Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Fenomenologické spisy III/I

První svazek třetího dílu Fenomenologických spisů zahrnuje nepublikované rukopisy z let 1939–1945, v nichž Patočka dále rozvíjí svou koncepci fenomenologie z konce 30. let: na místo transcendentální subjektivity staví neobjektivovatelné nitro a v souvislosti s tím usiluje o vypracování nové teorie intencionality.

Fenomenologické spisy III/ISebrané spisy svazek 8/IJan PatočkaOikoymenhkniha2014-37398,00 Kč

Platónova péče o duši a spravedlivý stát

Sv. 14/4: Rekonstrukce přednáškového cyklu Jana Patočky ze školního roku 1971–1972 pořízená na základě magnetofonových nahrávek a zápisů posluchačů. Byl to poslední cyklus, který Patočka proslovil na Filosofické fakultě UK, než byl donucen odejít do důchodu. Text zde vychází vůbec poprvé. Nebyl uveřejněn ani v samizdatovém Archivním souboru prací Jana Patočky, protože se jej teprve nedávno podařilo sestavit.

Platónova péče o duši a spravedlivý státJan PatočkaOikoymenhkniha2011-52348,00 Kč

Korespondence s komeniology I

Sv. 21: V tomto svazku bude vůbec poprvé vydána Patočkova korespondence s komeniology, např. s norskou komenioložkou českého původu M. Blekastadovou, se S. Sousedíkem, dále pak s L. Mašínovou, J. Popelovou, J. Ludvíkovským, J. Bramborou aj. Edice poskytne pramenný základ pro úplnější poznání díla našeho předního interpreta Komenského, pro dějiny filosofie a literatury i pro politické dějiny 20. století. V tomto ohledu je zvláště cenným pramenem korespondence M. Blekastadové z doby bezprostředně po smrti J. Patočky s předními evropskými vědci (např. s L. Landgrebem, R. Jakobsonem). 654 stran.

Korespondence s komeniology IJan PatočkaOikoymenhkniha2010-52548,00 Kč

Korespondence s komeniology II

Sv. 22: V tomto svazku bude poprvé zpřístupněna Patočkova korespondence se slavistou, filosofem, žákem E. Husserla, objevitelem Komenského Obecné porady D. Čyževśkým, s německým filosofem výchovy, komeniologem a pozdějším vydavatelem Patočkova souborného komeniologického díla K. Schallerem a s francouzskou komenioložkou M. Denisovou. Jde o rozsáhlou a významnou součást Patočkovy komeniologické pozůstalosti, jež přesahuje úzký rámec komeniologie a přináší velmi cenné prameny pro úplnější poznání myslitelského odkazu Jana Patočky.

Korespondence s komeniology IIJan PatočkaOikoymenhkniha2010-52348,00 Kč

Fenomenologické spisy II

Sv. 7: Druhý díl Fenomenologických spisů zahrnuje fenomenologické texty, které Jan Patočka uveřejnil doma či v zahraničí po roce 1949. Vzhledem k tomu, že se v padesátých letech zabýval převážně studiem a vydáváním díla J. A. Komenského, pochází první velká práce tohoto svazku až z roku 1965. Svazek tedy obsahuje pozdní autorovu fenomenologickou tvorbu a představuje ústřední část celých Sebraných spisů.

Fenomenologické spisy IIJan PatočkaOikoymenhkniha2009-53596,00 Kč

Fenomenologické spisy I

Soubor prací, přednášek a poznámek k fenomenologii. První díl přináší texty uveřejněné do roku 1948. Jádrem svazku je disertace Pojem evidence, která byla obhájena na FF UK roku 1931 a nevyšla dosud tiskem, a Patočkův habilitační spis Přirozený svět jako filosofický problém, publikovaný roku 1936. Titul vychází ve spolupráci s nakladatelstvím FILOSOFIA.

Fenomenologické spisy IPřirozený světJan PatočkaOikoymenhkniha2008-01398,00 Kč

Češi II.

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Tento svazek Sebraných spisů obsahuje nedokončenou stať Co jsou Češi, v níž se autor zamýšlí nad smyslem českých dějin, dále přednášky o ”příspěvku českých zemí k modernímu vědeckému ideálu” proslovené v šedesátých letech v Lovani, a také text o Masarykově vystoupení v kauze ”hilsneriáda”.

Češi II.Jan PatočkaOikoymenhkniha2007-01398,00 Kč

Dvě máchovské studie

Dvě studie věnované filosofické interpretaci Máchova básnického díla. První z nich, Symbol země u K. H. Máchy, vyšla v roce 1944, druhá, Čas, věčnost a časovost v Máchově díle, byla původně vydaná ve sborníku Realita slova Máchova (1967).

Dvě máchovské studieJan PatočkaOikoymenhkniha2007-0198,00 Kč

Kacířské eseje o filosofii dějin

Jedno z nejvýznamnějších Patočkových děl, pocházející z roku 1975, shrnuje v šesti esejích jeho pozdní filosofii dějin i současné dějinné situace, v niž vyústily jeho celoživotní úvahy o problému přirozeného světa lidského života.

Kacířské eseje o filosofii dějinJan PatočkaOikoymenhkniha2007-01158,00 Kč

Living in problematicity (english)

Living in problematicity (english)Jan PatočkaOikoymenhkniha2007-01207,00 Kč

Negativní platonismus

Programové shrnutí Patočkových úvah na téma filosofie svobody z počátku padesátých let. Na přelomu 40. a 50. let 20. století koncipoval Patočka pod tímto titulem systematický filosofický rozvrh sahající od otázek ontologických až po analýzu současných forem civilizace. Krátký text Negativní platonismus formuluje jeho myšlenkové jádro.

Negativní platonismusJan PatočkaOikoymenhkniha2007-0198,00 Kč

Věčnost a dějinnost

Patočkův text z pozůstalosti zkoumající roli, jakou hrála v moderních filosofických pojetích člověka dějinnost. Věčnost a dějinnost završuje řadu článků, jimiž se Patočka filosoficky vyrovával s Rádlovou Útěchou z filosofie. Jeden z nich, k tomuto vydání připojený článek Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi“, tematicky odpovídá kapitolám, které v rukopisu Věčnosti a dějinnosti chybějí.

Věčnost a dějinnostRádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnostiJan PatočkaOikoymenhkniha2007-01158,00 Kč

Češi I.

Soubor textů k českým dějinám a české filosofii. Vedle knihy O smysl dneška, která šla krátce po svém vydání v roce 1971 do stoupy, přináší tento svazek Sebraných spisů významné studie o Masarykovi, jakož i celou řadu kratších článků, úvah a glos k českým osobnostem minulosti i nedávné současnosti, včetně textů o ”Chartě 77”.

Češi I.Jan PatočkaOikoymenhkniha2005-52595,00 Kč

Umění a čas I

Stati k filosofické problematice umění.

Umění a čas IJan PatočkaOikoymenhkniha2004-01368,00 Kč

Umění a čas II

Stati k filosofické problematice umění.

Umění a čas IIJan PatočkaOikoymenhkniha2004-01368,00 Kč

Komenologické studie III

Svazek obsahuje Patočkovu nevydanou monografii o Komenském a náčrty nepublikovaných komeniologických studií.

Komenologické studie IIIJan PatočkaOikoymenhkniha2003-01496,00 Kč

Úvod do fenomenologické filosofie

Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK.
Dotisk vydání z roku 2003

Úvod do fenomenologické filosofieJan PatočkaOikoymenhkniha2003-01218,00 Kč

Péče o duši III

Třetí svazek Patočkových sebraných spisů. Soubro statí k problematice postavení člověka e světět a v dějinách. Kacířské eseje o filosofii dějin, eseje, přednášky, semináře a zlomky k problému Evropy a dějin z posledního období Patočkova života.

Péče o duši IIIJan PatočkaOikoymenhkniha2002-01496,00 Kč

Dopisy Váslavu Richterovi

Sv. 20: Korespondence dokládá Patočkův hluboký zájem o problematiku umění a uměnovědy. Svazek vyšel ke 100. výročí narození brněnského uměnovědce Václava Richtera.

Dopisy Váslavu RichteroviSvazek 20Jan PatočkaOikoymenhkniha2001-01248,00 Kč

Mikuláš Kusánský

Edice Reflexe. Druhé vydání po 25 letech je doprovázeno obsáhlou studií Pavla Flosse. Renesanční přírodovědec, matematik, politolog, náboženský myslitel a filosof, kardinál Mikuláš Kusánský, patří k předním postavám evropských dějin. „Vědoucí nevědění“, jednota protikladů, nekonečný svět jako kontrakce Boha, dialektické předvedení kosmu – to jsou jen některé z myšlenek tohoto učence, obdivovatele osobností jako Mistr Eckhart a Dionýsius Areopagita. Po mnoha letech má nyní český čtenář znovu možnost nahlédnout do pozoruhodného myšlenkového světa tohoto „otce“ nového pojetí universa, jenž přímo či nepřímo hluboce ovlivnil celou řadu svých následovníků – mj. Bruna, Leibnize, Komenského či německé romantiky.

Mikuláš KusánskýŽivot a dílo renesančního filosofa, matematika a politikaPavel Floss
Jan Patočka
Vyšehradkniha2001-01124,00 Kč

Briefe und Dokumente 1933-1977

Celoživotní korespondence mezi Janem Patočkou a jeho německým kolegou Eugenem Finkem.

Briefe und Dokumente 1933-1977Eugen Fink
Jan Patočka
Oikoymenhkniha1998-53298,00 Kč

Péče o duši II

Soubor statí a přednášek a poznámek k problematice postavení člověka ve světě a v dějinách (Kacířské eseje, Platón a Evropa, Evropa a doba poevropská atd.).

Péče o duši IIJan PatočkaOikoymenhkniha1998-53248,00 Kč

Komeniologické studie II

Desátý svazek Patočkových sebraných spisů.

Komeniologické studie IIJan PatočkaOikoymenhkniha1998-01248,00 Kč

Komeniologické studie I

Devátý svazek Patočkových sebraných spisů.

Komeniologické studie IJan PatočkaOikoymenhkniha1997-01248,00 Kč

Péče o duši I

První svazek Patočkových sebraných spisů.

Péče o duši IJan PatočkaOikoymenhkniha1996-01248,00 Kč

Tělo, společenství, jazyk, svět

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu. .

Tělo, společenství, jazyk, světJan PatočkaOikoymenhkniha1994-5298,00 Kč

Úvod do fenomenologické filosofie

Přednášky proslovené v letech 1969-1970 na filosofické fakultě UK

Úvod do fenomenologické filosofieJan PatočkaOikoymenhkniha1992-53198,00 Kč