Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?

Otec Elias Vella se pustil do odvážného experimentu. Jak by vypadalo setkání dnešních mladých lidí s Ježíšem? Jaká slova by volil Kristus tváří v tvář jejich životnímu příběhu? A jaké odpovědi by měl na složité problémy dnešní doby? Variace na evangelium o cestě učedníků do Emauz (Lk 24,35–53) se odehrává v jedné běžné restauraci. Pět mladých lidí z různých koutů světa spolu mluví o svém životě, když tu si k jejich stolu přisedne neznámý muž s tričkem, na němž svítí nápis LÁSKA. Otevřou se mu a poznají v něm Ježíše? Svěří se mu se svými radostmi, bolestmi a zraněními? Dojde k proměně jejich srdcí a životů? Jedno je jisté: Ježíšovo slovo i podaná ruka platí.

Ahoj Ježíši, můžeme si popovídat?Elias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-42329,00 Kč

Křížová cesta s Marií

P. Elias Vella OFM Conv., katolický kněz, exorcista z Malty, žádaný kazatel na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je autorem mnohých knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a v češtině.<BR>Text křížové cesty a meditace jsou doprovázeny barevnými fotografiemi křížové cesty v poutním klášterním kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Křížová cesta s MariíElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíbrožurka2020-07119,00 Kč

Ruku v ruce s Ježíšem

Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pověšený nad postelí. Nestačí být jen hrdý na to, že jsem křesťan. Každá tato věc je sama o sobě dobrá, ale není to všechno. To hlavní je přijmout Ježíše jako Pána svého života. A kráčet s ním ruku v ruce. Autor se poutavě a prakticky pokouší ukázat, co znamená kráčet ruku v ruce s Ježíšem. Prozradit lze jediné: naplní nás to velkou radostí. Možná, že osou vašeho života je kariéra nebo rodina.

Ruku v ruce s JežíšemElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2019-21229,00 Kč

Momentky z mých cest

Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor maltského kněze a známé ho duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře čeká trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. Zábavné i dramatické příběhy a veselé příhody, které se skutečně staly, vykouzlí na tváři čtenářů nejeden úsměv. Podnět k sepsání těchto příběhů dal přitom autorovi dvacetidenní pobyt v nemocnici v Košicích. Ve chvíli, kdy mu nebylo do zpěvu, se mu psaní této knížky stalo doslova lékem. Život je krásný, a proto bychom ho neměli prožívat se zachmuřenou tváří.

Momentky z mých cestElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2019-19269,00 Kč

Exorcista Elias Vella v rozhovoru s M. Ližičiarem

Exorcista, který nevěří v ďábla. Kněz, který evangelizuje po celém světě. Páter Elias Vella pochází z Malty, patří do řehole františkánů - minoritů a přednáší hlavně o osvobození od Zlého a vnitřním uzdravení. Jeho knihy vycházejí v mnoha jazycích. Známý exorcista v knize otevřeně vypráví o své životné cestě, vlastních bolestech i radostech a nabízí praktické rady o modlitbě, manželství a boji proti ďáblovi.

Exorcista Elias Vella v rozhovoru s M. LižičiaremĎábel se nás bojíElias Vella
Martin Ližičiar
BeneMediakniha2019-05115,00 Kč

Síla eucharistie

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a stejně i milovat.<BR>P. Elias Vella OFMConv. se narodil roku 1941 v St. Paul’s Bay na Maltě. Je členem Řádu menších bratří, františkánů. Roku 1965 absolvoval studium teologie a katechetiky na Lateránské univerzitě v Římě a poté na Maltě vyučoval dogmatiku. V letech 1974–1986 působil jako provinciál minoritů na Maltě, sedm let byl rovněž arcibiskupským delegátem pro řeholní život. Na základě biskupského pověření je už téměř dvacet let diecézním exorcistou a předsedou diecézní komise pro okultismus a satanismus. V současné době vede často v různých zemích světa exercicie pro kněze, řeholníky i laiky a pořádá semináře na téma vnitřního uzdravení a služby osvobozování.

Síla eucharistieElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-32199,00 Kč

Výstup na horu manželství

Hora manželství může odstrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedokážou ocenit schopnost sebedarování. Je ji však možné zdolat láskou vycházející od Boha, která zve do živého vztahu s ním i s naším partnerem.<BR>Kniha, která vznikla na základě přednášek Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům podstatné rady pro zdravý manželský život. V první části autor ukazuje autentický obraz manželství v kontextu svátostného života. Druhá část knihy konfrontuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou cizoložství, poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení těm, kteří usilí o pokoj, uzdravení a stálost ve svých vztazích.

Výstup na horu manželstvíElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2018-03249,00 Kč

Ježíš - lékař těla i duše (2.vyd) - dotisk 24.6.2020

Přestože pocházíme z různých zemí, máme stejné problémy, stejná zranění, stejné těžkosti. Než jsem začal se službou evangelizace ve světě, myslel jsem si, že zranění, která prožívá africká žena, jsou zcela jiná než ta, která trápí Angličanku. Myslel jsem si, že těžkosti indického muže jsou jiné než těžkosti Australana. Ale navzdory rozličným kulturám člověk zůstává člověkem, žena zůstává ženou, a v podstatě máme všichni stejná zranění, prožíváme stejné úzkosti, stejné obavy. (…) Snad nemusím nikoho přesvědčovat o tom, že potřebujeme uzdravení. Možná potřebujeme uzdravení duchovní, tělesné nebo vnitřní. Zde se zcela zvláštním způsobem zaměříme právě na vnitřní uzdravení neboli na uzdravení vzpomínek. To však není možné bez uzdravení duchovního. Svatý Pavel říká, že v každém z nás je starý člověk. Ale kdo je ten starý člověk, který v nás žije? Je to naše staré “já”, plné strachu a hněvu, které je strnulé a sobecké, které se brání a zoufá si, které snadno podléhá depresím a znechucení. Pán chce, aby v nás starý člověk zemřel a aby v nás začal žít člověk nový. Vždyť on přišel, abychom měli život, a to život v hojnosti (srov. Jan 10,10).

Ježíš - lékař těla i duše (2.vyd) - dotisk 24.6.2020Elias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-40299,00 Kč

Na orlích křídlech

Další kniha o modlitbě? Vždyť o ní byly napsány už tisíce knih. Proč si tedy troufám psát znovu na toto téma? Vždycky, když čekám na letišti, přemýšlím, proč existuje tak velké množství parfémů..., pečiva.... a všechny mají svou vlastní vůni či chuť. Všechny jsou výborné, a přece odlišné. Tato kniha se nechce omezit na poskytnutí teologických informací. Mým záměrem je předat vám zkušenost s Ježíšem, "vtáhnout" vás do ní, umožnit vám, abyste se s ním nově setkali.

Na orlích křídlechO modlitběElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-24269,00 Kč

Vnitřní uzdravení (2 CD)

Nahráno při exerciciích pořádaných Charismatickou obnovou ve dnech 7. – 13. 2. 2011 na Velehradě.

Vnitřní uzdravení (2 CD)Elias VellaKarmelitánské nakladatelstvíCD MP32016-26, 2013-09169,00 Kč

Maria, matka Ježíšova

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života. Ovšem pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností a vzorem. Ježíš nám dal všechno, co měl – své tělo, svou krev, svou slávu a moc i svého Ducha. Jediné, co si ponechal téměř až do konce, byla jeho matka. Přesto však, těsně před smrtí, nám ji skrze apoštola Jana dal. Nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený o její něžnost, laskavost, lásku a radost, že bez matky se žít nedá. Elias Vella nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak se jí nechat vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž nás ona doprovází a směruje.

Maria, matka JežíšovaElias VellaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2016-18249,00 Kč

Srdce pastýře

Nová kniha je plodem jeho seminářů a exercicií pro kněze v Itálii, České republice a na Slovensku. Ve světle Božího slova i svých letitých zkušeností z církve dokládá, jaký charakter by měla mít služba vedení v církvi a jaká jsou s ní spojená úskalí. Netýká se jen kněží a biskupů, ale i rodičů nebo vedoucích na jakékoli úrovni - zkrátka každého člověka, jehož úkolem je vést svěřené lidi ke Kristu.

Srdce pastýřeElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2015-14239,00 Kč

Tancovanie v púšti

Elias Vella v tehto knihe hovorí o Eucharistii, ktorá uzdravuje ducha, dušu i telo; oslobodzuje mocnejšie ako exorcizmus; mení životy, vnáša do srdca pokoj.
Čítajte s otvoreným srdcom, aby v ňom Ježiš mohol zaujať svoje miesto. Nech sa vám podarí zjednotiť sa s ním natoľko, že začnete myslieť, ako myslí Ježiš, a milovať tak, ako miluje Ježiš.

Tancovanie v púštiO EucharistiiElias VellaPer Immaculatamkniha SK2014-29143,00 Kč

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?

Elias Vella, skúsený kazateľ a exorcista, prednášateľ na fórach medzinárodných organizácií, dobre pozná mladých po celom svete, ich súčasné problémy a otázky.

Slovenský čitateľ je zvyknutý, že ako autor sa páter Vella vždy zameriava vo svojich prácach na jednu tematickú oblasť, ktorú analyzuje do hĺbky. V tejto knihe však prekvapivo sústreďuje svoju pozornosť na množstvo aktuálnych problémov mládeže.

V nenútenom rozhovore piatich študentov s Ježišom sa rozoberajú pálčivé a znepokojujúce osobnostné i spoločenské otázky, rôzne trápenia typické pre dnešný odcudzený svet- napríklad nenávisť k sebe, komplexy menejcennosti, depresia, skľúčenosť a túžba po smrti, neschopnosť cítiť lásku, strata viery v Boha, ale aj satanizmus, okultizmus, kriminalita a trest smrti, rodová revolúcia, rôzne závislosti...

Nech je táto kniha pre všetkých čitateľov nielen žriedlom informácií, ale aj oporou a útechou vo vedomí, že nie ste s podobnými problémami sami a že odpoveď vám dáva či už priamo alebo sprostredkovane ten najlepší radca - Ježiš Kristus.

Ahoj, Ježiš, môžeme sa porozprávať?Elias VellaPer Immaculatamkniha SK2014-29153,00 Kč

Oblečte si srdce Pastiera

Každý kňaz, pastier alebo biblický vodca sa úprimne snaží viesť jemu zverených ľudí ku Kristovi. Aj ľudia, ktorí sa stretávajú v modlitbových skupinkách, si obyčajne zvolia niekoho, kto je viac zaangažovaný a potom ich vedie. Časom sa však prvotné nadšenie mení na rutinu alebo dokonca na bremeno. Niekto nechápe, čo sa stalo. Začneme odchádzať do iných spoločenstiev; vytvárať si nové, vlastné, vo farnostiach sme nespokojní s kňazom, on zasa so svojimi farníkmi a končí to znechutením na obidvoch stranách. Autor knihy Elias Vella ponúka odpoveď v hľadaní príčin neúspechov, zlyhaní a frustrácie. V jednotlivých kapitolách poukazuje na poslanie pastiera v Starom a Novom zákone, na rozdiel medzi fanatizmom a horlivosťou, na úlohu vodcu a pastiera, na jeho vlastnosti a chyby, ktorých sa dopúšťa, dáva odpoveď na otázku, ako sa vyhnúť neprávnemu používaniu moci, ktorá sa nám v postavení vodcu priamo ponúka. Tieto úvahy môžu byť užitočné nielen pre kňazov, ale aj pre hociktorého duchovného vodcu.

Oblečte si srdce PastieraElias VellaPer Immaculatamkniha SK2014-29151,00 Kč

Mária - Dokonalá žena

"Moja matka zomrela pred mnohými rokmi."
Nemám matku!
"Mojej matke na mne nikdy nezáležalo. Jej kariéra bola dôležitejšia ako ja."
Nemám matku!
" Moja matka nás opustila, keď sme boli malí. Utiekla z domu s iným mužom."
Nemám matku!
"Moja matka mala vždy radšej mojich súrodencov, než mňa. Cítil som sa nemilovaný."
Nemám matku!
" Zistil som, že keď bola moja matka tehotná, snažila sa ma potratiť."
Nemám matku!

Pri čítaní tejto knihy som mal pocit, že sa neustále zaplietam do podobných, ba rovnakých detailov o Márii a len ťažko si o nej poskladám celý obraz.
Nie je to pravda. Na záver sa mi pred mojím vnútorným zrakom vynorila postava dokonalej ženy: Božej, mojej aj tvojej matky.

Mária - Dokonalá ženaElias VellaPer Immaculatamkniha SK2014-29179,00 Kč

Ježíš - lékař těla i duše

Kniha je přepisem přednášek z exercicií na téma vnitřního uzdravení. Konec téměř každé kapitoly tvoří modlitba P. Eliase, která shrnuje dané téma. Chybí zde však nejdůležitější část exercicií, a to je osobní modlitba. Chcete-li mít z knihy opravdu užitek, je třeba, abyste každou kapitolu probrali s Ježíšem osobně – v modlitbě. Tématu vnitřní uzdravení hrozí nebezpečí, že informace zůstanou jen v rozumu, nepřejdou do srdce, a náš život se nezmění.

Ježíš - lékař těla i dušeElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2014-16, 2005-52259,00 Kč

Výstup na horu manželstva

Po prednáškach Eliasa Vellu o manželstve sme zo všetkých strán počuli: „Keby sme toto všetko vedeli pred vstupom do manželstva!“

Kniha zostavená z prepisu prednášok Eliasa Vellu o manželstve „konfrontuje čitateľa so súčasnými problémami, ako sú napríklad cudzoložstvo, pornografia, narušenie sexuálnej identity, rozvod, odluka, nulita manželstva a ponúka riešenia tým, ktorí túžia nájsť pokoj, uzdravenie a stálosť vo svojich vzťahoch. Jeho múdrosť a rady pre manželstvá v kríze sú neoceniteľné.
Pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí sa ešte len chystajú uzavrieť manželstvo, nájdu v knihe množstvo informácií o realistických očakávaniach, ktoré musia mať prv, než urobia tento rozhodný krok. Vo svete, kde existuje mnoho nejasností týkajúcich sa významu pravej lásky, otec Vella odlišuje autentickú lásku od nestálych vzťahov, do ktorých sa necháva zatiahnuť väčšina mladých.“

Nech Boh otvára srdce každého čitateľa a dáva mu silu, pokoj a radosť pri výstupe na horu manželstva.

Výstup na horu manželstvaElias VellaPer Immaculatamkniha SK2013-16205,00 Kč

Svatost je pro každého

Kniha je výborem z textů, které autor sestavil pro svá duchovní cvičení. Vychází v nich z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele slova Božího, kterého po 15 letech kněžství Ježíš povolal na novou cestu, obrací celé jeho bytí a boří duchovní jistoty. Elias Vella se znovu vydal na cestu ke znovuzrození z Ducha svatého a ke spáse. Ve svých přednáškách a knihách využívá svého charismatu a působivě břitké analýzy, která sestupuje do hloubky, kde nalézá samotný základ Božího slova. Na stránkách jeho knihy Svatost je pro každého mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují, a nabízí i způsob, jak se osvobodit: Kristus nám dal klíč k řešení každé těžkosti.

Svatost je pro každéhoElias VellaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2012-48180,00 Kč

Kristoterapia

Posledné roky sa medzi najpopulárnejšie publikácie s kresťanskou tematikou u nás nepochybne radia knihy maltského exorcistu, pátra Eliasa Vellu. Prispieva k tomu tak jeho charizma a osobný kontakt s veriacimi na Slovensku, ako aj téma vnútorného uzdravenia a oslobodenia, ktorou sa vo svojich knihách prednostne zaoberá. V slovenčine vychádza v poradí už jeho siedma kniha zaoberajúca sa ľudským zranením, utrpením a uzdravujúcou láskou Ježiša Krista.

KristoterapiaJežiš ťa chce urobiť celistvýmElias VellaPer Immaculatamkniha SK2010-52161,00 Kč

Rieka vody života

Zborník zo 17. katolíckej charizmatickej konferencie zameranej na Božie slovo

Rieka vody životaZborník prednášok P. Eliasa Vellu zo 17. katolíckej charizmatickej konferencie obnovy v Duchu SvätomElias VellaJaskniha SK2010-5299,00 Kč

Síla eucharistie

Elias Vella ve své knize mluví o eucharistii, která uzdravuje ducha, duši i tělo, osvobozuje, mění životy a vnáší do srdce klid. Ať se vám podaří sjednotit se s Ježíšem natolik, že začnete myslet tak, jak myslí Ježíš, a stejně i milovat.
P. Elias Vella OFMConv. se narodil roku 1941 v St. Paul’s Bay na Maltě. Je členem Řádu menších bratří, františkánů. Roku 1965 absolvoval studium teologie a katechetiky na Lateránské univerzitě v Římě a poté na Maltě vyučoval dogmatiku. V letech 1974–1986 působil jako provinciál minoritů na Maltě, sedm let byl rovněž arcibiskupským delegátem pro řeholní život. Na základě biskupského pověření je už téměř dvacet let diecézním exorcistou a předsedou diecézní komise pro okultismus a satanismus. V současné době vede často v různých zemích světa exercicie pro kněze, řeholníky i laiky a pořádá semináře na téma vnitřního uzdravení a služby osvobozování.

Síla eucharistieElias VellaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52180,00 Kč

Uzdrav mě, Pane

Oblíbený autor P. Elias Vella provádí čtenáře postupně všemi oblastmi lidské osobnosti, které potřebují uzdravení. Přitom zdůrazňuje, že k úplnému uzdravení dojde tehdy, když se člověk setká s Kristem. Svým srozumitelným, prostým způsobem, postupně, , vede čtenáře krok za krokem k Ježíšovi, který chce uzdravit každého člověka, a to podle jeho konkrétních potřeb. Na konci každé tematické kapitoly jsou uvedeny otázky k zamyšlení, které pomohou čtenáři v konkrétní modlitbě. Vždyť kdo může říct, že nepotřebuje žádné uzdravení? Ať je tato kniha setkáním s Boží láskou, ve světle poznání, že skutečné uzdravení spočívá ve víře v Ježíše Krista a v životě s ním.

Uzdrav mě, PaneElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2010-52119,00 Kč

Keď Duch Svätý píše môj život

Prečo práve Duch Svätý? Sám autor píše: „Počas svojho života som napísal mnoho kníh na rôzne témy, ale nikdy som sa neodvážil písať o Duchu Svätom. Ale sestry a bratia zo Slovenska veľmi túžili o ňom počuť, a tak som bol nútený vydať sa na toto dobrodružstvo."
„Niekto by sa mohol spýtať: Prečo sa mám modliť za vyliatie Ducha, ak som ho už prijal? Moja odpoveď je veľmi prostá: lebo aj Cirkev sa za to ustavične modlí. Cirkev bez prestania spieva a prosí: ,Veni, Sancte Spiritus!´ Potrebujeme ho stále nanovo, aby vstúpil do tmavých oblastí nášho života, v ktorých ešte nie je prítomný."
„František z Assisi nezmenil svet tým, že chcel meniť svoje prostredie, ale tým, že urobil radikálnu zmenu vo svojom vlastnom živote. Svet sa nebojí ľudí, ktorí pracujú pre Boha, svet sa boji ľudí, ktorí patria Bohu!"
Keď si prečítate túto knižku... je to iba začiatok. A čím viac sa otvoríte Duchu Svätému, tým novšími zážitkami Vás obdarí.

Keď Duch Svätý píše môj životElias VellaPer Immaculatamkniha SK2009-53213,00 Kč

Uzdrav ma, môj Pane

Boh sľubuje uzdravenie.
A Božie Slovo sa vždy splní.
Nepochybne, Boh má pre každého z nás iný plán, ale napriek odlišnostiam je to vždy plán lásky. (s. 12)
Ježiš však neprišiel zachrániť len dušu, ale zachrániť aj celého človeka. Inými slovami, Ježiš sa nezaujíma len o váš duchovný život, ale aj o celistvosť človeka. Nechce, aby ste boli nerovnomerne vyvinutí: síce duchovne silní, ale psychicky a fyzicky chorí.
Keďže vás miluje, chce, aby ste boli celiství: duchovne, psychicky a fyzicky.
"...z Jeho vnútra potečú prúdy živej vody." (Jn 7, 38).

Uzdrav ma, môj PaneElias VellaPer Immaculatamkniha SK2009-53114,00 Kč

Ježiš, môj uzdravovateľ

Prichádzame za Ježišom, aby nás uzdravil. Naším prvoradým úmyslom nie je hovoriť o ňom ako o uzdravovateľovi, ale stretnúť ho ako svojho uzdravovateľa

Ježiš, môj uzdravovateľElias VellaPer Immaculatamkniha SK2009-01252,00 Kč

O satanovi

Ďábel – symbol, nebo realita<BR>Kdo jsou to zlí duchové <BR>Ďábel nečeká se založenýma rukama <BR>V plné zbroji proti ďáblovi<BR>Nad satanem zvítězíme ve spojení s Ježíšem<BR>Jak je možné, že si satan může dovolit oklamávat Boží děti vykoupené Kristovou krví? Jak ďábel působí? Je možné ďábla spoutat? Kniha známého autora odpovídá na tyto otázky a je nezbytnou pomůckou pro současnou pastoraci, jako zdroj informací pro kněze i laiky. Jejím cílem je přispět k tomu, aby se co nejméně lidí dostávalo do moci ďábla. Publikace může být užitečná i pro odborníky, kteří pomáhají lidem zapleteným do ďáblových nástrah. Ve své argumentaci autor uvádí jak biblické texty Starého i Nového zákona, díla církevních otců, dokumenty učitelského úřadu církve, včetně KKC, spisy Jana Pavla II. a současných teologů. Ovšem základem knihy je autorova vlastní zkušenost s působením ďábla a osvobozováním z jeho moci.

O satanovibiblicky-teologicky-praktickyElias Vella
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01249,00 Kč

O satanovi

Po jednom exorcizme som sa spýtala pátra Eliasa Vellu, prečo sa zlého ducha počas exorcizmu na nič nepýtal, prečo mu nič neodpovedal, hoci naň zlý duch ustavične chrlil urážky. Veď je exorcista, mohol to urobiť a možno by sa niečo dozvedel. Odpovedal mi: "Zlý chce dosiahnuť práve to, aby som sa s ním rozprával. Keď sa rozprávam s ním, nemodlím sa a moja pozornosť je upriamená naňho, a nie na Ježiša. Ale keď sa modlím, zlý musí vypadnúť." Diabol má dva ciele: V prvom rade klamať ľudí, lebo je to veľký klamár. V druhom rade chce odviesť našu pozornosť od Ježiša. A pre to je ochotný urobiť čokoľvek. Diablove útoky sú veľmi prefíkané a je ťažké odhaliť ho,najmä keď nám predstavuje niečo navonok dobré, čo v sebe ukrýva zlo." Zámerom tejto knihy je poučiť, kto je diabol, aké sú jeho taktiky, ako možno používať zbrane, ktoré máme k dispozícii. Jej cieľom nie je vyvolať strach z boja proti diablovi, ale zakúsiť radosť z víťazstva." Lebo diabol je už porazený. Porazil ho Ježiš na kríži a diabol o tom vie.

O satanoviElias VellaPer Immaculatamkniha SK2008-01242,00 Kč

Duch svatý - pramen života

„Mluvit nebo psát o Duchu svatém je vždycky dobrodružství“ říká autor a vysvětluje, proč napsal knihu o Duchu svatém, když si myslí, že mnohem lepší než o něm mluvit, je ho zažívat ve svém životě. Početné zkušenosti z mnoha seminářů o Duchu svatém ho přesvědčily, že zprostředkování, sdílení zážitků s Duchem svatým může mnoha lidem pomoci nalézt vlastní cestu k osobnímu, opravdovému a živému vztahu k Duchu svatému.

Duch svatý - pramen životaElias VellaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2005-52219,00 Kč

Zakotvit svůj život v Bohu

Knižní vydání překladu rekolekcí, jež P. Elias Vella konal v České republice roku 1998. Autor zde vytváří na zdravém duchovním základě ucelený systém přednášek, meditací a homilií s cílem vstoupit do společenství s Bohem. Vede čtenáře k uvědomění si své lidské závislosti, k akceptaci vlastní viny, učí odpoutat se od svého hříchu, odevzdat jej Ježíši. Část díla je věnována problému vnitřních zranění a ran, jejich uzdravování skrze Ježíše.

Zakotvit svůj život v BohuRekolekceElias Vella
MCMkniha1998-53105,00 Kč