Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

František a Klára z Assisi

Táto štúdia nie je filozofická, hoci kráča v stopách personalizmu. Analýza priateľstva medzi Františkom a Klárou nechce predstaviť tento osobitý zážitok iba ako cestu, ktorá odhaľuje pravú tvár človeka, ale najmä ako cestu, v ktorej toto plné uskutočňovanie ľudskosti, ak má byť po teologickej stránke otvorená božskej transcendencii, predstavuje a vyvoláva aj ďalší rozmer, pravú tvár Boha. Preto je táto analýza zasadená do rámca určitého teologického personalizmu.<BR><BR>Pomocou tohto kľúča nám priateľstvo, ktoré žiari vo Františkovi a Kláre, dá svetlo pochopiť a vysvetliť cestu dosiahnutia ľudskej plnosti, ale i cestu dosiahnutia kresťanskej plnosti. Tak je toto priateľstvo zaradené do výseku tej skutočnosti, ktorá je v konkrétnom mužovi a konkrétnej žene, žijúcich v určitom čase a na určitom mieste. To sú súradnice, ktoré ich životu a ich priateľstvu vymedzujú spoločenské, kultúrne a náboženské hranice. <BR><BR>Štúdia je rozčlenená na dve časti. V prvej časti autor hovorí o biblickom zjavení priateľstva medzi mužom a ženou. V druhej časti rozvíja zjavenie priateľstva v dejinách, t. j. „výpoveď“ o Bohu v príbehu Františka a Kláry.<BR>

František a Klára z AssisiIkona a slovo priateľstvaJesus Sanz Montes
Serafínkniha SK2016-52298,00 Kč