateľ uzavretý vo svojej izbe, pokúša sa byť apoštolom v živote, mať vnímavý sluch na hlas života. Jednoducho – píše presvedčivo, priamo a vecne, jazykom zrozumiteľným pre moderného človeka. Kniha je rozdelená do štyroch kapitol. V nich hovorí o človeku a jeho živote, o jeho blížnych a o jeho živote s Kristom.

Cesty modlitiebMichel QuoistLúčkniha SK1992-01112,00 Kč