Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vánoční šalmaje

Vánoce patřily k oblíbené tématice J. Durycha ve všech obdobích i žánrech jeho tvorby. Výbor přináší nejlepší texty s vánočními motivy z jeho básnického i prozaického díla, z esejů a fejetonů. [vybral a k tisku připravil Mojmír Trávníček]

Vánoční šalmajeJaroslav Durych
Trinitaskniha2008-5196,00 Kč

Listy drahým

O spisovateli Jaroslavu Durychovi se často připomíná, že to byl nesmiřitelný polemik a militantní zastánce náboženství, který své protivníky bezohledně kritizoval a ironizoval. Také je pro něj příznačné, že z jeho díla, hlavně z jeho historických próz, pevně utkvívají v paměti čtenářů výjevy hrůzy a děsu, které Durych dovedl zobrazit nadmíru působivě. Z mnoha literárněkritických portrétů vychází Durych jako člověk s netolerantní bojovnou povahou a spisovatel se zálibou v líčení násilí. A i když tato osobní charakteristika jistě není úplná, může nás nad ní napadnout otázka: Jaký byl Jaroslav Durych v soukromí? Jak se choval k manželce a dětem?
Na tyto otázky by měl poskytnout odpověď náš výbor ze soukromých dopisů, které Jaroslav Durych psal svým nejbližším: manželce, dcerám, synovi, tchyni. Tyto dochované dopisy ukazují, že autor infernálních historických výjevů a bojovný publicista byl v soukromí citlivým člověkem se zájmem o své blízké a jejich „obyčejné“ životy.

Listy drahýmJaroslav DurychBarristerkniha2008-01195,00 Kč

Boží bojovníci

Náboženské eseje, svého času publikované v revui Na hlubinu. Jsou to příklady Božích bojovníků – mučedníků pro víru.

Boží bojovníciJaroslav DurychMCMkniha2003-01142,00 Kč

Poutní zboží

Tento výbor náboženských úvah vychází ze samizdatového stejnojmenného sborníku, vydaného v Praze 1990, který sestavil spisovatelův syn RNDr. Václav Durych. Znění textů je připraveno podle původních časopiseckých nebo knižních otisků, ve dvou případech podle korekturních obtahů.

Poutní zbožíVýbor náboženských úvahJaroslav DurychMCMkniha2003-01157,00 Kč

Svaté kněžství podle vidění Anny Kateřiny Emmerichové

Výběr z vidění A. K. Emmerichové ukazující na důstojnost kněžství. Neoddělitelně jsou zde spojeny modlitba, utrpení, pokání, mše svatá, církevní rok.

Svaté kněžství podle vidění Anny Kateřiny EmmerichovéJaroslav DurychMCMkniha2003-0181,00 Kč

Utěšitel nejlepší

Rozjímání nad modlitbou k Duchu Svatému. Tříbí a posiluje svědomí vůči „věcem marným, klamným a nicotným“, otevírá srdce pro „dar radostné síly“, učí přijímat „úžasnou moudrost a zkušenost církve, naší Matky a strážkyně pravdy a víry, … jejíž přísnost je láskou mateřskou, láskou Ducha Svatého, láskou věčnou“. Druhé vydání,

Utěšitel nejlepšíJaroslav DurychMCMkniha2002-0134,00 Kč

Zdrávas, královno!

Po sedmdesáti letech se znovu objevuje na českém knižním trhu rozjímání J. Durycha (1886–1962) nad modlitbou, kterou se modlíme na konci každého růžence. Původní texty byly napsány pro revui Na hlubinu, pak byly v roce 1931 vydány knižně. Je z nich patrná Durychova pokora, láska a úcta k Panně Marii a vnitřní pravdivost ve vztahu k Bohu. Druhé vydání, v MCM první.

Zdrávas, královno!Jaroslav DurychMCMkniha2002-0127,00 Kč

Rekviem

Rekviem dokresluje osud Albrechta z Valdštejna a jeho spiknutí třemi epizodickými příběhy z doby, kdy Albrechtův životní příběh byl již dovršen smrtí. Tři povídky jsou třemi variacemi na jedno téma: na konflikt statečnosti a zbabělosti, věrnosti a zrady, velikosti skutečné a jen předstírané. Jednotlivé povídky vyšly roku 1927 (Kurýr) a 1928 (Budějovická louka a Valdice).

RekviemMenší valdštejnská trilogieJaroslav DurychAcademiakniha1999-5249,00 Kč

Děti

Próza Jaroslava Durycha zavádí čtenáře do roku 1622 ke křesťanům v japonské Nagasaki.

DětiJaroslav DurychTrinitaskniha1998-0179,00 Kč

Eva / Té nejkrásnější

Audionahrávka dvou kratších básnických cyklů „Eva“ a „Té nejkrásnější“ od Jaroslava Durycha. Umělecký přednes Radovan Lukavský.

Eva / Té nejkrásnějšíJaroslav DurychKarmelitánské nakladatelstvíMC1996-0175,00 Kč

Eva / Té nejkrásnější

Audionahrávka dvou kratších básnických cyklů „Eva“ a „Té nejkrásnější“ od Jaroslava Durycha. Umělecký přednes Radovan Lukavský.

Eva / Té nejkrásnějšíJaroslav DurychKarmelitánské nakladatelstvíMC1996-0175,00 Kč

Bloudění

Příběh Čecha prožívajícího v pobělohorské době hlubokou krizi a provázeného láskou dívky španělského původu, která mu přináší zvěst o zakotvení v pevné víře.

BlouděníJaroslav DurychAtlantiskniha1992-53290,00 Kč

Jarmark života

Jarmark života, který se v této knize dostává poprvé souborně k svým čtenářům, ukončil Jaroslav Durych své rituální spisovatelské mlčení. Soubor dvou prozaických a dvou veršovaných částí psal v letech 1913 až 1925.Obsáhlý obraz milosti a protivenství plných životů příslušníků dvou generací v pohádkově krásné krajině středověkých lesů, hor a měst je jeho první cyklické dílo, epicky rozsáhlé a lyricky hluboké.

Jarmark životaJaroslav DurychRoad Prahakniha1992-5378,00 Kč

Rekviem

Rekviem dokresluje osud Albrechta z Valdštejna a jeho spiknutí třemi epizodickými příběhy z doby, kdy Albrechtův životní příběh byl již dovršen smrtí. Tři povídky jsou třemi variacemi na jedno téma: na konflikt statečnosti a zbabělosti, věrnosti a zrady, velikosti skutečné a jen předstírané. Jednotlivé povídky vyšly roku 1927 (Kurýr) a 1928 (Budějovická louka a Valdice).

RekviemMenší valdštejnská trilogieJaroslav DurychAcademiakniha0001-0149,00 Kč