Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Encyklopedie dobrých skutků

Pro nejmenší k prohlížení, pro začínající čtenáře a pro všechny děti, které láká býti dobroději. Jako rodiče máme povinnost svým dětem vytříbit povědomí o tom, co je dobré a co špatné. Učíme je překonat se. To člověk někdy musí, překročit svoje pocity a potřeby a udělat Dobrý skutek. Dobrým skutkům nás nejlépe učí osobní příklad, ale co kdyby na to existovala obrázková příručka? A tak vznikla Encyklopedie dobrých skutků, abecední seznam několika způsobů, jak překročit vlastní touhy a potřeby a udělat něco dobrého pro své okolí. Doufám, že bude užitečná vám i vašim dětem.

Encyklopedie dobrých skutkůKristýna Plíhalová
Cestakniha2021-02228,00 Kč

Fratelli tutti

Hlavním tématem encykliky Fratelli tutti je „sociální přátelství, které nikoho nevylučuje“ a „bratrství otevřené pro všechny“. Papež František nejprve neobyčejně přesně a v souvislostech reflektuje nezdravé tendence v současné globalizované společnosti, politice, hospodářství a médiích. Na jedné straně vidí bezbřehý individualismus, ztrátu smyslu pro společné dobro a vylučování starých, nemocných či nenarozených z našeho obzoru, na straně druhé bezmezný konzum, magickou víru v to, že trh vyřeší sociální a ekonomické problémy, nebo sílící nacionalismus a populismus v politice. Papež ovšem nezůstává jen u kritiky. Jako muž naděje povzbuzuje křesťany i všechny lidi dobré vůle ke vzájemnému setkávání a rozvíjení vztahů uvnitř menších i větších společenství. Solidarita, jež dbá na potřeby chudých a zranitelných, souvisí s objevením chuti lokálního, lidových hnutí i dobrých sousedských vztahů. Nově promýšlena jsou i velká témata, jako je digitální propojenost současného světa, vlastní kulturní a náboženská identita otevřená druhým, nepřípustnost trestu smrti nebo role OSN tváří v tvář válkám, terorismu a obchodování s lidmi. Na závěr vyzdvihuje papež základní lidské právo – svobodu náboženského vyznání pro všechny – i potřebu dialogu mezi náboženstvími. Dialog neznamená a priori kompromisy ani zakrývání svého nejhlubšího přesvědčení. Spíš naopak: „Vždyť čím je naše identita hlubší, pevnější a bohatší, tím budeme schopnější obohacovat druhé z toho, co je nám vlastní.“

Fratelli tuttiEncyklika o bratrství a sociálním přátelství
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2021-02149,00 Kč

Martyr Christi

Kniha Martyr Christi je životopisnou a v širším smyslu i historickou studií, jež je věnována katolickému knězi, jezuitovi, věhlasnému kazateli a redaktorovi Adolfu Kajprovi (1902–1959). Životopisné kapitoly doplňuje stručná informace o pověsti Kajprovy svatosti a mučednictví a prezentace a soupis jeho písemného díla. Přílohy tvoří co nejúplnější přepis dokumentů, které zásadním způsobem dokládají Kajprův životní běh a poskytují jeho autobiografická ohlédnutí nebo svědectví druhých osob o tom, co s ním prožily, jak si ho pamatovaly a jaký k němu měly vztah. Odborná monografie má vedle striktně vědeckých účelů sloužit rovněž beatifikačnímu procesu Adolfa Kajpra.

Martyr ChristiP. Adolf Kapjr (1902-1959)Vojtěch Novotný
Karolinumkniha2021-02480,00 Kč

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství

Publikace Tomáš Garrigue Masaryk a náboženství „vznikla“ díky dlouholetému zájmu autora Martina Chadimy o myšlení a náboženské přesvědčení našeho prvního prezidenta. Masarykova osobnost dokonale demonstruje nejenom sílu ducha konkrétního člověka, ale i schopnost dostat se osobní pílí i cílevědomou prací až na pomyslný vrchol lidské společnosti. V této knize se setkáme s Masarykem, který se po celý svůj život zabýval člověkem a společností, v níž žije, v souvislosti s tím, co jej přesahuje. Alfou a omegou jeho důrazů na morálku je lidská přirozenost, která má své ukotvení v Bohu, i když často v myslích celé řady lidí je TGM zapsán jako ten, který příliš nemiloval církev, její instituce. Kniha mapuje Masarykovo filozofické i náboženské myšlení a jistě bude inspirující. Je určena všem přemýšlivým čtenářům, kteří se nebojí konfrontovat zažité představy o té či oné osobnosti s novými skutečnostmi i s novými pohledy.

Tomáš Garrigue Masaryk a náboženstvíMartin Chadima
KrálovéHradecká diecéze Církve československé husitskékniha2021-02349,00 Kč

Dopisy / O zkušenosti hesychastického života

Kniha Dopisy a O zkušenost hesychastického života otevírá dveře do světa východní ortodoxní spirituality a jejího bohatství. Starec Josef Hesychasta – v roce 2020 oficiálně svatořečený Konstantinopolským patriarchátem – patří k výrazným duchovním postavám 20. století. Své křesťanství žil radikálně v samotě na hoře Athos v duchu hesychastické tradice noetické modlitby. Kniha obsahuje stručný životopis starce a jeho dochovanou korespondenci. Duchovní moudrost z ní mohou čerpat nejen pravoslavní mniši a mnišky, ale všichni věřící usilující o intenzivní vzrůst ve víře. Starcovy dopisy představují školu noetické modlitby, jež našla své vyjádření v modlitbě srdce. Přinášejí ovšem i další potřebnou inspiraci: jak přijímat utrpení a zkoušky, jak zápasit se zlem, jak napnout asketické úsilí pro dosažení vnitřní svobody a zároveň žít v pravdě, pokoře a úplné odkázanosti na Boží milost.

Dopisy / O zkušenosti hesychastického životaJosef Hesychasta
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2021-02399,00 Kč

Nebezpečný kardinál

V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila jeho poslední vůle a rakev s ostatky byla uložena do sarkofágu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Spolu s návratem tohoto velkého exulanta chceme připomenout nejen jeho životní příběh, ale také osobní kvality a postoje, jež zastával jako reprezentant domácího katolického duchovenstva a které ho dostaly do konfliktu s nacistickým i komunistickým režimem. Z těchto střetů vyšel jako morální autorita s přesahem za hranice své církve i vlasti.

Nebezpečný kardinálŽivot Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlastiStanislava Vodičková
Katolický týdeníkkniha2021-02290,00 Kč

Nevěřící, odejděte!

Kniha se věnuje pronásledování a diskriminaci křesťanů v zemí Blízkého východu a severní Afriky – konkrétně v Turecku, Kypru, Ázerbájdžánu, Izraeli, Palestinské autonomii, Jordánsku, Libanonu, Egyptě, Íránu, Saúdské Arábii, Iráku, Sýrii, Pákistánu, Afghánistánu, Libyi, Súdánu a Jižním Súdánu. Jednotlivé kapitoly seznamují v chronologickém pořádku čtenáře s dějinami křesťanství v dané zemi, popisují život místních církví, věnují se důležitým společenským milníkům. Stěžejní části se zaměřují na osudy křesťanů od počátku 20. století do dnešních dnů. V případě těch zemí, v nichž momentálně dochází k rozsáhlému pronásledování (Irák, Sýrie, Afghánistán, Pákistán, Libye, Súdán) či zvýšené diskriminaci (Írán, Saúdská Arábie) křesťanů, se výklad soustředí na kvalifikaci, kvantifikaci a podrobný popis probíhajících událostí.

Nevěřící, odejděte!Současné pronásledování křesťanů ve vybraných zemích Blízkého východu a AfrikyMichal Řoutil
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2021-02590,00 Kč

Velikonoční hymny

Velikonoční hymny svatého Efréma Syrského (306–373) je soubor liturgické poezie složené na základě čtení z evangelií v době velikonoční. Nisibiský jáhen a sbormistr v nich rozjímá Kristovu Paschu, třídenní sled událostí od pesachové hostiny vpředvečer Velkého pátku Ježíšova utrpení a smrti na kříži až po noc Vzkříšení. Proto je také tato sbírka, pocházející z různých rukopisů, rozdělena do tří oddílů: O svátku nekvašených chlebů, O ukřižování a O vzkříšení. Podobným básnickým způsobem svatý Efrém ztvárnil své homilie pro vánoční dobu a pro dobu Velkého postu. Liturgické hymny sestávají z pravidelných strof, které recitoval zpěvák, a refrénů, které zpíval mužský nebo ženský sbor laiků, zasvěcených pro tuto službu na způsob řádových společenství. Tento překlad Velikonočních hymnů navazuje na básnické rozjímání o Adamově vině, ztrátě ráje a jeho navrácení s názvem Hymny o ráji, které vyšly v češtině roku 2018.

Velikonoční hymnyEfrém Syrský
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2021-02299,00 Kč

Křesťanský rádce

Žádný z nás není zcela vybaven k tomu, aby v životě vynikal. Naše slabiny, omezené schopnosti a nedostatek zkušeností - to vše nás vede k vzájemné spolupráci a provázanosti. A právě proto spojení s ostatními lidmi hraje tak nezbytnou roli při zdravém rozvoji naší osobnosti. Tím, že získáte moudré rady, zkušenosti, vize a nasměrování od lidí, které je získali před vámi, vás posune vpřed o řadu let dříve, než kdybyste se o to snažili jen z vlastních sil. Proč tedy nevěnujeme více pozornosti rozvoji těchto významných a prospěšných vztahů? Je pro nás těžké projevit svou zranitelnost v domnění, že ji druzí budou považovat za slabost? Zdráháme se žádat druhé, nechceme se vnucovat lidem, kteří sami mají nabitý rozvrh? Nejsme ochotni poskytnout vedení ostatním, nechceme působit pyšně a namyšleně? Každý z těchto faktorů samozřejmě může hrát roli.<BR>Ale podle Stanleyho a Clintona je hlavním důvodem to, že prostě nerozumíme skutečné povaze mentoringu -tento problém však lze snadno vyřešit. Kniha Křesťanský rádce je plodem dlouholetých zkušeností a bádání o životech více než 600 současných nebo minulých vedoucích.<BR><BR>Ukáže vám:<BR><BR>• Jak najít vhodného mentora, i když se zdá, že žádný není k dispozici. (Autoři popisují sedm různých typů vlivu mentora a rozptylují tak představu, že lze mít jen jednoho "ideálního mentora".)<BR>• Jak trojí dynamika úspěšného mentoringu může zaručit prospěšné vztahy.<BR>• Jak by měl vypadat vyvážený vztah s mentorem a jak vám tyto vztahy pomohou předejít pěti nejčastějším selháním.<BR>• Množství názorných příkladů a nápadů, jak vám mentoríng může pomoci nyní i v jakémkoli dalším životním období.<BR><BR>Paul D. Stanley je místopředsedou organizace The Navigators a na poli vedení a osobního rozvoje působí již déle než dvacet let.<BR>Dr. J. Robert Clinton je profesorem světové misie na Fullerově teologickém semináři.

Křesťanský rádceVztahy, které v životě potřebujeteJ. Robert Clinton
Paul D. Stanley
Návrat domůkniha2020-53, 2019-22199,00 Kč

Proč chránit nenarozený život?

Není to tak dávno, co se zdálo, že postoj prosazující ochranu nenarozeného života zemře na stáří. Vypadalo to, že mladí lidé jsou natolik ponořeni do mravního relativismu a do postmoderní společnosti určované bezbřehou tolerantností, že nakonec budou v otázce potratů všichni jednotně prosazovat svobodu volby.V poslední době se však překvapivě víc mladých lidí než jejich rodičů staví proti potratům.<BR>V knize Proč chránit nenarozený život autor předkládá konkrétní a znepokojivé důvody, které objasňují a potvrzují oprávněnost tohoto odklonu od stanoviska prosazujícího svobodu volby k postoji pro život.

Proč chránit nenarozený život?Péče o nenarozené děti a jejich matkyRandy Alcorn
Návrat domůkniha2020-53, 2017-31150,00 Kč

Daleko od zahrady Eden

Ve své nové knize spisovatel, scenárista a dramaturg David Jan Novotný vychází z příběhů obsažených v První knize Mojžíšově, Genesis. Svá převyprávění těchto příběhů nazývá „neomidrašem“, novým midrašem. Odkazuje tím k důležité součásti židovské tradice, midrašům, výkladům starozákonních textů. Se svou hlubokou znalostí židovské historie, tradice i hebrejštiny dokáže Novotný biblické příběhy nejen nově vykládat a hledat jejich smysl, ale dokáže i nahlédnout za ně, dovyprávět je a jejich prostřednictvím úsměvnou formou nahlížet na svět zcela současný. Kniha začíná doslova od Adama a provádí čtenáře Kainovým údělem, nasvítí jinak příběhy praotců a kapitoly o Josefovi utká v cosi jako drobnou novelu.

Daleko od zahrady EdenDavid Jan Novotný
Kalichkniha2020-52230,00 Kč

O prozíravosti v Teologické sumě

Traktát o prozíravosti (STh II-II, q. 47–56) rozvíjí a konkretizuje základní nauku o kardinálních ctnostech, jak je vyložena v předešlých částech Sumy. Na rozdíl od oněch úvodních teoretických rozborů a argumentů se zde přistupuje k celé problematice velmi prakticky. Text se tak stává zřetelně užitečným a využitelným jak pro učitele, vychovatele a pastýře, tak pro každého čtenáře, který chce získat konkrétní pomoc a doporučení pro vlastní morální rozvoj. Ukazuje a potvrzuje se tím, že Tomášova Suma není pouhou učebnicí nebo teoretickým kompendiem pro intelektuály, ale i praktickou příručkou pomáhající k morálnímu a duchovnímu růstu křesťana.

O prozíravosti v Teologické suměTomáš Akvinský
Krystalkniha2020-52180,00 Kč

Magnificat (2CD)

Kostel v Horní Polici je zasvěcen Navštívení Panny Marie. První varhanní titul zaznamenaný na zdejších varhanách je věnován právě chvalozpěvu Magnificat. Tento chvalozpěv je univerzální modlitbou vyslovující postoj pokorného člověka vůči Bohu a připomínající čestnou povinnost chvály. Protože Magnificat je denním chlebem křesťanů, vzniklo tolik zhudebnění tohoto chvalozpěvu. Církev odjakživa uctívá Boha nejen liturgickými obřady, ale také prostřednictvím uměleckých děl. Zhudebňování textu Magnificat i alternační propojování chorálu s varhanními kompozicemi na toto téma bylo v průběhu staletí stejně běžné jako výtvarné ztvárnění této scény na oltářních obrazech. Dramaturgické roviny dvojcédé lze na první pohled odhalit celkem tři. Nápadnou osu vytvářejí kompozice na chvalozpěv Magnificat od různých skladatelů. Aby bylo představeno co nejvíce stylů a charakterů, zazní od každého autora pouze jedno dílo. Další červenou nit v dramaturgii dvojcédé představují preludia a fugy vybrané ze sbírky Ariadne musica Johanna Caspara Ferdinanda Fischera. Vzhledem k výjimečnosti hornopolických varhan jsou na dvojcédé zařazena i neprogramní díla Dietricha Buxtehudeho. Úvod prvního cédé patří obnoveným hornopolickým zvonům. Chorální scholu zpívající na dvojcédé patřičné úryvky gregoriánského chorálu vedl při nahrávání svatohorský regenschori Pavel Šmolík.

Magnificat (2CD)
Horní PoliceCD2020-52350,00 Kč

Matka Boží

Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách, Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.

Matka BožíTři mariánské modlitbyTomáš Špidlík
Refugiumkniha2020-51100,00 Kč

95 tezí o humanismu

Od vzestupu sekularizace zaujímá náboženství stále problematičtější místo v naší západní kultuře. Jaké má ale křesťanské dědictví v Evropě alternativy? Humanismus klade „člověka“ do středu všech věcí. Lze ale věřit v „člověka“ stejným způsobem, jako lze věřit v Boha? Je to vskutku racionální? Obstojí to v čase? A především: Činí „víra v člověka“ naši společnost humánnější? Lze z naší kultury odstranit Boha a křesťanské hodnoty tak, aby se přitom vše nezhroutilo jako domeček z karet? Volnomyšlenkářství bylo vůči církvi vždy značně kritické, což by samo o sobě nevadilo. Co když na něj vztáhneme jeho vlastní kritéria?

95 tezí o humanismuKřesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářstvíIgnace Demaerel
Vydavatelství Judakniha2020-51269,00 Kč

Mýtus evoluce

Kniha je určena pro věřící i nevěřící, laickou i odbornou veřejnost. Je pro všechny čtenáře, kteří se nespokojují s konvencemi a chtějí se rozhodovat podle pravdy, a to i v případě, kdy musí přiznat, že „nevíme“. Zatímco v minulosti to byla církev, která bránila přemýšlet o realitě ověřené expe­rimenty, v současnosti se v případě evoluce setkáváme s pravým opakem. Vžité sekulární názory jsou prý tak přesvědčivé, že zabývat se jejich odů­vodněním je vnímáno jako nadbytečné. Nebo to tak není?

Mýtus evoluceco je základem našeho života: evoluce, nebo stvoření ?Josef Potoček
Vydavatelství Judakniha2020-51199,00 Kč

Nacházení naděje

Kniha je určena pro věřící i nevěřící, laickou i odbornou veřejnost. Je pro všechny čtenáře, kteří se nespokojují s konvencemi a chtějí se rozhodovat podle pravdy, a to i v případě, kdy musí přiznat, že „nevíme“. Zatímco v minulosti to byla církev, která bránila přemýšlet o realitě ověřené expe­rimenty, v současnosti se v případě evoluce setkáváme s pravým opakem. Vžité sekulární názory jsou prý tak přesvědčivé, že zabývat se jejich odů­vodněním je vnímáno jako nadbytečné. Nebo to tak není?

Nacházení nadějeZnovuobjevení života po tragickém prožitkuJames W. Goll
Vydavatelství Judakniha2020-51179,00 Kč

Přemožení čarodějnictví

V těchto letech se čarodějnictví značně rozšířilo, a to po celém světě. Jedním z jeho cílů je naředit, podrobit si a nakonec zničit biblické křesťanství. Mnozí křesťané jsou vystaveni v současné době různým útokům od těch, kdo praktikují čarodějnictví. Pro všechny věřící je klíčové, aby rozpoznali povahu těchto útoků a věděli, jak je překonat. Satan nás může porazit pouze, pokud jsme neteční a pokud nám chybí poznání. Zůstáváme-li ale v Kristu, bereme-li na sebe plnou Boží zbroj a zůstáváme-li bdělí, pak nejen že nepadneme, ale dokonce zvítězíme nad branami pekla. Čarodějnictví vychází z tělesné přirozenosti, ale zpravidla se rychle zvrhává do démonické moci. Základní formou čarodějnictví jsou snahy manipulovat druhými. Vše, čeho dosáhneme manipulací, přeháněním nebo duševními schopnostmi, nakonec neuspěje – přestože to zdánlivě slouží šlechetným cílům. Základní obrana proti falešné duchovní autoritě spočívá v tom, že chodíme v pravé duchovní autoritě. Pokud svůj život postavíme na pravdě a důvěřujeme Bohu, že dokoná vše, co se nás týká, odoláme tlaku čarodějnictví a veškerému jeho vlivu. To, co buduje Bůh, nebuduje silou a mocí, ale svým Duchem.

Přemožení čarodějnictvíRick Joyner
Vydavatelství Judakniha2020-5189,00 Kč

Přemožení ducha chudoby

Duch chudoby představuje jednu z nejmocnějších a nejvražednějších pevností, s jejichž pomocí udržuje satan svět v otroctví. Každý křesťan a každý sbor musí bojovat s tímto nepřítelem a přemoci ho. Jen tak budeme moci naplnit své poslání. Tato pevnost je jednou z nejúčinnějších zbraní, kterou proti nám nepřítel nasadil. Pokud ji překonáme, dosáhneme značné duchovní autority, s jejíž pomocí budeme schopni naplnit některé z nejpalčivějších potřeb světa. Kdekoli byla tato mocnost přemožena, jakoby tam skončila ta nejhorší duchovní zima a svět začal opět rozkvétat jarními květy.

Přemožení ducha chudobyRick Joyner
Vydavatelství Judakniha2020-5189,00 Kč

Přemožení rasismu

Ježíš řekl, že důležitým znamením poslední doby a předzvěstí jeho návratu budou etnické konflikty. Nyní se to naplňuje – etnické konflikty jsou jedním z největších problémů, s nimiž se musí vyrovnávat jak dnešní svět, tak církev. Svět rasové problémy nezvládá. Příčinou je duchovní mocnost, kterou nelze zastavit vhodnou legislativou či lidským úsilím. Pokud se církev s tímto problémem nevyrovná a my se nevypořádáme s rasismem v našich vlastních řadách a nepřemůžeme ho, padne svět brzy do propasti chaosu, zkázy a nezměrného utrpení. Příčinou toho všeho bude rasový konflikt. Rasismus je založen na dvou základních kamenech. Prvním je pýcha těla - posuzování druhých podle jejich zevnějšku. Druhým kamenem je strach z lidí, kteří jsou odlišní. Rasismus je pevně propojená kombinace pýchy a strachu. Důvěra je mostem, který umožňuje vztahy. Můžete milovat, můžete odpouštět, ale pokud nemáte důvěru, je vztah nemožný. Strach a pýcha ničí důvěru, která umožňuje vztahy, a proto vytvářejí rozdělení. Kristův kříž jedná jak s lidskou pýchou, tak s lidskou nejistotou. Čím hlouběji v nás kříž působí, tím budeme díky jeho lásce pokornější a jistější. Ti, kdo se stávají duchovními lidmi, začínají vše posuzovat z duchovního hlediska a nesoudí tělesně.

Přemožení rasismuRick Joyner
Vydavatelství Judakniha2020-5189,00 Kč

Přemožení žalobce

Jedním z nejpozoruhodnějších rysů služby našeho Pána bylo, že byl přítelem hříšníků. Nejenže se v jejich přítomnosti cítil uvolněně; ještě pozoruhodnější je, že oni se cítili uvolněně v přítomnosti jeho. Ježíš hříšníky neodsuzoval, ale měnil je tím, že je miloval. To neznamená, že s nimi nemluvil o jejich hříších, ale činil tak s opravdovou láskou. To mu umožnilo mluvit s nimi o pravdě, která je může vysvobodit, a nikoli jim nakládat další břemena. Musíme se naučit přistupovat k hříšníkům stejně jako Ježíš – s otevřenou náručí a s řešeními jejich problémů. Nesmíme je ještě více odcizovat; musíme k nim přistupovat s ryzí láskou a touhou pomoci. Odpověď na problémy společnosti je duchovní, nikoli politickou záležitostí. Snažíme-li se bojovat proti společenským a morálním problémům, musíme kázat pravdu, která lidi osvobozuje, a ne je odsuzovat a odpuzovat. Církev nepotřebuje přízeň veřejného mínění. Její síla není v počtu nebo ve finančních zdrojích. Nepotřebujeme ani politickou moc – potřebujeme Boží milost. Bůh dává milost pokorným – proto se musíme naučit využít každé příležitosti k tomu, abychom se pokořili. Jedním ze základních způsobů, jak to může církev dělat, je, že uzná chyby, jichž se v dějinách dopustila, a požádá o odpuštění ty, kteří byli zraněni. Taková pokora má obrovskou moc – strhává bariéry a zdi, které rozdělují národy a kultury, takže se může dít služba smíření. Písmo mluví jasně o tom, že v posledních dnech tohoto věku bude církev vyvýšena a bude mít duchovní autoritu, jakou nikdy dříve nezakusila. Tato autorita je nezbytná, má-li církev splnit své poslání. Cesta k tomuto vyvýšení vede skrze pokoru.

Přemožení žalobceRick Joyner
Vydavatelství Judakniha2020-5189,00 Kč

Růžencové sonáty

HEINRICH IGNAZ FRANZ BIBER (1644-1704): RŮŽENCOVÉ SONÁTY Lucie Sedláková Hůlová - barokní housle Jaroslav Tůma - varhany Kompletní nahrávka na 2CD ojedinělého díla svého druhu – cyklu Růžencových sonát jednoho z nejvýznamnějších barokních hudebníků Heinricha Ignaze Franze Bibera, rodáka ze Stráže pod Ralskem, a to v autentické interpretaci podle původního autorova předpisu, tedy s použitím tzv. skordatur houslí v podání Lucie Sedlákové Hůlové a Jaroslava Tůmy. Nahrávka byla pořízena na významném mariánském poutním místě - v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Booklet CD obsahuje text P. Stanislava Přibyla zamýšlející se nad hudebními, historickými a duchovními souvislostmi díla.

Růžencové sonáty
CD2020-51350,00 Kč

Tři domy

Svět je v pohybu. Je plný nespokojenosti, zmatku a touhy po proměně. Tolerance je hodnocena výše než pravda. Bombardují nás zdánlivě mírumilovná poselství o koexistenci, doprovázená líbivými hesly a doporučeními od nejrůznějších celebrit. Navzdory samolepkám a potištěným tričkům však platí: Koexistence je mýtus. Ve skutečnosti se odehrává bitva o svět – bitva mezi radikálním islámem, militantním sekularismem a židokřesťanským světonázorem. Co to znamená pro tebe jako křesťana? A proč by tě to mělo zajímat? Robert Stearns, který má za sebou léta veřejného působení, předpovídá, že dojde k nebezpečnému kulturnímu střetu. Jeho zvěst je srozumitelná a hluboká. Ukazuje: že radikální islám má moc proměnit západní kulturu, proč židokřesťanský světonázor pozbývá síly co křesťané mohou a musí udělat a mnoho dalšího Pokud některý ze zmíněných světonázorů převládne, bude to znamenat globální kulturní zlom. Jakou roli v tom sehrajete vy?

Tři domyRadikální islám, militantní sekularismus a mýtus koexistence. Jaké je řešení?Robert Stearns
Vydavatelství Judakniha2020-51259,00 Kč

Úvod do Starého zákona

Kolektivní dílo autorů, kteří se Starému zákonu věnují na protestantských i katolických univerzitách a i institutech zejména ve Švýcarsku a ve Francii. Úvod postupně probírá jednotlivé knihy (stavbu a obsah, vznik a utváření, témata a otázky a důležitou bibliografii). Knihu doplňují studie o dějinách Izraele, o mudroslovné literatuře, o apokalypsách atd.

Úvod do Starého zákonaThomas Römer
Mlýnkniha2020-51599,00 Kč

Svíce - stromeček se Svatou Rodinou

Svíčka s diodou měnící barvy. Dioda se zapíná automaticky po zapálení svíčky. Úžasné vícebarevné světlo. Rozměr 19 x 10 cm.

Svíce - stromeček se Svatou Rodinou
Misericordiasvíce2020-50169,00 Kč

Svíce - stromek se Svatou Rodinou

Svíčka s diodou měnící barvy. Dioda se zapíná automaticky po zapálení svíčky. Úžasné vícebarevné světlo. Rozměr 24 x 10 cm.

Svíce - stromek se Svatou Rodinou
Misericordiasvíce2020-50469,00 Kč

Svíce + betlém s Andělem

Svíčka s diodou měnící barvy. Dioda se zapíná automaticky po zapálení svíčky. Úžasné vícebarevné světlo. Rozměr 24 x 10 cm.

Svíce + betlém s Andělem
Misericordiasvíce2020-50459,00 Kč

Svíce Anděl s lucernou

Svíčka s diodou měnící barvy. Dioda se zapíná automaticky po zapálení svíčky. Úžasné vícebarevné světlo. Rozměr 17 x 6 cm.

Svíce Anděl s lucernou
Misericordiasvíce2020-50199,00 Kč

Mešní víno 2018 - Jan Pavel II. (cuveé Pálava 2018 + Muškát moravský 2019 + Veltlínské zelené 2019)

Jubilejní edice vína k 100. výročí narození papeže Jana Pavla II. a 25 let od jeho návštěvy v Olomouci.

Mešní víno 2018 - Jan Pavel II. (cuveé Pálava 2018 + Muškát moravský 2019 + Veltlínské zelené 2019)cuveé, suché, bílé
Arcibiskupské zámecké víno Kroměřížvíno2020-50249,00 Kč

Mešní víno 2018 - Merlot

Víno rubínové až granátové barvy. Ve vůni najdeme jemné tóny přezrálého černého rybízu. V chui dominují sušené švestky. Vše je podtrženo příjemnou tříslovinoum a sametově lahodnou dochutí. Zrálo rok ve francouzském dubovém sudu. Vhodné k červenému masu i sýrům s modrou plísní.

Mešní víno 2018 - Merlotpozdní sběr, suché, červené
Arcibiskupské zámecké víno Kroměřížvíno2020-50219,00 Kč