Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Dotyky s básnikom Dantem

V knihe sú zhrnuté už raz publikované, ale i nepublikované literárne príspevky na tému Dante a jeho dielo od literárneho vedca Júliusa Pašteku. Danteho v svojich prácach osvetľujú ako autora Božskej komédie z rôznych strán, s informačným i obranným zámerom. Hoci texty vznikali v dlhšom časovom rozpätí (1949 – 2014), nijaké vážne dôvody nenútili autora ich revidovať a najmä nie dodatočne „vylepšovať“ publikované texty vychádzajú nezmenené. Sú to literárne „dokumenty“ – dobové i osobné. Vyvolali ich rôzne príležitosti aj potreby, menila sa ich tematika, nie ich interpretácia – z rešpektu k básnikovi vekov.

Kniha vychádza v roku deväťdesiatych narodenín literárneho vedca prof. Júliusa Pašteku.

Z predslovu knihy: „Pri príležitosti jeho deväťdesiatych narodenín môžem len s vďakou a úctou povedať: Prof. Július Pašteka so svojím bohatým kultúrnym dielom je pokladom slovenskej kultúry. Pokladomje jeho dielo, ale ešte väčším pokladom je pre nás on sám svojou ušľachtilou osobnosťou veľkého veriaceho vzdelanca. Nech ho Pán Boh žehná i naďalej!“
Ján Chryzostom Korec

Dotyky s básnikom DantemJúlius PaštekaLúč2015-110,00 Kč

Literatúra ako svetlo

Knihu Literatúra ako svetlo venuje vydavateľstvo jubilujúcemu autorovi, ktorý získal za svoje polstoročné vedecké dielo, u nás ojedinelé svojím rozsahom, záberom i hĺbkou, množstvo významných ocenení.

Literatúra ako svetloJúlius PaštekaLÚČkniha SK2004-01234,00 Kč

Paľo Oliva 2

Po predchádzajúcom Torze literárneho diela (LÚČ 2004), obsahujúcom kompletnú tvorbu Paľa Olivu, tento druhý zväzok je doplňujúci, no rovnako cenný. Obsahuje spomienky niekdajších najbližších básnických druhov Paľa Olivu, nové spomienkové materiály, doteraz neznáme a nepublikované, vyžiadané od jeho sestry, spolužiakov, spolužiačok, priateľov, známych.
Pod názvom Kvety krátkeho života sa tu zverejňujú jeho ostatné básne, ktoré editor z koncepčných dôvodov nezaradil do prvého zväzku. Cenný je i dokumentárny materiál, fotografie a bibliografia publikovanej tvorby básnika.
Vydaním súborného diela Paľa Olivu sa napĺňa cieľ: definitívne oceniť jeho život a tvorbu a zaradiť ho do slovenskej literatúry 20. storočia.

Paľo Oliva 2Július PaštekaLÚČkniha SK2004-01143,00 Kč