Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vyznání na hraně času a věčnosti

První díl pamětí česko-římského teologa, katolického kněze a pedagoga Karla Skalického vypravuje o době jeho dětství a dospívaní v jižních Čechách a v Praze a je zároveň strhujícím svědectvím mladého člověka, který se z touhy po kněžství odhodlal k dramatickému útěku z komunistického Československa do Rakouska a posléze do Itálie.

Vyznání na hraně času a věčnostiVšechny cesty vedou do ŘímaKarel Skalický
Trinitaskniha2020-21288,00 Kč

Revolvit lapidem

Kniha projevů, promluv, kázání, úvah a homilií významného česko-římského teologa Karla Skalického (nar. 1934) míří k těm čtenářům, pro které je v životě důležité hledání smyslu, pravdy, krásy a duchovního přesahu. Profesor Papežské Lateránské univerzity a někdejší sekretář kardinála Josefa Berana, jenž žil čtyřicet let v římském exilu, se tu představuje nikoliv jako akademický pracovník, nýbrž jako katolický kněz, který se vydal svým dílem sloužit potřebným.

Revolvit lapidemProjevy z let 1966 - 2019Karel Skalický
Trinitaskniha2019-20329,00 Kč

Církev v Evropě, Evropa v církvi

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz napínavého vyprávění, obohaceného o jedinečné osobní svědectví autora, jenž žil převážnou část svého života v Římě, v centru církevního, teologického a politického dění.

Církev v Evropě, Evropa v církviTeologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluceKarel Skalický
Trinitaskniha2019-11398,00 Kč

Za naději a smysl

K. Skalický je katolickým knězem. Tematické zaměření jeho Za naději a smysl naznačí anotace/podtitul na přebalu: „…krize evropského vědomí/náboženský profil Evropy/cesty judaismu a křesťanství/filozofie českých dějin/teologie naděje…“ Kniha se skládá z pěti statí, respektive pronesených přednášek (Pokus o krátký nástin náboženského profilu Evropy, Křesťanství a evropská civilizace, Krize evropského vědomí a její kořeny, Moltmannova teologie naděje, Prolegomena k budoucí filozofii českých dějin) a tří rozhovorů (Ve studentských letech o svobodě rozhodování, Po letech exilu o vlastním životě, Doma o uskutečňování koncilu). Kniha je uvedena kratší předmluvou O. Mádra a je doplněna o autorovu biografii i o bibliografický přehled. Až za bibliografií je jako dodatek kratší text Opus magnum: Fundamentální teologie. K. Skalický se ptá, co představuje křesťanství v evropské kultuře, čím bylo a jaké by být mělo. Zkoumá vývoj křesťanství i v kontextu Východu. Hovoří o úkolech současného křesťanstva, mimo jiné o nutnosti jeho sjednocení. Pojednává i o jednotlivých tradicích českého národního vědomí (cyrilometodějská, svatováclavská, husitsko-bratrská, svatojánská, obrozensko-masarykovská).

Za naději a smyslKarel SkalickýZvonkniha2014-2555,00 Kč

Po stopách neznámého Boha

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha.
Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepodává sice nezvratný důkaz Boží jsoucnosti, ale připravuje půdu pro vědecky lépe podloženou odpověď, že jediné, poslední, neotřesitelné zakotvení veškerého smyslu je Mysl Boží.

Po stopách neznámého BohaKarel SkalickýAulakniha2010-5282,00 Kč

Po stopách neznámého Boha

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha.<BR>Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepodává sice nezvratný důkaz Boží jsoucnosti, ale připravuje půdu pro vědecky lépe podloženou odpověď, že jediné, poslední, neotřesitelné zakotvení veškerého smyslu je Mysl Boží.

Po stopách neznámého BohaKarel Skalický
Trinitaskniha2010-52249,00 Kč

Teologie v utkání s pluralitou náboženství

Z obsahu:

Předmluva - Karel Skalický

I. LIDSKÝ A TEOLOGICKÝ PROFIL VLADIMÍRA BOUBLÍKA
Obraz osobnosti a teologie Vladimíra Boublíka (1928-1974) podle dochovaných pramenů - Jiří Žůrek

II. PŘEHLED A PRŮZKUM ROZMĚRŮ TEOLOGIE VLADIMÍRA BOUBLÍKA
Predestinace: Sv. Pavel, Sv. Augustin a Vladimír Boublík - Kateřina Brichcínová
Boublíkova teologie prvotního hříchu - Tomáš Machula
Boublíkova teologie dějin spásy (Myšlenky česko-římského teologa jako inspirace pro církevní historii) - Rudolf Svoboda
Teologická antropologie mezi Antonínem Lenzem a Vladimírem Boublíkem - Tomáš Veber
Od věrohodnosti křesťanského zjevení k teologii očekávání (Boublíkova fundamentální christologie a její inspirace pro současnou fundamentální teologii) - František Štěch
Qoud omnes dicunt Deum. Jazyk víry v reflexi Vladimíra Boublíka - Martina Pavelková
Boublíkovo pojetí Eucharistie na základě učení Tomáše Akvinského - František Norbert Vehovský, O.Praem.

III. BOUBLÍKOVA TEOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ V PROMÝŠLENÍ A DOMÝŠLENÍ
Ježíš a (mimokřesťanská) náboženství. Aktualita Boublíkovy koncepce - Piero Coda
Boublíkovo pojetí titánismu a hledání podstaty krize evropské civilizace - Roman Míčka
Boublíkův projekt „náboženská skutečnost v dějinách spásy“ a její vztah k judaismu - Jan Samohýl
Boublíkova teologie náboženství a její spor s Rahnerovým „anonymním křesťanem“ ve světle nového vymezení Nadpřirozena - Karel Skalický

O autorech

Teologie v utkání s pluralitou náboženstvíPřínos Vladimíra Boublíka v přístupech a hodnocení jeho žákůKateřina Brichcínová
Karel Skalický
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01200,00 Kč

Ježíš Nazaretský

Je Ježíš jako každý jiný člověk jen částečkou vesmírného ústrojenství vybaveného pevným pletivem zákonitostí svého fungování, včetně zákonitosti rození a umírání, anebo je naopak Ježíš právě člověkem a jen tím člověkem, který toto pletivo svým životním příběhem protnul, že z vězení těchto zákonitostí vystoupil do svobody života, který už není lapen v tomto pletivu a v jehož světle se konečně jasně vyjevuje, že svět a dějiny nejsou vůbec to první a to poslední, ani Svět ani Dějiny, ani Alfa ani Omega, ale pouze a jedině to druhé a to předposlední? Toto je ono dilema, před které „fenomén Ježíš Nazaretský“ staví každého z nás s výzvou rozetnout ho aktem svobodné, a přece rozumné, ale vždycky odvážné víry pro alternativu „Ježíš“.

Ježíš NazaretskýOtázka a výzva člověku naší dobyKarel Skalický
Jihočeská univerzitakniha2008-01120,00 Kč

Čeští svědkové promýšlené víry

Sborník příspěvků ze symposia, které pořádala Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s úmyslem zmapovat krajinu současného českého myšlení v jeho metafyzické, náboženské a teologické dimenzi. Jednotliví autoři se věnují dílčím aspektům vztahu filosofie a teologie, a při tom prezentují východiska a metody svého myšlení. Zvučná jména přispěvatelů jistě přitáhnou pozornost nejen odborníků a studentů teologie a filosofie, ale též každého zvídavějšího čtenáře se zájmem o filosofii a křesťanství.<BR>AUTOŘI:<BR>Egon Bondy, Ladislav Hejdánek, Erazim Kohák, Jaroslav Krejčí, Zdeněk Kučera, Oto Mádr, Radim Palouš, Jolana Poláková, Aleš Prázdný, Karel Říha, Karel Skalický, Jan Sokol, Jakub S. Trojan, Karel Vrána

Čeští svědkové promýšlené víryFilosofie a teologie v interakci u současných českých myslitelůKarel Skalický
Rudolf Svoboda
CDKkniha2004-53149,00 Kč

V zápase s posvátnem

Kniha V zápase s posvátnem (původně vyšla italsky) je plodem uvedeného autorova zájmu. Seznamuje se základními rysy vývoje vědeckého bádání o náboženství od druhé poloviny 19. století do 70. let 20. století. Karel Skalický zde podrobně zkoumá historický, filozofický a zejména metodologický kontext jednotlivých škol a myslitelů, kteří se náboženské skutečnosti z různých úhlů pohledu věnovali, a kriticky hodnotí jejich výsledky i použitou metodu. Vymezené období zahrnuje většinu „klasiků“ v oboru studia náboženství (mj. M. Müller, J. Frazer, S. Freud, C. G. Jung, E. Durk­heim, W. Schmidt, R. Pettazzoni, A. E. Jensen, R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade, B. Malinowski, G. Dumézil, C. Lévi-Strauss, R. Bellah nebo P. L. Berger). Na rozdíl od populárněji laděné práce Po stopách neznámého Boha nabízí tato kniha širší tematický záběr a náročnější výklady, přesto nezapře svého autora, který dovede i odborný text psát velice čtivě, vtipně a s nezaměnitelným románským espritem.

V zápase s posvátnemKarel Skalický
CDKkniha2004-53345,00 Kč

Radost a naděje

Tato kniha má zpřístupnit českému čtenáři jeden z nejdůležitějších dokumentů druhého vatikánského sněmu, pastorální konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. Kniha je napsána formou komentáře, jenž ukazuje, jak konstituce vznikala, co jasně vykládá, co naznačuje a napovídá a co přechází mlčením. Svůj komentář autor předkládá na základě stručného nástinu dějinného vývoje jednotlivých pastorálních problémů v církvi, a to na pozadí zákulisí sněmovního jednání, v němž se tento pro církev tak důležitý dokument zrodil.

Radost a nadějeKarel SkalickýKarmelitánské nakladatelstvíkniha1999-52189,00 Kč

Česko-římský teolog Vladimír Boublík

Sympozium k nedožitým 70. narozeninám Vladimíra Boublíka

Česko-římský teolog Vladimír BoublíkMonica Schreier
Karel Skalický
Teologická fakulta Jihočeské univerzitykniha1998-5395,00 Kč

Po stopách neznámého Boha

Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků novodobého bádání, aby na jejich základě ukázal, že vědecké bádání nevede k popírání Boha. Nepodává sice nezvratný důkaz Boží jsoucnosti, ale připravuje půdu pro vědecky lépe podloženou odpověď, že jediné, poslední, neotřesitelné zakotvení veškerého smyslu je Mysl Boží.

Po stopách neznámého BohaKarel SkalickýTrinitaskniha1998-53159,00 Kč

Ekumenismus na Druhém vatikánském koncilu

Svědectví přímého účastníka jedné z nejdůležitější události uplynulého století. Autor se věnuje nejen proměnám vztahů katolické církve k pravoslaví a protestantským církvím, ale také teologickému vývoji židovsko-křesťanského dialogu.

Ekumenismus na Druhém vatikánském konciluKarel SkalickýKarmelitánské nakladatelstvíkniha1997-01159,00 Kč