Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Máš-li mě rád, nedovol mi všechno

Dítě dnes stojí ve středu pozornosti možná víc, než by bylo zdrávo. Je tomu tak z více důvodů. V Evropě přibývá jedináčků a děti se stávají „vzácným zbožím“. Ale narůstá též rodičovský narcismus, který s sebou nese jak přílišnou touhu po tom, aby děti vynikly a byly úspěšné, tak i neschopnost klást na ně zdravé nároky a vést je k zodpovědnosti.
Autor hledá rovnováhu mezi rodičovskou autoritou a spontánním růstem dítěte, mezi aktivním výchovným zasahováním a svobodou dítěte, která je nezbytná pro samostatný dospělý život. Jen pokud děti zažijí zdravě položené hranice, budou schopné respektovat pravidla mezilidského soužití.
Amedeo Cencini (1948), kněz, člen řehole kanossiánů, vystudoval pedagogiku a psychologii. Systematicky se věnuje především formaci a pastoraci povolání, ale též širší problematice mezilidských vztahů. Přednáší na několika univerzitách a je autorem řady publikací.

Máš-li mě rád, nedovol mi všechnoAmedeo CenciniKarmelitánské nakladatelstvíkniha2016-26249,00 Kč

Bůh mého života

Křesťanská víra je opravdová pouze tehdy, když je osobní, když je hluboce propojena s každodenním životem a když vyznává Boha, který na našich životních cestách kráčí vedle nás.Neexistuje tedy jinýautentický způsob jejího prožívání, než je neustálé hledání Boží přítomnosti a rozlišování Božího působení v našem životě. Autor v této knížce nabízí užitečné impulsy nejen těm, kteří doprovázejí zejména mladé lidi, ale i všem, kdo touží po tom, aby byl jejich vztah s Bohem stále živější a plodnější.

Bůh mého životaRozlišovat Boží působení v osobním životěAmedeo CenciniPaulínkykniha2016-17, 2009-0199,00 Kč

Strom života

Po Dychu života prináša vydavateľstvo Serafín ďalšiu zaujímavú knihu Amedea Cenciniho o kňazskej a rehoľnej formácii: Strom života. Autor sa v nej pokúša zadefinovať formačný model, na ktorom možno vybudovať projekt trvalej formácie.
V predchádzajúcej knihe pisateľ hovorí, že trvalá formácia je ochota mysle a srdca dať sa formovať životom počas celého života. Kniha Strom života predkladá integračný model, ktorý má schopnosť vyvolať vo formovanom človekovi práve takúto túžbu a schopnosť. Rodí sa z minulosti a z konštatovania a presvedčenia, že už samotný život, vlastná minulosť má formačnú funkciu a že Boh Otec pokračoval vo svojej stvoriteľskej činnosti aj pri stvárňovaní každého človeka prostredníctvom udalostí jeho života. Neexistuje situácia, ktorá by mohla predstavovať prekážku pre Božiu tvorivú a výchovnú činnosť.
Aby bolo možné zrealizovať proces integrácie vlastnej minulosti a celého života, je potrebné venovať v priebehu počiatočnej formácie zvláštnu pedagogickú pozornosť pamäti. Práve práca s „pamäťou“ je nosným pilierom integračného modelu. Autor zároveň predkladá praktické cvičenia ako rozvíjať túto schopnosť, aby bola odrazom viery a Veľkonočného tajomstva v našom živote.
A prečo práve Strom života?
Kríž, vytesaný z dreva stromu Edenu, ako hovoria cirkevní otcovia, je „stromom života“. Celé dejiny spásy sa uskutočňujú medzi dvoma stromami: zakázaným stromom a stromom života. Amedeo Cencini zdôrazňuje, že na ceste duchovného dozrievania je dôležitý vzťah obidvoch stromov. Ak dokážeme integrovať naše zlo, stane sa súčasťou tajomstva, ktoré ho prekoná a postupne premení na lásku, odpustenie, hojný a plodný život, na pokornú a štedrú službu...; a na to je potrebná práve „pamäť viery“.

Strom životaNáčrt modelu vstupnej a stálej formácieAmedeo CenciniSerafínkniha SK2012-47310,00 Kč

Rozsievač

Veľkodušné gesto rozsievača, ktorý nepozerá na kvalitu pôdy a na to, kde semeno skončí, hovorí o veľkodušnosti Boha, ktorý „mrhá“ a rozsieva v srdci každého človeka. Kto sme my, aby sme rozhodovali o tom, že sa neoplatí ohlasovať evanjelium povolania určitým mladým a v určitých prostrediach? Od kňaza a animátora povolaní sa žiada, aby rozsieval. Vedomie, že Boží rozsievač vložil do človeka semeno povolania, dáva ľudskému rozsievačovi odvahu rozsievať kdekoľvek a do srdca kohokoľvek. Božský rozsievač túži po „šírych končinách“.

RozsievačAmedeo CenciniDon Boscokniha SK2008-0149,00 Kč

Život v usmíření

Autor se v knize zabývá tématem našich „limitů“, tzn. všeho, v čem se projevuje lidská slabost, kterou člověk tak často a rád ignoruje. Naše omezení a slabosti jsou většinou považovány za negativní aspekty lidské osobnosti. Málokdy se na ně díváme z pozitivního hlediska, jež však napomáhá růstu a procesu integrace.

Život v usmířeníAmedeo Cencini
Paulínkykniha2008-01170,00 Kč

Marnotratný Otec

Podobenství o marnotratném synu je nepochybně jedním z nejkrásnějších evangelních příběhů o usmíření. Autor však v této útlé knížce proniká o kousek dál a na pozadí dynamiky usmíření nám odhaluje i dynamiku zrodu povolání. Propojuje tak dvě skutečnosti, které se nekladou vždy vedle sebe – usmíření a povolání, přičemž za ten nejdůležitější prvek považuje právě jejich propojení.
Usmíření je to, co povolání předchází, i to, co přichází po něm. Je jeho předpokladem, ale i zralým a chutným plodem. Právě povolání nás totiž smiřuje se sebou samými, s Otcem i s našimi bratry a sestrami.
Amedeo Cencini, kněz a člen řehole kanossiánů, je odborníkem na psychologii a psychoterapii a docentem na Salesiánské univerzitě. Věnuje se formaci řeholních i diecézních kněží a pastoraci povolání. Je autorem řady publikací, z nichž v češtině v nakladatelství Paulínky již vyšlo: Bůh je můj přítel (2004), Život v usmíření (1998) a Směrem k jádru (2007).

Marnotratný OtecPříběh ztraceného a opět nalezeného povoláníAmedeo CenciniPaulínkykniha2007-0182,00 Kč

Směrem k jádru

Hledat své místo v životě znamená vydat se na vnitřní putování směrem k jádru svého
bytí a na něm postavit svou budoucnost. Autor v této knížce vysvětluje, co je jeho podstatou a objasňuje, jaký je jeho význam v rovině psychologické i v rovině víry. Všímá si, jak se k hledání středobodu staví mladí lidé, a načrtává cestu, jak doprovázet mladého člověka při jeho hledání.

Směrem k jádruJak doprovázet mladé lidi k středobodu životaAmedeo CenciniPaulínkykniha2007-0158,00 Kč

Život v usmíření

Kniha se skládá ze tří částí, první se týká poznání zla kolem nás, druhá odpuštění a třetí přijetí sama sebe jako hříšníka. Autor postupuje od hlediska psychologického, přes náboženské až ke zcela jasnému postoji víry.

Život v usmířeníAmedeo Cencini
Paulínkykniha1998-01170,00 Kč

Kríž

Ak kríž zjavuje pravdu, tak potom oslobodzuje aj od strachu, od toľkých strachov, ktoré nám znepríjemňujú život a ktoré sú zväčša neopodstatnené: od strachu, že sme bezcenní, že nás nik nepovolá a že nás nebude milovať, alebo od strachu milovať iných a darovať svoj život, od prehnanej starostlivosti o seba samých, od strachu z toho druhého, z otca - pozemského aj nebeského, od strachu, že by nám niekto mohol ublížiť, od strachu zo smrti, od strachu z kríža a každého utrpenia.

KrížPovolanie a skúsenosťAmedeo CenciniDon Boscokniha SK0001-0183,00 Kč

Život v usmíření

Kniha se skládá ze tří částí, první se týká poznání zla kolem nás, druhá odpuštění a třetí přijetí sama sebe jako hříšníka. Autor postupuje od hlediska psychologického, přes náboženské až ke zcela jasnému postoji víry.

Život v usmířeníAmedeo CenciniPaulínkykniha0001-01170,00 Kč