Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Matematika

Poutavý vstup do světa matematiky. Padesát jasných a stručných esejů podává výklad rozličných matematických pojmů, jejichž prostřednictvím můžeme chápat a formovat svět kolem nás. Seznamuje se zrodem matematiky, od egyptských zlomků po římské číslice. Odpovídá na otázky, co je nula, množina, mocnina, odmocnina, nekonečno, grupa, matice a co jsou to dokonalá čísla. Jaký praktický význam mají kalkulus, statistika a algebra. Objasňuje velkolepé myšlenky, jako jsou teorie relativity, teorie chaosu, fraktály, genetika a hyperprostor. Vysvětluje téměř mystický význam čísla pí (?) a prvočísel, Fibonacciho čísel a zlatého řezu. Odhaluje nevyřčenou argumentaci ukrytou za sudoku, luštěním kódů, loterií, hazardními hrami, hospodařením s penězi a za složeným úrokem. Popisuje poslední úžasné pokroky, včetně důkazu Velké Fermatovy věty a Riemannovy hypotézy, za jejíž vyřešení je odměna milion amerických dolarů. Zábavným a přístupným způsobem, za pomoci nákresů, příkladů a anekdot přibližuje definice 50 matematických pojmů či problémů.

Matematika50 myšlenek, které musíte znátTony Crilly
Slovartkniha2016-17, 2010-52249,00 Kč

Mistr Jan Hus (7109)

Kdo byl tento muž, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal "úhelným kamenem" budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člověkem zasaženým pýchou a nepokorou? Byl skutečně bludařem, kacířem, heretikem? Nebo byl obětí zlovolného jednání koncilu, který byl složen ze samých zpupných prelátů? Na všechny tyto otázky se pokusíme dát v této knize odpověď. Autor je teolog, pedagog a duchovní Církve československé husitské.

Mistr Jan Hus (7109)Člověk, teolog, mučedníkMartin Chadima
CBSkniha2016-17, 2015-23248,00 Kč

Mocnější než zlo

„Život je neustálé zápolení se zlem a ten, kdo chce zápasit, musí svého nepřítele znát. Když chceme přemoci nepřítele, jehož základní zbraní je klam a podvod, pak plnost poznání znamená polovinu úspěchu. Plným vítězstvím je láska, k níž člověk dospívá prostřednictvím modlitby,“ říká v rozhovoru s italským novinářem Zaninim jeden z nejznámějších exorcistů.

Mocnější než zloJak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se muGabriele Amorth
Roberto Italo Zanini
Paulínkykniha2016-17, 2012-29290,00 Kč

Modlitba ve škole křesťanských mistrů

Autor se rozhodl ve své knize poukázat na bohatství a rozmanitost křesťanské modlitby. Vybral si k tomu tyto duchovní mistry: sv. Benedikta z Nursie, sv. Františka z Assisi, sv. Ignáce z Loyoly, sv. Terezii z Avily, sv. Terezii z Lisieux a Madeleine Delbr?lovou.
Každou z těchto osobností představuje ve třech kontextech: 1) světcův život a doba, v níž žil; 2) klíčové prvky jejich modlitby a 3) inspirace pro modlitbu v dnešním světě.

Modlitba ve škole křesťanských mistrůPierre FrancoeurPaulínkykniha2016-17, 2010-5299,00 Kč

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z Montfortu

Příloha ke knize O pravé mariánské úctě, texty v české a latinské verzi. Druhé, přepracované a doplněné vydání.

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z MontfortuFilip M.A. StajnerMCMkniha2016-1745,00 Kč

Můj život

Autobiografie teologa, mnichovského arcibiskupa a kardinála. Autor poutavě popisuje své dětství, studium a dospívání v období nacistického Německa, vojenskou službu za války, teologické studium, vědeckou kariéru, kněžské a biskupské svěcení.

Můj životJoseph RatzingerBarristerkniha2016-17, 2004-53175,00 Kč

Myšlenky o kněžství

Tento útlý svazeček edice „Myšlenky“ je sestaven z úvah Svatého otce Benedikta XVI. o kněžství.

Myšlenky o kněžstvíJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-0195,00 Kč

Myšlenky o rodině

Výběr z papežových myšlenek o rodině v době, kdy jsou její základní principy ohrožovány a zpochybňovány. Kniha navazuje na předchozí Myšlenky o kněžství, Mariánské myšlenky a myšlenky o sv. Pavlovi.

Myšlenky o rodiněVýbor z textůJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-53150,00 Kč

Myšlenky o svatém Pavlovi

Postava svatého Pavla, kterou nám oslava Roku svatého Pavla předkládá k úvahám u příležitosti dvoutisícího výročí narození tohoto apoštola, promlouvá ve své hloubce i dnes. Jeho cesta do Damašku má v sobě význam skutečné duchovní cesty, která v jistém smyslu v sobě zpodobňuje zkušenost každého člověka, jenž se osvobozuje od vlivů různých iluzí a přeludů, a tak získává svou vlastní autenticitu. Svatý Pavel tuto svou rozhodující zkušenost označuje jako „povolání“. Je si vědom toho, že jeho obrácení není jen vyústěním vlastního myšlenkového vývoje, ale plodem nepředvídatelné Boží milosti. Opravdu je třeba uznat, že Bohu patří tento první popud, jímž počíná naše osvobození od každého sterilního aktivismu a přivádí nás do jeho lásky, do jeho caritas, do prostoru štědrosti a nezištnosti, v němž každý může pěstovat své povolání a víru.
Cesta do Damašku je pak také místem setkání, setkání s Ježíšem, jenž přichází k člověku, který ho až do té doby vůbec neznal, a proto ho při oslovení vůbec nemohl poznat, podobně, jak se to možná stalo v životě i leckomu z nás. A něco takového se též přihodilo učedníkům mířícím do Emauz. Okolnosti zůstávají stále stejné. Vždy je to sám Ježíš, jenž přistupuje k člověku zcela roztržitému či nevěřícímu, pokud dokonce ne přímo nepřátelskému, jak tomu bylo v případě Pavlově, a po takovém setkání s milostí život člověka nemůže zůstat nepoznamenán a nezměněn. Pavel sám je toho dokladem. Sám zůstává svědectvím tohoto setkání a rovněž ukazuje na nutnost stále se opírat o Ježíše, zaměřit svůj život na něj, učit se od něj a vstoupit do jeho smýšlení, abychom mohli naplnit svůj vlastní život.
Svou duchovní cestou svatý Pavel sleduje ještě jakoby třetí pohyb, jímž je poslání. Jeho úkolem bude hlásat jméno Páně „před národy, králi a syny Izraele“ (Sk 9,15). Přinášet Krista: nemůže si totiž jen sám pro sebe ponechat Krista ten, kdo ho poznal a vstoupil do vztahu s ním. Vzpomeňme kupříkladu na radostnou cestu Marie k Alžbětě poté, co z Ducha svatého počala! Tedy Pavlovo poslání je po jeho návratu z Damašku toto: na veřejnosti hlásat, sdílet zkušenost Boží lásky a milosti, radosti Kristovy, jenž se nám zjevil a přišel, aby se s námi potkával na cestách tohoto světa, ostatně ne vždy pohodlných a snadných. Jenže zvěst Pavlova poslání v sobě obsahuje ještě další zjevení, a sice zjevení kříže: „Ukáži mu, co všechno bude muset podstoupit pro mé jméno“ (Sk 9,16). Kříž znamená toto: náš způsob sebedarování má vycházet z příkladu Kristova, jenž se nám dal tak, že se zcela zřekl všech svých výsad, zbavil se sebe sama a zvolil si službu. Stejný kříž nesl i svatý Pavel ve svém životě, který se naplnil láskou ke Kristu a s ní i řadou utrpení i bolestí a nakonec ho korunoval prolitím své krve.
Přeji čtenářům, aby je myšlenky uvedené v této knížce provázely na podobné duchovní cestě a aby jejich život byl setkáním s Ježíšem opravdu proměněn, podobně jako život Pavlův i životy všech těch, kteří v jakékoliv době věří v něj a spoléhají se na něho.
(Předmluva Tarcisia kard. Bertoneho)

Myšlenky o svatém PavloviJoseph RatzingerPaulínkykniha2016-17, 2009-01135,00 Kč

Na farmě

Na farměPohyblivé prostorové leporelo Librexleporelo2016-17, 2000-35129,00 Kč

Na památku - Pro Tebe s láskou

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Na památku - Pro Tebe s láskouLáskyplné myšlenky pro někoho jedinečného Doronkniha2016-17, 0001-0185,00 Kč

Na památku - Srdečné díky

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Na památku - Srdečné díkyOslava přátelství s láskou Doronkniha2016-17, 2001-0185,00 Kč

Najdi v sobě sílu radosti

Kniha nabízí deset konkrétních kroků pro každého, kdo chce uvědoměle a konkrétně převzít zodpovědnost za svůj život a prožívat ho v radosti, která se šíří a rozdává i ostatním. Skutečné příběhy mnoha lidí, kteří změnili svůj život, dokazují, že radost ze života není utopií, stačí jen chtít.

Najdi v sobě sílu radosti10 kroků ke šťastnému životuMarino ParodiPaulínkykniha2016-17, 2007-01198,00 Kč

Naučné stezky a trasy II

Naučné stezky jsou vybudovány na mnoha krásných místech naší republiky. Snaží se ukázat specifika krajiny, upozornit kolemjdoucí na zvláštnosti, které by jinak mohli minout. Autor prošel více jak 100 tras ve Jihočeském kraji a seznamuje s nimi čtenáře v přehledné publikaci. Stezky jsou řazeny abecedně, v záhlaví každé z nich jsou uvedeny nejdůležitější údaje: okres, ve kterém je stezka umístěna, její začátek a konec, GPS souřadnice, délka trasy a počet zastávek, obory, kterým se tabule věnují, doba vhodná k prohlídce a možnosti veřejné dopravy, také obtížnost trasy, značené turistické trasy a cyklotrasy vedoucí ke stezce, zajímavosti i další stezky v okolí. Text u jednotlivých kapitol podává základní popis trasy a přírodovědné i historické poznatky, které se k jejímu okolí vážou. Každá kapitola je doplněna mapou a četnými fotografiemi. Tato kniha je dalším dílem chystaného cyklu, který postupně zmapuje naučné stezky v celé České republice.
Kniha vyšla ve spolupráci s Jihočeským krajem a Lesy České republiky, s.p.

Naučné stezky a trasy IIJihočeský krajKarel DrábekDokořánkniha2016-17, 2007-01325,00 Kč

Nejkrásnější řecké báje a pověsti

Nádherné příběhy o Olympských bozích a hrdinských i tragických činech lidí, patří k základům evropské kultury a vzdělanosti. Kniha je určena pro děti i dospívající čtenáře.

Nejkrásnější řecké báje a pověstiNejlepší legendy starého Řecka pro děti Librexkniha2016-17, 2008-01199,00 Kč

Novéna k blahoslavenému Janu Pavlu II.

Novéna inspirovaná úryvky z listů a promluv papeže Jana Pavla II. Každý den na jeho přímluvu žádáme o nezbytné dary pro autentický křesťanský život. Doprovázeno barevnými fotografiemi.

Novéna k blahoslavenému Janu Pavlu II. Paulínkykniha2016-17, 2010-5230,00 Kč

O mši svaté

Ministrantům dáváme do rukou tuto brožurku, aby poznali lépe „tradiční“ mši svatou a mohli dobře a důstojně plnit svou úlohu. Obsahuje pro ně rady, jestliže jde o tichou mši sv., při které ministruje jen jeden ministrant. Tato brožura může být užitečná i rodičům ministrantů a všem ostatním věřícím, protože obsahuje téměř všechny neměnné texty tradiční mše v latině i v českém překladu.

O mši svatéPodle misálu z roku 1962 schváleného bl. Janem XXIII.Josef VlčekMCMkniha2016-17, 2008-0178,00 Kč

Odvaha k rozhodnutí

Je pro vás těžké najít odvahu k rozhodnutí a nesení zodpovědnost za své volby? Tato kniha vás chce podpořit na cestě osobního zrání, jež se právě projevuje nalezením odvahy k rozhodování a využívání své svobody k utváření světa. Nabízí pomoc, jak čelit problémům s rozhodováním v jednotlivých etapách: jak poznat své nejhlubší touhy, nedělat příliš velké kroky, uplatňovat svou svobodu… Autorka v ní povzbuzuje čtenáře k důvěře a odvaze utvářet svůj život jako svobodní lidé, aby tak každé rozhodnutí s sebou přinášelo do života něco nového a krásného.

Odvaha k rozhodnutíCesta osobního zráníMarie-Luce BrunováPaulínkykniha2016-17, 2005-52135,00 Kč

Otevřená mysl, věřící srdce

Kniha obsahuje přednášky čtyř cyklů duchovních cvičení, v nichž je křesťanský život představován jako neúnavné úsilí o zlepšení kvality života, a to jak ve vztahu k Bohu, tak k lidem a světu. Svou konkrétností je dobrým průvodcem pro duchovní život každého křesťana.

Otevřená mysl, věřící srdce Papež František
Paulínkykniha2016-17, 2013-40295,00 Kč

Pět chlebů a dvě ryby

V této knize se autor chce s námi podělit o svou zkušenost, tedy o to, jak se v každém okamžiku svého života ve vězení setkával s Ježíšem při hledání Boha a jeho vůle, v modlitbě, v jeho bratřích a sestrách, v Panně Marii. Chtěl by nám nabídnout, podobně jak to učinil Ježíš, pět chlebů a dvě ryby.

Pět chlebů a dvě rybyF. X. Nguyen Van ThuanPaulínkykniha2016-17, 0001-01110,00 Kč

Povzbuzení k milosrdenství

Myšlenky sv. Vincence z Pauly na každý den v roce, vybrané z jeho listů a konferencí a uspořádané jako rady na cestu těm, kteří jsou ve službách milosrdné lásky, jejíž původ je v Bohu. Bůh nás nesmírně miluje a dává nám to najevo na každém kroku. Ovlivněni touto láskou, chceme i my milovat podobnou láskou, kterou jsme milováni. A zde se setkáváme s bratrem či sestrou v nouzi (nejen hmotné), ve kterých můžeme milovat Boha. Máme-li se však stát nositeli naděje a osvobození pro dnešního člověka, musíme sami pevně stát v řádu života, v řádu Božím. A k tomu nám mohou pomoci slova sv. Vincence, jež ukazují na smysl života a tvůrčí lásku, která osvobozuje.

Povzbuzení k milosrdenstvíMyšlenky sv. Vincence de PaulStanislav Bindas
Pavol Vandžura
MCMkniha2016-17, 2008-0162,00 Kč

Pražští Mučedníci. Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenů

Kniha se skládá ze dvou částí: První je spis "Pražští mučedníci" od Klementa Minaříka OFM - nikdo se tímto tématem nezabýval tolik co on. Druhou částí je malá antotogie, kterou tvoří většinou úryvky z pramenů, a to texty kronikového typu, překlady hlavních svědectví ze 17. století, nechybí ani část poému o pasovském vpádu od Jana Černovického a na závěr úryvek o osudech jednoho z hlavních viníků vraždění, Matouše Hovorčovského.

Pražští Mučedníci. Čtrnáct pražských mučedníků v malé antologii nejen z pramenůKlement Minařík
Petr Regalát Beneš
Paulínkykniha2016-17129,00 Kč

Procházka kostelem (DVD)

Proč má kostel věž? Je věčné světlo věčné? Co je to svatostánek? Kam odcházejí ministranti? Mají zvony jména? Kostel není jenom krásná stavba. Když otevřeme dveře a vstoupíme, ocitneme se ve zvláštním světě, který k nám promlouvá řečí symbolů. Chcete naslouchat? Chcete porozumět?

Procházka kostelem (DVD)Malý průvodce pro dětiAlois KánskýDoronDVD2016-1779,00 Kč

Přeji Ti odvahu začínat stále znovu

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Přeji Ti odvahu začínat stále znovu Doronkniha2016-17, 2002-0185,00 Kč

Přeji Ti pokoj v srdci

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Přeji Ti pokoj v srdci Doronkniha2016-17, 2009-01, 0001-0185,00 Kč

Přeji Ti stálou naději

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Přeji Ti stálou naději Doronkniha2016-17, 2002-0185,00 Kč

Původ křesťanského nároku

Na počátku křesťanského nároku nestojí nějaká idea, nauka nebo sbírka přikázání, nýbrž osoba Ježíše z Nazaretu. O idejích lze diskutovat, ale osobu lze poznávat pouze v živém vztahu. Luigi Giussani v této knize představuje Ježíšovu pedagogiku a poukazuje na to, jak Ježíš svým učedníkům postupně zjevoval svou identitu Božího Syna. Tento neslýchaný nárok pochopili Ježíšovi učedníci právě skrze poznání Ježíšova lidství. To, co si získalo jejich srdce, byl Ježíšův postoj i k těm nejmenším skutečnostem a jeho láskyplný pohled na všechno. Jistota učedníků o Ježíšově identitě tedy nebyla výsledkem abstraktního shromažďování důkazů, nýbrž přirozeným vyústěním autenticky lidského vztahu.

Původ křesťanského nárokuLuigi GiussaniPaulínkykniha2016-17, 2012-43210,00 Kč

Růžencová rozjímání

Krátké úvahy P. Šuránka se vztahují k jednotlivým desátkům růžence podle ctností (víra, naděje, láska k Bohu, láska k bližnímu, chudoba, čistota, poslušnost, tichost a pokora srdce, umrtvenost, usebraná mysl – mlčení, modlitba, zápor sebelásky).

Růžencová rozjímáníAntonín ŠuránekMCMkniha2016-1757,00 Kč

Staň se sám sebou

Francouzský katolický kněz se v knize obrací na věřící – křesťany, buddhisty a vyznavače dalších východních duchovních směrů a náboženství – stejně jako na ateisty a snaží se je vést k tomu, aby heslo „Poznej sám sebe a staň se sám sebou“ pochopili a uvedli do vlastního života. Ukazuje (formou rozhovorů se čtenářem, příklady z vlastní dlouholeté praxe i pomocí popsaných cvičení pro jednotlivce a skupiny), jak se postupně zbavit nánosů na naší skutečné podstatě. Jen tak odhalíme, kým jsme, kudy v životě jít a co představuje naše životní štěstí.

Staň se sám sebouJak najít v životě svůj směrMichel SalamolardPaulínkykniha2016-17, 2008-01198,00 Kč

Stín někdejšího času

Román, jenž získal cenu Premio Primavera de Novela 2009, je jakýmsi dobrodružně-nostalgickým ohlédnutím za naivními mladickými ideály, konfrontovanými s neutěšenou přítomností exulantů po návratu do rodné země. Tři bývalí levičáci, kteří po Pinochetově puči museli uprchnout do exilu, se po návratu domů po pětatřiceti letech znovu sejdou, když je povolá jejich bývalý kumpán Pedro Nolasco. Chce totiž provést odvážnou revoluční akci. Cestou na schůzku, kde na něj ostatní čekají, však Nolasco groteskně umírá, když mu spadne na hlavu gramofon. Je třeba se rozhodnout, zda bude akce provedena, i když je hlava spiknutí po smrti... Zatím poslední knížka Luise Sepúlvedy je plná humorných a groteskních situací, ale i lehkého stesku člověka bilancujícího minulost na prahu stáří. Na pozadí příběhu pak vyvstávají otázky o ztrátě kořenů, naivních ideálech, osudu věčných prohrávačů dějin.
Chilan Luis Sepúlveda (nar. 1949) patří ke generaci latinskoamerických autorů, kteří vstoupili do literatury v 90. letech 20. století a změnili evropské vnímání kultury Latinské Ameriky, do té doby okouzlené zejména magickým realismem Garcíi Márqueze. Sepúlvedovo psaní je hodně ovlivněné jeho dobrodružným životem a levicovými ideály naivního mládí.
Přeložila Jana Novotná

Stín někdejšího časuLuis SepúlvedaGaramondkniha2016-17, 2009-53198,00 Kč