Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Budou vyhánět démony

Co jsou démoni? Jak získávají vstup do životů lidí? Potřebují křesťané někdy osvobození od démonů? V této biblicky podložené knize. která se snadno čte, Derek Prince odpovídá na tyto a mnoho dalších důležitých otázek. Jestli-že zápasíš s problémy, které zdánlivě nikdy neodchazejí, napadlo tě někdy. že jejich príčinou může být činnost démonů? Možná chceš pomoci jiným. kteří mají takové problémy. Autor poukazuje na to,že Ježíš nikdy nikoho neposlal kázat evangelium, aniž by jej specificky nepoučil a nevybavil k tomu, aby se postavil proti démonům stejně, jako to dělal On sám. Jestli-že tomu dnes tak není, pak se Derek ptá: "Kdo se změnil? Ježíš? Démoni? Církev?"

Budou vyhánět démonyCo potřebuješ vědět o démonech, svých neviditelných nepřátelíchDerek Prince
Kontaktkniha2017-48359,00 Kč

Povolání dobývat

Půst otevírá dveře k hlubšímu, intimějšímu a silnějšímu vztahu s Bohem. Pastor Jentezen Franklin vede sbor Free Chapel v Gainsville, Georgia s nedělní návštěvnosti přes 10.000 lidí. V této knize vysvětluje druhy půstu a jak si zvolit ten pravý. Jak souvisí půst s modlitbou. Jaké jsou nezbytné složky úspěšného půstu. Co můžeš očekávat fyzicky, duševně a duchovně. To vše doprovází mnoha příběhy a svědectvími lidí, kteří spolu s ním každoročně vstupují do 21 denního půstu. Získej i ty moc z Biblického půstu a změň svůj život!

Povolání dobývatDerek PrincePostillakniha2016-09189,00 Kč

Bohu na tobě záleží

Žijeme v době, kdy je velmi jednoduché minout naše poslání. Moc často se porovnáváme se standarty naší doby, občas i bez vlastního vědomí. Kdybychom mohli vůbec pochopit, jak moc pro Boha znamenáme, mohli bychom se dívat na svět kolem nás - a věčnost samotnou - z úplně nového pohledu.

Bohu na tobě záležíObjevování tvé skutečné hodnoty a identity v Božích očíchDerek PrincePostillakniha2015-23159,00 Kč

Základy křesťanského života

Tato kniha vám dá všechno, co můžete potřebovat k rozvíjení silného, vyváženého, Duchem naplněného života. Během padesáti let biblického vyučování a studia originálních řeckých a hebrejských textů Derek Prince jasně a srozumitelně vysvětluje základy křesťanské víry. Spasení, víra, křest, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých, věčný soud.

Základy křesťanského životaDerek PrincePostillakniha2014-51295,00 Kč

Proměna života duchovní mocí

Božská výměna. Jak přejít od prokletí k požehnání. Realita požehnání a prokletí. Jak Bůh proměnil mé smýšlení. Jak požehnání a prokletí působí v našich životech. Proklínání ze strany autorit. Prokletí, jež na sebe můžeme sami uvalit. Sedm příznaků prokletí. Jak být osvobozen. Božská výměna. Sedm kroků k osvobození. Ze stínu do světla. Duch Svatý v tobě. Před Letnicemi. Duch Svatý v Ježíšově životě. Co se stalo na Letnice.Pomocník, který přebývá v nás. Zjevení Božího slova. Pozvednutí na nadpřirozenou rovinu. Pomoc v modlitbě. Život a zdraví pro naše tělo. Vylití Boží láskyJak se otevřít Duchu Svatému a další materiály.

Proměna života duchovní mocíPosilni svoji víru a změň svůj životDerek PrincePostillakniha2014-51295,00 Kč

Spravedlivý bude žít vírou

Tato kniha ukazuje, co je Biblická víra, jak vzniká a roste a jak může způsobit převrat v našem životě, když uplatníme nárok na její zaslíbení a její moc. Víra se váže ke dvěma věčným realitám: k Bohu a Jeho slovu. Jakým způsobem tedy žije vírou člověk, který je Bohem prohlášený za spravedlivého?

Spravedlivý bude žít vírouDerek PrincePostillakniha2012-48179,00 Kč

Modlitby za vládu

Modlitby za vláduDerek PrincePostillakniha2011-5249,00 Kč

Výjimečná Láska

S ní budeš moci úplně nově ocenit, jaký Bůh je, a úplně nově na to reagovat. Překvapuje tě slovo "výjimečná"? Je odpovídající, vždyť mluvím v první řadě a především o Boží lásce.
Pravá Boží přirozenost je láska. Bůh je mnohem větší a úžasnější než si vůbec dokážeme představit a totéž platí o Jeho lásce. Naše lidská láska je často malicherná, žádostivá a sebestředná. Ale Boží láska je nekonečná, bez hranic, je výjimečná.

Výjimečná LáskaDerek PrincePostillakniha2010-5239,00 Kč

Jazyk, kormidlo tvého života

Nezáleží na tom, nakolik o sobě prohlašujeme, že jsme zbožní. Můžeme navštěvovat církev, zpívat písně a dělat všechny další věci, které se od zbožných lidí očekávají, pokud však nedržíme svůj jazyk pod kontrolou, naše zbožnost je marná a pro Boha nepřijatelná.
Lidé řídí své osudy tím, jak používají svůj jazyk.

Jazyk, kormidlo tvého životaDerek PrincePostillakniha2009-0179,00 Kč

Manželé a otcové

Uznávaný autor nás učí, co to znamená být úspěšným manželem a otcem. Inspirující kniha pro všechny muže, kteří chtějí více porozumět tomu, co s nimi jejich Stvořitel zamýší.

Manželé a otcové2. vydáníDerek PrincePostillakniha2009-01145,00 Kč

Manželská smlouva

Existuje tajemství úspěšného manželství? Proč jsou některá manželství úspěšná a jiná ztroskotávají? Je to pouze dílem náhody? Jedno je jisté: jestliže existuje tajemství slastného manželství, pak ho milióny manželských párů v současném světě nepoznaly. Téměř v každé zemi západní civilizace vzrostl v posledních desetiletích velmi prudce počet rozvodů v poměru k počtu uzavřených sňatků. Tváří v tvář této zmatené situaci plné rozporných názorů bych chtěl stručně a jasně vyjádřit své osobní přesvědčení. Věřím, že existuje tajemství. A navíc věřím, že toto tajemství je odhaleno na stránkách jedné jedinečné knihy - Bible.

Manželská smlouvaDerek PrincePostillakniha2009-01129,00 Kč

Životní cíl: činit Boží vůli

Žít bez cíle znamená plýtvat silami a zmařit život. Bůh má pro každého člověka jedinečný plán. Jak tento plán rozeznáme? Jak do něj můžeme vstoupit? Jak prožít život, abychom na jeho konci mohli Bohu říci: "Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi uložil."

Životní cíl: činit Boží vůliDerek PrincePostillakniha2009-0149,00 Kč