Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let

Praktický rádce pro rodiče<BR>Publikace sleduje vývoj dítěte po šestiměsíčních etapách, tedy od tří let do tří a půl, od tří a půl do čtyř let, od čtyř let do čtyř a půl a v dalších půlročních obdobích až do šesti let.V každé z těchto kapitol, zaměřené na dané věkové období, se autorka věnuje vývoji osobnosti, fyzickému, jazykovému vývoji, sociabilitě, hrám a hračkám, jídlu, psychologickým a výchovným otázkám a uvádí mnoho praktických rad (spánek, vyprávění pohádek a příprava na čtení, kresba, dětské otázky "proč", problémy s oddělením od rodičů, nemoci, příprava na školu aj.). Kniha je kompendiem všech důležitých informací, které potřebují znát rodiče při péči o dítě ve věku do 3 do 6 let a při jeho výchově.

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 letAnne Bacus
Portálkniha2016-52, 2004-01255,00 Kč

Veden Duchem

Dříve, než se pro něco rozhodneme, je třeba položit si otázku: Co tomu řká Duch svatý? Autor nás v této knize chce naučit, jak nás Bůh vede prostřednictvím svého slova, pokoje nebo jeho nedostatku, nadpřirozených setkání, vnitřního svědectví, vidění nebo výkladu jazyků.

Veden DuchemJak Bůh vede a zaopatřujeBilly Joe Daugherty
Postillakniha2016-5259,00 Kč

Výchova láskou

Děti v dětských domovech na jedné straně a páry podstupující umělé oplození na straně druhé. S takovým světem je něco špatně. Něčeho je málo a něco přebývá, a obojí je klíčem k mnoha dalším problémům. Klíčovou myšlenkou knihy je, že lidem chybí láska a přebývá pýcha. A právě obnova lásky v rodinách je posláním dětských psychologů Jiřiny Prekopové a Jiřího Šturmy. Jejich myšlenky se opírají o desítky let praxe, jsou logické a strhující. Snad právě zde klíčí fenomén, který může přispět k lepšímu světu. Neboť svět v budoucnosti bude vypadat do značné míry tak, jak nyní přistupujeme ke svým dětem a jak se chováme k sobě navzájem. Dr. Jiřina Prekopová je uznávanou česko-německou dětskou psycholožkou. Některé její knihy byly přeloženy do 25 jazyků, staly se bestsellery. Po celém světě šíří Jiřina Prekopová svou terapii pevným objetím, jakož i školu lásky v rodině. Přednáší, vede kurzy a semináře. V Portálu vyšly její knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Malý tyran, Když dítě nechce spát, Neklidné dítě, Prvorozené dítě, Pevné objetí, I rodiče by měli dělat chyby. Instituty pod jménem Jiřiny Prekopové a podle jejího konceptu byly založeny v Mexiku, ve Švýcarsku a v Německu. PhDr. Jaroslav Šturma je dětský psycholog, předseda Českomoravské psychologické společnosti. Věnuje se zejména dětem se zdravotním postižením, vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty UK. V roce 1995 obdržel z rukou prezidenta republiky ocenění za podíl na realizaci projektů Výboru dobré vůle Olgy Havlové. V roce 2003 mu byla udělena medaile Aktion Sonnenschein za úsilí v oblasti integrace dětí s postižením u nás i v zahraničí. V roce 2007 obdržel výroční cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče.

Výchova láskouJiřina Prekopová, Jaroslav Šturma v rozhovoru s Pavlou KouckouJiřina Prekopová
Pavla Koucká
Portálkniha2016-52, 2012-18299,00 Kč

Zelené kopce nad Mitfordem

Vtipný a laskavý román, který svým vzácným humorem a porozuměním připomíná podobně pohodová díla autorů jako jsou James Herriot a Betty MacDonaldová Ilustrace Adolf Born

Zelené kopce nad MitfordemJan Karonová
Vyšehradkniha2016-52268,00 Kč

Život Dona Boska

Už v druhé polovině roku 2014 vstupujeme do roku Dona Boska, v jehož rámci si roku 2015 připomeneme 200 let od jeho narození. Při té příležitosti vychází malý ilustrovaný životopis tohoto světce, určený především pro mladé čtenáře. Ti se v krátkých kapitolkách seznámí s mládím Giovannina, jeho slavnými sny, cestou k duchovnímu povolání, se začátky jeho práce s mládeží, která vyvrcholí založením salesiánů. Knížku ocení všichni mladí zájemci o život a dílo Dona Boska a (nejen) salesiánští pracovníci, kteří díky ní mohou šířit povědomí o svém zakladateli.

Život Dona BoskaTeresio Bosco
Portálkniha2016-52, 2014-37129,00 Kč

A že víme, že líp je dát (CD)

A že víme, že líp je dát (CD)
TelepaceCD2016-52170,00 Kč

Anton Paduánsky

Kniha vychádza z kritickej analýzy spisov sv. Antona Paduánskeho a z odborných štúdií, a oboznamuje čitateľov s teologickou náukou tohto svätca, ktorú podával vo svojich kázniach. Autor je odborníkom na františkánsku spiritualitu a emeritným profesorom na Pontificio Ateneo Antonianum.<BR>

Anton PaduánskyKazateľ a teológRoberto Zavalloni
Serafínkniha SK2016-52320,00 Kč

Biblické písně (CD)

Biblické písně (CD)Antonín Dvořák
CD2016-52250,00 Kč

Boh ma miluje takého, aký som

Praktická príručka na prekonávanie denných problémov, ktoré riešia tí, čo sú v styku s postihnutými deťmi. Text je plný meditácií evanjelia. Hlavným motívom knihy je myšlienka, že aj hendikepovaní chcú byť milovaní. Keď sa im človek dáva – dočká sa odozvy. V knihe sú kapitoly napr.: – prekonať pocit viny, – dokážeme ľúbiť telesne postihnutých? – členovia rodiny a postihnuté deti, – ako sa oslobodiť od vnútorného napätia, – Ježiš a porazený, – od múru mlčania po vzájomné pochopenie, – nevoláš sa Retard – ty si Patrik, – tajomstvo autistického dieťaťa, – smrť dieťaťa, – pocit beznádeje, - postihnuté dieťa v lone Katolíckej cirkvi, – v srdci pápeža a ďalšie.<BR>

Boh ma miluje takého, aký somMarie-Héléne Mathieuová
Dobrá knihakniha SK2016-52123,00 Kč

Boh môjho života

Choroba sa na dvoch rovinách môže stať stretnutím so živým Ježišom Kristom. Najprv je tu chorý človek. Ježiš sa s ním stotožnil. Povedal: "Bol som chorý a nvštívili ste ma..." Týmto výnimočným výrokom sa Ježiš postavil vedľa tých, ktorí trpia, ktorí musia znášať príkoria choroby, ťarchu nevládnosti a odkázanosti na druhých. Nezabúdajme na to. Kristus povedal o sebe: "Bol som chorý..." "... a navštívili ste ma." To povedal pre zdravých. Nehľadajme preto Krista niekde mimo reality nášho života. Byť s chorým človekom znamená byť s Kristom. Poslúžiť chorému znamená poslúžiť Kristovi. Povedať mu čosi je ako rozprávať sa s Kristom. Pri chorých niekedy strácame slová. Skúsme im namiesto prázdnych fráz vložiť do rúk tieto s láskou napísané riadky.<BR>

Boh môjho životaRichard Greisiger
Anežka Mária Greisigerová
Dobrá knihakniha SK2016-52205,00 Kč

Boh vo filozofickom myslení

Všetka snaha dosiahnuť Boha v myslení (filozoficky) a prijať tajomstvo Boha vo viere (teologicky) však zaostáva za živou skúsenosťou Boha. Čo vlastne Boh je, čo nám má povedať a čo znamená pre naše porozumenie sveta i nás samých, svitne skutočne až vtedy, keď pristúpime na osobný vzťah s Bohom a žijeme z neho, keď všetky udalosti a osudy života, so všetkými zdanlivými náhodami, chápeme ako Božie riadenie a usmernenie a prijmeme ich vo vďačnej dôvere. Len keď sa všetko vtiahne do náboženského vzťahu s Bohom a odtiaľ sa aj chápe a sprevádza modlitbou, môžeme – prekročiac celé poznanie a vieru, ale len prostredníctvom nich – „zakúsiť“ Boha ako žijúcu skutočnosť.“ (Emerich Coreth) <BR>Rakúsky teológ a filozof Emerich Coreth SJ (1919 – 2006) študoval teológiu a filozofiu v Pullachu a Innsbrucku, kde sa roku 1948 stal doktorom teológie. V roku 1950 na univerzite Gregoriana získal doktorát z filozofie. Od toho istého roku prednášal na Teologickej fakulte Leopold–Franzens-Universität v Innsbrucku, kde bol v rokoch 1955 – 1989 profesorom kresťanskej filozofie a v rokoch 1969 – 1971 rektorom univerzity. V rokoch 1972 – 1977 pôsobil ako provinciálny predstavený jezuitskej provincie v Rakúsku. Jeho hlavným dielom je „Metafyzika“ (Metaphysik. Eine methodisch–systematische Grundlegung, 1961). Medzi jeho najznámejšie diela ďalej patrí „Čo je človek? Základy filozofickej antropológie“ (Was ist der Mensch?: Grundzüge einer philosophischen Anthropologie, 1973), ako aj „Boh vo filozofickom myslení“ (Gott im philosophischen Denken, 2001), ktoré teraz vychádza v slovenskom preklade.<BR>

Boh vo filozofickom mysleníEmerich Coreth
Serafínkniha SK2016-52390,00 Kč

Bože, buď milostivý

Viete, že všetky sviatosti Cirkvi majú svoj pôvod v starozákonných sviatostiach? Že zmierenie podľa Starej zmluvy bolo ťažkým a aj fyzicky náročným úkonom? Predstavte si, že musíte do chrámu priviesť býka, vlastnoručne ho zabiť, odrať z kože, rozštvrtiť, kusy mäsa podávať kňazovi, aby ich spálil; a pritom všetko spievate kajúcne žalmy! Pri takejto predstave musíme uznať, že spoveď v Katolíckej cirkvi je relatívne jednoduchý úkon. No ak ju berieme vážne, tak tiež je nesmierne náročný – vyžaduje si totiž zmenu myslenia, skutky kajúcnosti, náhradu škody... Scott Hahn si ako chlapec krátil nedeľné popoludnia krádežami v nákupných centrách. Keď ho raz prichytili, podarilo sa mu oklamať všetkých. Všetkých okrem otca. A Scott prvý raz v živote prežil, čo to znamená niekomu zlomiť srdce. Boh pozná naše hriechy a nepotrebuje naše priznanie. Potrebujeme ho my – aby sme sa naučili správne pozerať na svoj život, aby sme nenarušovali krehkú rovnováhu príčiny a následku klamstvom, zahmlievaním, prikrášľovaním. Keby nám Boh nedal sviatosť zmierenia, museli by sme ju vynájsť.

Bože, buď milostivýScott Hahn
Redemptoristikniha SK2016-52119,00 Kč

Carrel a Zola zoči - voči zázraku v Lurdoch

Jedni ho odmietajú ako číru nemožnosť. Ako je to so zázrakmi? Ako sa k nim stavia Cirkev? Ako je to s mimoriadnymi <BR>udalosťami, ku ktorým z času na čas dochádza v Lurdoch, meste zázrakov? <BR>J.M. Cassagnard v knihe Carrel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch hovorí <BR>práve o týchto skutočnostiach. V prvej časti diela rozoberá problematiku <BR>zázrakov vo všeobecnosti. Osobitne sa venuje Lurdom a postupu pri <BR>posudzovaní udalostí, ktoré sa tam odohrávajú. V ďalšej časti uvádza <BR>príklady dvoch mužov, ktorí v rozpätí jedenástich rokov boli v Lurdoch <BR>svedkami uzdravení vymykajúcich sa možnostiam vedeckého vysvetlenia. <BR>Každý reagoval po svojom. Strhujúce zážitky ich priviedli k diametrálne <BR>odlišným postojom. Knihu dopĺňa doslov Daniela Diana obsahujúci interpretáciu zázraku podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.<BR>

Carrel a Zola zoči - voči zázraku v LurdochJ.M. Cassagnard
Spolok Svätého Vojtechakniha SK2016-52158,00 Kč

Cesta túžby

Všetci snívame o skutočnom živote. Lebo hrdlačenie, ktoré často prežívame tu na zemi, málokedy možno pokladať za pravý život. Hoci kde-tu sa objaví záblesk, chvíľa, keď by sme chceli, aby zastal čas a aby tá chvíľa trvala večne. Bozk, objatie, západ slnka, kvapka rosy, prvý sneh, starosloviensky Otče náš... No čas zastaviť nevieme. Je preto náš sen, naša túžba po skutočnom živote nesplniteľná? John Eldredge tvrdí, že túžbu po šťastí, po blaženosti nám vložil do srdca Boh. Je však zasypaná množstvom iných túžob, ktorými sa pokúšame zaplniť prázdnotu v nás, keď sme vyhnali Boha zo svojho srdca. Preto autor ukazuje cestu, ako sa spod tej hory smetí vyhrabať a ísť cestou, ktorá môže byť blaženosťou už tu na zemi a ktorá potrvá večne. Ak... Ak sa odvážime túžiť. <BR>

Cesta túžbyJohn Eldredge
Redemptoristikniha SK2016-52116,00 Kč

Daň srdca domovine

Súborné dielo Jána Šveca Slavkoviana nás latentne a nevinné vtiahne do oparu nadprirodzenej poetiky, preplnenej vnútorným vibrovaním a čarom. Slavkovian bol do roku 1948 aktívny ako básnik, prozaik, prekladateľ, publicista, redaktor. Ale postupnou zmenou klímy neprirodzene zapadal do zabudnutia. S literatúrou ako takou sa viac zomkol počas štúdia teológie v Innsbrucku. Jej tvorivú inšpiráciu využil aj pri prekladoch. Prekladal z maďarčiny, francúzštiny, poľštiny, nemčiny, ruštiny, taliančiny, gréčtiny, latinčiny, albánčiny. Známy je svojím prekladom kníh Starého zákona, ale obzvlášť zaujal jeho vynikajúci preklad Zvestovanie od Paula Claudela. Hovorí sa, že človek zomiera takým spôsobom, akým žil. Slavkovian zomiera obklopený svojimi knihami.<BR>

Daň srdca domovinePrierez tvorbou básne, prózy, preklady, stateJán Švec Slavkovian
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-52290,00 Kč

Dieťa a Biblia

Autorky s dlhoročnými skúsenosťami s pedagogickou a dramatickou výchovou sa pozerajú na Bibliu ako na bohatý prameň pedagogických a dramatických podnetov pre detské vnímanie. Okrem stručného všeobecne pedagogického úvodu so zameraním.na dramatickú je kniha zbierkou hier a „scénok“ a divadelných „scenárov“ s biblickými námetmi. Tie sú odstupňované podľa schopností detí i podľa náročnosti realizácie. Dopĺňa ich inštrukčný obrazový materiál. Publikácia je výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí v kresťanskom prostredí a v kresťanskom duchu pracujú s deťmi: pre anímátorov, katechétov, pre detské tábory, centrá voľného času.<BR>

Dieťa a BibliaMária Benešová
Pavlovská
Dobrá knihakniha SK2016-52199,00 Kč

Divoký v srdci

KAŽDÝ MUŽ BOL RAZ CHLAPCOM. A každý malý chlapec má sny, veľké sny: o tom, že bude hrdinom, premôže zločincov, vykoná odvážne skutky a zachráni ohrozenú krásku. Aj každé malé dievča má svoje sny: že ju zachráni jej princ a vtiahne ju do veľkého dobrodružstva, že bude kráskou. <BR>Ale čo sa stane s týmito snami, keď vyrastieme? Vstúpte do väčšiny kostolov, rozhliadnite sa a opýtajte sa seba samých: Aký je kresťanský muž? Nepočúvajte, čo vám budú hovoriť, pozrite sa na to, čo tam uvidíte. Väčšina kresťanských mužov je ... znudených. <BR>John Eldredge v knihe Divoký v srdci vyzýva mužov k obnove ich mužského srdca, stvoreného na obraz vášnivého Boha. A pozýva ženy k tomu, aby objavili tajomstvo mužskej duše a tešili sa zo sily a divokosti, ktorú muži prinášajú tomuto svetu.<BR>

Divoký v srdciJohn Eldredge
Redemptoristikniha SK2016-52125,00 Kč

Duchovní válka

Praktický úvod do duchovního boje. Předmluva Dana Drápala. Text doprovází řada karikatur.

Duchovní válkaaneb příručka pro vojáky Ježíše KristaVladimír Vácha
KMSkniha2016-5217,00 Kč

Ekumenický dialóg

Štúdia Ekumenický dialóg nás zavádza do spoločnej problematiky vzťahu našich dvoch cirkví.<BR>

Ekumenický dialógJúlius Filo
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-5231,00 Kč

Ester

Vyprávění podle biblického příběhu. Velká písmena, celostránkové barevné kresby (kniha je především ilustrovanou publikací).

EsterMiroslav Marván
KMSkniha2016-5271,00 Kč

Eucharistická prítomnosť

„Okolnosti dnešného života nás nútia k novej interpretácii tých predstáv, cez ktoré sa k nám dostala dogma o transsubstanciácii, a to preto, aby jadro tohto učenia zostalo zachované, a pritom aby nanovo oslovovalo. (...) Potreba nájsť nové východisko pre interpretáciu eucharistickej prítomnosti je preto naliehavá. Pomocou moderných autorov chcem najprv ukázať, aké je toto nové východisko: ide o nie prírodnofilozofický, ale antropologický, a tým aj formálne sviatostný spôsob uvažovania. (...) Nové chápanie zvláštnej eucharistickej prítomnosti sa predovšetkým snaží umiestniť ju do rámca reálnej prítomnosti Krista vo veriacom človeku a v zhromaždení spoločenstva veriacich. Takto sa obnovuje ranokresťanské chápanie: špecifická eucharistická prítomnosť plní funkciu intímnejšieho sprítomnenia Krista v každom jednotlivom veriacom a v celom spoločenstve.“ (Edward Schillebeeckx)<BR>

Eucharistická prítomnosťEdward Schillebeeck
Serafínkniha SK2016-52190,00 Kč

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes

Protest, tak ako ho chápeme dnes, je kritikou, spochybnením, odmietnutím globálnej situácie, ktorá sa nám chce vnútiť ako jediná a nemenná. Usiluje sa o zrušenie zaužívaných právnych pomerov či situácií, ktoré sú považované za zlé, aby sa namiesto nich nastolil lepší a pravdivejší poriadok, ktorý by bol vo väčšom súlade s človekom a jeho slobodou.<BR> <BR>Cieľom tejto štúdie jedného z najväčších a najznámejších odborníkov na františkánsku spiritualitu je odkryť podstatu a línie životného projektu Františka z Assisi. Autor hľadá odpoveď na otázku: Aké sú možnosti oživiť v našich časoch evanjeliový projekt života, ktorý František vyjadril vo svojich spisoch? Pri hľadaní odpovede sa neriadi len štúdiom františkánskych prameňov, ale aj skúsenosťou svojho vlastného praktického hľadania.<BR>

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnesThaddée Matura
Serafínkniha SK2016-52155,00 Kč

Hľadať a nájsť

Autorka vás na stránkach tejto knihy pozve sledovať životné osudy a spoznávať diela piatich významných spisovateľov 20. storočia. Spoločným menovateľom života a diela Sigrid Undsetovej, Paula Claudela, Archibalda Josepha Cronina, Françoisa Mauriaca a Axela Muntheho je hľadanie cesty k Bohu a odhodlanie premietnuť výsledok tohto hľadania vo svojom diele. Kniha je pozvaním siahnuť po kvalitnej beletrii, ktorá môže veľmi obohatiť naše vnútro.<BR>

Hľadať a nájsť
Dobrá knihakniha SK2016-5295,00 Kč

Impulz 2-2009

Revue pre modernú katolícku kultúru. Ročník 5.<BR> Čo ukázali prezidentské voľby. prezlečený marxizmus. Spor o cyrilo-metodské dedičstvo.<BR> Dekonštrukcia feminizmu. Generácia Y. Útecha púštnej samoty.<BR>

Impulz 2-2009
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2016-5290,00 Kč

Ján Duns Scotus

Kniha oboznamuje čitateľov so životom a teologickým dielom Dunsa Scota, jedného z najväčších františkánskych teológov.<BR>

Ján Duns ScotusŽivot a dieloGrzegorz B. Bloch
Serafínkniha SK2016-52195,00 Kč

Jedno nevyhnutelné

Studie pojednávající o důkazu Boha v díle francouzského filozofa Maurice Blondela. Jeho přístup k této problematice je konfrontován s Kantovou zásadní kritikou důkazu Boží existence.

Jedno nevyhnutelnéJúlius Pavelčík
Trinitaskniha2016-5269,00 Kč

Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučením

V konflikte medzi Ježišom a jeho protivníkmi narážajú na seba charizma a inštitúcia. Členovia veľrady veria, že musia chrániť pred Ježišom chrám, Tóru i ľud. Ale Ježiš nespochybňuje ani chrám, ani Tóru, ani ľud. Chce, naopak, Izrael zhromaždiť, aby sa konečne stal tým, čím má byť v Božích očiach. A Tóru neničí, ale vysvetľuje ju jasne v súlade s Božou vôľou. Chce, aby chrám bol tým, po čom túžili proroci: miestom skutočného uctievania Boha. Samozrejme, za tým všetkým je vyhlásenie, že zhromaždí Izrael na konci čias, že on sám je naplnením Tóry a že „tu“, teda v spoločenstve so svojimi učeníkmi, „je niekto väčší než chrám“ (Mt 12, 6). Celá veľrada i celý Izrael boli postavené pred toto opovážlivé vyhlásenie. Ježišovo umučenie nebolo len akýmisi pašiovými hrami a Ježišov kríž dekoračným predmetom, aký z neho neskôr vytvorili kresťanskí umelci. Keď tento príbeh umučenia pravidelne počúvame na bohoslužbe, môžeme si ho naozaj veľmi ľahko pomýliť s pašiovými hrami. Úlohou historicko-kritickej exegézy by malo byť práve opätovné prekonávanie tohto sakralizačného účinku. Exegéti musia stále znova poukazovať na to, čím Ježišovo umučenie v skutočnosti bolo: bola to veľmi konkrétna udalosť odohrávajúca sa uprostred reálnych mocenských záujmov, ktoré sa presadzovali so smrteľnou vážnosťou.<BR>

Ježišov posledný deň alebo Ako to bolo s Ježišovým umučenímGerhard Lohfink
Serafínkniha SK2016-52148,00 Kč

Kňazstvo a Eucharistia

Autor v tejto novej publikácii uverejnil svoje duchovné cvičenia, ktoré pred časom dával kňazom Spišskej diecézy. Kniha obsahuje meditácie s biblickými obsahmi o obidvoch témach. Meditácie sú ladené ako jednoduché biblické komentáre s teologickými a spirituálnymi dôsledkami pre život nielen kňazov, ale aj tých, ktorí sa týmito základnými kresťansko-katolíckymi obsahmi zaoberajú. Publikácia je aktuálna vzhľadom na prebiehajúci mimoriadny rok kňazov.

Kňazstvo a EucharistiaAnton Tyrol
Katolícke biblické dielokniha SK2016-52195,00 Kč

Kolonka naeb osudy lidí za protektorátu

Autor knihy patří mezi ty, co na vlastní kůži zažili traumata konce třicátých let, válku, totální nasazení, osvobození, léta poválečná i dobu nástupu komunismu. Příběhy, které rozehrává na stránkách své knihy a které vás stále a stále vtahnout do děje, nejsou autobiografií. Přesto je patrné, že autor čerpal ze svých bohatých osobních zážitků, z osudů svých přátel a blízkých.

Kolonka naeb osudy lidí za protektorátuJaroslav Šmejkal
Librikniha2016-52195,00 Kč

Krátky liturgický slovník

Pevne verím, že toto predkladané dielo bude veľmi dobrou pomôckou hlavne pre mladú generáciu, ktorá sa v posledných časoch snaží naplno pochopiť bohoslužobné dedičstvo východných Cirkví. <BR>Toto dielo má za úlohu vyplniť medzeru v oblasti byzantskej liturgickej terminológie na Slovensku.<BR>

Krátky liturgický slovníkVojtěch Boháč
Vydavateľstvo PETRAkniha SK2016-5245,00 Kč