Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nepopsaný list

Náš život je jako příběh. Ale má náš životní příběh nějaký hlubší význam? Je možné díky naší minulosti lépe pochopit, jakou cestu máme před sebou? Dan B. Allender nás v této knize učí, jak můžeme číst příběh svého života. Pomáhá nám porozumět významu, který Stvořitel ukryl do každého detailu naší bytosti. Ukazuje nám, jak Bůh používá naši minulost k tomu, aby tvořil naši budoucnost. Boží vedení je na dostah ruky. Bůh je nejen naší Autoritou, ale také naším Autorem. Ponořte se hlouběji do svého životního příběhu. Stačí otevřit tuto knihu.

Nepopsaný listPoznej svůj příběh, Utvářej svou budoucnostDan B. Allender
Návrat domůkniha2020-39249,00 Kč

Bůh má sex rád

Stanovisko církve k otázkám spojeným se sexem bylo v dějinách vždy jednoznačné: veškeré sexuální aktivity mimo manželství jsou hříšné. A tak své boje v této oblasti skrýváme. Předstíráme, že jsme nad takové tužby povznesení, anebo se ztotožňujeme s myšlením, které posouvá hranice přijatelného chování. Autoři ve své knize zkoumají, co Bible o sexuální touze a důvěrnosti skutečně říká.

Bůh má sex rádUpřímný rozhovor o touze a svatostiDan B. Allender
Tritonkniha2020-18229,00 Kč

Dôverní spojenci

Objavte nanovo Boží zámer pre manželstvo - staňte sa spriaznenými dušami a spojencami na celý život.
Život je boj. V niektorých chvíľach si manželstvo vyžaduje skutočný zápas, ak máme v boji života zvíťaziť. Dôležité je, za koho považujeme svojho partnera - za dezertéra, pacifistu, či za nepriateľa, proti ktorému denne zápasíme? Boží plán pre manželov je, aby boli spojencami - dôvernými priateľmi, milencami, bojovníkmi. Silu, oporu a odvahu bojovať nám má dodávať človek, ktorý je nám najbližšie - naša spriaznená duša.

Dôverní spojenciDan B. Allender
Tremper Longman
Porta librikniha SK2005-52255,00 Kč

Pravá tvár lásky

Učili nás, že láska je milá. Odpúšťanie a zabúdanie. Podriadenie sa túžbam druhých. A predsa láska, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus nemá nič so správaním alebo nepodmieneným prijatím. Naopak, je rozumná. Rušivá. Odvážna. To znamená, že spoločnosťou neprijateľná. Ak máte pocit, že ste druhé líce nastavovali toľkokrát, že sa vám z toho točí hlava, prišiel zrejme čas na to, aby ste sa zamysleli nad tým, čo to znamená milovať. Pretože v láske, ktorá len prijíma ľudí takých, akí sú, nie je nič oslobodzujúce. Autori vykresľujú agresívnu, zanietenú moc skutočnej lásky. Nie je o tom, ako vychádzať s ostatnými; odvážna láska hovorí o bizarnej možnosti významnej zmeny vzťahov v rodine, medzi priateľmi, spolupracovníkmi – dokonca aj nepriateľmi. Spoznajte rozdiely medzi láskou k zlému človeku, bláznovi či normálnemu hriešnikovi.
• Čo znamená „ctiť“ zlého rodiča?
• Prečo hnev väčšinou trvá dlhšie ako odpustenie?
• Ako milovať človeka, ktorý nás zneužíva, aby nám neublížil ešte viac?
• Ako môže túžba po odplate zastúpiť lásku?

Pravá tvár láskyDan B. AllenderPorta librikniha SK2004-0191,00 Kč

Cesta uzdravení

Nikto z nás nedokáže uniknúť pred životnými zraneniami a sklamaniami. Žiť znamená ubližovať a každý z nás nesie rany, ktoré to dokazujú. Bez ohľadu na to, ako sme boli zranení, všetci čelíme tým istým otázkam :

- Čo mám robiť so svojou bolesťou?
- Mám ju stoicky ignorovať?
- Mal by som sa cez to len „preniesť“?
- Mám optimisticky dúfať, že nakoniec sa všetko vyrieši?

Utrpenie ale nemusí rozdrviť naše srdcia a okrádať nás o radosť. Ak od toho, čoho sa bojíme alebo čo považujeme za nepríjemné, utečieme, v skutočnosti sa okrádame o tú radosť, ktorú nám Boh praje, aby sme prežívali, keď prechádzame svojou minulosťou, keď sa pohrávame so svojou budúcnosťou a aj v súčasnosti s novým nadšením.
Ak ste pripravení formovať budúcnosť charakterizovanú láskou, službou a radosťou, vykročte na Cestu uzdravenia.

Cesta uzdraveníDan B. AllenderPorta librikniha2003-01104,00 Kč

Pláč duše

Autori objasňujú, ako sa v našich emóciách odhaľujú naše najzávažnejšie otázky o Bohu. Často kolíšeme medzi dvomi extrémami. Buď sa cítime vynikajúco, alebo celkom mizerne. Máme sklony nevšímať si svoje pocity, alebo s nimi zápasiť, akoby to boli naši nepriatelia. Ale všetky emócie, či už pozitívne, alebo negatívne, nám naznačujú pravú podstatu Boha.
Chceme ovládnuť svoje negatívne emócie a temné túžby. Boh však chce, aby sme si ich uvedomili ako nárek našej duše. Naša duša túži po Bohu, aby bola taká, akú ju chce mať On, a aby bola s Ním.
Autori skúmajú predovšetkým v žalmoch, čo Sväté Písmo hovorí o našich temných emóciách. Odhaľujú, že naše pokusy ovládať svoje emócie, ktoré sú také vzdialené úsiliu podobať sa Kristovi, sú v skutočnosti vzburou proti Bohu alebo pokusom vzdialiť sa mu.

Pláč dušeJak emoce odhalují naše nejhlubší otázky o BohuDan B. Allender
Tremper Longman
Porta librikniha2002-01104,00 Kč

Cesta uzdravení

Nikto z nás nedokáže uniknúť pred životnými zraneniami a sklamaniami. Žiť znamená ubližovať a každý z nás nesie rany, ktoré to dokazujú. Bez ohľadu na to, ako sme boli zranení, všetci čelíme tým istým otázkam:
• Čo mám robiť so svojou bolesťou?
• Mám ju stoicky ignorovať?
• Mal by som sa cez to len „preniesť“?
• Mám optimisticky dúfať, že nakoniec sa všetko vyrieši?

Utrpenie ale nemusí rozdrviť naše srdcia a okrádať nás o radosť. Ak od toho, čoho sa bojíme alebo čo považujeme za nepríjemné, utečieme, v skutočnosti sa okrádame o tú radosť, ktorú nám Boh praje, aby sme prežívali, keď prechádzame svojou minulosťou, keď sa pohrávame so svojou budúcnosťou a aj v súčasnosti s novým nadšením. Ak ste pripravení formovať budúcnosť charakterizovanú láskou, službou a radosťou, vykročte na Cestu uzdravenia.

Cesta uzdraveníDan B. AllenderPorta librikniha SK0001-01156,00 Kč