Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Milosrdenstvo Pánovo

Zborník modlitieb Cirkvi pri zosnulých.

Milosrdenstvo PánovoJozef JurkoBenskniha SK0001-0136,00 Kč

Miluj a dělej, co chceš

Svatého Augustina by bylo možné nazvat "mužem superlativů", je nejznámějším církevním otcem a snad také tím, jenž byl nejvíce milován, ale proti němuž se také nejvíce vystupovalo, byl též nejvýznamnějším a nejvzdělanějším učitelem s největším množstvím následovníků. Celý Augustinův životní příběh se odvíjí od jeho neobyčejné duchovní cesty. Bůh jej učinil "typickým příkladem" člověka, jenž se zcela obrátil ke Kristu. V tomto smyslu mají augustinova díla dvojnásobnou cenu, neboť nás vtahují do jeho životního příběhu, dokonce do jeho nejniternějších trýzní, a zároveň nás pozvedají k úvahám o nejvyšších křesťanských hodnotách. Miluj a dělej, co chceš - Úvahy hledajícího srdce, je soubor textů vyňatých z neobyčejně rozsáhlé tvorby svatého Augustina. Kniha zachycující učení tohoto významného církevního otce nám má zprostředkovat rady a pravidla pro život směřující k Bohu, má v nás upevnit a rozhojnit onen nadpřirozený život, jenž nám dává žít z Boha a pro Boha.

Miluj a dělej, co chcešÚvahy hledajícího srdceAntonio RivasPaulínkykniha0001-01198,00 Kč

Ministrantská knížka

Průvodce ministrantskou službou podle zásad hnutí „Pueri Domini“. Knížka je určena pro práci s ministranty v rámci školního roku. Rozlišuje tři období ministrantské služby – období přípravy, ministrování a lektorské služby. V přípravném období se adept služby u oltáře seznámí se vším o liturgii a liturgickém prostoru. Tato část končí přípravou na obřad přijetí mezi ministranty. Období ministrování je rozvrženo na sedm roků. Každý rok doprovází ministranta světec jako příklad služby Bohu a lidem. Světec je průvodcem i lektorské služby. Ministrantská knížka obsahuje také přílohu modliteb (před a po mši svaté, po svatém přijímání).

Ministrantská knížkaJosef JanštaMCMkniha0001-0159,00 Kč

Misia - Mission

Jedinečná kniha o slovenských saleziánskych misionároch od uznávanej dvojice žurnalistov - reportéra Petra Kubínyiho a fotografa Alana Hyžu. Sugestívne ladené príbehy sú umocnené emocionálnymi fotografiami. Časť z týchto textov bola uverejnená v rokoch 2008 - 2009 v týždenníku Žurnál, vďaka čomu získali obaja autori niekoľko prestížnych novinárskych ocenení. Kniha je preto výnimočne luxusne viazaná a tlačená na špeciálnom papieri. Texty sú súvisle v slovenskom aj anglickom jazyku.

Misia - MissionSlovenskí saleziáni vo sveteAlan HyžaDon Boscokniha SK0001-01858,00 Kč

Missa de angelis

Kazety s gregoriánským zpěvem nám umožňují nahlédnout do podivuhodného světa středověké liturgie. Gregoriánský zpěv je především zhudebněnou modlitbou, která po staletí vznikala uvnitř komunit při slavení liturgie. Má velkou hodnotu pro celou evropskou kulturu: dává nám možnost proniknout až k jejím kořenům, do doby raného středověku.

Missa de angelisA zpěvy liturgického roku PaulínkyMC0001-01160,00 Kč

Mláďata

Další z oblíbených malých leporelek naší edice Perličky. Obsahuje krásné fotografie mláďat.

Mláďata Librexkniha0001-0149,00 Kč

Mladí jdou s Kristem

Sborníček křížových cest pro děti a mládež, který může posloužit k soukromé i společné modlitbě v kostele, ve společenství, doma i v přírodě.

Mladí jdou s KristemVěnceslava FišerováTrinitaskniha0001-0149,00 Kč

Moc v cirkvi

Moc sa vinie celými dejinami Cirkvi. Vystupuje v rôznych formách, v rôznych oblastiach a v rôznych odvetviach. Moc, ktorá dnes existuje v Cirkvi, je dedičstvom dlhej tradície...

Moc v cirkviJohn L. McKenzieVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-0178,00 Kč

Modli sa srdcom

Ak chcete byť blízko a bližšie najväčšiemu priateľovi ľudí Ježišovi Kristovi, potom sa zastavte nad touto knihou. Ona vás veľmi jednoducho naučí, ako máte rozmýšľať a ako máte v určitej chvíli milovať Boha a blížneho, bez lásky ktorého ani modlitba nemôže byť účinná.

Táto kniha sa nikomu nevyhráža, nehovorí o treste Božom, ale o Božej láske. Ona nás volá a pozýva, aby sme boli hrdé a zbožné deti Božie. Volá nás, aby sme sa nasledovaním Ježišovho evanjelia stali svätými.

Modli sa srdcomSlavko BarbarićSerafínkniha SK0001-0178,00 Kč

Modli se srdcem

Kniha nevyhrožuje, nemluví o Božích trestech, ale o Boží lásce. Volá nás a vyzývá, abychom se stali velkými skrze Ježíšovo evangelium. Zve všechny unavené a obtížené, aby se silou Ježíšova evangelia zotavili a osvobodili.

Modli se srdcemSlavko BarbaričMCMkniha0001-0153,00 Kč

Modlitba Otců pouště

V modlitbě lze najít Boha, který naši duši osvobozuje z pout smrti a jehož nekonečná láska dává smysl každé existenci. Jak toho skutečně docílit, to nám ukazují právě zkušenosti Otců, které mají nadčasovou platnost.

Modlitba Otců pouštěBonaventura J. ŠtivarMCMkniha0001-0137,00 Kč

Modlitbový denník 2008

Drahý priateľ v Kristovi,..

... držíš v rukách Modlitbový denník,
ktorý je doplnkom časopisu Slovo medzi nami.
Má byť pomôckou k prehĺbeniu osobnej modlitby a možno aj tento spôsob zapisovania ti pomôže spätne vidieť a spoznať cesty, ktorými ťa Boh vedie. Nech ťa Pán naplní radosťou a úžasom z toho, ako koná v tvojom živote.

Zapíš si...
... čokoľvek ti Pán hovorí
... citáty zo Svätého písma, ktoré ťa oslovia
... osobné úvahy nad citátmi z Biblie
... svoje zápasy a výhry
... inšpirujúce výroky svätých
... modlitbové úmysly za seba a za iných
... vyslyšané modlitby
... osobné modlitby

Modlitbový denník 2008Marián KováčikRedemptoristikniha SK0001-0196,00 Kč

Modlitebná knižka pre starších

Modlitebná knižka pre staršíchMartin UháľVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK0001-01117,00 Kč

Môj filozofický testament

Najúspešnejšia kniha r. 1999. Kniha vyznačujúca sa ľahkosťou i humorom pri vážnych témach. Filozof sa zamýšľa nadpodstatnými otázkami, ktoré kladie život. Pritom to nie je suché filozofovanie, ale živý a humorný, veľmi invenčný dialóg rôznych veľkých osobností, ktoré prichádzuajú k jeho smrteľnému lôžku, alebo na jeho pohreb, alebo svedčia o ňom pri poslednom súde.

Môj filozofický testament Dobrá knihakniha SK0001-0188,00 Kč

Môj pamätník k pr.sv.prijímaniu

Viete, že ste sa dva razy narodili? Prvý raz, keď vám vaši drahí rodičia dali život pre tento krásny svet. Poznáte dátum svojho narodenia. Druhý raz, keď ste boli pokrstení. Aj dátum tohto druhého narodenia iste poznáte. Tento dátum je dôležitejší, ako ten prvý. Táto knižka vám pomôže, aby ste si zapamätali krásne okamihy z prvého svätého prijímania.

Môj pamätník k pr.sv.prijímaniuMilan Rúfus
Ján Sucháň
Vydavateľstvo Juniorkniha SK0001-01164,00 Kč

Moje druhé ja

Tvojou prácou, môj drahý priateľ, je maľovať portrét. Závisí od toho tvoje šťastie teraz i naveky.

Čí portrét? Môj. Ako? Svojím životom.

Môj Otec ti dal plátno, štetce, farby a miestnosť, v ktorej máš pracovať, Predmet, ktorý máš reprodukovať.
Plátno je tvoj život; štetce sú tvoje myšlienky, slová a skutky; farby sú inšpirácie, pokušenia, skúšky a radosti, s ktorými sa stretávaš;
miestnosť je tvoje poslanie v živote a ja som Predmet.

Usporiadaj svoj život tak, že keď sa na teba môj Otec pozrie, uvidí môj obraz. Dovoľ mi, aby som ti pomohol. Chcem, aby si si „obliekol Krista“, aby som bol v tebe a ty vo mne a tak môžeš mať väčší podiel na mojej prirodzenosti, ako som ja mal podiel na tvojej prirodzenosti. Aby som ti v tom pomohol, stal som sa pravým človekom, celým človekom od narodenia po smrť. Ukázal som ti, ako Boh chce, aby človek žil.

Usiluj sa napodobňovať osobitne tie moje čnosti, ktoré sú najpotrebnejšie pre tvoje miesto v živote. Takto si „oblečieš Krista“. Takto mi dovolíš, aby som v tebe plnšie žil.

Moje druhé jaKristus hovorí o prežívaní viery ZAEXkniha SK0001-01195,00 Kč

Moje modlitební knížka

Tato knížečka je určena rodičům a malým dětem jako inspirace při společné modlitbě. Najdeme zde modlitby určené k nejrůznějším příležitostem v životě dítěte a krásné barevné ilustrace plné fantazie

Moje modlitební knížka Doronkniha0001-0159,00 Kč

Moje první přijímání

Každý rodič jistě rád navždy zachytí nejvýznamnější okamžiky života svého dítěte, např. první přijímaní. Album určitě i po mnoha letech vyvolá příjemné vzpomínky. Kniha je plná krásně malovaných rámečků, připravených pro nalepení fotografií vašeho potomka, včetně kolonek pro popis dalších důležitých údajů a informací. Polstrovaná pevná vazba lux

Moje první přijímáníAnna Serna VaraSunkniha0001-01259,00 Kč

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia tomus prodromus

Tomus prodromus, úvodní díl ediční řady bohemikálních pramenů, jež byly vydány některým z papežských úřadů a dochovaly se ve vatikánském archivu nebo v archivech příjemeckých, předchází svou materií dosud vydaným svazkům. Svazek zahrnuje písemnosti listinné i hospodářské povahy doby prvních tří avignonských papežů, které se týkají území nebo osob tehdejšího českého státu, tj. Čech, Moravy a Slezska, menší měrou i Horní Lužice.

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia tomus prodromusActa pontificum Romanorum Clementis V., Johannis XXII. et Benedicti XII. (1305 - 1342)Zdeňka HledíkováAcademiakniha0001-01950,00 Kč

Mozaika moudrosti

Drobné postřehy a úvahy premonstrátského kněze.

Mozaika moudrostiJosef DoubravaCestakniha0001-0159,00 Kč

Mrazík

Mrazík je legendární ruská pohádka o pracovité Nastěnce, statečném, ale samolibém Ivanovi a lásce, která si poradí se zlou macechou stejně jako s mrazivým kouzlem berly mrazilky. Nastěnka, bohatýr Ivan, Marfuša a děda Mrazík v knižní podobě klasické pohádky o dobru, zlu a lásce, která překoná všechny nástrahy.

MrazíkB. SmudekJ+J Moravakniha0001-01205,00 Kč

Na cestě k Bohu aneb průvodce modlitbou

Sbírka modliteb pro děti

Na cestě k Bohu aneb průvodce modlitbouPavel JagošKartuziánské nakladatelstvíkniha0001-0175,00 Kč

Na horách balzamových

V této knize opět potkáváme Milost a Slávu, kdysi Bázlivou, z knihy Hannah Hurnardové Jako laň na výšinách. Kdo totiž došel na výšiny království Lásky, nemůže si nalezený poklad nechat jen pro sebe. Touží podělit se o něj s druhými. Proto je čtenář pozván, aby se s Milostí a Slávou vypravil za novým dobrodružstvím, v němž může objevit, jak se i špatné vlastnosti a povahové slabosti mohou proměnit ve svůj pravý opak, v nádherné dary.

Na horách balzamovýchHannah HurnardováPaulínkykniha0001-01198,00 Kč

Na misijných cestách

Kniha aj DVD priblíži ďaleké kraje, národy a kmene a povzbudí nás, aby sme si rozšírili nielen pohľad, ale aj srdce na celý svet a pomohli v misijnom úsilí, ktoré zároveň prispieva k obnove a posile viery. Dielo podáva obraz o živote Cirkvi v rozličných svetadieloch (Afrika, Ázia, Amerika, Oceánia, Európa). DVD obsahuje dokumentárne filmy s použitím autentických videozáberov archívu kardinála Jozefa Tomka.

Na misijných cestáchJozef TomkoSpolok Svätého Vojtechakniha SK0001-01286,00 Kč

Na památku - Díky za Tvé přátelství

Malé knížečky „kolibřího" formátu s barevnými ilustracemi a citáty nebo výroky, kterými můžete obdarovat své blízké - partnery, přátele nebo členy rodiny při různých příležitostech, přičemž si můžete vybrat z různých titulů. Výběr citátů Vám pomůže vyjádřit správná slova v pravý čas.

Na památku - Díky za Tvé přátelstvíMyšlenky o přátelství pro někoho jedinečného Doronkniha0001-0185,00 Kč

Náboženství v boji o Palestinu

Kniha se soustřeďuje na střet judaismu, islámu a křesťanství v souvislosti se současným etnicko-politickým konfliktem na území historické Palestiny.

Náboženství v boji o PalestinuJudaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktuMiloš MendelAtlantiskniha0001-01198,00 Kč

Náčrt dejín Slovenskej žurnalistiky

Náčrt dejín Slovenskej žurnalistikyDanuša SerafínováKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01343,00 Kč

Náčrt dejín svetovej žurnalistiky

Náčrt dejín svetovej žurnalistikyDanuša SerafínováKatolícka univerzita v Ružomberkukniha SK0001-01343,00 Kč

Naděje má jméno Ježíš

Křížová cesta pro mladé.

Naděje má jméno JežíšKřížová cesta mladých Paulínkykniha0001-01148,00 Kč

Najkrajšie bájky

Súbor najznámejších francúzkych bájok, ktoré sú jednoducho prerozprávané s milými ilustráciami a poučením na konci každého príbehu.

Najkrajšie bájkyJean de La FontaineVydavateľstvo Juniorkniha SK0001-01172,00 Kč