Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sila veriacich žien a matiek

Kniha obsahuje 12 skutočných príbehov kresťanských žien, matiek a starých matiek. Z nich možno vyčítať, kde a ako naberali silu pre svoje poslanie milovať svoju rodinu, obetovať sa pre ňu celým srdcom, sprostredkúvať jej Božie požehnanie, slúžiť jej svojou skúsenosťou, obozretne usmerňovať mužov, múdro vychovávať deti či vnúčence a chrániť ich pred nebezpečenstvom. <BR>

Sila veriacich žien a matiekMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-1759,00 Kč

Etika

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy, manželství a rodina, média a jejich význam, politika a občanská angažovanost, globalizace a migrace, rozvoj vědy a techniky a dilemata, která přináší pro etické rozhodování, životní prostředí a současná ekologická krize, ekonomika a úloha člověka v ní, až po stáří a smrt a otázky s nimi spojené.

EtikaZákladní otázky životaWolfgang Huber
Vyšehradkniha2016-16328,00 Kč

Kniha Ester

Starozákonní kniha Ester, Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho příbuzné, krásné dívce Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i takzvaný alfa-text), jejichž paralelní překlad přinášíme v prvním svazku nové ediční řady „Septuaginta“, představuje ve srovnání s hebrejským (masoretským) textem poněkud odlišné pojetí vyprávěného děje i jeho důsledků.

Kniha EsterČeský překlad knih řeckého starého zákona
Vyšehradkniha2016-16228,00 Kč

Mystické město Boží IV - Korunování

Poslední ze čtyřsvazkového mystického a teologického díla napsaného ze sdělení Matky Boží. Mystické město Boží obsahuje podrobný životopis Panny Marie a vedení omilostněné duše sestry Marie od Ježíše (1602-1665), představené kláštera Neposkvrněného Početí, řádu sv. Františka Serafínského ve španělském městě Agreda. Čtvrtý svazek s názvem Korunování pojednává o životě Panny Marie v období od seslání Ducha Svatého až do nanebevzetí a korunování Boží Matky v nebi

Mystické město Boží IV - KorunováníŽivotopis Panny a Matky Boží Marie od sestry Marie od Ježíše z Agredy
MCMkniha2016-16378,00 Kč

S nikým nechodím a nejsem cvok (4.vyd)

Kniha o vztazích pro mládež od 15 do asi 25 let. Mladý autor se v knize otevřeně i vtipně vypořádává s tím, jaká je vlastně pravá definice lásky, jak směřovat k čistotě a proč se nenechat zatáhnout do hry „na chození“. Své vrstevníky povzbuzuje k tomu, aby v sobě budovali reálný pohled na manželství, zabývá se charakterovými vlastnostmi potřebnými pro pevný partnerský vztah a tím, jak z období „před manželstvím“ vytěžit co nejvíce pro svůj budoucí život.

S nikým nechodím a nejsem cvok (4.vyd)Joshua HarrisSamuelkniha2016-16220,00 Kč

Stužka Dominika Savia

Malá knížečka obsahující stručný životopis patrona mládeže sv. Dominika Savia (1842-1857) a především vysvětlení vzniku úcty k zázračné stužce tohoto světce. Tuto pověsil Dominik své mamince nezištně na krk, když byla nemocná, a zázračná moc Panny Marie maminku uzdravila. Pověst vzácné stužky, kterou Dominik zavěsil na krk své matky, pokračuje i dnes orodováním mladého světce za matky a malé děti. V mnoha částech světa se mnoho žen obrací s živou vírou na svého mladého, ale velkého ochránce. Proto na památku této zázračné stužky a na rozšiřování úcty, vzbuzení větší důvěry k tomuto "obyčejnému" chlapci poskytují salesiánské domy na celém světě matkám a ženám, které touží po dítěti v bezdětném manželství, stužku s obrázkem světce. Tato stužka je přiložena také k této brožurce - je neposvěcená. V druhé části brožurky je otištěna novéna ke sv. Dominiku Saviovi, předsevzetí rodičů vychovávat křesťansky a modlitba matky v očekávání narození dítěte. Vyšlo s církevním schválením.

Stužka Dominika SaviaFrantišek KubovičMCMkniha2016-1649,00 Kč

Tweetuj s Bohem

Interaktivní projekt pro mladou generaci, který již běží v několika jazycích. Tištěná kniha bude propojena se zdarma dostupnou aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat mladým lidem nalézat odpovědi na jejich otázky o víře. Na počátku projektu #TwGOD stojí reálné otázky současných mladých lidí, kteří sami dali podnět k tomu, aby odpovědi, k nimž společně dospěli v dialogu se svým knězem, vyšly v knižní podobě a posléze i elektronicky. Každé téma je v knize přehledně zpracováno na jednu dvoustranu. Obsahuje užitečné odkazy na další studium Katechismu katolické církve a katechismu pro mládež YOUCAT. Publikace je součástí duchovní přípravy na SDM v polském Krakově.

Tweetuj s BohemMichel Remery
Paulínkykniha2016-16350,00 Kč

YOUCAT - Svátost smíření - dotisk 2020

Průvodce po svátosti smíření pro dnešní mladé lidi. V čem nás smíření s Bohem posiluje? Proč má být u naší zpovědi kněz? Co od svátosti smíření čekat a jak se na ni připravovat? Knížka, která jde k jádru toho, co zpověď znamená. Obsahuje motivující citáty i svědectví teenagera, který si našel vlastní cestu ke zpovědi.

YOUCAT - Svátost smíření - dotisk 2020Rudolf Gehrig
Bernhard Meuser
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-1699,00 Kč

Ježíš Syn člověka

Známý libanonský autor Chalíl Džibrán (1883–1931) svým nezaměnitelným, poetic­ko-mystickým rukopisem oživuje osobnost Ježíše Nazaretského. Ve své knize se snaží podívat na postavu Bohočlověka očima těch, kteří se s ním setkali a kteří vydávají svá nejrůznější svědectví o jeho životě. V jednotlivých kapitolách o něm vyprávějí jeho učed­níci, následovníci, ženy, aristokraté, učenci, kupci, ale i oponenti a nepřátelé, v jejichž vzpomínkách probleskují novozákonní zprávy a výroky. Vyprávění jednotlivých postav se však Džibránovi stávají především prostorem pro vlastní úvahy, v nichž se nejen vyznává z niterného vztahu k Synu člověka, ale také rozjímá o mnoha věčných tématech lidského života. Každá z kapitol je tak, podobně jako promluvy slavného Džibránova Proroka, vždy konkrétním zrcadlem vztahu světa, člověka a Boha.

Ježíš Syn člověkaJeho slova a činy očima těch, kdo jej znaliChalíl DžibránVyšehradkniha2016-16, 2012-32198,00 Kč

Svatý Jan Nepomucký

Knížečka na celoplošně ilustrovaných stránkách představuje krátkými texty hlavní charakteristiky a momenty života světce i podstatné historické události a okolnosti, které na něj měly vliv. Nevyhýbají se ani legendárním podáním, která poctivě přiznávají. Tyto pomůcky svou grafickou úpravou, srozumitelnými, seriózními a přitom čtivými texty budou dobře vyhovovat dětem mladšího školního věku.

Svatý Jan NepomuckýPoznáváme naše světce
Nezbeda, s.r.o.brožurka2016-1629,00 Kč

Boží milosrdenství

Každý světec je světlem pro své okolí. Plně podřízen Boží vůli stává se pokorným nástrojem v rukou Pána. Neklade žádný odpor, proto Bůh skrze takovou duši osvěcuje svou láskou ostatní. Tak se odevzdala i sestra Faustyna, skrze niž sám Ježíš připomenul milosrdnou Boží lásku k lidem a předal nové formy úcty Božího milosrdenství. Rozjímání uvedená v této knize vznikala průběžně v letech 2005–2015. Oslavují Svátostného Krista a prohlubují úctu k Božímu milosrdenství. Citované texty pocházejí z Písma svatého, z Deníčku sv. Faustyny, z litanií a z Denní modlitby církve.

Boží milosrdenstvíRozjímání se sv. FaustynouAndrea Odstrčilíková
MCMkniha2016-16169,00 Kč

Služebnice Boží Anička Zelíková

Autor chce tímto obsáhlým dílem podat příklad k následování duše toužící po svatosti a po usmiřování za hříchy druhých lidí vlastní obětí, především za hřešící proti nenarozenému životu. Anička Zelíková žila vírou a láskou a na věčnost odešla se šťastným úsměvem na rtech. P. Polášek v knize použil duchovních deníků a jiných písemností Aničky Zelíkové, vzpomínek a některých dopisů dalších osob a informací získaných v přípravném období před zahájením oficiálního diecézního beatifikačního procesu. Nechybí ani chronologický přehled života Aničky a údaje o rodině a o svědectvích. Publikace je doplněna černobílými fotografiemi z materiálů pro beatifikaci.

Služebnice Boží Anička ZelíkováŽivot a ctnostiFrantišek Polášek
MCMkniha2016-15264,00 Kč

Co Bůh šeptá maminkám

Oblíbená autorka ve své knížce fejetonů nabízí humorný i moudrý pohled na podivuhodný svět maminek a Boží místo v něm. Formou krátkých čtivých příběhů se věnuje tématům rodiny a manželství, vztahu s Bohem a s lidmi.

Co Bůh šeptá maminkámHana Pinknerová
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-15159,00 Kč

Promluvy (MP3)

U příležitosti biskupského svěcení P. Tomáše Holuba vydává KNA nahrávku několika jeho zdařilých přednášek z duchovních obnov a krátký projev z plzeňské katedrály, který pronesl v den svého představení diecézi.

Promluvy (MP3)Tomáš HolubKarmelitánské nakladatelstvíCD MP32016-1599,00 Kč

Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Séria Komentárov k Starému zákonu sa rozrastá o ďalší zväzok. Ku komentáru ku Knihe Genezis, ktorý vyšiel v roku 2008, pribúda druhý zväzok obsahujúci komentáre ku Knihe proroka Abdiáša, Knihe proroka Jonáša a Knihe proroka Micheáša.<BR><BR>Hoci prvé dve sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami.<BR><BR>Toto dielo je predovšetkým odpoveďou na potreby dnešného čitateľa a jeho otázky. Je však aj produktom dlhoročnej namáhavej práce, štúdií a obetí autora. Napísanie takého diela si vyžadovalo zvládnutie viacerých mŕtvych a živých jazykov, exegetických techník a súčasných diskusií odborníkov. Dielo nie je len súhrnom niekoľkých komentárov, ale je produktom, ktorý poukazuje na kreativitu a vnútornú hĺbku autora, za čo mu patrí naozaj úprimná vďaka

Abdiáš, Jonáš, MicheášKomentár k Starému Zákonu 2Miroslav Varšo
Dobrá knihakniha SK2016-15330,00 Kč

Abdiáš, Jonáš, Micheáš

Séria Komentárov k Starému zákonu sa rozrastá o ďalší zväzok. Ku komentáru ku Knihe Genezis, ktorý vyšiel v roku 2008, pribúda druhý zväzok obsahujúci komentáre ku Knihe proroka Abdiáša, Knihe proroka Jonáša a Knihe proroka Micheáša. Hoci prvé dve sa radia k najkratším biblickým knihám, ich posolstvo a v prípade Knihy proroka Jonáša aj popularita sú dostatočným dôvodom na to, aby boli komentované medzi prvými starozákonnými knihami. Toto dielo je predovšetkým odpoveďou na potreby dnešného čitateľa a jeho otázky. Je však aj produktom dlhoročnej namáhavej práce, štúdií a obetí autora. Napísanie takého diela si vyžadovalo zvládnutie viacerých mŕtvych a živých jazykov, exegetických techník a súčasných diskusií odborníkov. Dielo nie je len súhrnom niekoľkých komentárov, ale je produktom, ktorý poukazuje na kreativitu a vnútornú hĺbku autora, za čo mu patrí naozaj úprimná vďaka

Abdiáš, Jonáš, MicheášKomentár k Starému Zákonu 2Miroslav Varšo
Dobrá knihakniha SK2016-15339,00 Kč

Exodus

Po niekoľkoročnom úsilí slovenských biblistov vychádza v poradí tretia kniha zo série Komentárov k Starému zákonu. Ide o komentár ku Knihe Exodus, ktorej príbeh má výnimočné miesto v dejinách spásy. Tu sa tvorí národ Izrael, ktorému Boh zjaví svoje meno, tu sa odohrá zásadná udalosť, v ktorej sa PÁN prejaví ako vysloboditeľ a ochranca svojho ľudu, a tu Izrael dostáva zákonodarstvo, ktoré konštituuje jeho náboženský život. Vyslobodenie z Egypta sa stáva základom pre vierovyznanie novoutvoreného národa a je len prirodzené, že prorok Ezechiel prezentuje túto udalosť ako konštitučnú pre vzťah PÁNA a Izraela, ako keby celé predošlé dejiny boli len poznámkou pod čiarou. Napokon, práve na podklade zmluvy uzavretej na Sinaji vyhlasuje prorok Jeremiáš, že PÁN uzatvorí s národom novú zmluvu, ktorá sa v kresťanskej tradícii stotožňuje so zmluvou Nového zákona.

ExodusKomentáre k Starému zákonu 3Jozef Tiňo
Peter Dubovský
Dobrá knihakniha SK2016-15709,00 Kč

Genezis

Publikácia spĺňajúca vysoké odborné kritériá je svojou štruktúrou rozčlenená na päť častí. Úvod každej kapitoly tvorí nový preklad pôvodného hebrejského textu Biblie doplnený prekladom starovekého gréckeho textu.Po prekladoch nasleduje náročný filologický rozbor state, zaujímavý najmä pre znalcov biblických jazykov. Pre neodborníkov bude zaiste obohacujúce objavovať, akými jazykovými nuansami disponovali staroveké jazyky pre zachytenie takých nezachytiteľných skutočností, ako je vzájomný vzťah Boha a človeka. Najrozsiahlejšiu časť každej kapitoly tvorí samotný komentár. Verš za veršom, niekedy slovo za slovom sa autori usilujú vysvetliť skutočný zmysel neraz veľmi komplikovaných až záludných biblických formulácií vo svetle modernej historickej, literárnej, archeologickej, teologickej a sociologickej vedy. V časti nazvanej kompozícia dostane čitateľ možnosť nazrieť na komentovanú stať z nadhľadu, odhaliť zámer inšpirovaného autora, vidieť text v širokých biblických súvislostiach. Komentovanie v každej kapitole uzatvára inšpiratívne čítanie o tom, ako možno aplikovať biblický text v teologickej reflexii, v pastoračnej praxi a v liturgii. Čitateľskou lahôdkou, ktorá text publikácie nesmierne oživuje a niekedy aj odľahčuje, je citovanie komentárov z pera cirkevných otcov a židovských rabínov. Čitateľ bude vnímať tieto literárne skvosty ako veľké osvieženie.

GenezisKomentár k Starému zákonu 1Peter Bujko
Peter Dubovský
Dobrá knihakniha SK2016-15, 2008-01660,00 Kč

Marek

S veľku radosťou vkladáme do rúk čitateľov ďalšie významné a obsiahle dielo kolektívu slovenských biblistov. Spomedzi novozákonných kníh si ako prvé vybrali na komentovanie Evanjelium podľa Marka. Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov predstavuje text s mnohými úskaliami. Jedným z dôvodov je fakt, že texty zachované na starovekých papyrusoch sú zo všetkých evanjelií v najhoršom stave.<BR>Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruktúrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, obsahuje komentár k tomuto novozákonnému textu niekoľko noviniek. Patrí medzi ne súbor úvodných štúdií, ktorý približuje okolnosti vzniku evanjelia, zameriava sa na jeho žánrové aspekty a textové verzie. V podkapitolách, ktoré sa venujú aplikácii jednotlivých textových úsekov, nájde čitateľ odseky venované Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pracuje aj s textami Markovho evanjelia, a okrem pastoračnej aplikácie s homiletickým zameraním ponúka náš komentár aj texty využiteľné na stretnutiach nad Božím slovom v skupinách. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho textu evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe.

MarekKomentáre k Novému zákonu 1Peter Dubovský
Gloria Braunsteiner
Dobrá knihakniha SK2016-15770,00 Kč

Ozeáš, Joel, Amos

Prvý diel sa venoval Abdiášovi, Jonášovi a Micheášovi. Druhý diel študuje prorokov Ozeáša, Joela a Amosa. Títo traja proroci predstavujú zlomové obdobie v dejinách Izraela. Proroci idú proti prúdu a ostro kritizujú prosperujúce kráľovstvo Izraela. Na povrch prichádza sociálna nespravodlivosť, pokrytectvo a zneužívanie liturgických slávností. Hodnota týchto proroctiev je nielen v kritike, ale hlave v schopnosti vidieť koreň problémov, ktoré nakoniec doviedli Izrael k záhube. Témy, ktoré rozoberajú títo traja proroci, sú aktuálne aj dnes a prorocký hlas, ktorý dokáže povedať pravdu, je potrebný v každej dobe, aj keď nie je vždy vítaný, ako to bolo aj za čias starozákonných prorokov.

Ozeáš, Joel, AmosKomentáre k Starému zákonu 4Miroslav VaršoVivitkniha SK2016-15585,00 Kč

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

Předkládaný svazek obsahuje kvestie Teologické sumy (II-II, 23-33), které se zabývají racionální reflexí fenoménu „lásky“. Na prvním místě Tomáš vymezuje pojem lásky a odlišuje tu, která je úkonem vůle, od ostatních druhů, které jsou více vázány na emoce a smyslové náklonnosti. Když se dopátráme lásky, která je opravdu vlastním projevem rozumové přirozenosti, zjistíme, že si nevystačí s dobrem, které jí předkládá rozum, ale touží být naplněna nejvyšším Dobrem, Bohem. Tak jako je poznání povýšeno k transcendenci vírou, tak je lidská láska povýšena k nadpřirozenému dobru vlitou, neboli božskou láskou. A tato láska je právě předmětem Tomášových úvah v Teologické sumě.

O lásce a milosrdenství v Teologické suměTomáš AkvinskýKrystalkniha2016-15275,00 Kč

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 4/15

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 4/15Výzvy koncilu Krystalperiodikum2016-1580,00 Kč

První křesťanští poustevníci

První křesťanští poustevníci
Nakladatelství Luboš Marek2016-1422,00 Kč

Kněží pro třetí tisíciletí

Být knězem v dnešní době je bezpochyby nesnadné. Knih o kněžství se již v průběhu historie napsalo hodně, a řada z nich má jistě ještě dnes svou platnost – neboť to, co kněžství je, se nemění. Méně se však píše o tom, jak žít (a rozeznávat) kněžské povolání v moderní době.
Kniha sestává z dvaceti čtyř kapitol - promluv, které monsignor Timothy Dolan jako tehdejší rektor pronášel k bohoslovcům North American College v Římě. Nejedná se tedy o odborný text prošpikovaný poznámkami pod čarou, naopak, je v něm zachována živost projevu a čtenář se místy neubrání ani smíchu, ani hlubokému zamyšlení.
Přestože se nejedná o odborný text, jednotlivým zamyšlením nechybí solidní teologická hloubka ani systematické zpracování. Mons. Dolan vždycky postaví před zrak čtenářů ideál ctnosti, vysvětlí jeho smysl a důležitost, upozorní na možná úskalí při snaze tohoto ideálu dosáhnout, a vždy nabídne i řadu ryze praktických způsobů „jak na to“ – z nichž jako první je takřka pokaždé modlitba.
Autor bohatě čerpá z Písma i z církevní tradice, připomíná velké a někdy možná i zapomenuté postavy církevní historie. Stejnou měrou však čerpá i ze života Církve dnes, z každodenního života kněží, jejichž příběhy a zážitky nejsou nijak vzdálené zkušenostem dnešního čtenáře.

Kněží pro třetí tisíciletíTimothy DolanKartuziánské nakladatelstvíkniha2016-14315,00 Kč

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 2/05

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 2/05Eucharistie
Krystalperiodikum2016-1430,00 Kč

Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky

První díl zamýšlené zábavné série popisující naše slavné hrdiny tak, jak je neznáte. Čeká vás plno pikantních detailů, zajímavostí, vtipných komentářů a komiksových ilustrací. Průvodci vám budou krejčí Ondřej a panna Anežka, historické postavy, které Jana Husa zažily, a pak několik „laskavých čtenářů“, kteří občas nevěří svým očím, co že se to v Čechách tehdy dělo. A tak kladou otázky…

Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny AnežkyVelikáni do kapsyTomáš NěmečekMladá Frontakniha2016-13199,00 Kč

Trestankyně

Co má větší cenu: žít v bezpečném závětří, ovšem za cenu kompromisů, nebo si stát odvážně za svým a uchovat si čisté svědomí? Kolikrát ve 20. století stáli lidé v Československu před touto volbou? Pro Růženu Vackovou ale otázka takto vůbec nestála. Neochotu přistoupit na kompromis dokázala tato univerzitní profesorka už za nacistické okupace, kdy byla za účast v odboji odsouzena k smrti. A znovu po únoru 1948, kdy ji soud poslal za mříže na dvaadvacet let za „špionáž ve prospěch Vatikánu“. V komunistických věznicích nakonec prožila 15 let. Přesto je její jméno veřejnosti málo známé. Román Trestankyně přibližuje její život na pozadí „šťastného“ 20. století.

TrestankyněPříběh Růženy VackovéMilena Štráfeldová
Mladá Frontakniha2016-13299,00 Kč

Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. století

Globalizace světa ovlivňuje výrazné lokální změny: v Evropě i Rusku. Až nyní poznáváme, co se změnilo, když po roce 1989 zanikl ideologicky založený bipolární svět Východu a Západu. V současné diskuzi o vztazích Evropy a Ruska panuje zploštěné myšlení a heslovité vyhodnocování. Mediální svět je toho často příkladem. Kulturní jedinečnost střední Evropy spočívá v tom, že může kompetentně vyhodnocovat jak první, tak druhý svět, a dnes třeba také dopady globální nerovnováhy.

Mesianismus, sofiologie a ruské náboženské myšlení 19. a 20. stoletíPavel AmbrosRefugiumkniha2016-13250,00 Kč

Nouze, chudoba, bohatství

Hlavním smyslem navrácení církevního majetku je svoboda církví odpovědně řídit sebe samy. Svědectví, jak svěřené jmění církev spravuje, je součástí věrohodnosti jejího poslání. Jednotlivé příspěvky známých českých autorů přinášejí podněty z rozmanitých zorných úhlů k utváření spirituality křesťana, která zohledňuje požadavky chudoby v kontextu solidarity s potřebnými a uvědomuje si nezbytnost výchovy k utváření alternativního životního stylu. V moudrosti církve lze najít mnoho užitečného, i to, jak naplnit úkol péče o domov v nelehké roli správce pozemských statků.

Nouze, chudoba, bohatstvíVýhledy do postrestituční epochy života církvPavel AmbrosRefugiumkniha2016-13380,00 Kč

Novéna ke svatému Janu Pavlu II.

Novéna – série devíti dní proložená vybranými texty z děl papeže svatého Jana Pavla II., dále prosbami a modlitbou.

Novéna ke svatému Janu Pavlu II. Refugiumbrožurka2016-1335,00 Kč