Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Kresťanstvo a biológia

Vedci sú presvedčení. že v súčasnosti niet dokonalejšieho pohľadu na stvorenie ako cez evolúciu. Každý vedecký poznatok prispieva k lepšiemu porozumeniu Stvoriteľovho diela.

Kresťanstvo a biológia
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2016-52105,00 Kč

Kým prišiel November

Životný príbeh dvoch mladých ľudí, ktorých postupne spája viera, nádej a láska, dostáva podobu osobného svedectva o tom, že každú situáciu, nebezpečenstvo a prenasledovanie dokáže Boh v našich srdciach premeniť na novú nádej pre budúcnosť. Cirkev skutočne rastie cez naše srdce a naše rozhodnutia. To platí nielen pre obdobie kým prišiel November, ale aj dnes.<BR>V tomto živom svedectve viery konkrétni ľudia tvoria nielen historické pozadie, ale aj dejiny. Prajem všetkým čitateľom tejto rozsahom neveľkej knihy, aby v nej našli – tak ako ja – radosť z čítania a odvahu pre budúcnosť.<BR>(Marian Mráz)<BR>

Kým prišiel NovemberJúlius Brocka
Renáta Brocková
Dobrá knihakniha SK2016-52120,00 Kč

Láska smrťou nekončí

Toto životopisné dielko vzniklo ako hold členiek Kongregácie Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského svojej dlhoročnej generálnej predstavenej Matke Vojteche Hasmandovej. Na jeho stránkach môžeme sledovať osudy moravského dievčatka, ktoré v útlom veku stratilo matku a veľmi skoro zatúžilo zasvätiť svoj život Bohu v reholi. Prekonala všetky prekážky a stala sa výbornou učiteľkou a ošetrovateľkou u českých boromejok. Osem rokov strávila v komunistickom väzení, bola horlivou bojovníčkou za práva likvidácii vystavených rehoľných komunít. Dlhé roky bola generálnou predstavenou boromejok v Česko-Slovensku. Napokon svoju duchovnú silu ukázala v znášaní utrpenia spojeného so zákernou chorobou. Jej príklad chceme sprístupniť aj slovenským čitateľom. Rozbehnutý proces blahorečenia je toho dostatočným dôvodom. <BR><BR>V čase, keď vzniká tento životopisný náčrt Matky Márie Vojtechy Hasmandovej, generálnej predstavenej Milosrdných sestier svätého Karola Boromejského so sídlom v Znojme -Hradišti, má ich Kongregácia (ako súčasť Federácie siedmich boromejských generalátov)na území Čiech a Moravy 360 sestier, ktoré žijú sčasti v takzvaných Charitných domovoch pre rehoľné sestry, sčasti pracujú ako opatrovateľky v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnej starostlivosti a čiastočne sa podieľajú na službe chorým v rôznych zdravotníckych zariadeniach. <BR>Zbierka spomienok, korešpondencie a kondo1encií je bohatá - ešte bohatšie sú však duchovné stopy, ktoré zanechala mimoriadna osobnosť Matky Vojtechy takmer v každom, kto sa s ňou stretol či už doma, alebo za hranicami. <BR>Kongregácia, "boromejok" jej vďačí za nový dych života, za prebudenie zmyslu pre pokoncilové ideály a za vliatie novej miazgy ducha do kmeňa i do rašiacich vetiev. <BR>Takmer od detstva je možné sledovať jej mimoriadnu osobnosť, ktorá sa rozvíja, verne a vytrvalo, s osobitným spolupôsobením každej novej milosti. Nedeje sa to vždy so spontánnou ľahkosťou prirodzene i nadprirodzene vybaveného charakteru, ale často tvrdým vnútorným zápasom. Ľúbezná postava sviežej rehoľnej učiteľky a ošetrovateľky chorých sa mení na krehkú a zároveň nezlomnú väzenku, ktorá po ôsmich rokoch bez slobody s úsmevom opúšťa pardubickú väznicu a znovu si oblieka rehoľné rúcho. Neúnavne pracuje ďalej a svoju životnú púť končí po necelých osemnástich rokoch služby generálnej predstavenej na lôžku bolesti uprostred milujúcich sestier svojho rehoľného spoločenstva . <BR>Kiež Boh dá, aby jej rehoľná rodina dostala milosť rozšíriť zástupy svätých o túto svoju svätú sestru, <BR>matku, snúbenicu Večného Kráľa - Antóniu Máriu Vojtechu Hasmandovú. <BR>Nech nám to dopraje, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, milosrdný Boh Otec, Syn a Duch svätý. Amen.<BR>

Láska smrťou nekončí Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Bartolomejského
Dobrá knihakniha SK2016-5276,00 Kč

Legenda o pátrovi Emanuelovi

Životopis úkladne zavraždeného františkánskeho pátra Emanuela Cubínka. Kniha je spomienkou žiaka na svojho učiteľa.<BR>

Legenda o pátrovi EmanueloviJaroslav Kaňa
Serafínkniha SK2016-5239,00 Kč

Listy svätej Sestry Faustíny

Zbierku listov Sestry Faustíny uvádza kardinál Macharski obrazom stretnutia pri dverách, na ktoré klope Pán Ježiš a ktoré Sestra Faustna otvára. Listy ponúkajú čitateľovi možnosť byť svedkom takýchto úžasných stretnutí jednoduchej úprimnej rehoľníčky so svojím Spasiteľom. Ide o autentické a veľmi povzbudivé svedectvo o nábožnom živote tejto veľkej svätice moderných čias. Kniha obsahuje všetku zachovanú korešpondeniu Sestry Faustíny so svojimi dvoma spovedníkmi, s rehoľnými predstavenými, spolusestrami i členmi rodiny. Text listov je doplnený užitočnými poznámkami, ktoré približujú svet a okolnosti, v ktorých Sestra Faustína žila a v ktorých listy vznikali. Čitateľa zaujme najmä úprimnosť a otvorenosť rehoľníčky voči Božiemu riadeniu, láska k reholi a ochota znášať utrpenie spojené s jej chorobou.<BR>

Listy svätej Sestry FaustínyBeata Piekutová
Dobrá knihakniha SK2016-52165,00 Kč

Medzi anarchiou a tyraniou

Kresťanská politika musí odpovedať na to, čím v dnešnom svete ľudia žijú. Pred desiatimi rokmi bolo u nás potrebné ešte bojovať o stabilný slobodný politický režim. V programovej eseji, ktorú som v tom čase napísal, som sa pokúsil o reflexiu vtedajšej politiky. Už vtedy som však čoraz zreteľnejšie cítil, že tradičná kresťanská demokracia sa dostala k hraniciam svojich možností. Videl som, ako sa stále viac uzatvára do seba; ako je zahľadená len do vlastného prostredia. Prešlo desaťročie a spoločnosť sa zmenila ešte viac. Skúsenosť týchto rokov si už žiada novú reflexiu. Týmto „sprievodcom“ chcem preto pokračovať v programovej eseji spred desiatich rokov; nadviazať na ňu. Zároveň sa však chcem i zamyslieť nad skúsenosťou z uplynulých rokov. Chcem, aby táto úvaha bola aj reflexiou omylov a nešťastných rozhodnutí – i tých mojich. Ide mi o našu spoločnosť. O našu Európu. O našu spoločnú ľudskú rodinu. O to, aby sme zápasili o jej ľudskejšiu a solidárnejšiu podobu. (Ivan Šimko)<BR>

Medzi anarchiou a tyraniouSprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetomIvan Šimko
Serafínkniha SK2016-52240,00 Kč

Nejkrásnější vánoční koledy od Beránka

CD obsahuje moderní pojetí a zpracování nejznámějších vánočních koled! jednotlivé písně jsou ve dvou verzích: 1. předloha nazpívaná známými osobnostmi 2. hudební doprovod bez zpěvové linky (tzv. karaoke verze) na CD je též obsažena datová stopa s notovým materiálem (melodická linka, akordové značky, kytarové hmaty a text) připraveným k vytištění ve formátu TIF, Word, Excel hosté na CD: Zdeněk Podhůrský - populární moderátor a herec Gabriela Urbánková – muzikálová zpěvačka (Bídníci, Pomáda..), nazpívala titulní píseň k novému českému TV seriálu „Poslední sezóna“, sólová zpěvačka kapely Glanc Petr Kutheil – muzikálový zpěvák (Hamlet, Galileo, Jekyl & Hyde), zpěvák kapely Votchi v moderních aranžích jsou využity klasické nástroje (housle, zobcová flétna a trubka) úpravy koled jsou v přijatelné zpěvové poloze tvůrci projektu: Zdeněk Beran a Jarmila Chromíková Seznam koled obsažených na CD: Já bych rád k Betlému / Chtíc aby spal / Štěstí, zdraví, pokoj svatý / Jak jsi krásné neviňátko / My tři králové / Narodil se Kristus Pán / Nesem Vám noviny / Půjdem spolu do Betléma / Rolničky, Rolničky / Slyšte pastuškové / Štědrej večer nastal / Tichá noc / Veselé vánoční hody Celkový čas CD: 74 minut

Nejkrásnější vánoční koledy od Beránka
CelestaCD2016-52299,00 Kč

Nový zákon (NBK)

Nový zákon, překlad Nové Bible kralické.

Nový zákon (NBK)
Biblionkniha2016-52259,00 Kč

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti

Dielo je určené nielen pre teológov alebo záujemcov o hlbšie teologické a biblické poznanie, ale pre všetkých, ktorí chcú na základe odborného prístupu k týmto textom uvažovať o danej téme a čerpať z nej podnety pre svoju vlastnú kresťanskú spiritualitu.<BR>

Nový zákon o Ježišovom umučení a smrtiHugolin Langkammer
Serafínkniha SK2016-52231,00 Kč

O poznateľnosti Boha - De cognoscibilitate Dei

Predkladaný Scotov text sa explicitne nevenuje metafyzike -zaoberá sa prirodzenou poznateľnosťou Boha, no predsa sa v ňom nachádzajú miesta, ktoré majú filozofickú relevanciu. Centrálnou pre Scotovo chápanie metafyziky je jeho náuka o jednoznačnosti pojmu "súcna ako súcna", ktoré je zároveň predmetom metafyziky a adekvátnym predmetom ľudského rozumu. V rámci teologického kontextu, ktorým je prirodzená poznateľnosť Boha, Scotus najprv "zostupuje" k metafyzike a určeniu jej predmetu, čo je identické s určením adekvátneho predmetu ľudského rozumu, a potom "vystupuje" k teológii. Teológia teda predpokladá poznanie metafyziky, lebo pojmy "súcno" (ens) a "nekonečný" (infinitum) sú poznateľné v rámci metafyziky. Metafyzické poznanie tu slúži ako báza zmysluplnosti teologického diskurzu. <BR>Scotovo chápanie metafyziky, ktoré spočíva na jednoznačnosti pojmu súcna ako takého, reaguje na aristotelovsko-tomistickú tradíciu chápania metafyziky v jej dvojakej onto-teologickej dimenzii a najmä na náuku Henricha z Gentu. Obe myšlienkové koncepcie sa zakladali na analogickom chápaní pojmu súcna ako takého, ktoré Scotus podrobil kritike.<BR>

O poznateľnosti Boha - De cognoscibilitate DeiJán Duns Scotus
Serafínkniha SK2016-52320,00 Kč

O víle Andulce a vodníku Petrlíkovi

O víle Andulce a vodníku PetrlíkoviMilan Kynčl
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2016-52109,00 Kč

Od bytia k láske

V prvej časti tejto filozoficko-teologickej práce sa autor pokúša objasniť, ako sa problém súcna a bytia vynáral v mysli človeka. Robí tak pomocou niekoľkých čŕt zo starého gréckeho myslenia a kresťanskej klasickej i modernej filozofie. <BR>Pokus rozvinúť tému o bytí chápanom ako láska je rozvedený v druhej časti. Vo svetle poznania Boha, ktorý je trojjediná Láska, priezračnosť lásky presvitá z celého stvorenia a z drámy ľudského jestvovania. Hodnota ľudskej osoby a skutočnosť spoločenského puta sa tiež zakladajú na láske. <BR>Napokon v tretej časti sa pokúša naznačiť otázku <BR>a odpoveď na pohoršlivé jestvovanie zla, utrpenia nevinných, hriechu, tajomstva smrti a tragickosti pekla, čo privedie k prekvapujúcemu objavu, že v srdci bytia tajomne prebýva " ne-bytie" . <BR>"Táto práca je výsledok asi desaťročnej námahy. <BR>S pocitom vdačnosti priznávam, že som hojne čerpal <BR>z duchovnej skúsenosti Chiary Lubichovej a veľa mi pomohli odborné teologické a filozofické práce jej najbližších spolupracovníkov, ktorí spolu a na prvom mieste s Chiarou Lubichovou, sú presvedčení, že z tejto charizmy, v ktorej pulzuje Ježišova modlitba ,aby všetci boli jedno' (Jn 17,21), vykvitne a dozreje nová kultúra."<BR>

Od bytia k láskeŠtefan Vagovič
Dobrá knihakniha SK2016-52129,00 Kč

Oslobodenie Slovenska

Uplynulo už 90 rokov od podpísania mierovej zmluvy, ktorá podmienky rozvoja Slovenska i jeho politické hranice zaistila a umožnila nám byť súčasťou rodiny národov s vlastným menom. V dôsledku tvrdej maďarizácie a potlačenia akéhokoľvek národného povedomia Slovákov si mnohí ani neuvedomili dosah podpísania Mierovej zmluvy.<BR>

Oslobodenie SlovenskaZásluhy: T. G. Masaryka, M.R. Štefánika a E. Beneša.Pavel Martinický
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52189,00 Kč

Podoba básnika v svätcovi - svätý Augustín

Známy slovenský literárny kritik a spisovateľ Ján Elen Bor (vlastným menom Ernest Žatko, 1907 - 1991) tvoril najprv na Slovensku a potom aj v emigrácii. V texte o Augustínovi, ktorý sa nachádza v prvej autorovej knihe s názvom "Návraty k minulosti", díva sa na Augustína predovšetkým ako na literáta, ktorého "Vyznania" sú aj literárnym dielom. Jeho osobnosť i tvorbu vníma z pohľadu literárneho kritika a spisovateľa, čím nám odkrýva menej zvyčajný prístup i pohľad na túto významnú osobnosť kresťanských dejín.<BR>

Podoba básnika v svätcovi - svätý AugustínJán Elen Bor
Serafínkniha SK2016-52190,00 Kč

Poetické knihy Starého zákona

Třetí díl Nové Šestidílky Pět starozákonních knih v tomto svazku obsažených - Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň písní - spojuje kromě jejich básnické formy také společné téma: hledání moudrosti. Ačkoli poetická forma těchto knih může být pro dnešního čtenáře často náročná, přesto právě ony patří po staletí k vůbec nejčtenějším textům celé Bible.

Poetické knihy Starého zákona
Biblionkniha2016-52315,00 Kč

Potrat a eutanázia

Edícia Kultúra života je zborník prednášok Pápežskej rady pre rodinu, ktoré odzneli v Spišskej Kapitule na seminári o rodine v dňoch 1. – 5. apríla 1997. Je rozdelený do šiestich dielov:<BR>1.) Katolícka cirkev a sexuálna výchova<BR>2.) Umelé oplodnenie<BR>3.) Potrat a eutanázia<BR>4.) Bioetika a demografia<BR>5.) Antikoncepcia<BR>6.) AIDS.<BR>

Potrat a eutanáziaKultúra života 3.
Serafínkniha SK2016-52168,00 Kč

Potrebujeme ešte náboženstvo?

Autor jednoduchým slovníkom každodenného života odpovedá na otázku, ktorá sa týka logického i historického „súdu nad náboženstvom a ateizmom. Tento súd ukázal, že všetky pokusy zničiť náboženstvo sú pokusmi proti ľudskej prirodzenosti, a preto sú odsúdené na neúspech.<BR>

Potrebujeme ešte náboženstvo?Štefan Senčík
Dobrá knihakniha SK2016-5250,00 Kč

Pred príchodom Miriam

Už takmer 150 rokov šíria redemptoristi po celom svete úctu k Panne Márii pod titulom Matka ustavičnej pomoci. Aj na Slovensku je táto byzantská ikona dostatočne známa. Nachádza sa v každom kostole, kde redemptoristi viedli ľudové misie, v mnohých domácnostiach, ktoré sa k Matke utiekali o pomoc. <BR>Samotný obraz pred niekoľkými rokmi prešiel komplexnou reštauráciou, ktorá nanovo odhalila krásu pôvodných farieb i niektoré detaily, doteraz možno nepovšimnuté. Generálny predstavený redemptoristov Joseph Tobin sa pýtal istého spolubrata, ktorý je umelcom a sám píše ikony, ktorý detail ikony sa najťažšie zobrazuje. Odpovedal, že sú to Máriine ústa. Je na nich úsmev, ktorý je ťažko si všimnúť na prvý pohľad. "Musíš s Máriou stráviť čas, pozerať sa na ňu. Ona ťa učí a potom sa usmeje ... <BR>Na to je určená aj táto kniha - zahľadieť sa na Máriu v jej predobrazoch v Starom zákone a objaviť jej úsmev. Radosť vždy pomáha ... <BR>

Pred príchodom MiriamStanisław Stańczyk
Redemptoristikniha SK2016-5270,00 Kč

Prv než povieš milujem

Mnoho mladých ľudí si myslí, že vie, čo je to láska a ako s ňou zaobchádzať, čo pri tom robiť. Chodenie, randenie, citové vzplanutia a vzápätí príde na rad, často aj nečakane či neplánovane, manželstvo. Obrovský skok od nežných citov k realite života a spolunažívania dvoch rozdielnych ľudí niekedy prináša mnohé problémy. A čo s nimi? Vzdať sa a ukončiť vzťah rozvodom alebo bojovať? Neraz padne dobre, keď človek dostane radu v takejto situácii. Kňaz, teológ, profesor a spisovateľ, spolužiak a dôverný priateľ Jána Pavla II. a najmä charizmatický rozprávač v tejto knihe oslovuje svojho čitateľa – chlapca aj dievča – priamo, v druhej osobe a sprevádza ho svetom dospievania a dospelosti. Veľmi živo a súčasne citlivo, na príkladoch konkrétnych ľudí, ktorých mal možnosť dobre spoznať, a v krátkych dialógoch s nimi či medzi nimi mu odkrýva rýdzu skutočnosť, no nie poznačujúc ju slepou skepsou a cynizmom, ale zrelou vierou v to, že hľadať cestu k sebe a k Bohu sa oplatí. Prechádza jednotlivými témami a podáva nielen pohľad do problémov, ktoré sa vo vzťahu vyskytnú, ale snaží sa nachádzať ich riešenie. Nejde o žiadne nudné náučné dielo, ale o živú výpoveď, ktorá zasiahne nejedného čitateľa.<BR>

Prv než povieš milujemMieczyslaw Maliński
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-5295,00 Kč

Přemožen Boží dobrotou

Nejvnitřnější a rozhodující Boží motiv v jednání s námi je naplnit nás svou dobrotou. Jenom ten, kdo prožívá Boží potěšení a rozkoš v Bohu, může reagovat podle Boží vůle, může se stát poslušným a rozhodným Kristovým následovníkem.

Přemožen Boží dobrotouWolfhard Margies
KMSbrožurka2016-528,00 Kč

Ruah - Pneuma - Duch

Ruah je vietor, ktorý sa stáva obrazom Božieho pôsobenia. Je zdrojom neviditeľnej sily, ktorá oživuje telo a ovplyvňuje vnútorný stav človeka. Je však aj Božím dychom, prejavom Jahveho ducha, ktorý sa darúva v slove a prichádza v ústrety svojím zasľúbením."

Ruah - Pneuma - DuchLeopold Slaninka
Dobrá knihakniha SK2016-52130,00 Kč

Rytier a refomátor

V osobnosti a životných osudoch svätého Ignáca Loyolského (1491-1556) sa spájajú všetky podstatné črty rytiera a reformátora. Autor jeho životopisu P. Rajmund Ondruš SJ nám najprv stavia pred oči baskického rytiera stelesňujúceho ideál svetského muža na konci stredoveku. Životné okolnosti a Božia prozreteľnosť previedli udatného a azda aj trochu márnomyseľného vojaka cez úskalia hlbokej premeny, z ktorej vyšiel ako reformátor. Predovšetkým reformátor vlastného života. Sila tejto reformy sa prenášala aj na jeho spoločníkov, s ktorými neskôr založil novú modernú rehoľu Spoločnosť Ježišovu, jezuitov. A tá zase zohrala dôležitú rolu pri reforme Cirkvi v 16. a v 17. storočí. Okrem súhrnu faktov z Ignácovho života ponúka táto kniha, ktorú prinášame v druhom vydaní, aj zaujímavý pohľad do jeho vnútra a v neposlednom rade aj na život s Španielsku, Francúzsku a v Taliansku v 16. storočí.<BR>

Rytier a refomátorRajmund Ondruš
Dobrá knihakniha SK2016-52229,00 Kč

Sedem radostí Panny Márie a sv. Františka z Assisi

Po vydaní prekrásnej poézie Ondreja Metoda Luckého: Spevy nádeje a radosti (DACO, 2008) dovršuje vydávanie jeho poézie súbor básní a úvah venovaných radostiam Panny Márii a sv. Františka z Assisi, osobám blízkym františkánskej spiritualite. <BR>Ježišova matka Mária žila v ústraní, prosto a skromne, ticho sa pripravovala na svoju úlohu. Vytrvalo sledovala svoje poslanie a splnila ho. Uverila a nepochybovala, prijala aj to, čomu nerozumela, všetko prenechala Bohu. Pri radostnom zvestovaní anjela prijala Božiu vôľu a povedala najdôležitejšie áno v histórii. Pri návšteve u Alžbety z jej duše vytryskol radostný chválospev: „Velebí duša moja Pána ...“ a skromné dievča dodáva: „...odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia.“ Dnes možno overiť pravdivosť tejto predpovede: v celom svete, aj na Slovensku, sú jej zasvätené mnohé katedrály a kostoly, slávni skladatelia o nej skomponovali vrcholné skladby, jej obrazy a sochy sú v hlavných galériách sveta, básnici a spisovatelia jej venovali veľa diel. <BR>Sv. František bol ctiteľ Matky Božej, svoje obrátenie začal opravou jej kostola Porciunkuly, keď poslúchol aj dnes aktuálnu výzvu: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ O úcte k Márii svedčí jeho modlitba: „Svätá Panna Mária, žiadna medzi ženami na svete nie je ti podobná: dcéra a služobnica Najvyššieho Kráľa, Nebeského Otca, Najsvätejšia Matka nášho Pána Ježiša Krista, snúbenica Ducha Svätého, pros za nás so svätým archanjelom Michalom, so všetkými nebeskými Mocnosťami a so všetkými svätými u svojho najsvätejšieho a milovaného Syna, nášho Pána a Majstra.“<BR>Od vekov je Sedembolestná Panna Mária Patrónkou Slovenska. Jej život bol plný bolesti a utrpenia, ktorými spolupracovala na vykupiteľskom diele svojho syna. Stáročná úcta Slovákov k nej im vždy prinášala a prináša útechu v životných trápeniach. Počas spoločného života s Ježišom však Mária prežila aj veľa radosti. Už anjel ju radostne pozdravil: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou“. Počas Ježišovho verejného účinkovania ju mnohé udalosti napĺňali veľkou radosťou. O.M. Lucký ju, v zhode s františkánskou tradíciou, nazýva Sedemradostnou, pretože „tieto pojmy patria spolu, ako spolu patria v našom živote chvíle neúprosnej ťažoby a chvíle utešivej pohody.“<BR>Autor tohto diela bol všestranným literátom: prekladateľom z latinčiny, taliančiny, nemčiny a gréčtiny, autorom divadelných hier, zostavovateľom modlitieb a meditácií františkánskej spirituality, básnikom, autorom historických románov. Rozvoju talentu a vydávaniu jeho diel zabránil totalitný režim, ktorý jeho život obrátil naruby. Aj toto dielo ležalo vyše 50 rokov ladom. Jeho vydaním, pri príležitosti autorových nedožitých 90 rokov (21.11.2009), mu aspoň trochu s radosťou splácame svoj dlh<BR>Jozef Mikloško

Sedem radostí Panny Márie a sv. Františka z AssisiOndrej Metod Lucký
Daco - Jozef Mikloškokniha SK2016-5295,00 Kč

Skalpelom i perom

Skalpelom i perom písal chirurg Pavol Strauss a ostával po ňom život. Jeden z najpozoruhodnejších autorov, ktorý sa vynoril po II. svetovej vojne, konvertita, humanista, prehral svoj boj so smrťou v 1994, ale napriek tomu jeho dielo žije ďalej.<BR>

Skalpelom i peromZobrané literárne a mysliteľské diela (4)Pavol Strauss
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52420,00 Kč

Slobodní veriť

Ak vyvolá imidž tejto knižky dojem, že ide o manuál k nejakému počítačovému programu, nebude to veľká chyba. Autor naozaj píše o desiatich krokoch, ktoré k niečomu vedú, niečo učia. Ale nechce sa pokúsiť o programovanie čohokoľvek ani kohokoľvek. Chce ti ponúknuť pomoc, keď sa pýtaš, prečo je také ťažké veriť, prečo tvoja priateľka nechce nič počuť o Bohu, prečo sa ti zdá, že ak si šikovný, Boha ani veľmi nepotrebuješ. Ukáže ti slobodu, ktorú získaš, ak porozumieš prostrediu, v ktorom žiješ, ak nájdeš v sebe schopnosť a potrebu mať k Bohu osobný vzťah. A presvedčí ťa o tom, že ten, komu na tomto vzťahu záleží asi viac ako tebe, je práve Boh. A že ak objavíš tento vzťah, môžeš naplno slobodne dýchať, akoby si práve vyšiel z väzenia.<BR>

Slobodní veriťMichael Paul Galagher
Dobrá knihakniha SK2016-52121,00 Kč

Sľuby podpísané krvou

Kniha, v ktorej je snaha sprítomniť životy obetované za vieru a lásku, ktorá je silnejšia než smrť. Život a smrť vo viere a láske vyžarujú svetlo, ktoré víťazí nad nenávisťou. Prijať takýto život i smrť je možné, lebo za to, čo máme radi, dokážeme aj zomrieť. Sestra Slavica veľmi svedomito zozbierala svedectvá a dôkazy o živote, práci a mučeníckej smrti sestier, ktoré žili a pracovali na Palách neďaleko Sarajeva a ktoré zomreli mučeníckou smrťou: jedna z nich kdesi v hore, štyri ďalšie v rieke Drine pri Goradže. Životy sestier sú svedectvom lásky k Bohu i blížnemu, boja za človeka a záchranu duchovných hodnôt, ktorými sa človek pripodobňuje Bohu a nachádza zmysel života. Drinské mučenice sa stali svetlým obrazom čistoty srdca i vernosti sľubom. V čase nástupu zla a vojnového šialenstva človek žasne nad stratégiou genocídy, do ktorej ja zahrnuté ponižovanie a znásilňovanie žien a detí. Tu končí ľudský rozum a nastupuje sila Božieho ducha, ktorý obnovuje srdcia i svedomie.<BR>

Sľuby podpísané krvouSlavica Buljan
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52125,00 Kč

Spisy svätého Bonaventúru I.

Prvý zväzok súborného diela spisov jedného z najväčších duchovných učiteľov, mystikov a teológov františkánskeho rádu. Obsahuje spisy: Regula novicov, Sestrám o dokonalosti života, Šesť krídel serafínov, List obsahujúci dvadsaťpäť rád.<BR>

Spisy svätého Bonaventúru I.Regula novicov, Sestrám o dokonalosti života, Šesť krídiel serafínov, List obsahujúci dvadsaťpäť rád
Serafínkniha SK2016-52158,00 Kč

Sväté Písmo (5114)

Sväté Písmo (5114)
Spolok Svätého Vojtecha2016-52880,00 Kč

Sväté prijímanie v našom živote

Doslov : <BR>Pápež Ján Pavol II. na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi roku 2004 vyhlásil Rok Eucharistie. Tento rok sa začal v októbri 2004, keď sa konal v mexickom meste Guadalajara 48. medzinárodný eucharistický kongres. Ukončil sa v októbri roku 2005, keď sa v Ríme konala synoda biskupovo Eucharistii. <BR>Slovenský časopis Posol Božského Srdca Ježišovho v Roku Eucharistie uverejnil jedenásť tém o svätom prijímaní. Veď Eucharistia je najväčším bohatstvom Cirkvi, v nej sa nám Ježiš dáva za duchovný pokrm, ktorý živí a formuje veriacich. Doplnené a prepracované témy o svätom prijímaní teraz sa predkladajú všetkým záujemcom o prehĺbenie osobného vzťahu k Ježišovi. Kiež by vo svätom prijímaní všetci objavili účinný zdroj milosti, posily, útechy a chuti do života. <BR>Žiaľ, nezachovala sa bibliografia použitých zdrojov, ale predložené témy zohľadňujú Katechizmus Katolíckej cirkvi, Kódex kánonického práva z roku 1983, pápežské a cirkevné dokumenty o Eucharistii. Využívajú duchovnú literatúru, modlitebné knihy, štúdie a články z týchto časopisov a novín: Posol Božského Srdca Ježišovho, Duchovný pastier, Liturgia, Katolícke noviny, Katolícky týždenník, Svetlo. <BR>Kiež eucharistický Kristus svojou láskou objíme čo najväčší počet ľudí, ktorí túžia po jeho duchovných daroch.<BR>

Sväté prijímanie v našom životeMilan Hromník
Dobrá knihakniha SK2016-5289,00 Kč

Svätí a blahoslavený jezuitskej rehole

Táto úplná zbierka životopisov môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole.<BR>Zbierka je zostavená chronologicky podľa dátumu úmrtia jednotlivých svätých a blahoslavených. Zachytáva osudy výnimočných jezuitských osobností v priebehu piatich storočí. Väčšinou ide o mučeníkov, no rovnako dôležití sú vynikajúci misionári, kazatelia, organizátori, duchovní vodcovia, vzdelanci. Rozsah portrétov jednotlivých svätých a blahoslavených je určený tým, nakoľko sú dostupné ich životopisné údaje. Pre zainteresovanejších záujemcov je na konci zbierky zaradených päť indexov.<BR>

Svätí a blahoslavený jezuitskej reholeRajmund Ondruš
Dobrá knihakniha SK2016-52130,00 Kč