Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Etické vztahy v ekonomice

V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se uplatňují především instituční vztahy. Ty představují specifický typ mezilidských vztahů, včetně mravních problémů, jež se v nich objevují. Jimi se na rozdíl od individuální či personální oblasti zabývá právě sociální etika. Autor ukazuje, že svět ekonomických vztahů je s mravní problematikou neoddělitelně spjat. Zároveň se snaží prokázat, že mravní odpovědnost v této oblasti má svébytný charakter právě proto, že vztahy účastníků ekonomického života se rozvíjejí v institučním prostředí, které sebou přináší odlišný typ nároků na mravní odpovědnost. Dotýká se filosofických podnětů, s kterými je etická problematika spojena již od svých počátků. Text je tak určen nejen akademické obci, pracovníkům a reprezentantům v podnikové a podnikatelské sféře, ale též všem čtenářům, kterým není etická problematika v institucích lhostejná.

Etické vztahy v ekonomiceJakub S. TrojanOikoymenhkniha2013-07278,00 Kč

Kontrasty a alternativy

V knize Kontrasty a alternativy předkládá autor výklad několika biblických textů, které jsou na první čtení protikladné, vzájemně se téměř vylučující, anebo nabízející alternativní možnosti. Látka je zpracována v dotyku se společenskými otázkami, jejich filosofickými předpoklady; poskytuje četné podněty pro orientaci v základních otázkách dnešní společnosti.

Kontrasty a alternativyJakub S. TrojanOikoymenhkniha2007-01228,00 Kč

Ježíšův příběh - výzva pro nás

Autor několika knih, které vyšly v nakladatelství OIKOYMENH, se rozhodl přiblížit Ježíšův příběh v perspektivě, která je v napětí s tím, jak se obvykle Ježíšův příběh prezentuje. Chce mu porozumět jako výzvě, dotýkající se našich životů v jejich každodennosti. Co znamená Ježíšův příběh pro mne, pro mé vztahy k druhým lidem, pro mé úkoly na veřejnosti i v soukromí. Jde o přemýšlení, které chce zaujmout odbornou veřejnost theologickou i filosofickou. Ale má své poselství i pro ty, kdo se nevyhýbají základním životním otázkám. Trojan se brání pojetí, že to rozhodující pro nás přináší až Ježíšova oběť na kříži. Čtenáře oslovuje odkazem k hlubším polohám příběhu toho, kdo nesl jméno Ježíš z Nazaréta.

Ježíšův příběh - výzva pro násJakub S. TrojanOikoymenhkniha2004-53398,00 Kč

Idea lidských práv v české duchovní tradici

Sonda do české duchovní tradice od předhusitské éry do konce 18. století. Autor analýzou textů a duchovních proudů sleduje první impulsy a podněty k problematice lidských práv.

Idea lidských práv v české duchovní tradiciJakub S. TrojanOikoymenhkniha2002-01238,00 Kč

Moc víry a víra v moc

Studie o fenoménu moci, reedice samizdatového vydání.

Moc víry a víra v mocJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-5348,00 Kč

And the Nightingales Sing

Anglické vydání souboru článků, úvah, vzpomínek a rozhovorů z přelomu 70. a 80. let.

And the Nightingales SingJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-0170,00 Kč

Moc v dějinách

Zamyšlení nad krizí naší doby.

Moc v dějináchJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-0168,00 Kč