Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

Vedná disciplína bioetika je styčným bodom zdravotníctva, školstva i náboženstva, z čoho vyplýva potreba základných vedomostí z bioetiky v práci vychovávateľov na rôznych úrovniach v rodine, v škole, vo farnosti.<BR>Predmetom predloženej štúdie sú vybrané aspekty bioetiky v práci vychovávateľa, so zameraním na piate a šieste Božie prikázanie. Autorka vychádza z pätnásťročnej pedagogickej praxe učiteľky náboženskej výchovy a štúdia bioetiky počas sedemročného pôsobenia v Ústave medicínskej etiky a bioetiky v Bratislave v rokoch 1994 až 2000.<BR>Práca nepredkladá učebné osnovy a rozdelenie jednotlivých údajov pre konkrétne vekové skupiny mládeže. Je určená pre katechétov, kňazov, rodičov a vychovávateľov. Na základe historicko-analytickej a empiricko-syntetickej metódy, formou reflexie a vedeckej rozpravy ponúka vychovávateľom adekvátne odpovede na otázky v súvislosti s bioetikou, s ktorými sa stretávajú pri práci s mládežou.<BR>Obsah predloženej práce je rozdelený do štyroch hlavných kapitol.<BR>Prvá kapitola „Aktuálnosť bioetiky pre vychovávateľov“ hovorí o dôstojnosti a slobode človeka, ktoré Boh nepoprel, ale podporil svojimi prikázaniami. Vysvetľuje základné pojmy bioetiky a vyzdvihuje potrebu správnej komunikácie so zameraním na informovaný súhlas, ktorého porušovanie je vážnym nedostatkom a problémom bioetiky.<BR>Obsahom druhej kapitoly „Piate Božie prikázanie - nezabiješ“ je umelý potrat, klonovanie ľudských bytostí, eutanázia, transplantácia orgánov, samovražda a drogy.<BR>Tretia kapitola „Šieste Božie prikázanie - nezosmilníš“ dopĺňa predchádzajúcu kapitolu o umelé oplodnenie. Vysvetľuje metódy antikoncepcie, poukazuje na nebezpečenstvo homosexuality a hovorí o zodpovednosti vychovávateľov.<BR>Štvrtá kapitola „Niektoré názory mládeže na pojem úcta k životu“ prezentuje výskum práce na základe dotazníka u 100 žiakov okolo 15. roku života. Didaktickou formou grafov predkladá chápanie pojmu „úcta“ a „úcta k životu“ u chlapcov a dievčat v súčasnej dobe. <BR>Posledná podkapitola „Základom úcty k životu je úcta k pohlaviu“ prezentuje sexuálnu výchovu ako výchovu k úcte k sebe samému a vlastnej identite muža alebo ženy, čo predpokladá uznanie druhého človeka, úctu k životu a budovanie zdravých medziľudských vzťahov.<BR>Bioetika je dôležitá, je veľmi dôležitá pre učiteľov, pretože učitelia majú byť inšpirovaní základnými princípmi ľudského života. Z toho vplýva, že predložená publikácia bioetiky pre vychovávateľov je aktuálna pre každého učiteľa, ktorý sa snaží budovať a ochraňovať kultúru života našej civilizácie.

Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitiaĽubomíra Cehuľová
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2009-53240,00 Kč