Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ježiš žije

Táto kniha je živým svedectvom a vďakyvzdaním mnohých ľudí, ktorí počas celosvetovej evanjelizačnej služby pátra E. Tardifa čerpali z Božej milosti a uzdravili sa. Neučí nás modliť sa za chorých alebo vynucovať uzdravenia. Skôr je dokumentom uzdravovacej moci vzkrieseného Ježiša, ktorý má i dnes, rovnako ako pred takmer 2000 rokmi, zľutovanie s chorými, obdivuhodne ich požehnáva a prekvapujúcim spôsobom uzdravuje.

Ježiš žijeEmiliano Tardif
José Prado
Lúčkniha SK1992-0178,00 Kč