Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Nový zákon (1302), měkká purpurová vazba 71x109

Český ekumenický překlad textu Nového zákona v oblíbeném kapesním vydání. Nová jednosloupcová sazba a praktické značení pro snadné vyhledávání jednotlivých knih.

Nový zákon (1302), měkká purpurová vazba 71x109Český ekumenický překlad
CBSkniha2016-2079,00 Kč

Bible na dobrou noc

Krásně ilustrovaná kniha přináší známé příběhy ze Starého a Nového zákona, vyprávěné prostým, srozumitelným způsobem. Jsou určené nejmenším dětem k předčítání i pro začínající čtenáře.

Bible na dobrou nocMercé SegarraKnižní klubkniha2016-20199,00 Kč

Když Bůh mlčí

Tato kniha byla zrozena z veliké bolesti i úžasu nad Boží mocí. Zatímco globální modlitební hnutí, které založil, ovlivňuje množství lidí po celém světě, jeho vlastní žena bojuje o život s těžkou nemocí. Pete Greig zápasí s temnou stranou modlitby a přichází s těžce získanou zprávou o naději, s útěchou a hlubokým biblickým povzbuzením pro všechny, kdo trpí v tichu Božího mlčení.

Když Bůh mlčíVstoupit do ticha nevyslyšených modlitebPete Greig
Rosakniha2016-20259,00 Kč

Komiksový sešit 1 (2.vyd)

Komiksový sešit 1 (2.vyd) Nezbeda, s.r.o.sešit A52016-2059,00 Kč

Komiksový sešit 2 (2.vyd)

Komiksový sešit 2 (2.vyd) Nezbeda, s.r.o.sešit A52016-2059,00 Kč

Komiksový sešit 3

Komiksový sešit 3 Nezbeda, s.r.o.sešit A52016-2059,00 Kč

Rodiče Terezie z Lisieux (2.vyd)

Dne 13. července roku 1858 si vzal Louis Martin za ženu Zélii Guérinovou. Jemu bylo čtyřiatřicet let, jí šestadvacet. Znali se pouhé tři měsíce, ale své setkání vnímali jako dílo Boží prozřetelnosti. Martinovým se narodilo devět dětí, ale jen pět dcer se dožilo dospělého věku. Mezi nimi byla i Terezie, dnes známá jako svatá Terezie od Dítěte Ježíše, učitelka církve. V roce 2008 byli blahořečeni i rodiče svaté Terezie z Lisieux.<BR>Jací vlastně byli a jaká byla jejich životní cesta? Kolika životním zkouškám a nejistotám museli čelit? Co vnesli do života svých dětí a čím naopak děti přispěly k dozrání rodičů? O tom všem pojednává kniha Hél

Rodiče Terezie z Lisieux (2.vyd)Hélène Mongin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-19199,00 Kč

O smrti smrťoucí

Švédská spisovatelka píše pro děti o tom, že život je konečný a lidé časem umírají. Těžké téma je zobrazeno překvapivě svižně a s milým humorem, zároveň i s něhou a důstojností. Kniha je plna kouzelných obrázků a nebude děti lekat ani strašit. Je určena čtenářům přibližně od 5 do 12 let a také jejich rodičům, prarodičům a vychovatelům jako branka, která dětem otevře nelehké téma smrti.

O smrti smrťoucíPernilla StalfeltCesta domůkniha2016-19190,00 Kč

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti (3.vyd)

Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský. Kdo zná však světici z jejích listů a Dialogu s Boží Prozřetelností, cítí, jak i tímto dílkem vane její duch. Je to duch života hluboce ponořeného v Boha, duch opravdové lásky, která znamená naprostý zánik egoistických tendencí, je to duch hluboké odevzdanosti do vůle Boží a tichého spočinutí v náručí Božím. Knížečka je opravdu charakteristická jak pro středověk, tak zvláště pro dominikánskou mystiku, která nachází ve svaté Kateřině Sienské svou velkou reprezentantku.
(přeložil R. Dacík)

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti (3.vyd)Kateřina SienskáKrystalkniha2016-1965,00 Kč

Carolus IV. (CD,MP3)

Byl to právě český král Karel IV. (1316-1378), který vtiskl Praze její nebývalou krásu. Bohatství architektonických a výtvarných skvostů z jeho doby je zřejmé na první pohled, král však neméně pečoval o rozkvět duchovního a kulturního života tohoto města. Kromě svatovítské katedrály se hudba v pozoruhodné žánrové barevnosti rozvíjela v prostředí pražské university (latinské duchovní písně i francouzská ars nova), v Emauzích, klášteře založeném Karlem za účelem provozování slovanské liturgie, městem se jistě ozývaly i české písně (Otep myrhy, Dřěvo se listem odiévá) navazující na tradici německého minnesangu. Všeobecně známá je úcta Karla IV. ke svatým a s tím související "sběratelská vášeň" pro relikvie. Právě z Karlova podnětu vznikl svátek svatého Kopí a hřebů, jehož chorální officium zde zčásti zaznívá. Chorální i vícehlasé zpěvy Karlovy doby doplňuje renomovaný soubor Schola Gregoriana Pragensis na společné nahrávce se sopranistkou Hanou Blažíkovou i o světskou tvorbu; výsledkem je fascinující obraz hudebního života za Karla IV. ve všech jeho barvách a formách.

Carolus IV. (CD,MP3)Rex et Imperator Schola Gregoriana Pragensis
SupraphonCD MP32016-19329,00 Kč

Modlitba s Biblí v ruce

„Čteš-li Písmo, a nerosteš v lásce, nepochopil jsi nic“ (sv. Augustin) Autor nabízí osvědčené způsoby, jak přistupovat k četbě Božího slova, jak se s ním modlit a nechat ho promlouvat do svého života. V první části vysvětluje podstatu Božího slova; v druhé, praktické části zazní konkrétní podněty pro četbu a modlitbu s Biblí v ruce; třetí část probírá desatero nejčastějších problémů, které mohou vyvstat na cestě s Božím slovem. Teď už je na nás, zda přijmeme výzvu: „Vezmi a čti!“

Modlitba s Biblí v ruceAngelo ScaranoKarmelitánské nakladatelstvíkniha2016-19119,00 Kč

Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému s prosbou o mír ve světě

Novénou – devítidenní modlitbou s bl. Karlem Rakouským (1887–1922) si vyprošujeme to, co nejvíce potřebujeme pro každodenní autentický život v Bohu. Význačná osobnost posledního rakouského císaře Karla I. s nadčasovými vizemi je v textech doprovázená svědectvími těch, kteří ho osobně znali.

Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému s prosbou o mír ve světě Refugiumkniha2016-1935,00 Kč

Rok biřmování - novéna

Rok biřmování - novénaJan GraubnerKartuziánské nakladatelstvíbrožurka2016-1815,00 Kč

Maria, matka Ježíšova

Maria je jedním z největších darů, jaké kdy lidstvo od Ježíše dostalo. Proto se nesmíme bát se jí otevřít a přijmout ji do svého života. Ovšem pouze ji zbožně obdivovat a oddaně uctívat nestačí. Je třeba, aby se v našem životě stala živou přítomností, charismatem, zkušeností a vzorem. Ježíš nám dal všechno, co měl – své tělo, svou krev, svou slávu a moc i svého Ducha. Jediné, co si ponechal téměř až do konce, byla jeho matka. Přesto však, těsně před smrtí, nám ji skrze apoštola Jana dal. Nesvěřil, ale dal. Věděl, že život bez matky je ochuzený o její něžnost, laskavost, lásku a radost, že bez matky se žít nedá. Elias Vella nám ukazuje, jak přijmout Marii za svou matku, jak se jí nechat vést v učednictví a v lásce vůči jejímu Synu, k němuž nás ona doprovází a směruje.

Maria, matka JežíšovaElias VellaKarmelitánské nakladatelstvíkniha2016-18249,00 Kč

Anděl mi řekl

Tradice říká, že Panna Maria vyprávěla evangelistu Lukášovi o tajemných událostech, které doprovázely Ježíšovo narození i dospělost.
Mons. Angelo Comastri, generální vikář Svatého otce pro stát Vatikán, si oblékl Lukášův šat a začal naslouchat Mariiným „autentickým“ vzpomínkám, jež strhujícím způsobem líčí její život pozemský i život na nebesích, samozřejmě neodmyslitelně spjatý se životem Ježíše. Z jejích vět cítíme pokoru, hlubokou víru, odevzdanost, trpělivost, ale také se s ní chvějeme radostí, údivem, očekáváním či obavami o dny příští jejího syna. I když vlastní příběh známe, je Mariino vyprávění, prolínající se přirozeně s biblickými citacemi, pro čtenáře napínavé a přitažlivé zároveň svou prostotou i monumentálností.

Anděl mi řeklMaria vyprávíAngelo ComastriPaulínkykniha2016-17, 2008-01175,00 Kč

Ano, Otče

Realizovatelný a účinný návod pro rozvíjení osobního duchovního života. Autor, člen Kongregace Ducha Svatého, je plně zakotven v Písmu svatém, z jeho slova vychází, v jeho slovu učí žít. Text je laskavým duchovním vedením na každý den i pro toho, kdo „nemá čas“, je vzdálen složitým teologickým úvahám, chce jen prostě s důvěrou vložit své srdce do otevřené náruče Boží.

Ano, OtčeRichard GräfMCMkniha2016-17, 2005-52139,00 Kč

Bázeň před Bohem a strach z ďábla

Jakmile se někdo setká s Bohem, objeví se u něho silný pocit strachu. Vyplývá to z toho, že Bůh je Bůh, tedy nesouměřitelný s člověkem. Jestliže však důvěra vůči Bohu poroste, povaha strachu z Boha se změní. Bůh již nebude Soudcem, Bůh bude Otcem, kterého člověk ctí a od něhož nechce být odloučen.

Bázeň před Bohem a strach z ďáblaAlain QuiliciPaulínkykniha2016-17, 2005-52114,00 Kč

Bible - Výběr z Nového zákona (CD)

Bible - Výběr z Nového zákona (CD) CBSCD2016-17, 2007-0198,00 Kč

Blízké příležitosti k milosti

Mnoho křesťanů vyrostlo v zajetí neustálého varování, aby se vyhýbali "blízkým příležitostem k hříchu", proto je jistě nezbytné vědět, že zde existují také "blízké příležitosti k milosti". Avšak nám, lidem posedlým pokrokem, konzumním způsobem života a rychlým řešení problémů dnes často chybí, řekli bychom, náležitý "software", jehož prostřednictvím bychom toto poselství byli schopni dešifrovat. "Hardware" však, jek věříme, je k dispozici a stéle čeká uprostřed nepostižitelného nevědomí, "blízko příležitostem k milosti".

Blízké příležitosti k milostiRichard RohrPaulínkykniha2016-17, 2004-53135,00 Kč

Bůh a svět

„Bůh a svět“, nejdelší interview v dějinách církve, je kompaktním a napínavým úvodem do křesťanství, který se podrobně, a co víc – napínavě, inteligentně a provokativně – věnuje výkladu tajemství víry a křesťanství pro život v 21. století. Kniha nabízí odpovědi na hlubokou krizi křesťanství v Evropě a je manifestem proti duchu doby, proti banalizujícímu, nic neříkajícímu křesťanství, jež se vzdálilo svým kořenům a nyní chce být co možná nejpohodlnějším. Tuto odpověď dává v době narůstajících resentimentů vůči křesťanství jeden z největších křesťanských učenců od dob Tomáše Akvinského, významný učitel duchovního života a vůdčí postava katolictví ve světě, Joseph kardinál Ratzinger. Ve spolupráci s Barrister end Principal

Bůh a světTajemství křesťanské víry. Rozhovor s Peterem Seewaldem.Joseph Ratzinger
Peter Seewald
Barristerkniha2016-17245,00 Kč

Bůh mého života

Křesťanská víra je opravdová pouze tehdy, když je osobní, když je hluboce propojena s každodenním životem a když vyznává Boha, který na našich životních cestách kráčí vedle nás.Neexistuje tedy jinýautentický způsob jejího prožívání, než je neustálé hledání Boží přítomnosti a rozlišování Božího působení v našem životě. Autor v této knížce nabízí užitečné impulsy nejen těm, kteří doprovázejí zejména mladé lidi, ale i všem, kdo touží po tom, aby byl jejich vztah s Bohem stále živější a plodnější.

Bůh mého životaRozlišovat Boží působení v osobním životěAmedeo CenciniPaulínkykniha2016-17, 2009-0199,00 Kč

Bůh není samotář

Tím, čím jsou Benedikt a Bernard zvlášť blízcí dnešnímu člověku, je síla jejich poselství. Oba dva - nás hledající - vedou k tomu, abychom zredukovali svůj vzájemný vztah s Bohem na samý základ, a to (podle slov evangelia) na cestu lásky, poctivosti a jednoduchosti.

Bůh není samotářDuchovní obnova se sv. Benediktem a sv. BernardemLinus MundyPaulínkykniha2016-17, 2005-52128,00 Kč

Deník přátelství

Neobvyklá kniha o neobvyklém přátelství. Nejde o autobiografii ani o pouhé vzpomínky na Jana Pavla II. V této knize sledujeme autorčin duchovní život skrze zaznamenaná rozjímání, jež posílala svému duchovnímu otci Karolu Wojtyłovi (i poté, co se stal papežem), a 46 listů, kterými jí odpovídal a sdílel s ní a její rodinou svůj život.

Deník přátelstvíKorespondence mezi Wandou Póltawskou a Karolem WojtylouWanda PóltawskáPaulínkykniha2016-17, 2010-52599,00 Kč

Dětská bible

Všechny významné biblické příběhy s vysvětlujícími informacemi pro děti.

Dětská bibleČti a poznávejSophie Piperová
Anthony Lewis
CBSkniha2016-17, 2015-39, 2015-01, 2009-01478,00 Kč

Diecézní centra života mládeže

Kniha zachycuje historii vzniku Diecézních centrech života mládeže (DCŽM) a formuluje jejich spiritualitu, která je založena na společenství. Na základě poznatků z dějin spirituální teologie a studia osvědčené metody oratoří porovnává vzniklou realitu s tradicí církve, především se zdůrazňováním bratrského společenství při výchově mladých lidí. Na základě teoretických, historických a spirituálních analýz a hodnocení praxe DCŽM v České a Slovenské republice v letech jejich dosavadního vývoje, autor dospívá k formulaci podmínek pro vznik, činnost a rozvoj nových DCŽM.

Diecézní centra života mládežeVznik, spiritualita, výhledyJan Balík
Paulínkykniha2016-17355,00 Kč

Dobrá zpráva o sexu a manželství

Další z knih, které navazují na Teologii těla.
Předností Dobré zprávy o sexu a manželství – kromě její „dobré zprávy“, tedy vysvětlení, jaká je úloha lidské sexuality a manželství v Božím plánu – je její praktické uspořádání. Většina textu je napsána formou otázka-odpověď. Autor se rozhodl přistoupit k tématu odvážně a otevřeně – nebojí se odhalit příběh své vlastní cesty k pochopení krásy sexuality a nevyhýbá se odpovědím ani na ty nejchoulostivější otázky.
Publikace tak může být průvodcem pro všechny, kdo se chtějí něco dozvědět o tom, jak v současné době katolická církev chápe lidskou tělesnost, sexualitu, manželství a křesťanské panenství a celibát.

Dobrá zpráva o sexu a manželstvíOdvážné odpovědi na nesmělé otázkyChristopher WestPaulínkykniha2016-17, 2009-53210,00 Kč

Duchovní zkouška

Výraz „duchovní zkouška“ nás může překvapit, nebo v nás dokonce spontánně vyvolat odmítnutí či strach. Nemůže se ale právě zkouška stát místem setkání s Bohem Lásky a Něhy? Autor, inspirovaný svatým Janem od Kříže, nás povede cestou, na které Bůh očišťuje milující duše od všeho, co je rozptyluje, aby je proměnil a ještě silněji připoutal k sobě. Na tuto cestu jsou zváni všichni křesťané. Polem, na němž pracuje Boží milost, není pouze klášterní cela, ale celý svět.

Duchovní zkouškaTanguy Marie PouliquenPaulínkykniha2016-17, 2007-01105,00 Kč

Farář všech

Pro ctitele světce z Arsu přináší kapesní vydání knížečky modlitby, litanie a novénu na jeho přímluvu, připojen je i stručný životopisný medailonek. Modlitby se inspirují jeho životem a tak ten, kdo se modlí, poznává zároveň intenzitu a prostotu duchovního života sv. Jana M. Vianneye.

Farář všechModlitby na přímluvu faráře arského Paulínkykniha2016-17, 2009-0120,00 Kč

Filozofická gymnastika

Pro řadu lidí je filozofie synonymem sousloví vznešená nuda, filozofie v podání Stephena Lawa je ale především uměním klást dobré otázky. Ostatně, každý z nás myslí filozicky, klade-li si otázky například jako: Jsou možné cesty časem? Mohly by stroje jednou začít přemýšlet? Existuje Bůh? S touto knihou prožijete pětadvacet intelektuálních dobrodružství, zamyšlení nad uvedenými tématy. Dialogická forma, názorné příklady i myšlenkové experimenty vás posunou o krok dál. Připravte se myslet bez záchranné sítě...

Filozofická gymnastika25 krátkých myšlenkových dobrodružstvíStephen LawDokořánkniha2016-17, 2007-01299,00 Kč

Hlas jemného vánku

Autor chce čtenáře uvést do duchovního života, ve kterém zkušenost Božího milosrdenství, pozorné naslouchání Slovu a modlitba docházejí naplnění v setkání s bratry. Pouze srdce očištěné milostí, Slovem a svátostmi, srdce přijímající Boží dar a radostně na něj odpovídající může dosáhnout blahoslavenství vidění Boha. Na zemi, ve tvářích bratří, a jednou i ve slávě, kde na Boha pohlédne tváří v tvář.

Hlas jemného vánkuVnitřní život a vztah s BohemCesare Falletti
Paulínkykniha2016-17, 2008-01165,00 Kč