Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Novény a modlitby k Matke ustavičnej pomoci

Ó, Matka ustavičnej pomoci, ikona lásky, tvoj súcitný pohľad na naše utrpenie a na Ježišovo utrpenie nás zveruje do Otcovej lásky. Pomôž nám, aby sme o tebe hovorili ešte viac a boli misionármi dobrého, krásneho a radostného života podľa evanjelia. Otvor nám srdcia na volanie ľudí bez nádeje, kým všetci uveria. Nauč nás uvažovať vo svojom srdci o Slove a konať to, čo od nás žiada tvoj Syn, náš Vykupiteľ. Pomôž nám kráčať spolu s tebou s veľkým svetlom viery, ktoré nám osvecuje cestu. Kiež jedného dňa budeme môcť spolu s tebou vidieť tvár Otca, ktorý so Synom a s Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

Novény a modlitby k Matke ustavičnej pomociĽudovít Michalovič
Michal Zamkovský
Redemptoristi2015-480,00 Kč

Matka ustavičnej pomoci

Obsahuje vysvetlenie pôvodu obrazu, verejnú i súkromnú deväťdňovú pobožnosť, litánie a modlitby pri rôznych príležitostiach.

Matka ustavičnej pomociNovény a modlitbyĽudovít Michalovič
Michal Zamkovský
Redemptoristi2015-170,00 Kč

Matka ustavičné pomoci

Matka ustavičné pomociĽudovít Michalovič
Michal Zamkovský
Syptákkniha2008-0148,00 Kč