Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Hledání duše zítřka

Vybrané texty filosofa, vysokoškolského učitele a překladatele Karla Flosse jsou svědectvím o duchovním proudění v českých zemích v druhé polovině minulého století, ale též na úsvitu nových časů po sametové revoluci. Za vytrvalým hledáním nadějnější cesty stojí osobnosti na první pohled sice stěží slučitelné (M. Habáň, J. L. Fischer, H. Küng), autor je však přesvědčen, že nakonec je pro všechno jeho úsilí směrodatná starost o osud křesťanství či ještě přesněji Ježíšovy věci. Též proto se odvažuje nazvat svou antologii Hledání duše zítřka. Flossův duchovní vývoj byl zásadně ovlivněn ekumenickým seminářem v pražských Jirchářích - dnes sní o tom, aby se podobné iniciativy opět staly jedním ze zdrojů nadějnější budoucnosti.

Hledání duše zítřkaKarel Floss
CDKkniha2012-42398,00 Kč

Bůh vždycky zatřese stavbou

Co je v životě hlavní cesta a co je epizoda; kdo jsou směrodatní lidé a k čemu potřebujeme křesťanství a jeho hořké pravdy; jak čeká Bůh a nakolik se lze pro člověka obnažit, a k čemu je to dobré? Knižní rozhovor Sylvy Fischerové s filosofem Karlem Flossem představuje nezvykle otevřený dialog o zákrutách životních cest, plný zásadního tázání stejně jako průhledů do kulturního života české společnosti v minulých desetiletích, v nichž jsou představeny mj. aktivity olomouckých dominikánů, počátky Charty 77 i peripetie v životě Josepha Ratzingera, nynějšího papeže Benedikta XVI., jejichž svědkem Karel Floss byl.<BR>V rozhovorech, které s filosofem Karlem Flossem s pozoruhodnou otevřeností vede básnířka Sylva Fischerová, se čtenář intimně a často v překvapivých souvislostech potkává s řadou známých myslitelských osobností, s nimiž Karla Flosse (+1926) svedlo dohromady společné hledání a někdy i náhoda. Už od gymnazijních let se účastnil aktivit olomouckých dominikánů, vedených Metodějem Habáněm, včetně Akademických týdnů. V r. 1948 vstoupil do dominikánského řádu, jehož členové byli v dubnu r. 1950 po násilné likvidaci řeholí internováni. Nějakou dobu nalézal zaměstnání pouze mimo sféru školství a kultury. V 60. letech se účastnil ekumenického semináře v pražských Jirchářích (spolu s J. Němcem, L. Hejdánkem, J. S. Trojanem, J. Sokolem, V. Freiem, O. Mádrem), později řady dalších bytových seminářů, zejména v Olomouci a na Sázavě ve spolupráci s bratrem Pavlem, komeniologem a historikem filosofie. Habilitován byl v r. 1991 v Olomouci, kde představuje jednu z ústředních osobností při obnově katedry filosofie. V dalších letech pokračuje v pedagogické i badatelské práci, věnuje se překladům, zakládá nadaci Prokopios na Sázavě, kde od r. 1985 žije. Tato nadace později spolupracuje s nadací Světový Éthos – Weltethos Tübingen, jejímž ředitelem je Hans Küng; nadace již od počátku organizuje řadu aktivit včetně každoročních Letních filosofických škol na Sázavě. V letech 1996–98 byl Karel Floss členem senátu Parlamentu ČR za sociální demokracii.

Bůh vždycky zatřese stavbouRozhovor Sylvy Fischerové s Karlem FlossemKarel Floss
Sylva Fischerová
Vyšehradkniha2010-5299,00 Kč

Cesty k porozumění jinému

Pavel Hošek – Wilfred Cantwell Smith – vědec a humanista<BR> Ivan Štampach – Mezináboženské vztahy v pojetí Wilfreda Cantwella Smithe ve srovnání s jinými koncepcemi<BR> Karel Floss – Víra a náboženské vyznání u Wilfreda Cantwella Smithe<BR> Zdeněk Vojtíšek – Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe<BR> Summary

Cesty k porozumění jinémuTeologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfreda Cantwella SmitheKarel Floss
Zdeněk Vojtíšek
Dingirkniha2009-01175,00 Kč

Hans Küng

Soubor čtyř studií, věnovaných nejdůležitějším myšlenkám velikého křesťanského myslitele Hanse Künga u příležitosti jeho osmdesátých narozenin.<BR><BR>Hans K?ng a jeho dílo<BR>Hermeneutické předpoklady teologie náboženství Hanse Künga<BR>Küngova koncepce mezináboženských vztahů ve srovnání s jinými pojetími<BR>Hans Küng a filosofie

Hans KüngTeolog na hraněHans Küng
Dingirkniha2008-01175,00 Kč

Liturgický rok "C"

Zamyšlení nad liturgickými texty

Liturgický rok "C"Karel FlossmannKarmelitánské nakladatelstvíkniha1998-01258,00 Kč

Liturgický rok "B"

Liturgický rok "B"Karel FlossmannKarmelitánské nakladatelstvíkniha1997-01220,00 Kč

Liturgický rok "A"

Výklad 1. čtení, žalm, 2. Čtení.

Liturgický rok "A"Karel FlossmannKarmelitánské nakladatelstvíkniha1994-52220,00 Kč