Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Pohané a křesťané

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty vnější a vnitřní christianizace stejně jako soupeření křesťanství s jinými náboženstvími středověkého světa.

Pohané a křesťanéChristianizace českých zemí ve středověkuMartin Nodl
František Šmahel
Nakladatelství Lidové novinykniha2020-04299,00 Kč

Lucemburkové

Výpravná kniha zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linie.
Syntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo „Přemyslovci“. Zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci, Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linie. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii.

LucemburkovéČeská koruna uprostřed EvropyFrantišek Šmahel
Lenka Bobková
Nakladatelství Lidové novinykniha2012-491 799,00 Kč

Basilejská kompaktáta

Češi byli národem plachým a bezuzdným, jemuž se nechtělo vstoupit do ovčince církve, v němž byli ostatní křesťané. Dokud tudíž nebudou mít ohlávku na krku, je s nimi třeba nakládat mírně, jako když se krotí kůň nebo mezek… Tímto výrokem legát Jan Palomar, jeden z členů poselstev, které basilejský koncil v letech 1433-1436 vysílal do Čech, navrhl představitelům církve způsob, jak zkrotit neporazitelné husitské kacíře. Tam, kde ztroskotaly válečné výpravy pod znamením kříže, mělo uspět trpělivé vyjednávání o čtyři artikuly, o jejichž uznání zástupci husitských svazů usilovali. V příběhu deseti listin tzv. basilejských kompaktát, jimiž bylo v červenci 1436 na jihlavském náměstí mnohaleté vyjednávání uzavřeno, je dějinné drama osvětleno z dvojího úhlu pohledu. Vedle plenárních zasedání koncilu a českých sněmů byly jeho neméně významným dějištěm uzavřené kancelářské a jiné místnosti, kde pergamenové listiny nabývaly své konečné podoby.

Basilejská kompaktátaFrantišek ŠmahelNakladatelství Lidové novinykniha2012-08169,00 Kč

Husitská revoluce - komplet

1. sv. Monumentální dílo předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. Autor vysvětluje kořeny české husitské reformace, evropský kontext, významný vliv rozkladu církevní i světské moci a sociální, hospodářskou a národnostní podmíněnost husitských bouří.
2. sv. se věnuje předrevolučním proudům husitské ideologie a mapuje hlavní fáze reformního procesu.
3. sv. pojednává o revoluci od nástupu Prahy na cestu revoluce vypovězením války dědici trůnu a vůdci protihusitských křížových výprav, císaři Zikmundovi, až do císařovi smrti v roce 1437.
4. sv. sleduje události po smrti císaře Zikmunda v roce 1437. Sleduje postupnou cestu ke stavovské monarchii a komplikovaný vztah Němců a katolíků k revoluci. Závěrečná část je věnována úvaze o reformním a revolučním charakteru husitství z hlediska obecných dějin. Součástí každého svazku jsou obrazové přílohy, mapy, grafy a tabulky. Dodnes nepřekonaná základní příručka.

Husitská revoluce - kompletFrantišek ŠmahelKarolinumkniha2009-01460,00 Kč

Husitské Čechy

Přední český husitolog ve své nové knize pátrá po zvláštnostech českého 15. století, které představují především husitství a jeho rezonace v následujících letech. Úporný boj kalicha s křížem, dvojí víra, náboženská táborská republika, myšlenka volitelné monarchie a reforma církve, to jsou jevy, které se objevovaly jako reprezentanti doby. Šmahel nahlíží do ideových záměrů husitství a jeho odnoží a snaží se příblížit ke skutečnému dopadu jeho myšlenek. Bylo opravdu předstupněm demokracie a náboženské tolerance?

Husitské ČechyStruktury, procesy, idejeFrantišek ŠmahelNakladatelství Lidové novinykniha2008-01459,00 Kč

Učenci očima kolegů a žáků

Soubor medailonů představuje nejvýznamnější české vědce 20. století, zástupce různých oborů přírodních i humanitních věd. Jak název knihy napovídá, autory jsou rovněž čelní reprezentanti naší současné vědy, kteří byli s osobnostmi, o nichž vyprávějí, v úzkém kontaktu jako jejich žáci či kolegové. Kniha má tak nejen charakter odborné publicistiky té nejvyšší úrovně, ale přináší i řadu osobně laděných vzpomínek, často i humorného charakteru.

Učenci očima kolegů a žákůFrantišek Šmahel
Jiřina Jedináková
Academiakniha2007-01168,00 Kč

Husitská revoluce (02)

Druhý svazek čtyřsvazkového díla prof. Františka Šmahela je v první kapitole věnován předrevolučním proudům husitské ideologie. Druhá kapitola mapuje hlavní fáze reformního procesu až k jeho radikálnímu vyústění v novoměstské defenestraci v roce 1419.

Husitská revoluce (02)Kořeny české reformaceFrantišek Šmahel
Karolinumkniha1996-01235,00 Kč

Husitská revoluce (03)

Třetí svazek díla prof. Františka Šmahela o husitských bouřích pojednává o revoluci od nástupu Prahy na cestu revoluce vypovězením války dědici trůnu a vůdci protihusitských křížových výprav, císaři Zikmundovi, až do císařovi smrti v roce 1437.

Husitská revoluce (03)Kronika válečných letFrantišek Šmahel
Karolinumkniha1996-01235,00 Kč

Husitská revoluce (04)

Závěrečný svazek Husitské revoluce prof. Františka Šmahela sleduje události po smrti císaře Zikmunda v roce 1437. Sleduje postupnou cestu ke stavovské monarchii a komplikovaný vztah Němců a katolíků k revoluci. Závěrečná část je věnována úvaze o reformním a revolučním charakteru husitství z hlediska obecných dějin. Součástí každého svazku jsou obrazové přílohy, mapy, grafy a tabulky.

Husitská revoluce (04)Epilog bouřlivého věkuFrantišek Šmahel
Karolinumkniha1996-01260,00 Kč

Husitská revoluce (01)

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. Vysvětluje evropský kontext husitské krize, významný vliv rozkladu církevní i světské moci a sociální, hospodářskou a národnostní podmíněnost husitských bouří.

Husitská revoluce (01)Doba vymknutá z kloubůFrantišek Šmahel
Karolinumkniha1994-52260,00 Kč