Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vláda klíčů

Jako Šestovovy Athény a Jeruzalém představují autorovu syntézu filosofickou, tak Potestas clavium (Vláda klíčů) je považováno za syntézu autorova teologického pohledu. Autor sází na existenciální paradoxy života, kterými zdařile narušuje uzavřené myšlení, spokojené se svým sebedefinováním. Jde rovněž o vážnou reflexi k tématu papežského primátu.

Vláda klíčůPotestas claviumLev Šestov
Refugiumkniha2019-21420,00 Kč

Noc v Getsemanech

Utrpení francouzského myslitele a přitom svěží originalita jeho životních paradoxů v každé době rekrutují historiky filosofie ke stále novému přeintepretování jeho odkazu. Šestovovův styl hutných aforismů jako by byl ve své kůži.

Noc v GetsemanechPascalova filosofieLev ŠestovRefugiumkniha2007-0199,00 Kč

Athény a Jeruzalém

Co má společné antické, jakoby „profánní“ dědictví s myšlením biblickým? Tuto otázku si křesťanští myslitelé stavěli v každé době. Výrazně svérázný ruský myslitel-existencialista hledá odpověď ve svých upřímně hledačských exkurzech.

Athény a JeruzalémLev ŠestovRefugiumkniha2005-52400,00 Kč

Kierkegaard a existenciální filosofie

Autor zaujímá svérázné místo v evropském existenciálním myšlení. Zaměřuje se především na kritiku racionalismu jak ve filosofii, tak v theologii.

Kierkegaard a existenciální filosofieLev ŠestovOikoymenhkniha1997-0198,00 Kč