Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Rytíř, žena a kněz

Kniha významného francouzského medievalisty pojednává o snahách církve v 10. až 12. století ve Francii ustálit a uzákonit pravidla manželského soužití. Na mnoha příkladech z prostředí francouzské, vlámské a burgundské šlechty, protože jedině o ní hovoří dobové historické dokumenty, dokumentuje autor urputný boj církevních hodnostářů a velmožů o podobu manželství, vymícení mnohaženství, zapuzování manželek a svatby s rodově příbuznými ženami. Tyto z pohledu církve neřesti však narážely na závažné politické a majetkové problémy šlechtických domů.

Rytíř, žena a knězManželství ve Francii v době feudalismuGeorges DubyGaramondkniha2014-12, 2003-01239,00 Kč

Dějiny Francie

Z francouzského originálu přeložil Vladimír Cinke. Reprezentativní dílo 33 historiků pod vedením předního francouzského medievalisty G. Dubyho, pojednávající o dějinách Francie od prehistorické doby až po konec 20. století. Autoři jednotlivých kapitol spojili co nejtěsněji "dějiny událostí a dějiny hospodářských i sociálních struktur s historií způsobů života, práce, se sídlištní geografií v návaznosti na přírodní podmínky, s tím, jak se rozvíjely náboženské představy, religiózní praktiky, názory, umělecká a literární tvorba, výchova, morálka, myšlení a vědecký pokrok". Před čtenářem se tak otevírají francouzské dějiny jako "dějiny úhrnu civilizačních jevů v zemích, z nichž se dnes skládá Francie".

Dějiny FrancieGeorges DubyKarolinumkniha2003-01985,00 Kč

Vznešené paní z 12. století II.

Také druhý díl trilogie nahlíží do každodenního života vznešených paní francouzského středověku a na jejich osudech demonstruje vývoj instituce manželství a její význam.

Vznešené paní z 12. století II.Památka babičekGeorges DubyAtlantiskniha1998-53176,00 Kč

Vznešené paní z 12. století III.

V posledním díle trilogie autor ukazuje, jaké představy o ženách měli duchovní té doby a jak si je zdůvodňovaly.

Vznešené paní z 12. století III.Eva a kněžíGeorges DubyAtlantiskniha1998-53176,00 Kč

Vznešené paní z 12. století I.

První díl trilogie o historických osobnostech, světicích a legendárních postavách rytířských románů podává obraz postavení ženy v době 12. století ve Francii.

Vznešené paní z 12. století I.Heloisa, Aliénor, Isolda a dalšíGeorges DubyAtlantiskniha1997-01134,00 Kč