Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Z túžby podeliť sa

Marián Gavenda v roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu. Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a Leviciach. V roku 2001 mu Ján Pavol II. udelil titul pápežský prelát.<BR>

Z túžby podeliť saFragmenty z vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v rokoch 1988-1993Marián Gavenda
Serafínkniha SK2017-09120,00 Kč

Potrebujeme nedeľu?

Nedeľa by pre kresťana nemala byť obyčajným voľným dňom.
Ako ju sláviť, aby bola skutočne dňom Pána?
Objavme pravý zmysel nedele a obohaťme seba aj život svojich blízkych.

Potrebujeme nedeľu?Marián GavendaDon Bosco2015-440,00 Kč

Pôst neznamená len nejesť mäso

Má ešte dnes zmysel postiť sa? A vieme, ako na to?
Inšpirujme sa pri výbere osobného predsavzatia a nepremeškajme príležitosť, ktorú nám ponúka pôstny čas.

Pôst neznamená len nejesť mäsoMarián GavendaDon Bosco2015-110,00 Kč

V sile Slova

Kniha vychádza z obľúbenej rovnomennej relácie Rádia Lumen. Ponúka úvahy nad evanjeliami na nedele a sviatky roku A doplnené o praktické podnety a citáty cirkevných otcov a svätých.

Každá úvaha sa skladá z graficky oddelených častí.
1. Text evanjelia: Čitateľovi má pripomenúť evanjelium z nedeľnej liturgie.
2. Kontext: V stručnej syntéze dáva dané evanjelium do súvisu s liturgickým rokom, s ostatnými biblickými čítaniami, najmä prvým čítaním danej nedele, a v prípade súvislého cyklu aj do súvisu s evanjeliami predchádzajúcich nedieľ.
3. Prehĺbenia: Vo vybraných veršoch alebo celých vetách daného úryvku hľadáme hlbší význam a vzájomné prepojenia. Treba ich čítať meditatívne a doslova ich kontemplovať.
4. Otázky a odpovede: Sú vybrané predovšetkým z rovnomennej rozhlasovej relácie, kde odzneli zo strany poslucháčov alebo vyplynuli z bežnej skúsenosti. Odpoveď niekedy rozširuje teoretické poznatky, inokedy poukazuje na praktický význam, prípadne navrhuje aplikáciu v živote.
5. „Ilustrácie“: Ponúkajú niekoľko citátov na myšlienkovú ilustráciu evanjelia. Pozostávajú z diel cirkevných otcov, známych svätcov ale aj súčasných duchovných spisovateľov.

V sile SlovaLiturgický rok AMarián GavendaDon Boscokniha SK2014-26260,00 Kč

Čerpajme milosť zo sviatostí

Každý z nás túži byť spasený.
Na ceste k spáse nám Cirkev ponúka sviatosti.
Uvedomujeme si ich silu? Čo máme robiť, aby nám sviatosti prinášali hojné ovocie?
Ponúkame Vám niekoľko námetov do každodenného života.

Čerpajme milosť zo sviatostíMarián GavendaDon Boscokniha SK2014-130,00 Kč

Na životných cestách

Nie je to dobrodružný román, ale ani učebnica, ba ani učená kniha histórie, i keď tej histórie a nielen osobnej je tam hodne. Mali sme pred očami naše slovenské rodiny, kde sú aj študenti, aj zvedaví otcovia a matky. Myslel som aj na našu strednú inteligenciu, ktorá už utvára širokú vrstvu obyvateľstva a niektoré úseky našich najnovších dejín nepozná. Potom som mal na zreteli našich kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a aj angažovaných laikov. Každý nech si vyberie, čo sa mu viac hodí.

Na životných cestáchRozhovory kardinála Jozefa Tomku a Mons. Mariána GavenduJozef Tomko
Marián Gavenda
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2013-17216,00 Kč

Svätosť pre každého

26 číslo z edície viera do vrecka.
Patrí svätosť len vyvoleným alebo sa dá dosiahnúť aj v bežnom živote?
Môže sa stať svätým len bezchybne dokonalý človek?
Ponúkame Vám niekoľko podnetov mystiky každodennosti.

Svätosť pre každéhoMarián GavendaDon Bosco2013-1339,00 Kč

Prečo žiť denne z Božieho slova?

Trináste číslo z edície Viera do vrecka
Zdá sa, že Boh už stovky rokov komunikuje tým istým spôsobom.
Platí to aj pre tretie tisícročie?
Ako si nájsť cestu k Bohu, aby jeho slovo premieňalo náš život?
A môže vôbec Boh hovoriť do nášho života?

Prečo žiť denne z Božieho slova?Marián GavendaDon Boscokniha SK2012-2239,00 Kč

S Kristom po Via Dolorosa

Úplne nové a originálne spracovanie krížovej cesty nielen na Pôstne obdobie.
Pomáha veriacemu v duchu prejsť a v srdci prežiť Ježišovu historickú bolestnú cestu, ktorou kráčal od Pilátovho sídla na vrchol Golgoty.
Zároveň čitateľa pozýva pripojiť sa k pútnikom a prejsť v duchu či spomienke súčasnou jeruzalemskou Via Dolorosa. Jej atmosféru približujú autentické fotografie.
Knižka však predovšetkým ponúka podnety na uvažovanie, ako môže človek dneška niesť s Kristom kríž na bolestných krížových cestách života. Praktické katechézy sú pretkané biblickými citátmi, doplnené podnetmi na rozjímanie a modlitbu.

S Kristom po Via DolorosaMarián GavendaDon Bosco2011-520,00 Kč

Pane, nauč nás modliť sa

Len modliaci sa človek môže naučiť modliť sa. Ako prežívať deň v rytme modlitby? Čo s ťažkosťami pri modlení? Praktické rady a odporúčania na ceste k pevnému postoju modlitby.

Pane, nauč nás modliť saMarián GavendaDon Boscokniha SK2010-5239,00 Kč

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancie

Publikácia je súborom ôsmich vedeckých textov z oblasti filozofie, teológie, žurnalistiky a teórie vedy, ktoré odzneli vo forme prednášok na Letnej škole organizovanej Filozofickou fakultou KU v Ružomberku a grantovanou skupinou Local Society Initiative (LSI FF KU) v r.2005 na Spišskej Kapitule.

Jazyk ako platforma komunikácie a tolerancieMarián Gavenda
Tadeusz Zasępa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2005-52151,00 Kč

Na pluze života

Na cestách i necestách naším pestrým svetom mal kaplán Marián Gavenda popri pase a troche peňazí vždy so sebou fotoaparát a malý notes. Zaznamenával si, čo práve život prinášal, praktické veci, ale aj úvahy a reflexie. Pomáhalo mu to plnšie vnímať pulz života a lepšie vnímať mnohé súvisy. Vďaka tomu sa rodil určitý štýl cestovania i vnímania života a sveta. Táto kniha je zhmotnením jeho cestovateľských zážitkov.

Na pluze životaMarián GavendaSpolok Svätého Vojtechakniha SK2005-52211,00 Kč

Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?

Zborník zo seminára FF KU a FVO 28.-29. januára 2005. Vydala FF KU v Ružomberku a Fórum pre vedecké otázky v Bratislave.

Plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?Marián Gavenda
Antonín Randa
Katolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2004-53130,00 Kč