Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek. Pravopis a výslovnost slov, skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, nejužívanější zeměpisná jména, běžné zkratky a značky.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnostJosef Filipec
Academiakniha2017-09, 2004-53395,00 Kč

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (4.vyd.)

Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a značek. Pravopis a výslovnost slov, skloňování a časování, výklady slovních významů, synonyma, antonyma, homonyma, přehled tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a příjmení, nejužívanější zeměpisná jména, běžné zkratky a značky.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (4.vyd.)S dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Academiakniha2017-09, 2009-53195,00 Kč

Slovo nádeje

Slovo nádejeFormy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve
Dobrá knihakniha SK2017-09219,00 Kč

Stručně a podle abecedy

Drobné bonmoty, meditace a texty spolu s několika autorovými básněmi jsou úsměvné i smutné, ironické i laskavé, sentimentální v tom nejkrásnějším smyslu, ale i tvrdé s podtónem odpuštění.

Stručně a podle abecedyRoman Brandstaetter
Cestakniha2017-0945,00 Kč

Sudoku na deku

Sudoku na deku
Academiakniha2017-09, 2009-0159,00 Kč

Synoptické evanjeliá

Ďalšia knižka poľského biblistu podáva úvod do Evanjelií Marka, Matúša a Lukáša, oboznamuje s ich vznikom, s metódami skúmania, porovnáva tieto synoptické evanjeliá a podáva aj niekoľko exegeticko-teologických komentárov k vybraným textom. Knižka môže byť praktickou pomôckou pre štúdium prvých troch evanjelií. Prof. Hugolin Langkammer (1930) sa venuje exegéze a biblickej teológii. V roku 1946 vstúpil do rehole františkánov a roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Študoval vo Vroclave a v Kłodzku (1949 - 1955) a potom v Lubline na Katolíckej univerzite (1955 - 1961), kde získal doktorát teológie. V rokoch 1963 - 1966 študoval biblistiku a orientalistiku na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Roku 1967 nastúpil na Katedru Nového zákona na Katolíckej univerzite v Lubline. Prednášal aj na Pápežskej teologickej fakulte vo Vroclave a na Teologickej fakulte Univerzity Opolského, kde bol vedúcim Katedry biblickej homiletiky. Vo vydavateľstve Serafín vyšli jeho knihy Nový zákon o Ježišovom umučení a smrti, kde podrobne analyzuje a vykladá novozákonné texty o utrpení a smrti Ježiša Krista, a Stručný úvod do kníh Starého zákona.<BR>

Synoptické evanjeliáHugolin Langkammer
Serafínkniha SK2017-09185,00 Kč

Teológia ako praktická veda - Prologus et liber primus

Diskusia o nevyhnutnosti, predmete a vedeckom chápaní teológie bola v dobe Dunsa Scota veľmi aktuálna. Scotus proti mienke filozofov zastáva tézu, že nadprirodzená náuka je nevyhnutná a potrebná. Chápaním teológie ako praktickej vedy výrazne prispieva k jej novému ponímaniu. Prvá časť šesťdielnej bilingválnej série. Pred vlastný text Dunsa Scota je zaradená obsiahla štúdia znalca jeho diela a prekladateľa Dr. Michala Chabadu.<BR>

Teológia ako praktická veda - Prologus et liber primusJán Duns Scotus
Serafínkniha SK2017-09320,00 Kč

Teologická etika Nového zákona

"Nový zákon nepozná pojem etiky, zdôrazňuje však úlohu premýšľať nad životom a ukázať, ako má vyzerať patričné konanie... Všetky novozákonné spisy sa vzťahujú na určitú situáciu ranokresťanského spoločensztva a nie sú teda systematickou rozpravou o etike, ktorá by sa venovala určitým témam na spôsob traktátu. Etické ponaučenie z nich vyplýva ako konkrétna výzva." (Eduard Lohse) Autor predkladá náčrt novozákonnej etiky v historickom poradí. Začína Ježišovým ohlasovaním, resp. kerygmou raného kresťanstva,potom sa venuje veľkým teologickým svedkom Nového zákona - Pavlovi, synoptickým evanjeliám a jánovským spisom. Napokon sa venuje tzv. neskorým spisom - deuteropavlovským a katolíckym listom a Apokalypse.<BR>

Teologická etika Nového zákonaEduard Lohse
Serafínkniha SK2017-09245,00 Kč

Tri anjelské pozdravenia

Ide o zbierku rôznych životných príbehov ľudí, ktorí okúsili silnú pomoc Panny Márie skrze účinnú pobožnosť troch "Zdravas Mária" (Raduj sa, Bohorodička).

Tri anjelské pozdraveniaklúč do nebaGiuseppe Pasquali
Redemptoristikniha SK2017-0996,00 Kč

Všade Ťa vidím

Všade Ťa vidímHenny Fiebigová-Siváková
Lúčkniha SK2017-0992,00 Kč

Z túžby podeliť sa

Marián Gavenda v roku 1988 emigroval do Talianska. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu Nepomucenum, prvý cyklus filozofie a teológie absolvoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Spolupracoval s vydavateľstvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme a so slovenskou sekciou Vatikánskeho rozhlasu. Po návrate na Slovensko pôsobil ako kaplán v Bratislave a Leviciach. V roku 2001 mu Ján Pavol II. udelil titul pápežský prelát.<BR>

Z túžby podeliť saFragmenty z vysielaní Vatikánskeho rozhlasu v rokoch 1988-1993Marián Gavenda
Serafínkniha SK2017-09120,00 Kč

Život pod hviezdou

Životopisné dielo historika Ivana A. Petranského prináša na pozadí historických udalostí slovenských dejín prvej polovice 20.storočia sondu do osudov jezuitského novica Tomáša Dezidera Munka a jeho rodiny. Napriek svojej úprimnej príslušnosti ku kresťanstvu a nespornému významu pre slovenskú spoločnosť musela táto rodina v čase rasových perzekúcií zo strany nacistického Nemecka zaplatiť za svoj židovský pôvod životom. Tomáš Munk sa tak ako jediný Slovák nedobrovoľne zaradil medzi desiatky jezuitov, ktorých počas druhej svetovej vojny zavraždili nacisti.<BR>

Život pod hviezdouIvan A. Petranský
Vydavateľstvo Michala Vaškakniha SK2017-09590,00 Kč

Kdo mi vypnul mozek?

Je prokázáno, že to, jakým způsobem myslíme, ovlivňuje naše chování, naše studijní výsledky, a dokonce i naše zdraví a úspěch. DR. CAROLINE LEAF se ve své knize: Kdo mi vypnul mozek? věnuje tématům týkajících se optimálního způsobu myšlení a zabývá se činností mozku. Témata: myšlení a učení, ovládání svého myšlenkového života, zvládání stresu, překonávání mentálních, emočních a duchovních obtíží. Máte někdy pocit, jako kdyby se vám najednou „vypnul mozek”? Cítili jste se někdy bez odvahy, nesoustředění, nebo zdrceni? Potýkáte se ve vašem životě nebo v životě vaší rodiny s nějakými nezdravými vzorci, které nemůžete prolomit?

Kdo mi vypnul mozek?Kontrola toxických myšlenek a energiíCaroline Leaf
Universe Presskniha2017-09399,00 Kč

Co kdybychom se vzali?

Kniha pro přípravu snoubenců na manželství. A co kdybychom se vzali? Jít do tohoto vzrušujícího dobrodružství, kterým je manželství? Ale máme na to? Jak poznáme, že jsme na to dostatečně připraveni? Jak zajistit, aby naše rozhodování bylo opravdu svobodné? Na takovéto a podobné otázky se pokoušejí dát odpověď autoři této knihy. Je určena nejen těm, kteří se chtějí připravovat na svatbu, ale i těm, kteří je doprovázejí. Otevírá řadu témat, o kterých by měli zamilovaní mluvit a formou velmi osobních otázek, které uzavírají téměř každou kapitolu, umožní dvojicím o nich přemýšlet a spolu o případných problémech otevřeně mluvit.

Co kdybychom se vzali?Jak poznat, že jsme připraveni.Cédric Burgun
Bénédicte Lucereau
Paulínkykniha2017-08219,00 Kč

Hosana 3

Po deseti letech od vydání druhého dílu Hosany vychází třetí díl tohoto oblíbeného křesťanského zpěvníku. Obsahuje na 350 nových písní od známých autorů (Karel Řežábek, Jiří Černý, Jana Svobodová-Březovská, Bob Fliedr), ale i od dosud ne tolik známých hudebníků (Martin Gřiva, Vojtěch Král, Benedikta Forejtová, Petr Šabaka a další). Hosana 3 obsahuje také několik nových mešních ordinarií a v jejím třetím oddílu naleznete kompletní soubor písní pro děti jak z obou předchozích Hosan, tak řadu zcela nových dětských písniček.

Hosana 3
Portálzpěvník2017-08, 2005-52325,00 Kč

František z Assisi

František… miloval Boha a skutečně a doopravdy miloval lidi. Nemiloval lidstvo, nýbrž lidi, a nemiloval křesťanství, nýbrž Krista. Nemůžete číst evangelium, a přitom považovat ukřižování za jakýsi dodatečný nápad či zvrat nebo nehodu v Kristově životě; očividně je smyslem příběhu jako hrot meče, toho meče, který pronikl srdce Matky Boží. A nebudete moci číst příběh muže nazývaného Zrcadlo Kristovo, aniž byste chápali jeho závěrečné období jakožto muže bolesti, aniž byste oceňovali vhodnost toho, že v oblaku tajemství a osamělosti přijal nehojící se věčné rány, které mu nezpůsobila lidská ruka a které uzdravují svět. (ukázka) Prorockou esej o svatém Františkovi napsal Chesterton roku 1923. Zdá se, že promlouvá k dnešnímu čtenáři a k mentalitě doby snad ještě aktuálněji než tenkrát.

František z AssisiGilbert Keith Chesterton
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-08199,00 Kč

Františkáni z Bronxu

Františkáni z BronxuLuc Adrian
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-08279,00 Kč

Hosana 1 (dotisk 6.vyd)

Zpěvník Hosana obsahuje písně dosud nepublikované a výběr písní nejen z nejznámějších zpěvníků (Cantate, Magnificat, Hlaholík, Effatha), ale i zpěvníků hudebních skupin a jednotlivců.<BR>Zpěvník je určen především pro společné zpívání ve společenstvích při modlitebních nebo jiných setkáních.<BR>Má čtyři části:<BR>1.písně<BR>2.mešní celky<BR>3.zpěvy z Taizé<BR>4.písně před jídlem a po jídle.<BR>Výběr písní je usnadněn přehlednými rejstříky.

Hosana 1 (dotisk 6.vyd)Zpěvník křesťanských písní
Portálzpěvník2017-08, 2007-01277,00 Kč

Papež František a jeho jezuitské kořeny

Autor popisuje zakotvení papeže Františka v jezuitském řádu a ignaciánské spiritualitě. Jaký je Františkův duchovní styl? Jaký je jeho „způsob jednání“? Jaké jsou principy jeho rozlišování? Jak konkrétně ho ovlivnily velké postavy jezuitského řádu? Jaký vliv mělo to, že je jezuitou, na jeho působení v Argentině? A jak nyní působí na celosvětovou církev? Čím může „ignaciánská stopa“ inspirovat další křesťany na cestě víry a křesťanské služby? Odpovědi nabízí provinciál jezuitů v Německu, skutečný znalec problematiky.

Papež František a jeho jezuitské kořenyStefan Kiechle
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-08149,00 Kč

A přesto říci životu ano (4. vydání)

Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života. Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“

A přesto říci životu ano (4. vydání)Psycholog prožívá koncentrační táborViktor E. Frankl
Karmelitánské nakladatelstvíkniha2017-07279,00 Kč

Čas žít

PZnámý autor spirituálních knih Guy Gilbert hledá v dnešní době moudrost a upozorňuje, jak je potřebná a jak příklady a vzory moudrých lidí scházejí. Jak ale moudrost pěstovat? Jeho drobná, ale hluboká kniha je o malých, ale přitom zásadních principech, které člověku pomáhají neutopit se ve víru současného světa, ale stavět na skále duchovních pravd a skrze ně nově objevit život a kvalitu jeho prožívání. Typicky se tak v knize prolíná svět lidí na okraji, o které se Guy stará, a svět spirituální se svými jiskrami krásy, naděje a smyslu. Vedle zcela konkrétních rad – hledání ticha, neotročení mobilům, skromnost v jídle, užívání volného času apod. – ukazuje i na zásadní obecné principy, které osvědčuje svou hlubokou životní zkušeností. Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme např. Bratr vyvržených, Evangelium svatého lotra, Srdce v ohni, Ať se ti život povede!, Partnerství, Štěstí, Pokora aj.

Čas žítGuy Gilbert
Portálkniha2017-07149,00 Kč

Jak se připravit na puberťáky?

V této knize výchovný poradce James B. Stenson soustředí své zkušenosti na žáky v letech před střední školou, a na nejsvízelnější otázky, které pokládají svým rodičům: Proč mi nevěříte? Proč mi říkáte, jak se nesmím oblékat? Proč mě neustále napomínáte za moje chování? Tyto výslechy úspěšně přežijí ti rodiče, kteří se na ně roky připravovali. Aby byli připraveni, musí svým mladým dospělým poskytnout jasné morální vedení a využít podporu ostatních rodičů. Téma uzavírá sekcí otázek a odpovědí, které by měli rodiče prostudovat raději ještě předtím, než se objeví problémy.

Jak se připravit na puberťáky?James B. Stenson
Axiskniha2017-0799,00 Kč

Rozjímání o křesťanském životě

Kniha Rozjímání o křesťanském životě nabízí meditace a komentáře k různým aspektům vnitřního života. Je skvělou pomůckou pro ty, kdo chtějí posílit svou víru a mít láskyplnější vztah s Pánem.

Rozjímání o křesťanském životěSalvador Canals
Axiskniha2017-07180,00 Kč

Hospodinův Zákon v pěti knihách Mojžíšových

Kniha je v zásadě přehledem o obsahu a vývoji interpretace prvních pěti knih Bible, takzvaného Mojžíšova zákona. Forma zpracování téma zpřístupňuje i širšímu okruhu zájemců. Autorský text doprovázejí krátké ukázky hebrejského textu s překladem. Úvod čtenáře seznámí se základními pojmy, rozsahem, obsahem a literárními druhy biblických knih. Přibližuje literárněhistorické problémy a poměrně rozsáhlé dějiny exegeze až po aktuální stav bádání. Následující tři kapitoly se soustřeďují na velké úseky biblického vyprávění Tóry: „dějiny“ počátků, příběhy patriarchů ve vyprávěcích cyklech a konečně příběhy Mojžíše a jeho lidu při cestě z Egypta do zaslíbené země. Na vyprávění logicky navazuje i legislativa – zvlášť významné jsou Desatero, smlouva a tři velké právní kodexy v knihách Tóry. Závěr stručně hodnotí dopady Tóry na další biblické knihy a tradici, zejména židovskou a křesťanskou. Publikaci lze využít jak pro systematické studium, tak jako informaci o základních teologických liniích a pojmech v Tóře.

Hospodinův Zákon v pěti knihách MojžíšovýchPetr Větrovec
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2017-06179,00 Kč

Pastorální teologie pro laiky

Čím více se v katolické církvi doceňuje význam obdarování, která každý křesťan dostává, tím více je také třeba mluvit o úkolech, které z toho v oblasti pastorace plynou. Nejde zdaleka jen o opakovaně konstatovaný nedostatek kněží v mnoha zemích, ale o zodpovědné využívání Božích obdarování pro život církve. Všichni pokřtění mají účast na kněžském, prorockém a královském úřadě Kristově. Z toho plynoucí uschopnění a úkoly neplatí jen pro nositele služebného kněžství, ale adekvátním způsobem pro všechny. Nejde o „klerikalizaci laiků“, ale o co nejplnější život mystického těla Kristova, jehož jsou biskupové, kněží, jáhni, řeholníci, řeholnice a laici údy. Proto se jeví jako potřebné zabývat se pastorální teologií v takovém úhlu pohledu, který laikům ozřejmuje pastoraci v církvi a současně pobízí k podílu na pastorační činnosti, která by měla základy v pastorální teologii, přiměřené životním rolím laiků.

Pastorální teologie pro laikyAleš Opatrný
Nakladatelství Pavel Mervartkniha2017-06199,00 Kč

Oremus

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že vstupní modlitby jsou jak po stránce jazykové, tak obsahové živým organismem, který se už po staletí touží dotknout svého Tvůrce a Spasitele, vždy však skrze jazyk a myšlení určité doby a kultury. Tato kniha by se tedy dala považovat za příspěvek k diskusi o povaze a podobě dnešní liturgie, za organický most mezi zastánci jakési „liturgické archeologie“ a postkoncilního „vytrhávání liturgie z kořenů“.

OremusKomentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgieRadek Tichý
Krystalkniha2017-06225,00 Kč

Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřekly

Co jsou vlastně ta "ženská práva"?Jaké důsledky mají snahy o "zrovnoprávnění žen"? Jak je používají samotné ženy? Jak je vnímají děti? Takové otázky si klade autorka této knihy. Při hledání odpovědi si ověřila, že během pátrání po cíli cesty se překvapivě můžeme dostat do bodu, od něhož jsme vyšli.

Chvála ženy statečné aneb co nám feministky neřeklyIlona Burdová
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2017-06119,00 Kč

Na cestě k Bohu aneb Průvodce modlitbou (4.vyd)

Sbírka modliteb pro děti.

Na cestě k Bohu aneb Průvodce modlitbou (4.vyd)Pavel Jagoš
Kartuziánské nakladatelstvíkniha2017-0685,00 Kč

O Boží moci II.

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách. Dílo vznikalo v Římě v letech 1265–1266, a badatelé se dokonce domnívají, že jde o jakési průzkumné texty před závěrečnou redakcí první části Sumy teologie, především otázek 75–89. Druhý díl překladu QD De potentia přináší otázky 3 a 4, které se zabývají problematikou stvoření.

O Boží moci II.Tomáš Akvinský
Krystalkniha2017-06430,00 Kč

Postní obnova (CD)

Zvukový záznam pořadu, který pro vysílání v TV Noe vyrobilo Telepace, s.r.o.<BR>1. Modlitba, půst a almužna<BR>2. Pokušení Páně<BR>3. Rozmluva se Samařankou<BR>4. Uzdravení slepce<BR>5. Vzkříšení Lazara<BR>6. Vjezd do Jeruzaléma<BR>7. Velikonoční triduum

Postní obnova (CD)Vojtěch Kodet
Karmelitánské nakladatelstvíCD MP32017-05129,00 Kč