Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Malý kompas víry

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Malý kompas víryMax Kašparů
Cestakniha2020-19119,00 Kč

Deset kroků k radosti

Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dobré kvality je také pocit radosti a štěstí. Absolutně šťastný ovšem není nikdo na světě. Ani perský šách, ani naftový magnát z Kuvajtu. Bažení po dokonalém štěstí je klamné, a někdy může vést naopak k pocitu zmarnění nebo dokonce k chorobnému stavu těla či psychiky. Máme-li žít o něco šťastněji, musíme pro to něco udělat a vrátit se ke staletími ověřené životní praxi a k moudrosti otců. Desatero kroků, které nabízí obsah této útlé publikace, je spíše nabídkou, jak být šťastnější než kompasem, který by ukazoval směr k dokonalému štěstí.

Deset kroků k radostiMax Kašparů
Cestakniha2020-1989,00 Kč

Rozhovory pod věží

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Rozhovory pod věžíMalý kompas víryMax Kašparů
Cestakniha2019-42228,00 Kč

O mozcích a bezmozcích

V knize, kterou drží čtenář v ruce, nechává autor nahlédnout do jednotlivých pater jeho mnohotvárného pohledu na svět. Kněz, který v pondělí píše články do novin a časopisů, v úterý coby soudní znalec objíždí věznice, ve středu pracuje v České televizi, ve čtvrtek učí esperanto, v pátek ordinuje ve svém „salónním hypnotáriu“, v sobotu přednáší na vysoké škole a v neděli stojí v kostele na kazatelně, vidí život z mnoha úhlů.

O mozcích a bezmozcíchMax Kašparů
Cestakniha2018-40138,00 Kč

Věroměr

I když v praxi používáme barometr, tachometr nebo spirometr, nemůžeme mít věrometr. Přesto se Max Kašparů pokusil napsat Věroměr. Aspoň jako pomůcku pro rozlišení víry živé, víry mrtvé a víry v bezvědomí.

VěroměrMax Kašparů
Cestakniha2018-4068,00 Kč

Nebudu hrát divadlo před Boží tváří (česky)

Dlouho jsme ho znali jako psychiatra a jáhna. Dnes je to řeckokatolický kněz a člověk, který odmítá hrát divadlo před Boží tváří. Kniha přináší průřez životem malého Jaroslava z české Žirovnice, jeho dětstvím bez otce, školními a studentskými léty, příběh osobního obrácení a setkání s vírou. Dozvíte se zajímavé okolnosti jeho první zrušené svatby i druhého sňatku, úspěšného, i když uzavřeného po několikahodinové známosti. Max Kašparů vám prozradí více i o své cestě povolání jáhna a kněze, nechybějí ani osobní návody na spokojené manželství a zdravý život.

Nebudu hrát divadlo před Boží tváří (česky)Kněz a psychiatr Max Kašparů v rozhovoru s Martinem LižičiaremMax Kašparů
Martin Ližičiar
BeneMediakniha2018-37345,00 Kč

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou (slovensky)

Poznali sme ho ešte ako diakona a psychiatra a mnohí sme aj čítali knihy alebo počúvali jeho prednášky. Kto je však Max Kašparů zblízka? Aká je jeho životná cesta, čo sa skrýva „za“…? Kniha prináša silný rozhovor s h. prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslavom Maxmiliánom Kašparů, PhD., Dr. h. c., človekom, ktorý je dnes gréckokatolíckym kňazom, no celý život odmietal hrať pred Božou tvárou divadlo. V knižnom rozhovore sa dočítate: - o tom, že tu vôbec nemusel byť, ak by sa jeho mama rozhodla inak, a tiež o jeho náročnom detstve bez otca; - o zmarenej svadbe s nevestou, ktorá to vzdala pár dní pred obradom, ale aj o novej známosti, trvajúcej len pár hodín, ale zavŕšenej úspešnou svadbou a doterajším pevným manželstvom; - o domácich poštových holuboch, vysokoškolských skúškach, skúsenostiach s hypnózou i o písaní poézie; - o aktuálnej kňazskej službe i o tom, že niekedy je v spovednici lekárom i kňazom zároveň. V knihe nájdete aj poctivé rady do života: - na čo si pred manželstvom dávať pozor a aké sú nášľapné míny v manželstve; - čo s chorými manželstvami, v ktorých môže byť jeden z manželov psychopat; - ako v živote nevyhorieť a mať zdravé telo, ducha i dušu.

Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou (slovensky)Max Kašparů
BeneMediakniha2018-08345,00 Kč

Nahoru a našišato

Čas běží a autor, který před deseti roky vydal svoji úspěšnou publikaci Třicet případů aneb malé, bílé, kulaté, končí svoji lékařskou praxi, aby se mohl věnovat jinému poslání. Především kněžskému. Říká, že společnost, ve které žijeme, potřebuje více zdraví duchovní než duševní.

Nahoru a našišatoMax Kašparů
Cestakniha2017-41138,00 Kč

O bludných kruzích a bludných kamenech (2.vyd)

"Už více než pětatřicet roků naslouchám ve své ordinaci lidským osudům. Povětšinou těm, které se týkají vztahů. A to nejen vztahů mezi mužem a ženou, dětmi a rodiči nebo vztahů mezigeneračních, ale i těm, které se vytvořily mezi rodiči a školou, občanem a institucí nebo učiteli a jejich žáky. Jde o stesky, jejichž četnost i obsah se postupem času rozšiřují. Po těch letech mohu říci, že všechny vztahy, společně se stavy, vytváří bludný kruh. Mimo svoji ordinaci se pohybuji prakticky po všechna léta ještě mezi soudy, výchovnými ústavy mládeže, kriminály, komisemi péče o dítě a více než dvacet let se věnuji soudnímu znalectví. Denně se setkávám nejen s duševními chorobami, ale i s takovými specialitami jako jsou vraždy, loupežná přepadení, znásilnění, sexuální zneužívání dětí, trestné činy alkoholiků a toxikomanů. Koneckonců i já sám se pohybuji v bludných kruzích patologického prostředí tohoto světa a nacházím zde i bludné kameny, které dělají lidské životy skutečně přetěžkými. Kruhy i kameny jsou v prostoru, kde řešení složitých osudů mých klientů neladí s učenými knižními teoriemi a proto v této publikaci nebudu vycházet z teorií, ale z mojí lékařsko-diakonské praxe. Pokud se čtenář na některé stránce takzvaně "najde", možná mu svitne i naděje na řešení jeho osobního problému. A v takovém případě jsem tuto knížku nepsal zbytečně." (Z předmluvy)

O bludných kruzích a bludných kamenech (2.vyd)Max Kašparů
Cestakniha2017-1298,00 Kč

Kalendář 2017 s Radiem Proglas a texty Maxe Kašparú

Kalendář je znamením plynoucího času. Žijeme v té části světa, kde na rozdíl od východních kultur, chápeme čas nikoli jako veličinu točící se v kruhu, ale jako fakt ubíhající lineárně. Lépe řečeno v úsečce, kde na jedné straně je počátek Alfa a na druhé straně smysl dějin Omega. Vědomí o minulosti, přítomnosti i budoucnosti je dáno, jako jedinému z tvorů na této planetě, pouze člověku. Jen ten si dovede uvědomit svůj počátek, aktuální existenci i vlastní konečnost a každý kalendář je svědkem všech těchto událostí. Pokud by náš život byl pouhopouhou a limitovanou náhodou v kosmickém časoprostoru, měl by smysl pouze v něm a jedna kolonka kalendáře by byla konečná. Bůh dal ovšem člověku v čase, prostoru i hmotě smysl nadčasový. Soustřeďme se proto na plné prožívání přítomného okamžiku, který kontinuálně vychází z minulosti a spojitě se stává budoucností. Ponechme svoji minulost Božímu milosrdenství, přítomnost Boží lásce a budoucnost Boží prozřetelnosti.

Kalendář 2017 s Radiem Proglas a texty Maxe Kašparústolní kalendář s církevním a občanským kalendáriemMax Kašparů
Cestakalendář2016-2259,00 Kč

O bludných kruzích a bludných kamenech

"Už více než pětatřicet roků naslouchám ve své ordinaci lidským osudům. Povětšinou těm, které se týkají vztahů. A to nejen vztahů mezi mužem a ženou, dětmi a rodiči nebo vztahů mezigeneračních, ale i těm, které se vytvořily mezi rodiči a školou, občanem a institucí nebo učiteli a jejich žáky. Jde o stesky, jejichž četnost i obsah se postupem času rozšiřují. Po těch letech mohu říci, že všechny vztahy, společně se stavy, vytváří bludný kruh. Mimo svoji ordinaci se pohybuji prakticky po všechna léta ještě mezi soudy, výchovnými ústavy mládeže, kriminály, komisemi péče o dítě a více než dvacet let se věnuji soudnímu znalectví. Denně se setkávám nejen s duševními chorobami, ale i s takovými specialitami jako jsou vraždy, loupežná přepadení, znásilnění, sexuální zneužívání dětí, trestné činy alkoholiků a toxikomanů. Koneckonců i já sám se pohybuji v bludných kruzích patologického prostředí tohoto světa a nacházím zde i bludné kameny, které dělají lidské životy skutečně přetěžkými. Kruhy i kameny jsou v prostoru, kde řešení složitých osudů mých klientů neladí s učenými knižními teoriemi a proto v této publikaci nebudu vycházet z teorií, ale z mojí lékařsko-diakonské praxe. Pokud se čtenář na některé stránce takzvaně "najde", možná mu svitne i naděje na řešení jeho osobního problému. A v takovém případě jsem tuto knížku nepsal zbytečně." (Z předmluvy)

O bludných kruzích a bludných kamenechMax Kašparů
Cestakniha2016-2268,00 Kč

O zemi beze studu

Tvrdá a nevybíravá slova autora na adresu těch, kteří se podílejí na marasmu doby, nebo nedovedou zabránit krizi doby a rozkladu hodnot, které zachvacují stále více občanů naší vlasti. Je dobré, že se najdou slušní lidé, kteří to dokáží tak říci jako autor a dokáží nastavit zrcadlo politikům a lidem zneužívajícím. prof. Vladimír Smékal Žijeme v zemi, kde nic není hanba. Zhasla nám světla v podobě moudrých, pokorných a statečných lidí. Na jejich místa nastoupily sebevědomé bludičky. Ony také svítí, ale místo světel, která ukazují cestu, vedou lidi do bažin. Žijeme v zemi, která onemocněla relativismem a povrchností. Byť máme na jedné straně přebujelé právo, máme na druhé straně podvyživenou spravedlnost. Zelenou mají povrchní vztahy, názory, zábava a povrchní vzdělání. Žijeme v zemi, ze které se vytrácí cit pro čest, důstojnost, noblesu, džentlmenství a vytříbené chování. Neexistují pozitivní vzory. Zmizela obyčejná lidská slušnost a bourají se všechna osvědčená tabu.

O zemi beze studuRozhovory s Maxem KašparůMax KašparůCestakniha2016-04138,00 Kč

Třicet případů aneb Malé bílé kulaté

"Nebyl jsem, v případě napsání této útlé publikace, inspirován majorem Zemanem ani jeho třiceti socialisticko - kriminalistickými kousky, ale výzvou mých přátel, abych zavzpomínal na třicet roků své lékařské, především psychiatrické praxe a vybral z nich stejný počet vážných i veselých příběhů."

Třicet případů aneb Malé bílé kulatéMax Kašparů
Cestakniha2015-46, 2007-0195,00 Kč

Malý kompas víry (4.vyd)

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Malý kompas víry (4.vyd)Max Kašparů
MCMkniha2015-1295,00 Kč

Malý kompas víry - 3. vydání

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Malý kompas víry - 3. vydáníMax KašparůMCMkniha2014-1189,00 Kč

Po provaze ke Kristu

Knížky Maxe Kašparů si nacházejí cestu k lidským srdcím takřka samy. Příčinou úspěchu je hluboká lidskost autora samého, ale i jeho znalost lidských srdcí; proto je vzájemná komunikace tak snadná, srdečná a přináší své ovoce. <BR>Určité věci člověk nemůže vnímat v mládí nebo ve středním věku: jsou výsadou začínajících šedin. Může o nich mluvit jen ten, kdo už si něco prožil. Nemám tím na mysli hotové odpovědi, ale spíše hotové otázky: otázky, které jdou pod kůži a vedou k zamyšlení, otázky, které provokují k novému hledání, i ty, které rozjasní tvář úsměvem či údivem, protože „koho by tohle napadlo“!<BR>Kdo by v knížce Maxe Kašparů hledal hlubokou teologii nebo odborné biblické výklady, bude zklamán. Ale patří-li čtenář do kategorie těch, jimž je určeno věnování, tedy k těm, kteří nepřestávají hledat, určitě si tu najde jak pokrm na cestu, tak i motivaci pro další hledání.<BR><BR>(z úvodu Vojtěcha Kodeta)

Po provaze ke KristuMax Kašparů
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-04, 2013-15129,00 Kč

Inými slovami

Kniha obľúbeného autora otvára svojimi sto zamysleniami novú knižnú edíciu "Na minútu". V tejto publikácii si všíma v myšlienkových jednohubkách najrôznejšie stránky ľudského života. Ponúkané zamyslenie treba podobne ako jednohubky nechať na jazyku voľne sa roplynúť v našich vlastných úvahách.

Inými slovamiMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2013-3686,00 Kč

Věroměr

Často nám chybí objektivní kritéria, která by nám pomohla poznat, jak jsme na tom se svou vírou. Pronikavé a zároveň laskavé a vtipné postřehy, pomáhající ven z bludného kruhu křesťanského sebeuspokojení, jsou jádrem této knížky, která nám pomáhá oživit a uzdravit naši víru. Ilustrace ing. Jan Herálecký.

VěroměrMax Kašparů
MCMkniha2013-3469,00 Kč

Po lane ku Kristovi

Premonštrátsky diakon, psychiater a autor mnohých publikácií pozýva čitateľa na odvážnu cestu za Ježišom Kristom po nezvyčajnej dopravnej komunikácii, ktorou je lano. Uviazané je na jednej strane v našej aktuálnej životnej situácii a druhým koncom ukotvené na vrchole Božieho vrchu.
Autor nepredkladá univerzálne rady ani hotový návod na cestu, ale od čitateľa vyžaduje schopnosť myslieť obrazne, vedieť rozvinúť podobenstvo a porozumieť obsahu symbolov. Max Kašparů je slovenskej verejnosti známy aj ako kazateľ, prednášateľ a exercitátor.

Po lane ku KristoviMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2013-11117,00 Kč

O bludných kruhoch a bludných kameňoch

Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách. Hovorí o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva. Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov i komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy.
V útlej publikácii nájde čitateľ aj kus svojho osudu a tiež podnet na to, ako osobný problém vyriešiť.

O bludných kruhoch a bludných kameňochMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-13103,00 Kč

V plášti aj dalmatike

Nové vydanie obľúbenej knihy Maxa Kašparů, známeho českého spisovateľa, psychiatra a premonštrátskeho diakona. Obsahuje súbor esejí o problémoch jednotlivých ľudí a súčasnej spoločnosti vo vzájomných vzťahoch k Cirkvi a kresťanskej tradícii vôbec.

V plášti aj dalmatikeMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2010-52257,00 Kč

V spätnom zrkadle

Inšpiratívny text Maxe Kašparú podfarbený umeleckými fotografiami Jindřicha Štreita.

V spätnom zrkadleMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-01177,00 Kč

Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita

Želivský premonstrátský jáhen a psychiatr Max Kašparů se v této knize s dosud neuveřejněnými fotografiemi Jindřicha Štreita věnuje tentokráte pohledu zpět. Nikoli proto, aby vzpomínal na staré a zašlé, ale aby ze zpětného zrcátka svých lékařských a duchovních zkušeností nabídl čtenářům krátký pohled do obou jmenovaných světů.

Ve zpětném zrcátku Jindřicha ŠtreitaMax Kašparů
Cestakniha2009-01248,00 Kč

30 prípadov alebo malé, biele, guľaté

"Nebol som pri písaní tejto útlej knižky inšpirovaný majorom Zemanom, ani jeho tridsiatimi socialisticko-kriminalistickými kúskami, ale výzvou mojich priateľov, aby som si zaspomínal na tridsať rokov svojej lekárskej, predovšetkým psychiatrickej práce a vybral z nich taký istý počet vážnych i veselých prípadov."

30 prípadov alebo malé, biele, guľatéMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2008-0178,00 Kč

Do výšky volím pád

Premonstrátský jáhen, vystudovaný psychiatr a pedagog Max Kašparů vypráví o svém dětství a mládí, o své konverzi, vzpomíná na nesnadné hledání povolání, hovoří o těžké situaci církve v dobách vládnoucího ateismu. Tehdy, za jedné bezesné noci si vybavil dávno zapomenutý verš Františka Halase: „Proti přitažlivosti zemské, do výšky volím pád.“

Do výšky volím pádMax Kašparů v rozhovoru s Janem Paulasem; druhé, rozšířené vydáníMax Kašparů
Jan Paulas
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01289,00 Kč

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

Krátké, radostné meditace věnované radostem všedního dne, a tomu, jak je nalézat.

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů2. vydáníMax Kašparů
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01109,00 Kč

Zápisník potulného kazateľa

Predhovor:
Max Kašparů patrí k autorom, ktorým nechýba tvorivá invencia a nápady na vyjadrenie skutočností, ktoré si my často už ani nevšímame a berieme ich ako samozrejmé. Lenže ony také samozrejmé nie sú. Treba sa nad nimi zamýšľať, zaujímať k nim osobný postoj a vyvodzovať z nich závery pre svoj každodenný život.
Autor nerieši veci subjektívne, iba z vlastného úzkeho zorného uhla, ale zasadzuje ich do najširších existenciálnych súvislostí. Už mnoho rokov sa usiluje vo svetle evanjelia rozlúštiť a pochopiť aktuálne životné stanoviská a predovšetkým pocity dnešného kresťana a pomáha mu zasadiť ich do úrodnej pôdy radostnej zvesti.
Jeho profesia psychiatra ho predurčuje k tomu, aby bol v stálom kontakte s okolím a mal ruku na pulze dnešnej doby. Na všetkých jeho textoch je viditeľné úsilie Wbšie porozumieť nielen súčasnému človeku a jeho správaniu, ale i osídlam, do ktorých môže upadnúť, pred čím Max Kašparů varuje svojou jemnou iróniou a niekedy až sarkazmom, prítomnými skôr medzi riadkami než explicitne. Oba tieto prostriedky nie sú samoúčelné, ale majú za cieľ postaviť dobre viditeľné varovné značky, upozorňujúce, na nebezpečenstvo a súčasne ukazujúce správny smer, ktorého jediným spoľahlivým garantom je Božie slovo a Cirkev.
Kniha sa dobre číta aj po štylistickej stránke, pretože sa vyhýba akýmkoľvek zaužívaným kresťanským klišé, bežným v literatúre tohto druhu. Tým udržuje človeka v napätí a v pozornosti voči tomu, čo príde ďalej, ako sa situácia vyvinie a aký nečakaný - ale zároveň prísne logický a na zásadách evanjelia postavený - záver autor vyvodí.
Kniha je veľmi cenná aj tým, že každá úvaha v nej sa končí rozjímavou modlitbou, a teda ústi do rozhovoru s Bohom. Pre každého môže byť veľmi cenným návodom na to, ako svoju osobnú modlitbu rozvíjať, kam ju obrátiť a ako sa vlastný- mi slovami dôverne rozprávať s Osobou, ktorá nás z lásky povolala k existencii na tomto svete."

Zápisník potulného kazateľaMax KašparůKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2008-0178,00 Kč

Zápisník potulného kazatele

Jinak přistupujeme k četbě Jízdního řádu, jinak k četbě detektivního románu. U prvního se dozvíme, v kolik hodin budeme v cíli plánované cesty, ve druhém se na konci dočteme rozuzlení celého případu. Zcela jinak je potřebné přistupovat k textu, který předkládá autor - "potulný premonstrátský kazatel". Je "polotovarný" a zve čtenáře, aby si cíl cesty i vyřešení případu dokončili sami. Pokud by se tato publikace měla jmenovat jinak, tak by jí nejlépe slušel titul "Malé kostelní puzzle".

Zápisník potulného kazateleMax KašparůCestakniha2008-0195,00 Kč

Sedmero zastavení u klíčové dírky

Publikace nám dovoluje nahlédnout do pracovny psychiatra a premonstrátského terciáře Maxe Kašparů a zamyslet se nad otázkami a problémy, které občas musí řešit každý člověk nebo dvojice lidí při výběru partnera.

Sedmero zastavení u klíčové dírky2. dotiskMax KašparůCestakniha2007-0168,00 Kč

Hypnóza, pastorální kauza

Kniha obsahuje vybrané kapitoly z hypnologie ve vztahu k pastorální praxi.

Hypnóza, pastorální kauzaMax KašparůTrinitaskniha2005-52299,00 Kč