Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kněžské osobnosti

Mezi kněžími Arcidiecéze olomoucké najdeme řadu skutečně zajímavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spisovatele a umělce. Tato kniha nám přibližuje osudy 48 z nich. Doby totalitních režimů 20. století přinesly kněžím utrpení v neuvěřitelné podobě a míře – znemožnění pastorace, ponižování, otrockou práci, věznění, týrání, újmy na zdraví, ztráty života. O tom všem velmi střízlivě vypovídají rozsáhlé tabulky na konci knihy. Ty obsahují seznamy diecézních kněží vězněných a jinak perzekvovaných ve 20. století podle současného stavu evidence Arcibiskupství olomouckého.

Kněžské osobnostiJan Graubner
MCMkniha2017-35, 2009-53247,00 Kč

Rok biřmování - novéna

Rok biřmování - novénaJan GraubnerKartuziánské nakladatelstvíbrožurka2016-1815,00 Kč

Eucharistie

EucharistieJan GraubnerKartuziánské nakladatelstvíkniha2014-0129,00 Kč

Anička Zelíková

Příběh Aničky Zelíkové doplněný ilustracemi.

Anička ZelíkováJan GraubnerKartuziánské nakladatelstvíkniha2010-5245,00 Kč

Cesta světla

Knížečka formátu A6 zobrazující 14 zastavení cesty Světla umístěné na poutním místě sv. Hostýn. Texty napsal arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, obrazy namaloval Zdirad Čech. Knížečka slouží k soukromé pobožnosti.

Cesta světlaVelikonoční pobožnostJan GraubnerKartuziánské nakladatelstvíkniha2009-5329,00 Kč

Hledání živého Krista

Z postních a velikonočních kázání pronesených v olomoucké katedrále.

Hledání živého KristaJan GraubnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-5399,00 Kč

Biřmovanci

BiřmovanciJan GraubnerMCMkniha2009-0139,00 Kč

Burcování

Burcování je výběr komentářů, poznámek a článků arcibiskupa Jana Graubnera, vysílaných v rozhlase, či otištěných v novinách, časopisech a sbornících v letech 200 až 2008, kterými se snaží probudit svědomí a povzbudit k aktivitě, která by byla zodpovědnou reakcí na situaci doby a na její problémy. Jeho kritický pohled není bez naděje, jeho realismus počítá s Bohem na každém kroku denního života, ale také s angažovaností křesťanů povolaných k budování lepšího světa podle Božích plánů. Vidí kolem sebe mnoho dobrých příkladů, které povzbuzují k následování. Podtext prozrazuje duchovní blízkost Jana Křtitele volajícího k obrácení, protože Boží království je blízko.

BurcováníJan GraubnerMCMkniha2008-01139,00 Kč

Manželství

Křesťanští manželé mají v Božím lidu své vlastní dary, které odpovídají jejich způsobu života a stavu. Tato milost vlastní svátosti manželství je určena ke zdokonalování manželské lásky, posilování jejich nerozlučitelné jednoty. V síle této svátosti si navzájem pomáhají ke svatosti v manželském životě a při přijetí a vychovávání dětí.<BR>Publikace o svátosti manželství přináší základní informace, které zpracoval olomoucký arcibiskup J. Graubner. Text je bohatě doplněn fotografiemi, a kniha je tedy i vhodným dárkem.

ManželstvíJan Graubner
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01109,00 Kč

Duchovní obnova s Aničkou

Duchovní obnova s AničkouJan GraubnerMCMkniha2005-5269,00 Kč

Jak si představuji farnost dnes

Jak si olomoucký arcibiskup představuje současnou farnost? Na tuto otázku dává odpověď v přednášce zpracované do písemné podoby. Druhou část knihy tvoří teologické zamyšlení nad farností a třetí část uvádí vybrané zkušenosti farností jako konkrétní svědectví. Kniha je vhodnou příručkou pro ty, kdo chtějí být ve farnostech aktivní a přispět k oživení svých společenství.

Jak si představuji farnost dnesJan Graubner
MCMkniha2004-5359,00 Kč

Zastavení u betléma

Současný olomoucký arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner vzpomíná s vděčností na strážnický betlém, se kterým se setkával jako malý chlapec. Maminka mu svým vyprávěním přibližovala figurky řezbáře Charváta. Stejný řezbář je také autorem betléma v kroměřížském kostele sv. Jana. Ve svém zamyšlení nad oběma díly si Jan Graubner klade provokativní otázku: „nemohl bys zastoupit některou mámu?“ V jeho zamyšlení tak dávný příběh znovu ožívá. Kniha je doplněna fotografiemi obou betlémů (fotografoval Miroslav Pilát).

Zastavení u betléma(s fotografiemi Miroslava Piláta)Jan GraubnerKarmelitánské nakladatelstvíkniha2004-01109,00 Kč

Co říkaly věci

Mons. Mgr. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, činí v této knížce - jak on jim sám říká - minimeditací čest jménu, které mu bylo dáno při křtu. Jeho patronem není nikdo menší než sv. Jan Bosco, přítel Boží i mládeže. V jeho vidění, jak nám je předává, je básníkem víry, naděje a lásky. Ukazuje nám věci tohoto světa, jak promlouvají ke křesťanovi.

Co říkaly věciJan Graubner
Gloriakniha2003-0142,00 Kč

Proste Pána žně

Proste Pána žněJan GraubnerMCMkniha1998-5380,00 Kč