Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Psychologie zdraví

Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky.

Psychologie zdravíTřetí vydáníJaro Křivohlavý
Portálkniha2019-01, 2014-37369,00 Kč

Není radost jako radost - O šťastné rodině

„Kolikrát přejeme druhým lidem radost! Co jim to vlastně přejeme? Z čeho se mají radovat? Radost nám může způsobit mnohé – styk s přáteli, události v manželství, to, co se děje doma i v práci. Radost nám působí i pobyt v přírodě, cestování, krásná hudba. Radost můžeme mít i z peněz. Mnohé se o tom ví. A ví se, že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, radost trvající jen krátce a radost, která nás může provázet celý život… Není marné orientovat se i v oblasti radostí.“

Není radost jako radost - O šťastné rodiněKnižní balíček J. KřivohlavýJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-24109,00 Kč

Konflikty mezi lidmi

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Konflikty mezi lidmiJaro KřivohlavýPortálkniha2015-12265,00 Kč

O šťastné rodině

Kdo se chce naučit řídit auto, musí vše potřebné zvládnout nejen teoreticky, ale i prakticky, aby v případě potřeby toho automaticky využil. Stejně tak je důležité se připravit na rodinný život a zvládání složitosti jeho vztahů a problémů. Že to nejde? Copak jsme se nikdy nedívali, jak lidé řeší své rodinné problémy? Copak si sami nezkoušíme, zda by se ta či ona situace nedala řešit jinak a lépe?
Výzva „zkuste to a nechte si poradit“ není ani v 21. století něčím zastaralým.

O šťastné rodiněJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2014-2399,00 Kč

Hořet, ale nevyhořet

Nejen u pomáhajících profesí, ale i v rodinách se velice často setkáváme s projevy vyhoření. Láska mezi milenci se nejen rodí, ale i umírá. Manželé uzavírají nejen sňatky, ale i dohody o rozvodu. Příbuzní se nejen milují, ale i nenávidí. Rodiče mají nejen radosti, ale i starosti se svými dětmi. Děti mají rády své rodiče, avšak často tato láska i vyhasíná. Míra spokojenosti s manželstvím a s rodinou je proměnlivá. A nespokojenost má velice blízko k vyhoření. <BR>Nadšení, iniciativa a láska patří k tomu nejkrásnějšímu, co v životě můžeme prožít. Stává se však, že nám počáteční nadšení začne opadat, že naše iniciativa začne ochabovat a láska uvadat. Z psychologického hlediska jde o jev, který je označován termínem "burnout" – vyhoření. Kniha profesora Křivohlavého pojednává o tom, jak se syndrom vyhoření projevuje, jaké má fáze a hlavní příznaky. Hlavním cílem zkušeného psychologa je však poradit, co dělat, abychom nezdravým přístupem předčasně neztráceli jak chuť k dobrému dílu, tak ochotu investovat do mezilidských vztahů.

Hořet, ale nevyhořetJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-07, 2012-06189,00 Kč

Není radost jako radost

„Kolikrát přejeme druhým lidem radost! Co jim to vlastně přejeme? Z čeho se mají radovat? Radost nám může způsobit mnohé – styk s přáteli, události v manželství, to, co se děje doma i v práci. Radost nám působí i pobyt v přírodě, cestování, krásná hudba. Radost můžeme mít i z peněz. Mnohé se o tom ví. A ví se, že není radost jako radost, že radost se liší od veselí, že existuje radost mělká – jen tak povrchní – a radost hluboká, vertikální, radost trvající jen krátce a radost, která nás může provázet celý život… Není marné orientovat se i v oblasti radostí.“

Není radost jako radostJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2013-34109,00 Kč

Pozitivní psychologie

Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Pozitivní psychologieRadost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocíJaro KřivohlavýPortálkniha2012-42277,00 Kč

Slová útechy a povzbudenia

Uznávaný český psychológ a obľúbený duchovný autor si celé roky podčiarkoval vo Svätom písme myšlienky, ktoré ho oslovovali v rozličných životných situáciách. Napokon z nich vytvoril dve skupiny citátov. V prvej sú zahrnuté myšlienky, ktoré nás majú potešiť a utešiť – dať nám vedomie, že Boh pri nás stojí a má nás rád. Druhú skupinu tvoria myšlienky na povzbudenie – teda do chvíľ, keď nevieme, ako ďalej, a keď nie sme si istí, či má naša práca a náš život zmysel.
Útla publikácia sa môže stať pre čitateľa skutočnou útechou v bezradnosti či dobrým tipom na darček pre človeka, ktorého túžime potešiť, ale nevieme ako.

Slová útechy a povzbudeniaZ Biblie vybral a usporiadal Jaro KřivohlavýJaro KřivohlavýKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-3662,00 Kč

Horieť, ale nevyhorieť

Táto kniha je určená všetkým, ktorým horí srdce, a zároveň radí, čo robiť, aby nevyhaslo. Jej autor, uznávaný český psychológ sa venuje syndrómu vyhorenia. Hľadá jeho príčiny a ponúka praktické rady, ako mu predchádzať. Ukazuje často jednoduché cesty, ako sa vyhýbať stresu v našom živote, ale aj čo robiť, ak sme už doň hlboko padli. Nechýba ani dotazník psychického vyhorenia. Rady sú obohatené skúsenosťami ľudí, ktorí touto cestou prešli.
Publikácia je určená ľuďom, ktorí majú radi svoju prácu – najmä tým, ktorí v nej prichádzajú do osobného styku s druhými ľuďmi. Zameriava sa na najviac ohrozené profesie – učiteľov, lekárov, zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov či duchovných. Keďže poukazuje na to, aké pracovné podmienky prispievajú k prevencii vyhorenia, určená je tiež pre zamestnancov a zamestnávateľov.

Horieť, ale nevyhorieťJaro KřivohlavýKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2012-21205,00 Kč

Rozprávaj - počúvam

Autor, známy český psychológ, ponúka svoje poznatky z dlhoročnej praxe, ktoré nám pomôžu v rozhovoroch s druhými ľuďmi. Ide o preverenie si vlastnej schopnosti viesť rozhovor s druhým človekom – či už je ním manžel alebo manželka, dieťa či rodič, priateľ alebo nepriateľ, niekto, s kým prichádzam do služobného, obchodného alebo súkromného styku. Ide o zdokonalenie sa v umení počúvať druhého človeka, vypočuť ho a porozumieť mu, aby sme mu potom svojím konaním mohli čo najvhodnejšie vyjsť v ústrety a aby sa naše vzájomné vzťahy zlepšovali.

Rozprávaj - počúvamJaro KřivohlavýKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2010-52156,00 Kč

Slova potěšení a povzbuzení

Tato místa "osobního oslovení" jsem si ve svých Biblích pečlivě podtrhával. Je jich tam dodnes veliké množství. Později jsem přešel na dokonalejší způsob; pro mne důležitější místa v Bibli jsem si začal podtrhávat barevnými tužkami. Řadu z nich jsem vybral a dvě skupiny takovýchto osobních osloveních zde předkládám. (Z předmluvy autora.) Biblické citáty jsou vybrány z Českého ekumenického překladu.

Slova potěšení a povzbuzeníZ Bible vybral a uspořádal Jaro KřivohlavýJaro Křivohlavý
CBSkniha2010-5249,00 Kč

Mať pre čo žiť

Autor, skúsený psychológ a pedagóg, sa zamýšľa nad vážnymi otázkami života, ako sú radosť, úspech, sloboda, zodpovednosť, vina, láska a prijatie neprijateľného.
V živote sa dostávame do najrozličnejších situácií. Tušíme, že existuje niečo ako zmysluplnosť života a že je to nepochybne dôležité. Podvedome chápeme, že na správnom zodpovedaní tejto otázky záleží, či sa náš život vydarí alebo nevydarí, či bude šťastný a radostný, alebo naopak nešťastný až zúfalý.
Uvedomujeme si, že život dostávame ako možnosť a záleží na nás, čo z toho, čo nám bolo dané, vytvoríme. Platí to pre mladých i pre starších, pre zdravých i pre chorých. Autor venuje zvláštnu pozornosť tým, ktorí prežívajú najrozličnejšie druhy ťažkostí, ale aj tým, ktorí túžia žiť plnším, hlbším a zmysluplnejším životom a ktorým sa zdá, že to zatiaľ nie je „ono“.

Mať pre čo žiťJaro KřivohlavýKarmelitánske nakladateľstvokniha SK2009-53156,00 Kč

Mít pro co žít

V životě se dostáváme do přerůzných situací. Tušíme, že existuje něco jako smysluplnost života a že to je zřejmě důležité. Podvědomě chápeme, že na správném zodpovězení této otázky záleží, jestli se náš život povede nebo nepovede, zda bude šťastný a radostný, nebo právě naopak nešťastný až zoufalý.
Cíl, který máme před sebou má pro nás určitou hodnotu. Vše, co směřuje k realizaci tohoto cíle, nabývá z této hodnoty cíle svou důležitost a smysluplnost. Ujasnění cílů, k nimž svou mysl i aktivitu zaměřujeme, nám umožňuje právě toto: odlišovat věci důležité od věcí méně důležitých a nedůležitých. Umožňuje nám vytvářet žebříček hodnot, tj. hodnot všeho toho, co stojí za to dělat a pro co stojí zato žít. Proto je tak důležité ujasnit si, co stojí na nejvyšších příčkách tohoto žebříčku a vede nás k tomu, abychom se věnovali věcem, které mají v životě nejvyšší hodnotu. O pomoc v této orientaci ve světě hodnot a moudrého zaměření vlastního života šlo i autorovi této publikace. Nejen jemu, ale i celé řadě jiných lidí, z jejichž poznání autor čerpal.
Profesor PhDr. Jaro Křivohlavý (1925) pracoval v oboru klinické psychologie v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze. V Karmelitánském nakladatelství vyšly jeho knihy O odpouštění s Jaro Křivohlavým (2004) a O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým (2005), O vděčnosti s Jaro Křivohlavým (2007), O moudrosti s Jaro Křivohlavým (2009).

Mít pro co žítDruhé, přepracované vydáníJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53139,00 Kč

Povídej - naslouchám

Umíme naslouchat?<BR>Naslouchání, říká autor, je více než slyšení.<BR>Nasloucháme<BR>– sluchem (slovům)<BR>– zrakem (výrazu obličeje)<BR>– srdcem (láskou)<BR>Hovořící nám sděluje více než jen věcné informace, sděluje nám také<BR>– své představy<BR>– postoje<BR>– předsudky<BR>– názory<BR>– přesvědčení<BR>Říká nám,<BR>– co si myslí<BR>– co cítí<BR>– co by chtěl<BR>– kým je<BR><BR>Oč jde v této knížce?<BR>Jde o to seznámit se s některými poznatky, které nám mohou pomoci v našich rozhovorech s druhými lidmi.<BR>Jde o to prověřit si – testovat – vlastní schopnost vést rozhovor s druhým člověkem – ať jím je manžel či manželka, dítě či rodič, přítel či nepřítel, někdo, s nímž přicházím do služebního, obchodního či soukromého styku.<BR>Jde o to zdokonalit se v umění naslouchat druhému člověku, vyslechnout ho a porozumět mu, abych mu mohl poté svým jednáním co nejvhodněji vyjít vstříc.

Povídej - naslouchámDruhé, přepracované vydáníJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-5339,00 Kč

Povídej - naslouchám

Umíme naslouchat?
Naslouchání, říká autor, je více než slyšení.
Nasloucháme
– sluchem (slovům)
– zrakem (výrazu obličeje)
– srdcem (láskou)
Hovořící nám sděluje více než jen věcné informace, sděluje nám také
– své představy
– postoje
– předsudky
– názory
– přesvědčení
Říká nám,
– co si myslí
– co cítí
– co by chtěl
– kým je

Oč jde v této knížce?
Jde o to seznámit se s některými poznatky, které nám mohou pomoci v našich rozhovorech s druhými lidmi.
Jde o to prověřit si – testovat – vlastní schopnost vést rozhovor s druhým člověkem – ať jím je manžel či manželka, dítě či rodič, přítel či nepřítel, někdo, s nímž přicházím do služebního, obchodního či soukromého styku.
Jde o to zdokonalit se v umění naslouchat druhému člověku, vyslechnout ho a porozumět mu, abych mu mohl poté svým jednáním co nejvhodněji vyjít vstříc.

Povídej - naslouchámDruhé, přepracované vydáníJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-53129,00 Kč

O moudrosti s Jaro Křivohlavým

Co je moudrost a proč ji považujeme za jednu z nejsilnějších stránek člověka, když máme na mnoho věcí často protikladný názor? Do moudrosti patří zvídavost, otevřená mysl, láska k učení, tvořivost i perspektivní myšlení. Náleží sem jistě i schopnost překračovat naše úzká a dílčí měřítka, skrze něž hledíme na sebe, na druhé i na svět kolem nás. Jaro Křivohlavý přemítá nad obsahem, projevy a cíli opravdové moudrosti, nad tím, kde ji můžeme hledat i jak můžeme v moudrosti růst. Není náhoda, že tuto ctnost většina lidí uvádí na prvním místě ve svém žebříčku hodnot a velmi si ji cení i u druhých.

O moudrosti s Jaro KřivohlavýmJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01109,00 Kč

Dvě lásky

Takový zážitek může člověka zlomit, nebo ho posílit. Jaro Křivohlavý (nar. 1925) dosáhl toho druhého. Když ho jako sedmnáctiletého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře. „Kdybych nevěděl, že Ježíš je tu s námi, šel bych do drátů,“ řekl mu jeden spoluvězeň. Jít do drátů tehdy znamenalo jít na jistou smrt.<BR>Tři roky dělal Jaro Křivohlavý na kladenské šachtě, než mohl začít studovat vytouženou psychologii. Věnoval se oblastem, které se dotýkají každodenního života většiny z nás: bezpečnosti práce, psychologii zdraví a nemoci, tvořivému řešení konfliktů – tomu poslednímu i přes upozornění jednoho profesora: „V socialismu žádné konflikty nebudou, tudíž nemá cenu o nich psát a studovat je.“<BR>Jaro Křivohlavý se stal ve svém oboru uznávanou autoritou. Publikoval bezmála čtyřicet odborných a popularizačních knih, přednášel a přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Tři volební období – tedy maximální počet – byl členem nejužšího vedení evangelické církve. Miluje hudbu, cestování – a pochopitelně svou rodinu. A protože hovoříme s psychologem, dozví se pozorný čtenář nejen mnoho o něm, ale také něco o sobě samém.

Dvě láskyJaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem PalánemJaro Křivohlavý
Aleš Palán
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-0184,00 Kč

Dvě lásky

Takový zážitek může člověka zlomit, nebo ho posílit. Jaro Křivohlavý (nar. 1925) dosáhl toho druhého. Když ho jako sedmnáctiletého studenta gymnázia zatklo gestapo a odvezlo do koncentráku, přežil zde i díky svým dvěma láskám – psychologii a křesťanské víře. „Kdybych nevěděl, že Ježíš je tu s námi, šel bych do drátů,“ řekl mu jeden spoluvězeň. Jít do drátů tehdy znamenalo jít na jistou smrt.<BR>Tři roky dělal Jaro Křivohlavý na kladenské šachtě, než mohl začít studovat vytouženou psychologii. Věnoval se oblastem, které se dotýkají každodenního života většiny z nás: bezpečnosti práce, psychologii zdraví a nemoci, tvořivému řešení konfliktů – tomu poslednímu i přes upozornění jednoho profesora: „V socialismu žádné konflikty nebudou, tudíž nemá cenu o nich psát a studovat je.“<BR>Jaro Křivohlavý se stal ve svém oboru uznávanou autoritou. Publikoval bezmála čtyřicet odborných a popularizačních knih, přednášel a přednáší na vysokých školách v ČR i v zahraničí. Tři volební období – tedy maximální počet – byl členem nejužšího vedení evangelické církve. Miluje hudbu, cestování – a pochopitelně svou rodinu. A protože hovoříme s psychologem, dozví se pozorný čtenář nejen mnoho o něm, ale také něco o sobě samém.

Dvě láskyJaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem PalánemJaro Křivohlavý
Aleš Palán
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01279,00 Kč

Konflikty mezi lidmi

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Konflikty mezi lidmiJaro KřivohlavýPortálkniha2008-01, 2002-01277,00 Kč

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým

Vděčnost v mezilidských vztazích je tím, co pomáhá člověku překonávat hranici, která leží mezi jeho vlastním sobectvím a přátelským vztahem k druhému člověku. Vděčnost tak vede člověka k tomu, aby se stal zralejším a moudřejším, měl dobré vztahy s druhými lidmi a žil smysluplnějším životem. Profesor Křivohlavý uvádí ve své knížce příběhy lidí, kterým se podařilo poznat, jakým obohacením života je vděčnost. Nabízí i způsoby cvičení se ve vděčnosti. Upozorňuje však také na falešné a zištné projevy, které s opravdovou vděčností nemají nic společného.

O vděčnosti s Jaro KřivohlavýmJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-0133,00 Kč

O vděčnosti s Jaro Křivohlavým

Vděčnost v mezilidských vztazích je tím, co pomáhá člověku překonávat hranici, která leží mezi jeho vlastním sobectvím a přátelským vztahem k druhému člověku. Vděčnost tak vede člověka k tomu, aby se stal zralejším a moudřejším, měl dobré vztahy s druhými lidmi a žil smysluplnějším životem. Profesor Křivohlavý uvádí ve své knížce příběhy lidí, kterým se podařilo poznat, jakým obohacením života je vděčnost. Nabízí i způsoby cvičení se ve vděčnosti. Upozorňuje však také na falešné a zištné projevy, které s opravdovou vděčností nemají nic společného.

O vděčnosti s Jaro KřivohlavýmJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01109,00 Kč

O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým

"Všechny svatby jsou stejné, ale každé manželství je jiné." V této knize najdeme celou řadu drobných postřehů a úvah o tom, co je podstatné pro šťastné manželství. Uměním života je sladit všechno dohromady. Ten úkol čeká na oba snoubence...
Jaro Křivohlavý je ženatý, s manželkou Martou oslavili již zlatou svatbu. Mají tři děti: Jaromíra, Martu a Pavla. Radují se ze sedmi vnoučat.

O šťastném manželství s Jaro KřivohlavýmJaro KřivohlavýKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-53109,00 Kč

O odpouštění s Jaro Křivohlavým

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…

O odpouštění s Jaro KřivohlavýmJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-0133,00 Kč

O odpouštění s Jaro Křivohlavým

Univerzitní profesor Jaro Křivohlavý se zamýšlí nad tématem odpouštění. Na textu, který vám nabízíme, je vidět zkušenost člověka, který se důsledně snaží odpouštět v celém svém životě…

O odpouštění s Jaro KřivohlavýmJaro Křivohlavý
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01109,00 Kč

Pozitivní psychologie

Odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí, radost, naděje. Jedním z nejvýznamnějších trendů současné psychologie je posun ke studiu pozitivních aspektů lidského života. Tento proud současné psychologie je označován jako "pozitivní psychologie". Přestože budí mimořádný zájem odborníků, v češtině dosud o tomto tématu neexistuje knižní publikace. Náš přední odborník podává přehled tematiky studované v rámci tohoto směru se zaměřením na procesy odpouštění a smiřování, jež mají zásadní význam pro porozumění mezilidským vztahům a jejich zlepšování. Pozornost je rovněž věnována práci s negativními emocemi, ale i optimismu, radosti a naději a jejich souvislosti s duševním a tělesným zdravím a dalším tématům.

Pozitivní psychologieJaro KřivohlavýPortálkniha2004-01265,00 Kč

Psychologie zdraví

Ve světě se v posledních dekádách vytvořila samostatná disciplína, která se těmito otázkami zabývá - psychologie zdraví. Autor, který je naším předním odborníkem v této oblasti, zde stručně shrnuje její východiska a nejdůležitější poznatky.

Psychologie zdravíJaro KřivohlavýPortálkniha2003-01369,00 Kč

Konflikty mezi lidmi

Konflikty mezi lidmi vznikají neustále. Pro někoho je jejich řešení výzvou, pro jiného jsou noční můrou. Autor popisuje druhy konfliktů (konflikty představ, názorů, zájmů, postojů, konflikty vnitřní a konflikty mezilidské) a různé typy jejich řešení (soupeření, spolupráce). Ukazuje rozdílný přístup k řešení konfliktů podle věku, pohlaví a typu osobnosti. Rozebírá vliv konfliktové situace a postojů účastníků konfliktu na vznik důvěry a rozvoj spolupráce. Na základě četných našich i zahraničních experimentů dokazuje účinnost různých modelů strategických plánů a taktických zásahů.

Konflikty mezi lidmiJaro KřivohlavýPortálkniha2002-01265,00 Kč

Sdílení naděje

Publikace podává přehled různých forem, modelů a způsobů misijní a evangelizační činnosti. Kniha umožní křesťanům citlivě vstoupit do rozhovoru s potmoderním člověkem. Zvláště cenné jsou pasáže, které se zabývají pohledem současné psychologie na změnu přesvědčení, názorů a postojů.

Sdílení nadějeJaro KřivohlavýNávrat domůkniha1997-01100,00 Kč

Poslední úsek cesty

V knize, která pojednává o problémech souvisejících se smrtí, se spojili psycholog a teolog proto, aby se pokusili najít vyvážený vztah k umírajícímu člověku. Publikace přináší řadu postřehů, rad a námětů z oblasti praktické a duchovní péče o umírající.

Poslední úsek cestyJaro KřivohlavýNávrat domůkniha1994-5273,00 Kč

Mít pro co žít

„Jsme si vůbec vědomi toho, že život dostáváme jako možnost a záleží jenom na nás, co z toho, co nám bylo dáno, vytvoříme?“ ptá se autor, který se dále zamýšlí nad důležitými otázkami našich životů: úspěchem, vinou, hodnotami, láskou, svobodou a zodpovědností. Tato malá půvabná knížka nám může pomoci zamyslet se nad vlastním životem a světem, ve kterém žijeme.

Mít pro co žítJaro KřivohlavýNávrat domůkniha1993-5266,00 Kč