Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Roucho

Román Roucho se odehrává v době říše římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. v první polovině 1. století po Kristu. Líčí neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny, římského patricije Marcella: Zúčastnil se hostiny na císařském dvoře, kde opilého následníka trůnu hosté oslavovali jako boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za trest byl proto poslán do nehostinné Gazy v Palestině a ustanoven velitelem tamní římské posádky. Znamenalo to pro něj odloučení od jeho milé dívky Diany i od rodičů, doprovázet ho směl jen věrný otrok Demetrius. Mezi povinnosti posádky římské pevnosti v Gaze patřilo udržovat v Jeruzalémě klid o velikonočních svátcích. Marcellově setnině navíc připadl úkol skutečně „historický“ – ukřižovat Ježíše Krista. Tak se k němu, do jeho vlastnictví dostalo Kristovo roucho. Nebyl to ovšem pouhý kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo se ho dotkne nebo se do něj obleče, mocně působí. Roucho začíná tedy v Marcellově životě zaujímat čím dál tím důležitější místo, až dramaticky změní celý jeho život…
Roucho (poprvé vydáno v roce 1942) může někomu vzdáleně připomínat slavný Sienkiewiczův román Quo vadis? V anglicky mluvících zemích se ho ve 20. století prodalo přes tři miliony výtisků, přeloženo bylo také do mnoha jazyků. Za druhé světové války ho v nacistických zajateckých táborech rozšiřovala křesťanská organizace YMCA.

RouchoLloyd C. DouglasKarmelitánské nakladatelstvíkniha2012-06295,00 Kč

Velký rybář

Velký historický román o biblickém rybáři Šimonovi, kterého později sám Ježíš pojmenoval jménem "Petr - Skála". Jak se to stalo, že bezvýznamný rybář mohl vykonat velké skutky pro Boha a dokázal před nejmocnějšími římskými vládci svědčit o Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání? Kniha nádherným a velmi citlivým způsobem popisuje cestu následování, kterou se Šimon Petr ubíral za svým milovaným Mistrem. <BR>Luteránský pastor Lloyd C. Douglas žil v první polovině 20. století v USA ve státě Indiana, od r. 1933 se cele věnoval literární činnosti. K jeho úspěšným dílům patří např. i známý historický román "Roucho", vydaný v KNA v roce 2003.

Velký rybářLloyd C. Douglas
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53339,00 Kč

Roucho

Hlavní postavou rozsáhlé románové fresky D. Lloyda je římský voják Marcellus, jehož setnina dostala za úkol ukřižovat Ježíše. Po úspěšně splněném úkolu připadne Marcellovi Kristovo Roucho. Marcellus s tímto podivným zavazadlem přijímá od císaře Tiberia nový úkol: jako konfident, má do Říma podávat zprávy o vznikajících křesťanských společenstvech. Ani sám vyzvědač ale nedokáže zůstat vůči novému učení netečný.
Strhující děj románu je situován nejen do biblické Palestiny a imperátorského Říma, ale i na další místa středomoří, mísí se v něm postavy smyšlené s těmi historickými, v politickém a náboženském kontextu nechybí ani vroucí milostný příběh. Kniha vyšla poprvé v roce 1942 v USA a YMCA ji rozšiřovala v zajateckých táborech v nacistické říši.
Po knize sáhnou nejen všichni milovníci velkých příběhů a historie, ale jistě i čtenáři takových knih jako je Sienkiewiczovo Quo Vadis či Gravesův Já, Claudius.

RouchoLloyd C. DouglasKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01295,00 Kč