Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Dále než Einstein

Příběh fyziky je komplikovaný a dobrodružný. Po staletí se fyzikové noří stále hloub do tajemství přírody, vyvíjejí nové přístroje, které pomáhají některá tajemství rozluštit a jindy zas vedou k objevení nových záhad. Ve dvacátém století se tento příběh nesmírně zrychlil. Vědci pronikli do hlubin vesmíru i k subatomárním stavebním prvkům hmoty. Definovali, jaké síly vládnou mikrokosmu i makrokosmu, a ukázali, jak se jedna odvozuje z druhé. Pak ale narazili na záhadu, která až dosud všem pokusům o objasnění vzdoruje: jak sjednotit gravitační sílu s jadernými interakcemi a elektromagnetismem? Fyzikové už dlouho rozpracovávají tzv. teorii strun, která by snad mohla být cestou k definitivnímu sjednocení. Vznik, vývoj, půvab i úskalí této teorie srozumitelně vysvětluje Michio Kaku, známý fyzik a popularizátor vědy, ve spolupráci s novinářkou Jennifer Thompsonovou.
Michio Kaku je profesorem teoretické fyziky v Centru postgraduálních studií City College of New York. Kromě knihy Dále než Einstein (Beyond Einstein) publikoval řadu dalších titulů, jako Physics of the Impossible (Fyzika nemožného), Hyperspace (č. Hyperprostor, Argo a Dokořán 2008), Parallel Words (č. Paralelní světy, Argo a Dokořán 2007), Einstein?s Universe (č. Einsteinův vesmír, Argo a Dokořán 2005, 2009) a Visions: How Science Will Revolutionize the 21st Century (Vize: Jak věda revolučně promění 21. století) i řadu vysokoškolských učebnic. Jeho pravidelné týdenní rozhlasové pořady Science Fantastic a Explorations in Science vysílají rozhlasové stanice po celých Spojených státech a Kaku často vystupuje v televizních debatách a populárně naučných pořadech BBC a dalšíc televizních stanic.

Dále než EinsteinHledání teorie vesmíruMichio Kaku
Jennifer Thompsonová
Dokořánkniha2009-01298,00 Kč