Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Daj láske šancu

Autorka „bez servítky“ pomenúva ťažkosti dnešných mladých ľudí. Zvlášť sa venuje osobnostným a vzťahovým problémom, sexualite. Nejde o moralizovanie, hovorí: „Presne taký, aký teraz si, začni prosiť, hľadať a klopať. Áno, to je potrebné: taký, aký si!“ Kniha obsahuje dôležité posolstvo pre každého mladého človeka: Máš možnosť dať láske šancu v každom okamihu svojho života. Ako? – dozviete sa z tejto útlej, no obsahom hutnej publikácie. Gabriele Kuby je matka troch detí, pracuje ako publicistka. Píše štýlom vhodným pre tínedžerov. Vychádza z vlastnej skúsenosti: „Prosila som, hoci som ešte nemala ani tušenie, či ma niekto počuje. Hľadala som, keď bola všade tma...

Daj láske šancuGabriele KubyLúč2015-210,00 Kč

Gender

Publikace analyzuje současnou situaci a příčiny útoků na tradiční rodinu a celou společnost. Knihu by si měli přečíst učitelé, politici, kněží a každý, kdo chce znát jasnou argumentaci v oblasti rodinné etiky, objasňující nebezpečí gender ideologie a homosexualismu.
Kniha paní Kuby se snaží otevírat lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti. Globální sexuální revoluce je tu poprvé představena v souvislostech: myšlenkoví průkopníci od dob Francouzsk. revoluce, obrat od feminismu k gender-ideologii, strategické globální prosazení gender-ideologie v prostředí OSN, EU a národních vlád. Politické znásilnění jazyka, epidemické rozšíření pornografie, zrušení všech morálních norem. Platí to, o čem hovoří podtitul knihy: všechno se nabízí jako svoboda, přitom ale vede k jejímu zničení.“ Kniha popisuje současnou kulturní revoluci a společenské změny. Ukazuje slepou uličku, do které se dostává naše dnešní společnost a hledá východisko z ní.

GenderNová ideologie ničí rodinuGabriele KubyKartuziánské nakladatelstvíbrožurka2014-4627,00 Kč

Globální sexuální revoluce

Globální sexuální revoluceztráta svobody ve jménu svobodyGabriele KubyKartuziánské nakladatelstvíkniha2014-12347,00 Kč

Globálna sexuálna revolúcia

Z predslovu europoslankyne Anny Záborskej...

Kniha Gabriele Kuby sa snaží otvárať ľuďom oči, aby videli a pochopili dnešný vývoj spoločnosti. Globálna sexuálna revolúcia je tu po prvý raz predstavená v súvislostiach: myšlienkoví priekopníci od čias Francúzskej revolúcie, obrat od feminizmu k gender-ideológii, strategické globálne presadenie gender-ideológie prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád, politické znásilnenie jazyka, epidemické rozšírenie pornografie, zrušenie všetkých morálnych noriem prostredníctvom zrovnoprávnenia homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou, ktoré siaha až po „homo-manželstvá“ s možnosťou adopcie a – ako najnebezpečnejší front kultúrnej revolúcie – prevýchova mládeže v školách a materských školách predčasnou sexualizáciou. Platí to, o čom hovorí podtitul knihy: všetko sa ponúka ako sloboda, pritom však vedie k jej zničeniu.

Benedikt XVI.
„Bohu vďaka, že hovoríte a píšete!“ Adresované autorke na generálnej audiencii 31. 10. 2012

Anna Záborská, europoslankyňa
„Gabriele Kuby dokumentuje proces globálnej sexuálnej revolúcie množstvom prameňov. Otvára čitateľovi oči. Ten, kto si knihu prečíta, či je to politik alebo volič, sa už nemôže vyhovárať, že o ničom nevedel: o revolúcii, ktorá hlása slobodu, a predsa nič iné nemieni ako diktatúru.“

Christa Mevesová, spisovateľka, detská psychoterapeutka
„Demaskovanie nového totalitarizmu prebieha dosť neskoro; dúfam však, že sa stihne v ľuďoch prebudiť sila brániť sa proti nezvratnému chorľaveniu celej spoločnosti. Odporúčam knihu ako ‚povinné čítanie‘ každej žene a každému mužovi.“

Globálna sexuálna revolúciaStrata slobody v mene slobodyGabriele KubyLúčkniha SK2013-22335,00 Kč