Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Mé přátelství s Janem Pavlem II.

Jedním z lidí, kteří mohli o papeži Janu Pavlu II. říci, že byl jejich osobním přítelem, je i kardinál Joachim Meisner. V této publikaci zachycuje příběh přátelství, které začalo v roce 1975 při cestě poutníků z tehdejší NDR do polského Krakova. Nejprve formou vzpomínek, ve druhé části knihy pak formou rozhovoru líčí, jak hluboce se do jeho paměti vtiskly okamžiky strávené s krakovským arcibiskupem Karolem Wojtyłou. Kardinálovo osobní svědectví je doplněno fotografiemi z jeho osobního archivu..

Mé přátelství s Janem Pavlem II.Joachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2014-16, 2008-01139,00 Kč

Křížová cesta

Předkládaná rozjímání kardinála Meisnera k zastavením křížové cesty nejsou výsledkem jeho teologického bádání, nýbrž plodem vlastní spoluúčasti na křížové cestě Kristově. Jestliže první křesťané byli nazýváni ,,stoupenci nové cesty“, pak díky tomu, že si Kristovu cestu kříže připomínáme a modlíme se ji, může naše srdce stále více pronikat do její vnitřní dimenze, do toho, jak jí před tváří Otce a v síle Ducha svatého kráčel on. On, Kristus, je tou jedinou cestou, na které nezbloudíme a která nás zavede do společenství trojjediného Boha.

Křížová cestaJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-0145,00 Kč

Dívat se srdcem

Nejprve jej Kolínští za svého biskupa nechtěli - styl jeho vedení považovali za autoritářský a jeho samého za prodlouženou ruku papeže v Německu. To se však již dávno změnilo. Také kardinál Meisner by byl tehdy raději zůstal v Berlíně. Jakou ohromující odpověď mu dal Jan Pavel II. a proč nakonec papeže přece jen uposlechl, to nám kardinál prozradí v tomto rozhovoru. Ve stále nově se měnícím zápasu mezi dobrem a zlem reaguje jednou s nečekanou schopností empatie, jindy s neskrývanou ochotou k boji. Jeho obraz Boha je pestřejší než u mnoha jeho současníků: zná rozhodného Krista, který s důtkami v ruce vyhání kupce z chrámu, který přinesl meč, nikoli pokoj. Zároveň však hovoří o nekonečně trpělivém Bohu, který čeká ve zpovědnici v prázdném kostele na kajícího se hříšníka. Kardinál mluví často o srdci. U něho prochází všechno srdcem: žádné kázání, žádné rozhodnutí, žádná modlitba pro něho není bez „činnosti srdce“ možná. Novinář Stefan Rehder mu nabízí pečlivě utkanou sítí otázek příležitost komentovat mnohé žhavé církevní a společenské krize.

Dívat se srdcemKardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem RehderemJoachim Meisner
Stefan Rehder
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01179,00 Kč

Úvahy o Panně Marii

Člověkem, který nejdokonaleji naplnil Boží představu o zdařilém lidském životě, je jistě Panna Maria. Kolínský kardinál Joachim Meisner nám přibližuje Pannu Marii úvahami vycházejícími z jednotlivých etap jejího života tak, abychom ji více a lépe poznali, a mohli se tak snáze inspirovat jejím příkladem.

Úvahy o Panně MariiBýt takoví, jakými nás zamýšlel BůhJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52119,00 Kč

On jde před vámi

Živým jazykem a v živých obrazech, jež svědčí o živém, důvěrném vztahu k Bohu, vykládá kardinál Meisner obsah velikonočního tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Odvážnými slovy hovoří o „zlidštění Boha“, které má za následek „zbožštění člověka a země“. To je vysoká a vznešená představa o Bohu, který je z lásky s námi, ale též o člověku, který je od svých osobních Velikonoc – křtu – v Boží náruči. Proto platí, co již před dávnými časy zdůraznil papež Lev Veliký: Křesťane, poznej svou důstojnost!

On jde před vámiPromluvy II. - Květná neděle*Svatý týden*Slavnost Zmrtvýchvstání PáněJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01149,00 Kč

Ze smrti do života

Živým jazykem a v živých obrazech, jež svědčí o živém, intimním vztahu k Bohu, zprostředkovává kardinál Meisner obsah velikonočního tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Odvážnými slovy hovoří o „zlidštění Boha“, které má za následek „zbožštění člověka a země“. To je vysoká a vznešená představa o Bohu, který je z lásky s námi, ale též o člověku, který je od svých osobních Velikonoc – křtu – v Boží náruči. A proto platí, co již před dávnými časy zdůraznil papež Lev Veliký: Křesťane, poznej svou důstojnost!

Ze smrti do životaKvětná neděle*Svatý týden* Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Promluvy I.Joachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2003-01159,00 Kč

Dívat se srdcem

Nejprve jej Kolínští za svého biskupa nechtěli - styl jeho vedení považovali za autoritářský a jeho samého za prodlouženou ruku papeže v Německu. To se však již dávno změnilo. Také kardinál Meisner by byl tehdy raději zůstal v Berlíně. Jakou ohromující odpověď mu dal Jan Pavel II. a proč nakonec papeže přece jen uposlechl, to nám kardinál prozradí v tomto rozhovoru. Ve stále nově se měnícím zápasu mezi dobrem a zlem reaguje jednou s nečekanou schopností empatie, jindy s neskrývanou ochotou k boji. Jeho obraz Boha je pestřejší než u mnoha jeho současníků: zná rozhodného Krista, který s důtkami v ruce vyhání kupce z chrámu, který přinesl meč, nikoli pokoj. Zároveň však hovoří o nekonečně trpělivém Bohu, který čeká ve zpovědnici v prázdném kostele na kajícího se hříšníka. Kardinál mluví často o srdci. U něho prochází všechno srdcem: žádné kázání, žádné rozhodnutí, žádná modlitba pro něho není bez „činnosti srdce“ možná. Novinář Stefan Rehder mu nabízí pečlivě utkanou sítí otázek příležitost komentovat mnohé žhavé církevní a společenské krize.

Dívat se srdcemŠance a úkol církve na počátku třetího tisíciletíJoachim Meisner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2002-01169,00 Kč

Meditace o Panně Marii

Kniha inspirovaná autorovými promluvami je rozdělena do tří oddílů: Mariánské svátky a formy mariánské pobožnosti, Mariánská poutní místa a Obrazy Marie. Hlavní myšlenkou, která všechny meditace spojuje, je hledání zdravého naplnění mariánské úcty a jejího významu pro duchovní život jednotlivců i celé církve.

Meditace o Panně MariiJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01149,00 Kč

Myšlenky k nové evangelizaci Evropy

Myšlenky k nové evangelizaci EvropyJoachim MeisnerMCMkniha1998-0165,00 Kč

Úvahy o Panně Marii

Úvahy o Panně MariiBýt takovým, jak Bůh mne chtěl mítJoachim MeisnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1993-5247,00 Kč