Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Jedno nezbytné (2.vyd)

Spisek Unum Necessarium (v tomto překladu Jedno nezbytné) napsal Komenský dva roky před svou smrtí a koncipoval jej jako svůj odkaz a závěť. Nové vydání překladu, který před dvaceti lety z latiny pořídil profesor Luděk Brož, vydáváme k letošnímu 350. výročí Komenského úmrtí (1670).

Jedno nezbytné (2.vyd)Jan Amos Komenský
Kalichkniha2020-22269,00 Kč

Regule života křesťanského každodenní

Komenského knížka Praxis pietatis čili Jak se cvičit v pravé zbožnosti vydaná poprvé česky v roce 1630 se stala velkou posilou našim pobělohorským exulantům. Vedla čtenáře k růstu poznání sebe i Boha a k pokojnému životu v Boží blízkosti. Během dvanácti vydání se k ní přidávaly další „přídavkové“. Máte v ruce dodatek s názvem Regule života křesťanského každodenní. Snad vám těch třicet krátkých myšlenek a rad poslouží v dnešní uspěchané době jednak jako pomůcka k dennímu ztišení, jednak jako pozvánka ke studiu dalších Komenského děl, hlavně pak k hlubšímu zamyšlení nad Biblí – základem všeho Komenského uvažování. Vedle původního, pro běžného čtenáře mnohdy těžko srozumitelného textu, uvádme i volný převod do současné češtiny.

Regule života křesťanského každodennív jazyce 21. stoletíJan Amos KomenskýSamuelkniha2014-4680,00 Kč

Labyrint světa a ráj srdce

Jedno z nejslavnějších českých děl si nyní bude moct s požitkem přečíst každý včetně studentů a školáků. Čtenáři, kterým v tom staročeský jazyk dosud bránil, si teprve nyní uvědomí hloubku a nadčasovost tohoto díla.

Labyrint světa a ráj srdceVydání v jazyce 21. stoletíJan Amos KomenskýPráhkniha2014-22399,00 Kč

Kancionál

Básnická tvorba J.A.K. podává dobové svědectví o prostředí a duchovním klimatu doby, v níž Komenský žil a tvořil.

KancionálJan Amos KomenskýKalichkniha1996-1988,00 Kč

Informatorium školy mateřské

První dílo ve světové literatuře, které pojednává soustavně o výchově nejmenších dětí před jejich vstupem do školy.

Informatorium školy mateřskéJan Amos KomenskýKalichkniha0001-0140,00 Kč