Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Iba tak

Postrehy iba tak na rôzne témy.

Iba takvýber +Anton LaučekTlačiareň Kubíkkniha SK2010-52143,00 Kč

Iba tak III.

Motto: Proletári všetkých kravín spojte sa! P.S. Žiadny strom by nemal rásť iba tak. Len vtedy je dokonale využitý, ak poskytne chládok v horúčave, poteší kvetmi, vôňou, ovocím a keď naň obesia nejakého komunistu...

Iba tak III.Anton LaučekM-SERVISkniha SK2009-01143,00 Kč

Iba tak

Anton Lauček napísal iba tak niekoľko krátkych textov. O známych postavách slovenskej literatúry, ale aj o ľuďoch absolútne neznámych. Spomenul niekoľko životných príhod, nevynechal reportážne črty zo svojich ciest. Všetko podané s rozprávačskou ľahkosťou a jemným ironickým nadhľadom. Kto pozná jeho knižky, vie, že práve v tom spočíva čaro a sila jeho literárných vypovedí. Dielko je dobré prečítať si iba tak - pre uvoľnené pousmiatie sa a nemoralizujúce poučenie.

Iba takAnton LaučekJán Šindléry - TESFOkniha SK2007-01169,00 Kč

Keď lastovičky nemôžu lietať

Za Laučekovým rozprávaním, podfarbeným humorom a iróniou, sa ukrýva smútok. Smútok z bezmocnosti voči vládnúcej komunistickej mašinérii, devastujúcej najmä duševný život človeka...

Keď lastovičky nemôžu lietaťAnton LaučekJán Šindléry - TESFOkniha SK2005-52172,00 Kč

Katolícka moderna

Prehľad života a diel hlavných predstaviteľov katolíckej moderny s ukážkami ich básnických, prípadne esejistických prác...

Katolícka modernaAnton LaučekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK2003-01135,00 Kč

Anjelom svojim prikážem o tebe

Beletristické spracovania životov slávnych osobností sú obľúbené predovšetkým pre množstvo odhalení a pozoruhodných pohľadov na situácie, ktoré sa z hľadiska dejín stali nejakým spôsobom kľúčovými.
Umelecky hodnotné spracovanie osudov Jána Vojtaššáka, človeka nasledujúceho Krista až na smrť v ohlasovaní pravdy a zotročujúcej moci hriechu, určite nenechá čitateľov nezaujatých a nevšímavých, ba dokonca posilní pocit spolupatričnosti nespočetného množstva trpiacich v mene lásky.

Anjelom svojim prikážem o tebeAnton LaučekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK1999-5286,00 Kč

Cez utrpenie

Cez utrpenieAnton LaučekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01172,00 Kč

Schéma a dogma v literatúre

Roky 1950-1955 možno charakterizovať ako obdobie dominancieschematicky a dogmaticky orientovanej literatúry na Slovensku. Jej smerovanie predurčovala dogma marxizmu-leninizmu prezentujúcapredstaviteľov robotníctva a roľníctva ako strojcov pokroku a šťastného života, neustále víťaziacich v zápase s "prežitkami" kapitalizmu, a to všetko pod vedením komunistickej strany.Pod vplyvom politickoorganizačných opatrení vtedajšej moci pristali mnohí aj talentovaní autori tvorby literatúry vyzdvihujúcej nadvládu marxizmu, sľubujúcej radostné perspektívy, oslavujúcej (neexistujúce)úspechy, prezentujúce jasajúce davy...

Schéma a dogma v literatúreAnton LaučekKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01205,00 Kč