Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Glosy Dominika Duky 2013-2014

Zamyšlení kardinála Dominika Duky, ve kterých se s moudrostí a nadhledem ohlíží za uplynulými dny a v událostech a výročích hledá souvislosti dneška s historií. „Chtěl jsem, aby to pro rozhlasové posluchače vždy byly podněty k přemýšlení,“ vysvětluje Dominik Duka smysl svých pravidelných úvah, která ČRo Radiožurnál vysílal pravidelně každý týden po dobu čtyř let. Rozhlasoví posluchači však o setkání s primasem českým nepřijdou, s jeho názory se mohou setkávat i nadále – v pořadu ČRo Dvojka Jak to vidí... Zamyslet se nad významem Vánoc, Velikonoc, vzpomínkou na zemřelé, připomenout si odkaz cyrilometodějské mise i sv. Václava či sv. Anežky České je příležitostí k zastavení uprostřed rušného dne, které možná leckoho přivede k přemýšlení o vlastním životě...

Glosy Dominika Duky 2013-2014Dominik Duka
Radioserviskniha2015-20199,00 Kč

Glosy Dominika Duky 2012

Sváteční zamyšlení nejen nad náboženskými tématy vysílané v roce 2012 na stanici ČRo Radiožurnál.<BR>"Glosa je literární útvar, který jde proti všem pravidlům novinářských žánrů. Je na autorovi, jakým způsobem se vyrovná s paradoxem, aby byl ve svém sdělení aktuální a zároveň nadčasový, věcný a zároveň osobní, specifický a zároveň univerzální. Umění glosy vyžaduje, aby glosátor zvolené téma nevytrhl z kontextu, a zároveň žádá, aby pracoval s ostře nasvíceným detailem. Aby zvolil takový úhel pohledu, který odpovídá jeho životním zkušenostem a hodnotnému vzdělání. Aby promlouval srozumitelným jazykem a aby jeho glosa nebyla prosta emocí. Je málo mistrů glosy. Dominik, kardinál Duka, mezi ně patří."<BR>Peter Duhan, generální ředitel Českého rozhlasu

Glosy Dominika Duky 2012Dominik Duka
Radioserviskniha2013-17129,00 Kč

Tradice, která je výzvou

V knižním rozhovoru reflektují jeho autoři témata, která jsou současnému pražskému arcibiskupovi drahá: smysl tradice, zvláště katolické v kontextu moderních českých a evropských dějin, kořeny víry a věrnosti církvi, dějiny domikánského řádu a jeho přínos do mozaiky církevní minulosti i současnosti. V knize se odrážejí hluboké historické znalosti současného nástupce svatého Vojtěcha a arcibiskupském stolci, jeho dnešní názory na českou společnost a stát, na stav dialogu státu a církve. Široký záběr rozhovoru dává jedinečným způsobem nahlédnout do myšlenkového světa Dominika Duky, současné hlavy české katolické církve.<BR>Mons. Dominik Duka OP (1943, Hradec Králové) je 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český (jmenován 13. února 2010). Dne 22. června 1970 přijal kněžské svěcení. Po odnětí státního souhlasu pracoval patnáct let v plzeňské Škodovce. Za ilegální činnost byl patnáct měsíců vězněn v Plzni-Borech. Byl provinciálem České provincie dominikánů (1986–1998), 24. biskupem královéhradeckým (1998–2010). V dubnu 2010 byl zvolen předsedou České biskupské konference.<BR>Tomasz Dostatni (1964) je dominikánský kněz, publicista, v devadesátých letech působil v Praze, kde se zasloužil o rozvoj česko-polských vztahů mezi umělci a intelektuály. Žije v polském Lublinu, kde stojí v čele nadace Ponad granicami. Je autorem několika knih (v češtině vyšel knižní rozhovor s Tomášem Halíkem Smířená různost, Portál, 2010).<BR>Jaroslav Šubrt je šéfredaktor přílohy Katolického týdeníku Perspektivy. Překládá z polštiny.

Tradice, která je výzvouDominik Duka
Tomasz Dostatni
Portálkniha2010-52269,00 Kč

Bílá kniha církve s černou kapitolou

Dvacáté výročí pádu totality je příležitostí k ohlédnutí se zpět, k zamyšlení a hodnocení nejdelšího období svobody v našich dějinách od vzniku Československa, příležitostí k moudrému výhledu do budoucnosti, která bude jednou hodnotit naši dobu.
Bílá kniha církve je pokusem o pohled místní církve na vlastní život a působení v uplynulém období. Její pohled jistě probudí v čtenářích radost a vděčnost, protože k tomu máme opravdu dost důvodů, ale také lítost nad nedostatky, které snad ani tak nespočívají v chybách, jako spíše v opomenutích toho, co jsme měli udělat a neudělali, či neudělali lépe. Především však chce přimět k zamyšlení nad otázkou, jak v dalších letech plnit své poslání, a povzbudit nejen k lepším výkonům jednotlivců, ale hlavně k spoluúčasti na společném díle pro národ, kterému Bůh dal v dějinách už tolik milostí a nepřestává mu nabízet dary své lásky. Bílá kniha je především pozvání.

Bílá kniha církve s černou kapitolou20 let svobody 1989-2009Dominik Duka
Milan Badal
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2009-01139,00 Kč

V Duchu pravdy

Kniha rozhovorů Martina Leschingera s 24. královéhradeckým sídelním biskupem Dominikem Jaroslavem Dukou OP je sondou do života této osobnosti, současné společnosti, historie, církve, diecéze a v závěru dochází i na filozofování o víře a o Bohu. Pan biskup odpovídal velmi otevřeně a to i na otázky, nad kterými by mnozí pozvedávali obočí... například, zda si myslí, že existuje souvislost mezi kampaní, která se proti němu rozpoutala v momentu, kdy ještě nebylo jasné, že pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk bude ve svém úřadu pokračovat, atd. atd. Rozhovor se zamýšlí nad nepopulárními tématy v historii církve: křížovými výpravami, inkvizicí, conquistou Latinské Ameriky nebo vztahem katolické církve a svobodného zednářství. V knize však nacházíme také řadu intimních pasáží, které prozrazují, že za názory Dominika Duky stojí pevný a věrný životní postoj. Knihu doplňuje mnoho černobílých a v závěru i barevných fotografií. Mimo jiné: setkání tří spoluvězňů z plzeňských Borů - Václava Havla, Víta Tajovského a Dominika Duky v roce 1990, návštěva českého vojenského kontingentu v Basře nebo fotografie pana biskupa při meditaci na lodi plující po Genezaretském jezeře. Tato fotka zdobí obálku knihy. Proč jsme knihu vydali? Abychom nejen katolíkům představili člověka z vedení české katolické církve, který katolicismus dokáže před českým národem obhajovat navzdory všem minulým i současným předsudkům...

V Duchu pravdyRozhovor s Dominikem Dukou OPMartin Leschinger
Dominik Duka
Flétnakniha2008-01209,00 Kč

Zápas o člověka

Studie Zápas o člověka se snaží najít odpověď na otázku, kdo je člověk. Nepojednává toto téma v celé šíři, ale zaměřuje se na pojetí člověka ve světle biblického zjevení. Po úvodu, v němž se autor dotkne dnešních antropologických přístupů, se obracíme k náboženským, filozofickým a kulturním počátkům lidstva. Srovnáním starověkých textů nacházíme následně antropologická východiska starých předbiblických a mimobiblických kultur. Vlastní přínos práce představují kapitoly věnované biblické antropologii. Sledujeme v nich obsah a užití klíčových biblických pojmů, jako je srdce, duše, duch, dech, tělo, smrt, vzkříšení, „nebeský Adam“ nebo věčný život.
Autor ukazuje, že základní články Charty lidských práv lze najít už na prvních stránkách Bible. Člověk není nesvobodné zvíře, spoutané hmotnou stránkou, ani pouhý duch, jenž chce utéci z vězení tohoto světa do neskutečné země idejí. Je „Adam“, bytost stvořená k obrazu Božímu. V Ježíši Kristu – Bohu, který se stal člověkem – pak člověk nachází nejvyšší a nejkrásnější zákon lidské důstojnosti. Kniha je určena především zájemcům o teologii, historii, kulturní a filozofickou antropologii i všem, kdo hledají pravdu o člověku.

Zápas o člověkaNástin biblické antropologieDominik DukaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2007-01129,00 Kč