Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Pravá sebeúcta

Autor zastává dnes už rozšířený názor, že zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr. Jeho kniha otevírá nové obzory, nabízí povzbuzení z Božího slova i jednoduchá praktická cvičení, jak na sobě v této oblasti pracovat. Pravá sebeúcta je totiž dar, jenž můžeme přijmout jen my sami, ale my sami se o něj též můžeme připravit. Zdravá sebeúcta s sebou nese mnohonásobné dobré ovoce, a naopak – nedostatek sebeúcty působí celkovou podlomenost člověka, ochromuje všechny jeho vztahy a bere mu chuť k životu.

Pravá sebeúctaJim McManus
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-05249,00 Kč

Židovské inspirace křesťanství

Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání – teologií, filosofií, religionistikou a historií. Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich další perspektivy. Jádrem knihy jsou však duchovní inspirace judaismu pro současné křesťanství.

Židovské inspirace křesťanstvíJan Samohýl
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-05259,00 Kč

Čtyři knihy o následování Krista (4.dotisk)

Následování Krista od augustiniánského mnicha Tomáše Kempenského je po Bibli nejrozšířenější knihou světové literatury. Kniha pomáhá odpoutat se od každodenního shonu a znovu najít cestu ke Kristu. Autor čelí rozpadu hodnot prostředky aktuálními i dnes.

Čtyři knihy o následování Krista (4.dotisk)Tomáš Kempenský
Cestakniha2017-05188,00 Kč

Modlitby - Prayers

Dvojjazyčné vydání modliteb pro různé příležitosti. Anglicky a česky. Z angličtiny přeložila Věra Borská.

Modlitby - Prayers
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-0523,00 Kč

Milý papeži Františku

Děti z 26 zemí poslaly papeži Františkovi dopisy doprovázené kresbami, od veselých až po ty vážné, od zvědavých až po ty hlubokomyslné. Když je papež František poprvé držel v rukou, usmál se a podotkl: „To jsou ale ošemetné otázky!“ Papež František dal najevo hlubokou lásku a úctu k dětem tím, že si našel čas, aby je vyslechl, zkoušel si představit jejich tváře a z hloubi srdce jim odpovídal. Je to srdce pastýře, jemuž na malých ovečkách v jeho stádu nesmírně záleží a které láskyplně chápe, že nejmenší ve snaze pochopit svět hledají pomoc u nás dospělých.

Milý papeži FrantiškuPapež odpovídá na dopisy dětí Papež František
Ledakniha2017-05198,00 Kč

Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouští

Čtyři děti se záhadným způsobem dostanou do příběhu hry kterou si samy vymyslely a prožívají na této pouti mnoho zajímavých události. Způsob myšlení a jednání dětí se totiž v této hře ihned mění ve skutečnost a děti okamžitě pocítí následky jejich dobrého či špatného rozhodnutí. Symbolika dějů a následky se kterými se děti setkávají otevírá oči i dospělému čtenáři.

Popoupo aneb Podivuhodná pouť pouštíZuzana Holasová
Paulínkykniha2017-05249,00 Kč

Kámen jsem dostal darem

Intimní knižní rozhovor představuje Petra Váňu, jednoho z předních představitelů současného českého křesťanského umění. Akademický sochař, který je stěžejní postavou úsilí o obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, v knize rekapituluje např. dvacetiletou práci svého týmu na zhotovení kopie této barokní památky jedinečného významu a barvitě líčí všechna úskalí, kterým bylo třeba při tom čelit. Velmi otevřeně hovoří o sochařském řemesle a jeho zákonitostech, o kameni jako materiálu i zdroji inspirace či o vlivech, které byly rozhodující v jeho vlastním uměleckém vývoji. Představuje se nejen jako svébytný moderní autor, zkušený restaurátor či tvůrce sakrálních prostor, ale také jako hluboce věřící člověk, u něhož víra v Boha prostupuje osobním životem i celou dosavadní uměleckou tvorbou. Text je doplněn unikátním fotografickým doprovodem, který mapuje život a tvorbu Petra Váni od dětství po současnost.

Kámen jsem dostal daremRozhovory se sochařem Petrem VáňouMartina Řehořová
Virgo Art s.r.o.kniha2017-04299,00 Kč

Luther - finále středověké zbožnosti

Pozoruhodný portrét Martina Luthera vychází u příležitosti velkého výročí reformace (1517- 2017). Jaké byly Lutherovy duchovní kořeny? Jaké měl zázemí a na čem stavěl duchovní život? Nebyl spíše reformátorem zbožnosti a pastýřem duší než kritikem nešvarů či napravovatelem církevních pořádků? Prof. Vokoun čerpá ze solidních pramenů a odborné literatury, přitom ale píše esejistickou formou, což knize dodává čtivost a přístupnost pro široké spektrum čtenářů. S užitkem si ji přečte akademik, který se zabývá teologií či religionistikou, ale i každý křesťan, který chce obnovit svou víru či „teologii srdce“ ze stejných zdrojů, z jakých čerpal sám Luther.

Luther - finále středověké zbožnostiJaroslav Vokoun
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-04299,00 Kč

9 tváří dominikánské svatosti

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých světcích řádu. Vyrůstají z Dominika jako ratolesti z vinného kmene a jedinečným způsobem ztvárňují různé stránky jeho kazatelského povolání: úsilí o jednotu (Jordán Saský), horlivost v obraně víry (Petr Veronský), hledání pravdy (Tomáš Akvinský), kázání krásou (Fra Angelico), lásku k církvi (Kateřina Sienská), boj za spravedlnost (Bartolomé de las Casas), mystický život (Kateřina de Ricci), starost o chudé (Martin de Porres) a obhajobu svobody (Henri-Dominique Lacordaire). A nad tím vším se jako svorník klene Dominikův „božský zápal“, oheň lásky, z něhož se rodí radost v Duchu svatém. Ona je tím kvasem a solí, díky nimž má křesťanský a řeholní život tu správnou chuť, jakou od hlasatelů evangelia požaduje sám Kristus.

9 tváří dominikánské svatostiGuy Bedouelle
Krystalkniha2017-04185,00 Kč

Deník anděla strážného

Příběhy, které autor shromáždil do této knížky, spojuje téma anděla strážného. Čtenář v nich najde povzbuzení i pobavení, a navíc možná inspiraci, jak se stát „andělem“ pro druhé.

Deník anděla strážnéhoEduard Martin
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-04189,00 Kč

Ježíšovy cesty X.

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny. V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.

Ježíšovy cesty X.František Mráček
Veritékniha2017-04225,00 Kč

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 3/16

Skutky apoštolů – kniha o počátcích církve

Salve - Revue pro teologii a duchovní život 3/16Skutky apoštolů
Krystalperiodikum2017-04100,00 Kč

Pastorační péče o psychicky nemocné

Kniha si všímá různých psychických poruch i nemocí a ukazuje, jak by se mělo v pastoraci přistupovat k těm, kdo jimi trpí. Obsahuje následující práce odborníků z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy: Co soudí církev o člověku? Pokus o shrnutí základních prvků nauky církve o člověku; Psychické problémy a psychická nemoc v pastorační praxi; Pastorace věřících křesťanů s psychickými potížemi. Dále je doplněna exkursy doc. Opatrného a také anketou, jež byla uskutečněna mezi kněžími, kteří se v pastoraci setkávají s duševně nemocnými lidmi.

Pastorační péče o psychicky nemocnéAleš Opatrný
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-04149,00 Kč

Ikona B (9044)

Ikona B (9044)
Misericordiaostatní2017-03169,00 Kč

Ikona C (9043)

Ikona C (9043)
Misericordiaostatní2017-03189,00 Kč

Americká kuchyně

Americká kuchyně
Nakladatelství Lidové novinykniha2016-5299,00 Kč

Cesta důvěry a lásky

Na mnoha příkladech ze života světice je ukázáno, že některá její vnuknutí jsou nesmírně cenná i pro dnešního člověka, zejména ve chvílích obtíží a zkoušek, a prozrazuje, jak prožívat Terezčinu důvěru ve všech oblastech života tak, aby nesla své plody.

Cesta důvěry a láskyInspirace Terezie z Lisieux pro 21. stoletíJacques Philippe
Paulínkykniha2016-52, 2015-09179,00 Kč

Cesta světem, cesta nitrem

Středověké městečko vykukující z okolní krajiny, na první pohled podobné mnoha jiným a přesto jiné: zde se země dotkal a stále dotýká nebe, zde kdysi žil původně bohaty jinoch František, který se nechal svést paní Chudobou, a dívka z urozeného rodu Klára, která lesk šperků zaměnila za režnou suknici... Sedm dní můžeš strávit v inspirativní společnosti těchto lidí, na zemi chudobných, v nebi z nejbohatších.

Cesta světem, cesta nitremMurray Bodo
Susan Saint Sing
Paulínkykniha2016-52, 2004-53115,00 Kč

Češi u Tobruku

Autentické vzpomínky českých mužů, kteří v letech 1941 a 1942 bojovali v československých uniformách u severoafrického Tobruku. Kniha mapuje osudy dobrovolníků od jejich odchodu do emigrace po roce 1939 až po přesun československé jednotky na Britské ostrovy v roce 1943. Líčí složité útěky přes Polsko a Sovětský svaz na Blízký východ, zformování 11. pěšího praporu a jeho bojovou cestu přes Sýrii a Palestinu do Egypta a dále k libyjskému Tobruku, kde se českoslovenští vojáci společně s Brity, Poláky a příslušníky dalších národností spolupodíleli na obraně tohoto strategicky významného přístavního města obklíčeného německým Afrikakorpsem. Přináší přímá svědectví o jejich vytrvalosti, odhodlání a statečnosti, se kterou vzdorovali přesile a nakonec zvítězili. Vzpomínky pamětníků doplňuje také historický komentář a historiografický popis významné bitvy.

Češi u TobrukuFrantišek Emmert
Vyšehradkniha2016-52, 2008-0199,00 Kč

Diář 2018

Diář 2018Plánovací kalendář
Krystaldiář2016-52110,00 Kč

Duchovní život dětí

Duchovní život dětíDavid Walters
Samuelkniha2016-5259,00 Kč

František a Klára z Assisi

Táto štúdia nie je filozofická, hoci kráča v stopách personalizmu. Analýza priateľstva medzi Františkom a Klárou nechce predstaviť tento osobitý zážitok iba ako cestu, ktorá odhaľuje pravú tvár človeka, ale najmä ako cestu, v ktorej toto plné uskutočňovanie ľudskosti, ak má byť po teologickej stránke otvorená božskej transcendencii, predstavuje a vyvoláva aj ďalší rozmer, pravú tvár Boha. Preto je táto analýza zasadená do rámca určitého teologického personalizmu.<BR><BR>Pomocou tohto kľúča nám priateľstvo, ktoré žiari vo Františkovi a Kláre, dá svetlo pochopiť a vysvetliť cestu dosiahnutia ľudskej plnosti, ale i cestu dosiahnutia kresťanskej plnosti. Tak je toto priateľstvo zaradené do výseku tej skutočnosti, ktorá je v konkrétnom mužovi a konkrétnej žene, žijúcich v určitom čase a na určitom mieste. To sú súradnice, ktoré ich životu a ich priateľstvu vymedzujú spoločenské, kultúrne a náboženské hranice. <BR><BR>Štúdia je rozčlenená na dve časti. V prvej časti autor hovorí o biblickom zjavení priateľstva medzi mužom a ženou. V druhej časti rozvíja zjavenie priateľstva v dejinách, t. j. „výpoveď“ o Bohu v príbehu Františka a Kláry.<BR>

František a Klára z AssisiIkona a slovo priateľstvaJesus Sanz Montes
Serafínkniha SK2016-52298,00 Kč

Jádro

JádroCesta do srdce hmoty
Academiakniha2016-52255,00 Kč

Jako rozlámaný chléb

Kniha o člověku a o Božím milosrdenství umožňuje jako v zrcadle nahlédnout do sebe sama, do vlastního nitra, a vybízí ke kajícnému zhodnocení svých postojů a skutků měřítkem dobra či zla.

Jako rozlámaný chlébPřemítání o člověku a Bohu, o jejich vzájemném vztahu, to vše nad slovy Písma.Peter G. Van Breemen
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-52, 1999-52129,00 Kč

Ježíš

Je hodné zamyšlení, čím to je: že po pádu tolika bohů v našem století je zjevné, že ten, který ztroskotal na svých nepřátelích a který byl po celou dobu svými vyznavači stále znovu zrazován, je pro bezpočet lidí stále ještě nejvýraznější osobou dlouhých lidských dějin: neobvyklý a nepochopitelný v mnoha ohledech. Je nadějí pro revolucionáře i evolucionisty, fascinuje intelektuály i antiintelektuály. Vyzývá schopné i neschopné. Pro teology, ale i pro ateisty je stále novým podnětem myšlení. Pro církve příležitostí ke kritickému sebezpytování, jestli jsou jeho náhrobkem nebo živoucími svědky a jestli ekumenicky vyzařují nade všemi církvemi až po judaismus a jiná náboženství. Gándhí: „Říkám všem hinduistům, že jejich život bude nenaplněný, když nebudou s hlubokou úctou studovat také Ježíšovo učení.“ O to naléhavější se nyní stane otázka pravdivosti: který Kristus je ten skutečný? Ani jednoduchá odpověď „Buď přátelský, Ježíš tě miluje“ nám nepomůže. V žádném případě ne natrvalo. Snadno to může být nekritický fundamentalismus nebo pietismus v hippie hávu. A kde se staví na pocitech, tam může být jméno libovolně zaměňováno: místo Che Guevary s image Ježíše, Ježíš s image Che Guevary a znovu naopak. Otázka pravdy bude muset být precizována, postavena mezi Ježíše dogmatismu a Ježíše pietismu, mezi Ježíše protestu, akce, revoluce a Ježíše pocitů, senzitivity, fantazie: Kristus snů, nebo Kristus skutečnosti? Vysněný, nebo skutečný Kristus?

JežíšHans Küng
Barristerkniha2016-52, 2013-43249,00 Kč

Jste nadějí církve ( I.a II. díl)

Během svého pontifikátu prožil Benedikt XVI. celou řadu setkání s mladými lidmi. Bohatství jeho promluv se nyní dostává v ucelené podobě k českému čtenáři. První díl mapuje průběh světových dnů mládeže a obsahuje studii P. Jana Balíka. Druhý díl přináší výběr z jeho promluv pro mládež během apoštolských cest a několik stěžejních projevů o mládeži. Čtenáři najdou na stránkách těchto knih velkou moudrost, inspiraci pro život a jistě se jich dotkne alespoň něco z toho, jak odvážně a inkulturovaně byl papež Ratzinger schopný oslovovat mladé lidi.

Jste nadějí církve ( I.a II. díl)setkávání Benedikta XVI. s mladými lidmi
Paulínkykniha2016-52, 2013-38288,00 Kč

Kam se ubírá člověk?

Lassalle si neklade za cíl dávat vyčerpávající a definitivní návod na tuto zdánlivě jednoduchou otázku, neboť ví, že vidění každého jedince poznamenala kultura, do níž se narodil. Podrobná znalost japonské kultury a asijské mentality mu jako Evropanovi umožňuje, aby se vystříhal zúženého vidění a oprostil se od předsudků, které v sobě každý kulturní model nese. Navzdory globalizaci a zhoršujícím se ekologickým podmínkám se vědomí duchovní podstaty člověka stává silnější. Lidstvo se nachází v jakémsi bodu proměny. Lassalle se nepohoršuje nad tím, že tradiční víra již mnoho lidí nevábí, ale s radostí konstatuje, že zvláště mladí lidé touží po upřímnosti a oproštění se od předsudků. Zdrojem pro toto nové myšlení bude podle Lassalla mystické poznání a mystické vědomí.

Kam se ubírá člověk?Hugo M. SJ Enomiya - Lassalle
Cestakniha2016-5269,00 Kč

Když je život zraněn

Tato kniha je „první vlaštovkou“ pro ty, kteří potřebují pomoci, kteří potřebují uzdravit své zranění, a také pro ty, kteří žijí v blízkosti lidí různě vnitřně zraněných a kteří jsou pověřeni službou je doprovázet. Autor knihy nás zve k vytvoření kultury života. Na příkladech ukazuje, jak lze životní zranění odhalit a jak je lze léčit skrze důvěru, doprovázení a naslouchání, zprostředkované Otcovství a útěchu, aby tak zraněný člověk objevil pravdu o sobě a přijal svůj život v jeho celosti.

Když je život zraněnPhilippe Madre
Paulínkykniha2016-52, 2007-0189,00 Kč

Koncelebrační mešní texty

Mešní formulář v plném znění. Texty modliteb jsou určené pro koncelebraci a všechny jsou uváděny dvojjazyčně, zároveň v českém a latinském jazyce. <BR>úvodem: Ze Všeobecných pokynů k Římskému misálu <BR>Mešní řád <BR>Vlastní texty pro různé příležitosti - v první až čtvrté eucharistické modlitbě.

Koncelebrační mešní texty
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2016-52, 2001-01159,00 Kč

Kouzelná baterka

Franta, obyčejný kluk, touží po pejskovi. Pejsek doma však nepřichází v úvahu! Naštěstí dostane od kouzelného dědečka baterku, která světlem oživuje úplně obyčejné věci. Třeba odhozené plastové láhve, jehličí, klacky, tkaničky nebo špačky cigaret. Jenže to není jen tak! O oživlé něco by se měl Franta umět postarat. S pejskem z pet lahve to ještě jde, ale co s oživlým chuchvalcem vlasů nebo obrovitánskou housenkou z peřin?<BR>Ilustrátorka Michaela Kukovičková (*1968) oživila nehybné obrázky, písmena a struktury ze starých časopisů a sestavila z nich svět paralelní, pohádkový.<BR>Nové vydání kultové knihy!

Kouzelná baterkaOlga Černá
Michaela Kukovičová
Nakladatelství GplusG Baobabkniha2016-52, 2012-21269,00 Kč