Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Novéna ke sv. Filipu Nerimu

„Setkání dvou svatých“ – brožurka vedle novény obsahuje také litanie a modlitby ke sv. Filipu Nerimu z pera bl. Johna Henryho Newmana, s úvodem představujícím oba světce.

Novéna ke sv. Filipu NerimuJohn Henry Newman
Hesperionbrožurka2018-08, 2017-0835,00 Kč

Idea univerzity

Čo je poslaním univerzity? Ako sa dá naučiť správne myslieť? Ako vplýva vzdelávanie na charakter človeka? Má sa na univerzitách učiť aj o Bohu? John Henry Newman v klasickom diele Idea univerzity obhajuje tradíciu tzv. slobodného vzdelávania. Jeho tézy a argumenty sú cenným zdrojom inšpirácie a poznania nielen pre univerzitných študentov a učiteľov, ale pre každého, kto hľadá odpovede na veľké životné otázky.
Súčasťou tohto vydania je aj šesť esejí slovenských akademikov, ktoré objasňujú kontext diela a kriticky reflektujú Newmanove tézy.

Idea univerzityJohn Henry NewmanKolégium Antona Neuwirtha2015-500,00 Kč

List vojvodovi z Norfolku

Podnetom na napísanie Listu vojvodovi z Norfolku bola knižka publikovaná v roku 1874, v ktorej Gladstone kritizuje dogmu o pápežskej neomylnosti a vyzýva katolíkov, aby ju odmietli. A Newman odpovedá

List vojvodovi z NorfolkuJohn Henry NewmanSpolok Svätého Vojtecha2015-390,00 Kč

Idea univerzity

Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. Newmanovy pronikavé a brilantně formulované úvahy mají v anglosaském světě dodnes značný vliv a nejednou se ostře protnou se současnými diskusemi o roli vysokých škol ve společnosti, o významu všeobecného vzdělání nebo o vztahu víry a rozumu - jak se mj. dočteme v zasvěceném úvodu.

Idea univerzityJohn Henry NewmanKrystalkniha2014-46320,00 Kč

Sen Starého Muže

Autor v originální básni shrnuje svou víru s dogmatikou a teologií katolické církve. Dovídáme se o úzkostech člověka odcházejícího z tohoto světa, o jeho starostech a nadějích, o jeho zápase a očekávání, zklamání i konečném usmíření. Uvědomujeme si Boha jako milujícího průvodce i v nejtěžších okamžicích života.

Sen Starého MužeJohn Henry NewmanCestakniha2012-2710,00 Kč

Čas Antikrista

Soubor tématických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Světec Newman tady člověka těší a přivádí k opravdové radosti.

Čas AntikristaJohn Henry NewmanRefugiumkniha2010-52120,00 Kč

Rizika víry

Publikace přináší výběr Newmanových kázání, která on sám v listě svému příteli označil za nejlepší.
Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) se jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. Poctivost a hloubka bádání v dějinách starověké církve jej nakonec dovedly k tušení, že skutečnou nástupkyní prvotní církve je římská církev. Po sedmi letech postupné konverze dospěl do plného společenství katolické církve, v níž přijal kněžské svěcení a později od papeže Lva XIII. dokonce kardinálskou hodnost. Protože do církve přišel po cestě vytříbených argumentů, byl předurčen stát se jejím významným apologetou. Jeho působení znamenalo pro katolickou církev v Anglii dobu renesance. V roce 2010 byl papežem Benediktem XVI. prohlášen za blahoslaveného.

Rizika víryJohn Henry NewmanKrystalkniha2010-52190,00 Kč

I pokus se počítá

John Henry Newman (1801–1890) se proslavil nejprve jako představitel reformního hnutí v anglikánské církvi, intenzivní studium dějin křesťanství jej však přivedlo až ke vstupu do katolické církve (1845). Příklad kardinála Newmana jako poctivého myslitele, teologa, pastýře a muže hlubokého duchovního života vyzdvihl papež Benedikt XVI. v září 2010, když jej během své návštěvy Velké Británie prohlásil za blahoslaveného. Z bohatého díla autora, který byl dosud v češtině nedostupný, předkládáme výběr zamyšlení, úryvků z kázání a meditací, které mohou inspirovat i křesťany 21. století.

I pokus se počítáJohn Henry Newman
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53119,00 Kč