Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ve své lásce nás předem určil

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu zavržených hříšníků. Nabyl přesvědčení, že spása je naprosto nezasloužený dar a následně popřel význam lidské svobody. Jeho výklad v člověku vzbuzoval spíše úzkost než naději, o které hovoří Písmo. Vladimír Boublík se odvážil postavit Augustinově autoritě a předložil docela odlišné řešení, opírající se o moderní exegezi pavlovských listů. Předurčení definoval jako neodvolatelné Boží rozhodnutí, jehož obsahem je účast celého lidstva na Božím životě v Kristu. Přítomná práce ukazuje, že Boublíkova teologie vychází nikoliv jen z akademického, ale především z bytostného hledání odpovědi na otázku lidského osudu, poznamenaného hříchem, utrpením a smrtí. Rýsuje se již na stránkách duchovního deníku, který si autor vedl v době svých studií. Celá jeho tvorba prozrazuje záměr oslovit současného člověka a vést ho ke Kristu, který stojí ve středu autorova uvažování. Tato práce je pokusem na česko-římského teologa navázat. Představuje jeho pojetí předurčení a v některých bodech ho dále rozvíjí. Především vnáší světlo do dříve nevyjasněného problému Kristova prvenství v předurčení.

Ve své lásce nás předem určilKateřina Brichcínová
Trinitaskniha2017-22479,00 Kč

Teologie v utkání s pluralitou náboženství

Z obsahu:<BR><BR>Předmluva - Karel Skalický<BR><BR>I. LIDSKÝ A TEOLOGICKÝ PROFIL VLADIMÍRA BOUBLÍKA<BR>Obraz osobnosti a teologie Vladimíra Boublíka (1928-1974) podle dochovaných pramenů - Jiří Žůrek<BR><BR>II. PŘEHLED A PRŮZKUM ROZMĚRŮ TEOLOGIE VLADIMÍRA BOUBLÍKA<BR>Predestinace: Sv. Pavel, Sv. Augustin a Vladimír Boublík - Kateřina Brichcínová<BR>Boublíkova teologie prvotního hříchu - Tomáš Machula<BR>Boublíkova teologie dějin spásy (Myšlenky česko-římského teologa jako inspirace pro církevní historii) - Rudolf Svoboda<BR>Teologická antropologie mezi Antonínem Lenzem a Vladimírem Boublíkem - Tomáš Veber<BR>Od věrohodnosti křesťanského zjevení k teologii očekávání (Boublíkova fundamentální christologie a její inspirace pro současnou fundamentální teologii) - František Štěch<BR>Qoud omnes dicunt Deum. Jazyk víry v reflexi Vladimíra Boublíka - Martina Pavelková<BR>Boublíkovo pojetí Eucharistie na základě učení Tomáše Akvinského - František Norbert Vehovský, O.Praem.<BR><BR>III. BOUBLÍKOVA TEOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ V PROMÝŠLENÍ A DOMÝŠLENÍ<BR>Ježíš a (mimokřesťanská) náboženství. Aktualita Boublíkovy koncepce - Piero Coda<BR>Boublíkovo pojetí titánismu a hledání podstaty krize evropské civilizace - Roman Míčka<BR>Boublíkův projekt „náboženská skutečnost v dějinách spásy“ a její vztah k judaismu - Jan Samohýl<BR>Boublíkova teologie náboženství a její spor s Rahnerovým „anonymním křesťanem“ ve světle nového vymezení Nadpřirozena - Karel Skalický<BR><BR>O autorech

Teologie v utkání s pluralitou náboženstvíPřínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnocení jeho žákůKateřina Brichcínová
Karel Skalický
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01200,00 Kč