Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Na slovíčko, Sylvia

Na slovíčko, SylviaLadislav Csontos
Lúčkniha SK2017-0963,00 Kč

Verejne aj utajene

Naša práca nechce zostať iba pri suchých výpočtoch faktov, ktoré možno nájsť v katalógoch a iných dokumentoch, ale chce poukázať na životodarnú silu charizmy sv. Ignáca z Loyoly, ako sa prejavila v ostatných takmer sto rokoch, keď – podobne, ako to bolo na prelome 18. a 19. storočia v Spoločnosti Ježišovej na celom svete – politický režim chcel zlikvidovať vieru a všetky jej prejavy... Táto duchovná kontinuita sa nepretrhla, aj keď vonkajšie okolnosti boli maximálne nepriaznivé.

Verejne aj utajeneJezuité na Slovensku v rokoch 1919 až 2014Ladislav CsontosRefugiumkniha2016-10270,00 Kč

Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Žiadatelia o cirkevný sobáš sú veľmi často vzdialení životu farského spoločenstva a vonkoncom nemajú účasť

Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncileGloria Braunsteiner
Ladislav Csontos
Dobrá kniha2015-100,00 Kč

Základné črty spirituality Nového zákona

Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým prostredníctvom duchovnej skúsenosti samotného Ježiša, odhalením jeho originálneho, nového a intímneho vzťahu s Bohom, do ktorého svojou nezištnou láskou vovádzal svojich apoštolov a učeníkov. Prostredníctvom apoštolov aj veriacich všetkých čias chce voviesť do intimity svojho vzťahu s Bohom Otcom, ako hovorí „mojím a vašim Otcom“. Dáva nám poznať nový obraz Boha, ktorý prináša nielen nový vzťah k Bohu ako k Otcovi, ale aj nové vzťahy k blížnym a v komunite veriacich. Osobitne si všímame tri prvotné spoločenstvá v Jeruzalem, v Antiochii a v Korinte so všetkými ich obohacujúcimi duchovnými aspektmi i s tienistými a problematickými stránkami, ktoré nám dávajú spoznať opravdivú dynamiku života viery. Aj problémy a spory sú príležitosťou na hlbšie pochopenie viery a jej prežívanie v každodennom živote, ktorý ovplyvňovali a ovplyvňujú rozličné kultúrne faktory.

Základné črty spirituality Nového zákonaLadislav CsontosDobrá knihakniha SK2014-46130,00 Kč

Rozvedení katolíci

Jedenáste číslo z edície Viera do vrecka
Ako nájsť životnú cestu po rozvode či rozluke manželstva?
Má Cirkev čo ponúknuť rozvedeným a znovu zosobášeným?
Prečo nesmú pristupovať k Eucharistii?
Chápeme správne význam sviatostného manželstva?

Rozvedení katolíciLadislav CsontosDon Boscokniha SK2012-2239,00 Kč

Jednou nohou v kriminále

Úsmevné i vážne rozprávanie pátra Csontosa o jeho ceste za kňazským a rehoľným povolaním, o pôsobení tajného kňaza v rokoch komunizmu, o spoločenstvách, o tajnej Cirkvi, o štúdiu a tajnej formácii nových rehoľníkov, o hrdinstve mnohých, ktorí vykonávali neúnavný apoštolát pod stálou hrozbou väzenia. O neistom živote, keď bol človek stále jednou nohou v krimináli, ale vždy oboma nohami na pevnej zemi, zaistenej dôverou v Božiu prozreteľnosť a ochranu.

Jednou nohou v krimináleLadislav CsontosDobrá knihakniha SK2003-0162,00 Kč