Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku

„V tejto knihe podávame charakteristiku religiozity mladých katolíkov na Slovensku v jej hlavných parametroch, ktorá bola spracovaná na základe údajov z celoslovenského reprezentatívneho sociologického výskumu. Okrem toho tu čitateľ nájde poznatky, ktoré sa týkajú ďalších dôležitých aspektov života mladých ľudí, ich rodinného prostredia, vzťahu k štúdiu, spôsobov využívania voľného času, používania internetu a ďalších médií, a niektoré ďalšie informácie. Získané dáta o týchto javoch sme analyzovali v súvislosti s religiozitou aj samostatne. Náš výskum je doposiaľ prvým celoslovenským reprezentatívnym výskumom religiozity mládeže.
Kultúrny a sociálny kontext religiozity mládeže i dôsledky religiozity pre život mladých ľudí predstavujú zložitý komplex javov. Našou snahou bolo skúmať religiozitu mládeže na Slovensku v jej hlavných súvislostiach. V budúcnosti bude potrebné ďalšími výskumami overiť poznatky, ktoré sme získali, a ešte hlbšie preniknúť k poznaniu týchto javov. Podrobnejšie by sa mal preskúmať napríklad vplyv rovesníckych skupín na religiozitu mladých ľudí.“

Analýza religiozity mladých katolíkov na SlovenskuPoznatky zo sociologického výskumuJozef MatulníkDobrá kniha2015-140,00 Kč

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahoch

Texty na vzdelávanie a praktická príručka.

Tolerancia v slovensko-maďarských vzťahochJozef Matulník
Ladislav Košč
Polygrafia vedeckej literatúry a časopisov SAVkniha SK1994-5283,00 Kč