Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Eucharistie - srdce církve

Papež František probírá s věřícími jednotlivé části mše svaté. Dobře porozumět mši svaté je totiž zásadní pro náš plnější, živý vztah s Bohem. „Na mši nepřicházíme, abychom Bohu něco dávali, ale abychom od něho přijímali, čeho je nám opravdu zapotřebí,“ říká Svatý otec. „Nechme se přitahovat k tomuto skutečnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem. Ať náš život vzkvétá jako Velikonoce – květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu nacházíme sílu v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.“

Eucharistie - srdce církvePromluvy o mši svatéJorge Mario Bergoglio
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-34179,00 Kč

Všichni jsme misionáři

Rozhovor s papežem Františkem na téma misijního rozměru církve volně navazuje na encykliku Evangelii gaudium z roku 2013. Tentokrát papež hovoří velice osobním tónem a používá mnohé příklady a zkušenosti z vlastního života. Jde mu o to, abychom nezapomněli, že každý máme ve světě své jedinečné poslání, přičemž „bez něho nemůžeme dělat nic“ (srov. Jan 15,5). Misijní poslání křesťanů se nezakládá na lidské výmluvnosti ani na strategiích a metodách, ale na „síle přitažlivosti“, jíž působí živý Kristus v srdcích lidí: kéž by tak mohl volně působit i skrze každého z nás.

Všichni jsme misionářiRozhovor s Giannim Valentem Papež František
Paulínkykniha2020-14135,00 Kč

Modlitba Otčenáš

V této publikaci předkládáme cyklus veřejných katechezí papeže Františka na téma modlitby Otčenáš. Jde o dílko útlé, ale obsahem velmi hutné. Z textu je zřejmé, že papeži Františkovi na tématu záleží a byl by rád, aby zasáhlo srdce posluchačů; snaží se proto komunikovat jazykem, jemuž lze rozumět i bez teologického vzdělání. Prostý a místy i velmi osobní styl však nic neubírá hloubce sdělení. Papež František se neustále vrací k zásadní skutečnosti, že jsme v Kristu synové a dcery Otce, který nás nesmírně miluje; odtud pramení i synovská důvěra a smělost, s níž se obracíme k našemu Otci na nebesích. A právě ve světle této víry, která je především vztahem, se nám modlitba Páně rozzáří všemi barvami.

Modlitba Otčenáš Papež František
Paulínkykniha2019-39135,00 Kč

Síla povolání - zasvěcený život dnes

Poutavý rozhovor s papežem Františkem o řeholním životě v dnešním světě.

Síla povolání - zasvěcený život dnesRozhovor s Fernandem Pradem CMF Papež František
Paulínkykniha2019-35135,00 Kč

Papež František: O nebi a zemi

Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy.<BR>Dialog obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí. <BR><BR>V této čtivé, aktuální, myšlenkami nabité knize nalezneme: <BR><BR>Názory hlavy katolické církve na svět kolem nás <BR>Širokou škálu témat, někdy i kontroverzních <BR>Jiskřící dialog dvou velkých osobností současnosti

Papež František: O nebi a zemiO rodině, víře a úloze církve ve 21. století Papež František
Abraham Skorka
Pasekakniha2019-1862,00 Kč

Bůh je mladý

Italský publicista Thomas Leoncini ve své knize přináší rozhovor s papežem Františkem. Je svědectvím toho, že i přes svůj vysoký věk zůstává papež mladý duchem a plný naděje. V upřímném a naprosto otevřeném rozhovoru se nám odhaluje muž, jenž s otevřeným srdcem naslouchá těžkostem mladé generace i celé naší společnosti a kterému tyto problémy rozhodně nejsou lhostejné. Citlivě, ale i s nakažlivým elánem a humorným nadhledem vypráví o svých životních zkušenostech, o bolesti i o naději, s níž se dívá na nezhojené rány naší společnosti.

Bůh je mladýPapež František Papež František
Thomas Leoncini
Nakladalství Omegakniha2018-50229,00 Kč

Papež František - Muž svého slova (DVD)

Papež František: Muž svého slova je výjimečný dokument, který vznikl ve spolupráci s Vatikánem. Snímek seznamuje s myšlenkami a poselstvím Svatého otce, jeho reformními snahami a nabízí jeho odpovědi na zásadní otázky současnosti, který se týkají smrti, sociální spravedlnosti, imigrace, ekologie, nerovnoměrného rozdělení bohatství, materialismu a role rodiny.

Papež František - Muž svého slova (DVD)Naděje je univerzální poselství Papež František
Wim Wenders
Universal StudioDVD2018-49299,00 Kč

O společnosti a politice

Unikátní kniha rozhovorů papeže Františka a Dominique Woltona, sociologa a odborníka na komunikaci. Ve vší otevřenosti zde spolu hovoří hlava katolické církve a vědec, který se má za agnostika a je obecně řazen k intelektuální levici. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalismu a sekularitě, problematice migrace, ekumenismu a mezináboženského dialogu. Své místo mají též otázky rodiny, individuality, jinakosti, důvěry a radosti. Nechybějí však ani papežova osobní vyznání, vzpomínky na dětství, na lásky z mládí, na židovskou psychoanalytičku, k níž před lety docházel. Mezi oběma aktéry se rozvinul opravdový dialog, v němž mohli nejen vyložit svá stanoviska a myšlenky, ale skutečně komunikovat, to znamená sdílet své ideje, přesvědčení, jakož i radosti a starosti. Papež jde ve všech situacích přímo k věci. Jako typický Latinoameričan mluví s velkou bezprostředností a spontánností. „Nejsem profesor, jsem pastýř,“ říká o sobě. A k této své službě dostal dar říkat věty prosté a krátké, ale s působivostí vpravdě velkou.

O společnosti a politiceOtevřený rozhovor s Dominiquem Woltonem Papež František
Barristerkniha2018-40299,00 Kč

Papež František - Wake up! (CD)

Album s proslovy papeže Františka z různých míst v angličtině, italštině, španělštině a portugalštině, proloženými a podkreslenými pop-rockovou hudbou italských autorů a interpretů (např. Giorgio Kriegsch, Mite Balduzzi, Giuseppe Dati, Lorenzo Piscopo, Dino Doni, Tony Pagliuca).

Papež František - Wake up! (CD) Papež František
RosaCD2018-09289,00 Kč

Jméno Boží je Milosrdenství

Ve své první knize vydané za jeho papežství vyzývá František celé lidstvo k intimnímu a osobnímu dialogu na téma Božího milosrdenství, které je již dlouho základem jeho víry a od nástupu na Svatý Stolec jeho hlavním mottem. Kniha je dialogem mezi ním novinářem Andreou Torniellim. František v něm líčí své vzpomínky z mládí a zkušenosti, který nabyl jako pastor. Hlavním tématem je "Milosrdenství jako nejdůležitější vlastnost Boha".

Jméno Boží je MilosrdenstvíPapež František Papež František
Andrea Tornielli
Nakladalství Omegakniha2016-42199,00 Kč

Otevřená mysl, věřící srdce

Kniha obsahuje přednášky čtyř cyklů duchovních cvičení, v nichž je křesťanský život představován jako neúnavné úsilí o zlepšení kvality života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem a světu. Svou konkrétností je dobrým průvodcem pro duchovní život každého křesťana.

Otevřená mysl, věřící srdce Papež František
Paulínkykniha2016-17, 2013-40295,00 Kč

Papež František - Milosrdenství

Výběr z papežových zamyšlení nad Božím milosrdenstvím z promluv pronesených v prvních dvou letech jeho pontifikátu. Papež František často boří naše „zaběhané“ představy o správném životě. To jen potvrzuje, že Svatý otec mluví ve stejném duchu jako Ježíš a zvěstuje tutéž dobrou zprávu: Jsme přijati a milováni Bohem. Otevřeme se jeho milosrdenství!

Papež František - Milosrdenství Papež František
Paulínkykniha2016-09, 2015-11105,00 Kč

Laudato si`

Encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domov
Pápežský dokument sa venuje stavu a ochrane životného prostredia. Analyzuje najväčšie problémy dnešných čias, akými sú klimatické zmeny, prístup k pitnej vode či znečisťovanie ovzdušia, hovorí o ekologickom dlhu Severu proti Juhu.

Laudato si`Encyklika Svätého Otca Františka o starostlivosti o náš spoločný domovJorge Mario BergoglioSpolok Svätého Vojtecha2015-400,00 Kč

Vlastnými slovami - Pápež František

Výber z myšlienok Svätého Otca ukazuje hĺbku pohľadu a šírku záujmu prvého jezuitu na Petrovom stolci v dejinách Katolíckej cirkvi. Ozvenu Božieho slova v jeho pestrom a bohatom živote a citlivej duši. Človeka, ktorý preniknutý duchom Kristovho evanjelia ponúka na začiatku tretieho tisícročia radostné a spásonosné posolstvo všetkým ľuďom bez rozdielu. Čitateľ si ľahko nájde témy, ktoré ho najviac oslovujú a duchovne obohatia. Témy o Bohu a jeho vlastnostiach, o rozličných druhoch kultúry a modlitby, o vlastnostiach, ktorými by sme sa ako kresťania mali vyznačovať, akými známkami sa má vyznačovať pravá viera atď. Každému, kto sa zahĺbi do čítania týchto myšlienok prajeme veľa duchovnej útechy a posily v jeho každodennom úsilí o rast vo viere a láske k Ježišovi.

Vlastnými slovami - Pápež FrantišekJorge Mario Bergoglio
František Sočufka
Dobrá knihakniha SK2014-49143,00 Kč

Jedine v ŇOM je nádej

Pápež František, citujúc svätého Ignáca Loyolského, hovorí, že iba v Ježišovi Kristovi je nádej. Nie sú to slová zatracujúce všetko ostatné okrem Krista. Sú to slová, ktoré každodenným starostiam dávajú nový rozmer, smer a cieľ.
Text knihy, ktorú prinášame čitateľom, vznikol v roku 2006, keď vtedajší kardinál Bergoglio viedol duchovné cvičenia pre španielskych biskupov. S obdivuhodnou hĺbkou, nápaditosťou a trefnosťou sprevádzal svojich bratov bližšie k Pánovi, ktorý ich „karhá a napomína“, ktorý ich „formuje“, ktorý im „odpúšťa“, ktorý im „dáva poslanie“, ktorý ich „obnovuje“, ktorý ich im „dáva život“.
Možnosť dostať sa bližšie k Pánovi máme teraz aj my. Povzbudenie, elán a nádej, ktoré tieto úvahy ponúkajú, si zaslúži každý z nás.

Jedine v ŇOM je nádejDuchovné cvičeniaJorge Mario BergoglioDobrá knihakniha SK2014-45182,00 Kč

Viera, dôstojnosť, modlitba, solidarita

Predstavte si, že vo vašej obývačke sa usadia traja muži. Jedným z nich je kardinál Jorge Mario Bergoglio, terajší pápež, druhým je jeho blízky priateľ židovský rabín Abraham Skorka a tretím protestantský pastor Marcelo Figueroa. Títo traja páni sa začnú rozprávať o veciach, ktoré sú mnohým veriacim veľmi blízke, o ktorých často uvažujú, ktoré ich trápia. O viere, o modlitbe, o ľudskej dôstojnosti a o solidarite medzi ľuďmi. Tieto rozhovory sa skutočne odohrali v televíznom štúdiu v Buenos Aires. Na stránkach tejto knihy je ich prepis. Bezprostrednosť, aktuálnosť a jednoduchosť, s akou o témach hovoria, vo vás určite vzbudia dojem, akoby títo veľmi múdri páni sedeli u vás doma a vy máte možnosť zúčastniť sa na ich objavnom dialógu.

Viera, dôstojnosť, modlitba, solidaritaRozhovoryJorge Mario Bergoglio
Abraham Skorka
Dobrá knihakniha SK2014-130,00 Kč

Opravdová moc je služba

Antologie souhrnným způsobem představuje základní myšlenkové linie kard. J. M. Bergoglia. První tematický celek knihy je tvořen texty věnovanými katechezi, druhý tvoří homilie, zejména k vánoční a velikonoční době a texty třetího oddílu se dotýkají dialogu církve se současným světem.

Opravdová moc je služba Papež František
Paulínkykniha2014-11399,00 Kč

Promluvy z Argentiny

Promluvy s Argentiny ukazují na pastýřskou péči kardinála Jorgeho Maria Bergoglia o Kristovu církev, ale i vnímavost pro konkrétní problémy společnosti v jeho domovině. Jde o promluvy, které přednesl ještě jako arcibiskup Buenos Aires v letech 2006 až 2013, tedy v době těsně před zvolením papežem. <BR>Oslovuje v nich různé adresáty na různá témata: jak střežit poklad víry a přitom si ho nenechat jen pro sebe; problémy výchovy v současném světě; pastorace ve městě; růst ve víře; téma práce; ochrana dětí a péče o seniory; chudoba, sociální dluhy a sociální spravedlnost… <BR>Důrazy, které dnes coby papež vnáší do církve a společnosti, se tedy neobjevují až s jeho zvolením, ale vyrůstají z jeho dřívějších postojů a z letitých zkušeností dělníka na Kristově vinici.

Promluvy z Argentiny Papež František
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-10139,00 Kč

Papež František: O nebi a zemi

Papež František se ještě jako Kardinál Jorge Mario Bergoglio pravidelně scházel se svým přítelem rabínem Abrahamem Skorkou, aby spolu debatovali o otázkách víry, o Bohu i ďáblu, vině a odpuštění, politice, globalizaci, vědě a konfliktech současného světa. Nakonec se rozhodli, že svoje rozpravy zpracují do podoby knihy.<BR>Dialog obou přátel a zároveň představitelů svých náboženských obcí vyniká hloubkou a přesností, ale současně odpovídá srozumitelnou a svěží formou na otázky, které si každý den kladou věřící i lidé, kteří se k žádnému náboženství nehlásí. <BR><BR>V této čtivé, aktuální, myšlenkami nabité knize nalezneme: <BR><BR>Názory hlavy katolické církve na svět kolem nás <BR>Širokou škálu témat, někdy i kontroverzních <BR>Jiskřící dialog dvou velkých osobností současnosti

Papež František: O nebi a zemiO rodině, víře a úloze církve ve 21. století Papež František
Abraham Skorka
Pasekakniha2014-08, 2013-20249,00 Kč

Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia)

Apoštolská exhortácia pápeža Františka o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete.

Evangelii Gaudium (Radosť evanjelia)Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v súčasnom sveteJorge Mario BergoglioSpolok Svätého Vojtechakniha SK2014-0778,00 Kč

Lumen Fidei

Je to prvá encyklika pápeža Františka o svetle viery. Svätý Otec František vychádzal z prvého znenia encykliky o viere, ktoré pripravil ešte jeho predchodca Benedikt XVI. On sám k pôvodnému textu pridal ďalšie podnety. Vieru predstavuje ako vzácny poklad, ktorý Boh dáva ako svetlo na cestu každého človeka.

Lumen FideiEncyklika pápeža Františka o svetle vieryJorge Mario BergoglioSpolok Svätého Vojtechakniha SK2013-4152,00 Kč

O nebi a zemi

Kardinál Jorge Mario Bergoglio, od 13. marca 2013 pápež František, a rabín Abraham Skorka, rektor Latinskoamerického rabínskeho seminára, sú dvaja húževnatí podporovatelia medzináboženského dialógu, prostredníctvom ktorého sa snažia hľadať spoločné cesty bez toho, aby sa zriekli osobitostí, ktoré ich charakterizujú.

Kniha O nebi a zemi je výsledkom série hlbokých rozhovorov, ktoré títo muži viedli striedavo v arcibiskupskom sídle a v židovskej komunite Benei Tikva. Počas svojich stretnutí prechádzali najrozličnejšími teologickými a svetskými otázkami. Boh, fundamentalizmus, ateisti, smrť, holokaust, homosexualita, kapitalizmus sú sotva zlomkom tém, v ktorých nám nová hlava Katolíckej cirkvi a uznávaný rabín dávajú možnosť spoznať svoje názory.

„Kresťanský život je tiež akýmsi športom, zápasom, pretekmi, kde sa človek musí vzdávať vecí, ktoré ho vzďaľujú od Boha.“
Kniha O nebi a zemi je viac než len medzináboženský dialóg. V osobe židovského rabína a katolíckeho kardinála ide o stretnutie staršieho brata vo viere (judaizmu) s mladším bratom (kresťanstvom), ktorí sa spoločne zamýšľajú nad otázkami, ktoré patria celému ľudstvu. Podstatnou črtou rozhovorov je pravda a úcta, s ktorou sa obaja aktéri vyjadrujú pri hľadaní odpovedí. Práve táto skutočnosť robí čítanie mimoriadne inšpiratívnym pre našu cestu spoznávania odpovedí na otázky o zmysle života, ale aj o každodenných situáciách, ktoré zažívame.
– doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský PhD.

O nebi a zemiPápež František o viere, rodine a Cirkvi v 21. storočíJorge Mario Bergoglio
Abraham Skorka
Kumrankniha SK2013-24283,00 Kč

Pokora, cesta k Bohu

Kard. Bergoglio čerpá z bohatství starobylé duchovní praxe otců pouště a předkládá nám spisek Dorothea z Gazy "O obviňování sebe samého". Vytyčuje tak stále aktuální cestu autentické křesťanské pokory, která je základem každého opravdového společenství.

Pokora, cesta k BohuDorotheos z Gazy - O obviňování sebe sama Papež František
Paulínkykniha2013-2089,00 Kč