Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Úvod do filosofie

Kniha je psána jako přehled filozofických proudů, použitelný na středních školách i pro úvodní filozofické disciplíny na vysokých školách.<BR>Tato populární učebnice filozofie je u nás známa už od roku 1987, kdy vyšel v samizdatu její první překlad od profesora Karla Šprunka. Nové, přepracované vydání nabízí vzhledem k předchozímu řadu doplněných kapitol (Sémiotika, Postmodernismus, Feministická filozofie, Étos lidských práv) a celý text je obohacen novými údaji a aktualizován.

Úvod do filosofieArno Anzenbacher
Portálkniha2012-38, 2009-53419,00 Kč

Úvod do filosofie

Kniha je psána jako přehled filozofických proudů, použitelný na středních školách i pro úvodní filozofické disciplíny na vysokých školách.<BR>Tato populární učebnice filozofie je u nás známa už od roku 1987, kdy vyšel v samizdatu její první překlad od profesora Karla Šprunka. Nové, přepracované vydání nabízí vzhledem k předchozímu řadu doplněných kapitol (Sémiotika, Postmodernismus, Feministická filozofie, Étos lidských práv) a celý text je obohacen novými údaji a aktualizován.

Úvod do filosofieArno Anzenbacher
Portálkniha2009-53437,00 Kč

Křesťanská sociální etika

V této knize podává Arno Anzenbacher systematický přehled sociální etiky z perspektivy křesťanské filosofie a morální teologie. Po úvodním vysvětlení a vymezení pojmů sociální etiky a křesťanské sociální etiky se Anzenbacher věnuje politickým a sociálním aspektům společenského vývoje v moderní době a seznamuje čtenáře s rozmanitými podobami sociálně filosofických koncepcí. Do tohoto kontextu pak autor zasazuje výklad o vývoji katolické sociální nauky, zejména od konce 19. století do současnosti, přičemž neopomene pojednat o specifikách sociální etiky evangelické. Nakonec je podán zevrubný filosofický výklad klíčových principů křesťanské sociální etiky, které shrnují pojmy personalita, solidarita a subsidiarita.

Křesťanská sociální etikaÚvod a principyArno Anzenbacher
CDKkniha2004-01240,00 Kč

Úvod do etiky

Když před více než deseti lety vyšel Anzenbacherův Úvod do filosofie /SPN 1990/, stala se kniha ve svém oboru bestsellerem, o čemž svědčí více než 100 tisíc prodaných výtisků. S nadšením ji do dnešních dnů používají desetitisíce studentů středních škol i prvních semestrů mnoha vysokých škol. Obdobného úspěchu se dočkala i druhá autorova kniha vydaná v češtině, a to Úvod do etiky /poprvé Zvon 1994/. I ona se stala nepostradatelnou pomůckou pro desetitisíce studentů. Úspěch knihy je dán tím, že vyjímá filosofickou etiku z obecného rámce filosofie, zkoumá ji jako samostatné téma a uvádí tak čtenáře do základních filosofických problémů etiky. Znalost základních kategorií a terminologie této problematiky pak čtenáři umožní pochopit i etiky speciální, jakými jsou etika životního prostředí, etika ve zdravotnictví, sexuální etika atd.

Úvod do etikyArno Anzenbacher
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2001-01179,00 Kč

Úvod do filosofie

Přehled filosofických proudů uvádí do všech podstatných otázek, jimiž se zabývala západoevropská filosofie. Nové, přepracované vydání nabízí řadu doplněných kapitol.

Úvod do filosofieArno AnzenbacherPortálkniha0001-01419,00 Kč