Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Manažment ľudských zdrojov

Cieľom autorov publikácie je upriamiť pozornosť čitateľa na potrebu zmeny paradigmy vnímania ľudských zdrojov v organizáciách, na potrebu kultivácie manažérskeho prístupu k tomu najcennejšiemu, čo organizácie majú k dispozícií – k ľuďom. V tomto kontexte neposkytuje publikácia univerzálny návod. Skôr inšpiruje pozorného čitateľa k hľadaniu a ukazuje, čo môže byť v tomto vždy otvorenom procese užitočné a dôležité. Má ambíciu pomôcť študentom, ale aj ľudom z praxe. Publikácia je spracovaná najmä pre potreby študentov sociálnej práce, je určená ako základná literatúra k štúdiu predmetu rovnomenného názvu. Publikácia vznikla na základe rešeršnej analýzy zahraničných a domácich autorov, vlastných skúseností, ako aj výskumu autorov tejto publikácie.

Manažment ľudských zdrojovElvíra Dudinská
Jozef Jarab
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2010-52455,00 Kč