Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Sľuby podpísané krvou

Kniha, v ktorej je snaha sprítomniť životy obetované za vieru a lásku, ktorá je silnejšia než smrť. Život a smrť vo viere a láske vyžarujú svetlo, ktoré víťazí nad nenávisťou. Prijať takýto život i smrť je možné, lebo za to, čo máme radi, dokážeme aj zomrieť. Sestra Slavica veľmi svedomito zozbierala svedectvá a dôkazy o živote, práci a mučeníckej smrti sestier, ktoré žili a pracovali na Palách neďaleko Sarajeva a ktoré zomreli mučeníckou smrťou: jedna z nich kdesi v hore, štyri ďalšie v rieke Drine pri Goradže. Životy sestier sú svedectvom lásky k Bohu i blížnemu, boja za človeka a záchranu duchovných hodnôt, ktorými sa človek pripodobňuje Bohu a nachádza zmysel života. Drinské mučenice sa stali svetlým obrazom čistoty srdca i vernosti sľubom. V čase nástupu zla a vojnového šialenstva človek žasne nad stratégiou genocídy, do ktorej ja zahrnuté ponižovanie a znásilňovanie žien a detí. Tu končí ľudský rozum a nastupuje sila Božieho ducha, ktorý obnovuje srdcia i svedomie.<BR>

Sľuby podpísané krvouSlavica Buljan
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52125,00 Kč

Spisy svätého Bonaventúru I.

Prvý zväzok súborného diela spisov jedného z najväčších duchovných učiteľov, mystikov a teológov františkánskeho rádu. Obsahuje spisy: Regula novicov, Sestrám o dokonalosti života, Šesť krídel serafínov, List obsahujúci dvadsaťpäť rád.<BR>

Spisy svätého Bonaventúru I.Regula novicov, Sestrám o dokonalosti života, Šesť krídiel serafínov, List obsahujúci dvadsaťpäť rád
Serafínkniha SK2016-52158,00 Kč

Sväté Písmo (5114)

Sväté Písmo (5114)
Spolok Svätého Vojtecha2016-52880,00 Kč

Sväté prijímanie v našom živote

Doslov : <BR>Pápež Ján Pavol II. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi roku 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Tento rok sa začal v októbri 2004, keď sa konal v mexickom meste Guadalajara 48. medzinárodný eucharistický kongres. Ukončil sa v októbri roku 2005, keď sa v Ríme konala synoda biskupovo Eucharistii. <BR>Slovenský časopis Posol Božského Srdca Ježišovho v Roku Eucharistie uverejnil jedenásť tém o svätom prijímaní. Veď Eucharistia je najväčším bohatstvom Cirkvi, v nej sa nám Ježiš dáva za duchovný pokrm, ktorý živí a formuje veriacich. Doplnené a prepracované témy o svätom prijímaní teraz sa predkladajú všetkým záujemcom o prehĺbenie osobného vzťahu k Ježišovi. Kiež by vo svätom prijímaní všetci objavili účinný zdroj milosti, posily, útechy a chuti do života. <BR>Žiaľ, nezachovala sa bibliografia použitých zdrojov, ale predložené témy zohľadňujú Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva z roku 1983, pápežské a cirkevné dokumenty o Eucharistii. Využívajú duchovnú literatúru, modlitebné knihy, štúdie a články z týchto časopisov a novín: Posol Božského Srdca Ježišovho, Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny, Katolícky týždenník, Svetlo. <BR>Kiež eucharistický Kristus svojou láskou objíme čo najväčší počet ľudí, ktorí túžia po jeho duchovných daroch.<BR>

Sväté prijímanie v našom životeMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-5289,00 Kč

Svätí a blahoslavený jezuitskej rehole

Táto úplná zbierka životopisov môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole.<BR>Zbierka je zostavená chronologicky podľa dátumu úmrtia jednotlivých svätých a blahoslavených. Zachytáva osudy výnimočných jezuitských osobností v priebehu piatich storočí. Väčšinou ide o mučeníkov, no rovnako dôležití sú vynikajúci misionári, kazatelia, organizátori, duchovní vodcovia, vzdelanci. Rozsah portrétov jednotlivých svätých a blahoslavených je určený tým, nakoľko sú dostupné ich životopisné údaje. Pre zainteresovanejších záujemcov je na konci zbierky zaradených päť indexov.<BR>

Svätí a blahoslavený jezuitskej reholeRajmund Ondruš
Dobrá knihakniha SK2016-52130,00 Kč

Tri filozofie života

Tri filozofie životaPeter Kreeft
Redemptoristikniha SK2016-52118,00 Kč

Tulákem pro Krista

Skoro polovinu života strávila Corrie ten Boom cestováním po celé zeměkouli, spala v tisíci různých postelí, všechny své věci měla jen po kufrech, a to všechno proto, aby naplnila své poslání: říci lidem po celém světě, že Ježíš Kristus je živý. Svými zkušenostmi z koncentračního tábora, kde zahynuli všichni ostatní členové její rodiny, byla předurčena, aby nesla zvěst o odpuštění. O odpuštění, k němuž člověk sám nemá sílu.

Tulákem pro KristaCorrie ten Boomová
Postillakniha2016-52, 2010-52179,00 Kč

Turínske plátno

Je turínske plátno plachta z Ježišovho hrobu? Čo sa vie o jeho histórii? Čo sa zistilo vedeckým výskumom plátna? Je na ňom maľba či odtlačok tela? Sú na plátne stopy krvi? Možno to dnes dokázať? Čo prezrádzajú chemické analýzy vzoriek plátna? Na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky dáva odpoveď táto kniha, opierajúca sa o výsledky vedeckých bádaní. Jej autor, popredný slovenský astronóm, o napísaní tejto knihy povedal: „Dnešné vedecké metódy umožnili zistiť také pozoruhodné skutočnosti, ktoré stáročia zostávali skryté ľudskému zraku. Pohľad, ktorý som štúdiom literatúry o plátne získal, ma ako vedca tak prekvapil, že som sa rozhodol priblížiť ho každému, kto hľadá pravdu.“<BR>

Turínske plátnoAnton Hajduk
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52149,00 Kč

Uzdravení skrze svátosti

P. Michael Marsch, vzděláním teolog a psychoterapeut se narodil v roce 1931 v Německu. Vyrůstal jako evangelický křesťan. Po válce, když pracoval v Paříži, konvertoval a vstoupil do dominikánského řádu. Po svých zkušenostech s darem uzdravování spoluvytvářel hnutí charismatické obnovy. V bývalém klášteře Heiligkreuztal založil komunitu, která s láskou a modlitbou pečuje o duševně a tělesně nemocné lidi.

Uzdravení skrze svátostiMichael Marsch
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2016-5299,00 Kč

V službe Ducha

Kniha je výberom z autorových príspevkov publikovaných v rozličných domácich i zahraničných zborníkoch, ročenkách, časopisoch i novinách. Výber zahŕňa tri tematické oblasti: sociálnu náuku Cirkvi, systematickú teológiu a z cirkevných dejín tématiku náboženského, národného a kultúrneho života Slovákov.

V službe DuchaŠtefan Vragaš
LÚČkniha SK2016-52165,00 Kč

Z pekla na Olymp

Veľa sa hovorí, píše, filmuje o koncentračných táboroch počas 2. svetovej vojny. Gulagy však predstavovali oveľa väčšiu katastrofu pre ľudstvo. Ľudia tam hynuli pomalou mučeníckou smrťou, v podmienkach, ktoré neprináležia človeku, aj keby bol akokoľvek zlý a spáchal aj ten najväčší zločin. Prvá časť tohto smutného príbehu je len drobným zrnkom z veľkej mozaiky milióna ľudských osudov počas Stalinovej hrôzovlády. <BR>Možno vás tento skutočný príbeh zaujal a v niektorých momentoch aj zamrazil, tak ako mňa, keď som počas mnohých sedení počúvala neuveriteľnú krížovú cestu pána Ladislava. Asi by bolo na mieste, keby v tomto človeku po všetkých prežitých krivdách a útrapách zostala v duši nenávisť, zlosť a zatrpknutosť. Opak je pravdou. Sedeli sme v útulnej obývačke a prišla reč na bezdomovcov. <BR>- Áno, on dá aj posledné peniaze, keď ideme po meste <BR>a vidí, že dakto žobre. <BR>Vyčítavo rozprávala jeho manželka. <BR>- Dám, stále dám, aj keby som nemal na chlieb. <BR>Tu sa zasekol a starému 83 ročnému mužovi vyhŕkli slzy. Keď ich vidím, ako sedia na zemi so špinavou čiapkou <BR>pri nohách, spomeniem si, ako som ja sedel na Červenom námestí v Moskve a žobral. Bol som odkázaný na milosrdenstvo cudzích ľudí, aby som mohol prežiť ďalší deň. Niekto hodil pár drobných, ale boli aj takí, čo mi do klobúka napľuli. <BR>Keď dohovoril, ja som mu v tej chvíli závidela jeho obrovskú ľudskosť. <BR>Po prepustení z gulagu ešte celkom nevyhral. Bol slobodným väzňom bez štátneho občianstva. O návrat do vlasti musel bojovať ďalej. Pätnásť dlhých rokov prežil v ZSSR, kým sa dostal na vytúžený Olymp. <BR>Toto obdobie bude opísané v druhej časti tejto knihy.<BR>

Z pekla na OlympJolana Lacková
Jolana Lackovákniha SK2016-5298,00 Kč

Zo stola Božieho slova

Úvodné poznámky a vysvetľujúce komentáre ku všetkým liturgickým čítaniam na nedele a sviatky počas celého cirkevného roka, zoradené podobne ako misál podľa priebehu cirkevného roka vo všetkých troch cykloch, môžu byť dobrou pomôckou tak pre kňazov pri príprave homílie, ako i pre všetkých veriacich k plnšiemu prežívaniu sviatočných dní v roku.

Zo stola Božieho slova
Dobrá knihakniha SK2016-52271,00 Kč

Dějiny filosofie II.

Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Dějiny filosofie II.Od Augustina ke ScotoviFrederick Copleston
Refugiumkniha2016-52630,00 Kč

Otec Špidlík mezi námi (2.vyd)

2. vydání svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bezprostřední blízkosti.

Otec Špidlík mezi námi (2.vyd)HumoreskyMichal Altrichter
Refugiumkniha2016-5240,00 Kč

Historie času ...... a původ mého já

Za posledních asi sto let vědci odborně postulovali a ověřili to, že prostor a čas jsou relativní a že realita je podstatně neurčitá (Heisenbergův princip neurčitosti). Že hmota není podstatná, z čehož plyne, že ani vědecká metoda neukazuje podstatu (přinejmenším ne tak, jak jsme si myslívali) a že všechen prostor, čas i hmota – celé stvoření – je relativní. Křesťané se děsí relativismu a ztráty absolutní pravdy. Měli bychom ale naslouchat pozorněji – vědcům i Písmu. Věda nemá kategorie pro nic za prostorem a časem, pro začátek a konec prostoru a času. Ježíš řekl, „já jsem alfa i omega, začátek i konec“.

Historie času ...... a původ mého jáNeotřelý pohled na úvodní kapitoly BiblePeter Hiett
Samuelkniha2016-51299,00 Kč

Obtížné oddíly Zadních proroků

Každý čtenář Bible občas narazí na pasáže, kterým plně nerozumí, v horším případě ho i zarazí či znepokojí. Nejde jen o krutosti či jiné kulturní zvláštnosti starověkého Orientu; Starý zákon mluví o Bohu a jeho jednání místy jinak, než jak jej chápeme dnes, ve světle evangelia. Nad takovými texty nám pak vyvstávají zásadní otázky, protože celé Písmo je nám předkládáno jako Boží slovo k věření i k následování, jako světlo na cestu životem. Obtížné oddíly Zadních proroků jsou už třetím autorským svazkem našich biblistů, který se zaměřuje právě na problematické pasáže Písma svatého. Již dříve vyšly publikace Obtížné oddíly Knih Mojžíšových (KNA 2006) a Obtížné oddíly Předních proroků (KNA 2013). Tentokrát jde o výklad obtížnějších textů z proroků Izajáše, Jeremjáše, Ezechiela, Ámose, Abdijáše, Jonáše a Zacharjáše.

Obtížné oddíly Zadních prorokůMartin Prudký
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-51290,00 Kč

Communio 3/2016 - Evangelium a město

Communio 3/2016 - Evangelium a městoMezinárodní katolická revue 20. ročník - svazek 80
Karmelitánské nakladatelstvíperiodikum2016-50127,00 Kč

Bůh nebo nic

V roce 2015 kardinál Robert Sarah vydal knihu rozhovorů s novinářem Nicolasem Diatem Bůh nebo nic – a tato kniha se stala bestsellerem a byla přeložena do mnoha různých jazyků , a před pěti měsíci vyšla na Slovensku. Kardinál Robert Sarah je jistě jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osobností současné církve, jak je to také dáno jeho postavením prefekta kongregace, která má na starosti liturgické slavení celé církve. Liturgickým otázkám je tak věnována nemalá část knihy. Kniha rozhovorů s kardinálem Sarahem se však neomezuje pouze na liturgii. Zvláště v první části hovoří o osobní cestě kardinála, která byla jistě nevšední. Kardinál Sarah se zde také vyjadřuje k aktuálním otázkám církevního života i k otázkám modlitby a duchovního života… A určitě se při jejím čtení nebudete nudit.

Bůh nebo nicRozmluva o víře s Nicolasem DiatemRobert Kardinál Sarah
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2016-50295,00 Kč

Biblické aforismy

„V každém člověku existují programy, které Bůh dosud neaktivoval. / Apoštol Pavel si zakládal na ekonomické soběstačnosti – kdyby žil dnes, nepřesvědčoval by stát, aby byl štědřejší, ale vybízel by lidi, aby byli podnikavější. / Peklo je dům plný nezvaných hostů./ Kdybychom trvali na tom, že musíme být na každou změnu dokonale připraveni, nikdy bychom se nehnuli z místa./ Stádo chrání silný vůdce, jednotlivce Hospodin.“

Biblické aforismyaneb s Bohem přeskočím i zeďPavel Kosorin
Cestakniha2016-5089,00 Kč

Krásné slovo otce Špidlíka 5. a 6. díl (DVD)

V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle témat, s úvodním slovem jeho žáků (Pavel Ambros, Michal Altrichter, Luisa Karczubová) z Centra Aletti v Olomouci.

Krásné slovo otce Špidlíka 5. a 6. díl (DVD)Teologie ikony 1. a 2. částTomáš Špidlík
RefugiumDVD2016-49179,00 Kč

Tajemství divokého lesa (DVD)

Rodinný film podle knižní předlohy Patricie St. John (autorky slavných Pokladů pod sněhem) se odehrává na jihu Anglie v roce 1940. Sourozenci Rút a Filip bydlí u své přísné tety Markéty, zatímco jejich rodiče jsou v zámoří. Děti spolu často podnikají dobrodružné výpravy do lesa, lezou po stromech a pozorují ptáky. Rút je impulzivní a hubatá a často se dostává s tetou do konfliktů. Když se dozví, že jí chce teta poslat na internátní školu, uteče z domova... Film je inspirací k přemýšlení o skutečném smyslu života pro diváky všech věkových kategorií. Vypráví o dobrém Pastýři, který pečuje o všechny své ovečky, bez ohledu na to, do jakých potížích se na své životní cestě dostanou.

Tajemství divokého lesa (DVD)Patricia St. John
RosaDVD2016-49299,00 Kč

Kniha proroka Eliáše

Výpravná kniha obsahuje všechny pasáže Písma Svatého týkající se proroka Eliáše v překladu Svatováclavské Bible. Text je doprovázen 26 celostránkovými ilustracemi významné brněnské malířky paní Kamily Veroniky Planerové III. OP.

Kniha proroka Eliáše
Syptákkniha2016-49498,00 Kč

Poeticko-kritický katechismus

Tento katechismus je pokusem o shrnutí křesťanské víry do meditativních textů, které zvou čtenáře ke kontemplaci. Chce podnítit k přemýšlení o základních a mezních otázkách života. Stejně jako klasický katechismus je rozčleněn do otázek a odpovědí. Autor, přední německý teolog Gerd Theissen, se snažil každý oddíl formulovat tak, aby byl srozumitelný sám o sobě a aby se mohl číst pokud možno i samostatně

Poeticko-kritický katechismusMeditace o víře a rozumuGerd Theissen
Kalichkniha2016-49397,00 Kč

Moje malá Bible (1839)

Obrázkové leporelo s nejoblíbenějšími biblickými příběhy.

Moje malá Bible (1839)
CBSkniha2016-49198,00 Kč

Hostie - malé nízkolepkové - 100 ks

Hostie - malé nízkolepkové - 100 ks
Pavel Nebojsaliturgické potřeby2016-49225,00 Kč

O duchovním životě a o modlitbě

Na zásadní a mnohdy palčivé otázky, kladené účastníky duchovních cvičení, autor nabízí odpovědi hluboce zakotvené jak v bohatství spirituální teologie, tak i ve výborné znalosti lidské psychologie, podložené zkušenostmi s mnohými osudy. Opírá se o Písmo, Ignácova Duchovní cvičení i řadu dalších duchovních autorů. Vedle obecnějších výkladů o zákonitostech duchovního života a modlitby se zaměřuje především na provázení duchovním životem v náročných situacích (přetíženost, specifické problémy mládí i stáří, osobní utrpení, nepříjemnosti ze strany okolí) a na potíže s modlitbou (hledání správného způsobu modlitby, roztržitost, lenost, únava). Poukazuje na tvůrčí potenciál vnitřních nesnází, které naznačují, ve které oblasti došlo k nezdravému vývoji a na co je tedy zapotřebí se při jejich řešení nejprve soustředit.

O duchovním životě a o modlitběOtázky a odpovědiJózef Augustyn
Cestakniha2016-49180,00 Kč

Víno - Prinz Stefan - bílé polosladké

Víno - Prinz Stefan - bílé polosladké
Pavel Nebojsavíno2016-49139,00 Kč

Víno - Prinz Stefan - bílé sladké

Víno - Prinz Stefan - bílé sladké
Pavel Nebojsavíno2016-49139,00 Kč

Víno mešní likérové italské Martinez

Víno mešní likérové italské MartinezČervené sladké (Rosso Dolce)
Pavel Nebojsavíno2016-49299,00 Kč

Kázání pro dobu adventní a vánoční

Kazatelské umění Bernarda z Clairvaux je oceňováno a obdivováno podnes. Jeho nejvýraznější zdroj, patrný na první pohled, je znalost Písma. Některé pasáže Bernardových kázání jsou vystavěny téměř výhradně z biblických citátů jako z kamenů Božího slova, dnes (hodie) se naplňujícího v duších jeho posluchačů. Bernard z těchto živých kamenů systematicky buduje stále nové stavby, které uchvacují vždy originální architekturou myšlenek, hlubokým psychologickým vhledem a nesmírnou šíří praktického záběru, máme-li praxí na mysli duchovní život. Bernardovou snahou možná není ani tak Písmo vykládat, jako spíše ho vnášet do života svých posluchačů a tak jej proměňovat. Jak k tomu výstižně poznamenává H. de Lubac: „(Bernard) Písmo neosvětluje, ale spíš vše, a především lidské srdce, osvětluje Písmem.“ Takové světlo potřebuje každé lidské srdce, aniž by na tom něco změnil běh staletí.

Kázání pro dobu adventní a vánoční Bernard z Clairvaux
Krystalkniha2016-48350,00 Kč