Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Na misijných cestách II.

Kniha aj DVD priblíži ďaleké kraje, národy a kmene a povzbudí nás, aby sme si rozšírili nielen pohľad, ale aj srdce na celý svet a pomohli v misijnom úsilí, ktoré zároveň prispieva k obnove a posile viery. Dielo podáva obraz o živote Cirkvi v rozličných svetadieloch (Afrika, Ázia, Amerika, Oceánia, Európa). DVD obsahuje dokumentárne filmy s použitím autentických videozáberov archívu kardinála Jozefa Tomka.

Na misijných cestách II.Jozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2015-53330,00 Kč

Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi

Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda k slovanským národom bolo príležitosťou usporiadať v Ríme medzinárodný vedecký kongres na tému Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Hostiteľmi podujatia boli dve prestížne rímske vedecké a vzdelávacie inštitúcie: Pápežský východný inštitút a Pápežská Gregorova univerzita. Na kongrese vystúpili kardináli Tomko, Dziwiś, Bozanić, Duka, Ravasi a viacerí biskupi. Zásadné prednášky prezentujúce súčasný stav cyrilometodských štúdií a nové pohľady na cirkevný, politický, biblický a misijný kontext ich pôsobenia predniesli významní odborníci z viacerých krajín vrátane Slovenska.

Zborník z tohto kongresu teda predstavuje praktické kompendium poznatkov o pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Ponúkame ho do pozornosti nielen historikom, ale predovšetkým tým, ktorých zaujímajú národné dejiny, dejiny stredoveku. Veľmi dobre môže poslúžiť aj pedagógom k tomu, aby dokázali príťažlivým spôsobom priblížiť novej generácii dôležitú etapu európskych i slovenských dejín.

Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi1150 rokov od začiatku ich misieJozef Tomko
Cyril Vasiľ
Dobrá kniha2015-350,00 Kč

Hľadieť za obzor

Kardinál Jozef Tomko v knihe Hľadieť za obzor na žiadosť viacerých záujemcov zhromaždil dlhoročné skúsenosti z Ríma, ktoré ponúkajú pohľad na svet a ľudské problémy v snahe zachytiť ich globálnosť a univerzálnosť. Ukazuje cestu kresťanov a Cirkvi, ktorá je jasná: Boh – láska a človek – ľudská osoba s celou svojou dôstojnosťou. Je to staronová a jediná cesta spásy aj pre dnešného človeka, pre celé ľudstvo. Cesta kresťanského humanizmu. Takú budúcnosť zaručuje svetu iba úcta k človeku a jeho dôstojnosti.

Hľadieť za obzorJozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2014-130,00 Kč

Na životných cestách

Nie je to dobrodružný román, ale ani učebnica, ba ani učená kniha histórie, i keď tej histórie a nielen osobnej je tam hodne. Mali sme pred očami naše slovenské rodiny, kde sú aj študenti, aj zvedaví otcovia a matky. Myslel som aj na našu strednú inteligenciu, ktorá už utvára širokú vrstvu obyvateľstva a niektoré úseky našich najnovších dejín nepozná. Potom som mal na zreteli našich kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a aj angažovaných laikov. Každý nech si vyberie, čo sa mu viac hodí.

Na životných cestáchRozhovory kardinála Jozefa Tomku a Mons. Mariána GavenduJozef Tomko
Marián Gavenda
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2013-17216,00 Kč

Boh ma miluje

Čitateľ v knižke nájde krátke rozhlasové zamyslenia na každú z piatich pôstnych nedieľ, ktoré sú ďalšou prípravou na tieto duchovné cvičenia. Podstatnými sú homílie a najmä meditačné úvahy, zamerané na hlavnú tému týchto exercícií: „Miluje ma a vydal seba samého za mňa.“ Ich cieľom bolo, aby si každý účastník osvojil presvedčenie, že Boh ho osobne miluje. Záver tvoria krátke adoračné euchristické meditácie.

Boh ma milujeRozhlasové duchovné cvičeniaJozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2012-2668,00 Kč

Zatiahni na hlbinu

Je nutné odpútať sa od sveta a otvoriť si uši i srdce pre hlas Ducha a naladiť si antény na jeho jemný Hlas: „Hovor, Pane, tu som!“ Ide tu o predĺžený osobný styk s Pánom na úrovni rozumu i srdca, vôle aj citu a intuície. K tomu je potrebné silencium a vnútorné i vonkajšie uzobranie a atmosféra predĺženej osobnej modlitby. Meditácie je treba dotiahnuť až ku konkrétnym predsavzatiam. Hlavné body nech ostanú ako osobné presvedčenie, istota a zároveň nech dozrejú v pevné rozhodnutia a aplikácie. Všetko nech sa koná v atmosvére modlitby a živého styku so vzkrieseným Pánom, najmä v Eucharistii. Úlohou exercitátora je ukázať cestu, na ktorej sa ľudský duch ľahšie pozdvihne k Božiemu svetlu. Témy: Pane, ja hľadám tvoju tvár, Muž blahoslavenstiev, Eucharistia - tajomstvo viery, Vzkriesený Kristus, Matka Cirkvi a Kráľovná apoštolov.

Zatiahni na hlbinuJozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK2005-52104,00 Kč

Na misijných cestách

Kniha aj DVD priblíži ďaleké kraje, národy a kmene a povzbudí nás, aby sme si rozšírili nielen pohľad, ale aj srdce na celý svet a pomohli v misijnom úsilí, ktoré zároveň prispieva k obnove a posile viery. Dielo podáva obraz o živote Cirkvi v rozličných svetadieloch (Afrika, Ázia, Amerika, Oceánia, Európa). DVD obsahuje dokumentárne filmy s použitím autentických videozáberov archívu kardinála Jozefa Tomka.

Na misijných cestáchJozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01286,00 Kč