Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

V síle Ducha+Letnice jsou pro život

komplet 2 knih autora Charlese Whiteheada

V síle Ducha+Letnice jsou pro životkomplet 2 knh autoraCharles Whitehead
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2020-3149,00 Kč

V síle Ducha

Charles Whitehead vysvětluje, proč je zkušenost Ducha svatého v životě křesťana tak důležitá. Vychází z Bible a píše způsobem, který je přístupný každému.<BR>Rev. Nicky Gumbel, vikář Holy Trinity Brompton v Londýně, spoluzakladatel kursů Alfa<BR><BR>Charles Whitehead nabízí opravdu výborné vysvětlení současného zájmu o osobu Ducha svatého. Ukazuje, že to není přechodná móda nebo něco navíc. Jde o naprosto podstatnou součást života současných křesťanů. Charlese si cením pro jeho vytrvalou službu mnohým, které učí žít jako věrné členy církve, životem plným Ducha. Velmi doporučuji.<BR>Dr. Ralph Martin, Renewal Ministries, USA<BR><BR>Kniha není manuálem teologie Ducha svatého. Je spíše výzvou křesťanům, aby o dar Ducha svatého prosili a s vírou očekávali jeho reálné působení ve svých životech. Autor zde vysvětluje působení Ducha svatého ve svátostech, ale i co znamená křest Duchem svatým a dary Ducha svatého (charismata). Na základě Písma svatého a zkušenosti církve ukazuje, že nejde o nějaké novoty, ale o novou otevřenost plnosti křesťanského života, života v síle Ducha Kristova.

V síle DuchaCharles Whitehead
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2013-2754,00 Kč

Katolická charismatická obnova

Co se míní Obnovou v Duchu svatém? Co je Katolická charismatická obnova? Jaké jsou její cíle? Co to znamená, že by měla být milostí pro celou církev? Čím může církev obdarovat? Co ji odlišuje od jiných skupin a hnutí v církvi? Jaké výzvy leží před Obnovou? Kde se nachází po 40 letech svého trvání?... Tyto a další otázky si klade a fundovaně zodpovídá autor, který je k tomuto úkolu jedním z nejpovolanějších v současné církvi.
Charles Whitehead je už léta jednou z vůdčích osobností charismatické obnovy v Anglii, donedávna zastával i úřad prezidenta Rady ICCRS, což je mezinárodní koordinační ústředí Obnovy, reprezentující toto hnutí i u Svatého stolce. Civilním zaměstnáním je ředitel marketingové společnosti, se svou ženou Sue mají čtyři děti. Je známý jako vynikající učitel a konferenční přednášející, napsal řadu formačních článků. V češtině vyšla jeho kniha Letnice jsou pro život (KNA 2008).

Katolická charismatická obnovaCharles WhiteheadKarmelitánské nakladatelstvíkniha2009-5339,00 Kč

Letnice jsou pro život

Autor je jedním z nejzkušenějších představitelů hnutí Katolické charismatické obnovy v současnosti.Od roku 1976, kdy se setkal s hnutím Obnovy, byl svědkem velkých Božích skutků, ale i mnoha „dětských nemocí“, lidské nezralosti a hříchů zneužití Boží moci. V knize Letnice jsou pro život sděluje vlastní zkušenost s Duchem svatým a nabízí praktické odpovědi na řadu otázek z tematických oblastí: Písmo a tradice, vedení, rozlišování, prorokování, autorita, dary Ducha, modlitba, jednota, učedník, bohoslužba, misie. S velmi jemným rozlišováním probírá různé oblasti lidského života, kde se obnova může a má projevit. Ukazuje, že nám Duch svatý nebyl dán pro mimořádné duchovní zážitky, ale abychom byli schopni vydávat svědectví o Kristu, následovat ho a otevřít se službě. Autentická zkušenost s Duchem svatým proměňuje každodenní život člověka, aby se stal vpravdě křesťanským.

Letnice jsou pro životCharles Whitehead
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2008-0157,00 Kč

Letnice jsou pro život

Autor je jedním z nejzkušenějších představitelů hnutí Katolické charismatické obnovy v současnosti.Od roku 1976, kdy se setkal s hnutím Obnovy, byl svědkem velkých Božích skutků, ale i mnoha „dětských nemocí“, lidské nezralosti a hříchů zneužití Boží moci. V knize Letnice jsou pro život sděluje vlastní zkušenost s Duchem svatým a nabízí praktické odpovědi na řadu otázek z tematických oblastí: Písmo a tradice, vedení, rozlišování, prorokování, autorita, dary Ducha, modlitba, jednota, učedník, bohoslužba, misie. S velmi jemným rozlišováním probírá různé oblasti lidského života, kde se obnova může a má projevit. Ukazuje, že nám Duch svatý nebyl dán pro mimořádné duchovní zážitky, ale abychom byli schopni vydávat svědectví o Kristu, následovat ho a otevřít se službě. Autentická zkušenost s Duchem svatým proměňuje každodenní život člověka, aby se stal vpravdě křesťanským.

Letnice jsou pro životCharles WhiteheadKarmelitánské nakladatelstvíkniha2008-01189,00 Kč