Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Hoši na řece

Humorně laděný deník dvojčat Sámy a Dáni z putovního tábora vodních skautů.

Hoši na řeceJaroslav NovákLeprezkniha1992-5358,00 Kč

Idea a třetí muž

Idea a třetí mužPetr RezekOikoymenhkniha1992-530,00 Kč

Jarmark života

Jarmark života, který se v této knize dostává poprvé souborně k svým čtenářům, ukončil Jaroslav Durych své rituální spisovatelské mlčení. Soubor dvou prozaických a dvou veršovaných částí psal v letech 1913 až 1925.Obsáhlý obraz milosti a protivenství plných životů příslušníků dvou generací v pohádkově krásné krajině středověkých lesů, hor a měst je jeho první cyklické dílo, epicky rozsáhlé a lyricky hluboké.

Jarmark životaJaroslav DurychRoad Prahakniha1992-5378,00 Kč

Jeruzalém v dějin.spásy

Čtenář především užasne, že tuto knihu, prozrazující hlubokou a dopodrobna prorozjímanou znalost Písma svatého, nenapsal kněz, ale ženatý jáhen, otec tří dětí. Vede nás jako za ruku od stvoření prvního člověka na "svaté skále" Jerušalaimu po křivolakých cestách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události, vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin. Některá autorova tvrzení mohou ovšem vyvolat diskusi. Ale vcelku bude toto dílo zajímat nejen křesťany všech vyznání, ale i naše "starší bratry a sestry", kteří se hlásí k praotci Abrahámovi a k Mojžíšovi a kterým se zde dostává plného zadostiučinění. (Což není zanedbatelné zejména v této době, kdy se znovu ozývají rasistické tendence.) Rozhodně máme všichni v této knize základnu pro mezikonfesijní dialog, a hlavně pro vzájemné porozumění a spolupráci.

Jeruzalém v dějin.spásyEtienne DahlerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53129,00 Kč

Kázanie na hore

Prednášky.

Kázanie na horeBenedict Thomas VivianoSURSUMkniha SK1992-5336,00 Kč

Každý začátek v mateřské škole je těžký

Vstup do mateřské školky přináší mnoho problémů nejen pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky. Mnoho rodičů najednou zjistí, že jeich dítě se ve školce chová jinak než doma, a ptá se: "Je toto chování normální? " "Zvládne naše dítě docházku do mateřské školy? " "Jak můžeme dítěti při vstupu do školky pomoci? "V této knížce najdete na takové otázky odpověď.

Každý začátek v mateřské škole je těžkýBettina Haefele
Maria Wolf-Filsinger
Portálkniha1992-5331,00 Kč

Kristus nebo Vodnář?

Kristus nebo Vodnář?Danneels GodfroedKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5325,00 Kč

Kristus vrchol zjevení

Lze víra rozumově zdůvodnit?

Kristus vrchol zjeveníFundamentální teologieAlbert LangVelehradkniha1992-5346,00 Kč

Latinská syntaktická cvičení

Cvičebnice je určena posluchačům klasické filologie. Jednotlivé lekce se člení na tři části: překlad z latiny do češtiny, procvičování gramatických jevů a překlad z češtiny do latiny. Cvičebnici doplňuje latinsko - český a česko - latinský slovník. Předpokladem ke zvládnutí textu je dobrá znalost morfologie a základních syntaktických jevů.

Latinská syntaktická cvičeníse slovníkemAntonín BartoněkKarolinumkniha1992-5340,00 Kč

Literární a teologický úvod do Nového zákona

Shrnutí poznatků, k nimž v posledních desetiletích dospělo studium novozákonních textů.

Literární a teologický úvod do Nového zákonaPetr PokornýVyšehradkniha1992-53108,00 Kč

Milénium břevnovského kláštera

Sborník vědeckých statí věnovaný klíčovým otázkám dějin kláštera a jeho místu v dějinách české kultury. Sborník doplněný bohatým obrazovým materiálem připravila Filozofická fakulta UK ve spolupráci s předními českými historiky umění a dalšími odborníky.

Milénium břevnovského klášteraIvan Hlaváček
Marie Bláhová
Karolinumkniha1992-53150,00 Kč

Mnoho hlasů - jedna víra

Dvacet sedm knih spojených v novozákonním kánonu tvoří základní písemný dokument a trvalé měřítko křesťanské víry. Co se dnešnímu čtenáři předkládá jako jedna kniha (Nový zákon), je však ve skutečnosti sbírka nejen literárně, nýbrž i teologicky velmi různorodých knih. V díle Mnoho hlasů – jedna víra líčí Felix Porsch hlavní rysy teologického a christologického vývoje Nového zákona a všímá si zvláštností jednotlivých stadií tradice i novozákonních knih. Významná část Porschovy práce je věnována podstatě a ústředním tématům pavlovské teologie a jejímu dalšímu vývoji v popavlovské době. Tento úvod do Nového zákona nechce nahrazovat známé vědecké teologie. Jeho cílem je umožnit také neodborníkům srozumitelný a vědecky zodpovědný přístup k bohatství novozákonních knih.

Mnoho hlasů - jedna víraFelix PorschZvonkniha1992-5366,00 Kč

Moc víry a víra v moc

Studie o fenoménu moci, reedice samizdatového vydání.

Moc víry a víra v mocJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-5348,00 Kč

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice

V samotě karmelitánského kláštera v Dijonu napsala v listopadu 1904 sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice podivuhodný text, modlitbu k Nejsvětější Trojici, vytrysklou z hlubin její oddané lásky. O tom, jak je toto dílko aktuální i pro nás a právě pro nás, pojednává kniha francouzského teologa.

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější TrojiceMůj Bože v Trojici, Tobě se klanímPhilippe FerlayKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5399,00 Kč

Na okraj čteného a rozjímaného

Duchovní deník obsahující myšlenky a poznámky z přečtené literatury, které svědčí o hloubce duchovního života a rozhledu Františka Cinka.

Na okraj čteného a rozjímanéhoDeník preláta profesora Dr. Františka CinkaVojtěch TkadlčíkMCMkniha1992-5330,00 Kč

Návrat k Bohu s Pannou Marií

Teologické výklady o aktu zasvěcení a roli Panny Marie v tomto náboženském procesu.

Návrat k Bohu s Pannou MariíRené LaurentinSignum unitatiskniha1992-5338,00 Kč

Noví mučedníci

Kniha se zabývá pojmem mučednictví a popisuje životy moderních mučedníků. V textu se můžeme setkat například s těmito osobnostmi: Maxmilián Maria Kolbe, Michal Augustin Pro, Editha Steinová ( Terezie Benedikta od Kříže), Titus Brandsma.

Noví mučedníciJaroslav NěmecMCMkniha1992-5322,00 Kč

Nový zákon - žalmy - přísloví (kat. č. 1310)

Český ekumenický překlad textu Nového zákona, Knihy žalmů a Knihy přísloví. Toto vydání nemá odkazy ani poznámkový aparát a každý verš začíná na samostatném řádku.

Nový zákon - žalmy - přísloví (kat. č. 1310) CBSkniha1992-53139,00 Kč

O čem všem je Bible

Encyklopedická publikace obsahující větší počet mapek, tabulek, grafů a vyobrazení. To vše může čtenářům usnadnit seznámení s biblickou zvěstí a porozumět jejímu poselství.Toto encyklopedické vydání vychází z klasického díla H.Maersové.Úvod ke knize napsali Billy a Ruth Grahamovi.

O čem všem je BibleEncyklopedické vydáníFrances BlankenbakerPokojkniha1992-53150,00 Kč

Obnova svátostí

Stručný a praktický průvodce, který objasňuje smysl svátostí v duchovním životě.

Obnova svátostíP. Metoděj OFMCap. Sládek
Alvernakniha1992-5320,00 Kč

Ovidiova poslední láska

Román o jednom z největších římských básníků.

Ovidiova poslední láskaJaromíra SekotováAtlantiskniha1992-53126,00 Kč

Panenství

Kniha známého italského autora věnovaná panenství a jeho duchovnímu rozměru. Text tvoří součást trilogie Panenství, Chudoba, Poslušnost.

PanenstvíRaniero CantalamessaKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5334,00 Kč

Pastores dabo vobis

Pastores dabo vobisO výchově kněží v současných podmínkách Jan Pavel II.Zvonkniha1992-5348,00 Kč

Plótinos čili prostota pohledu

Uvedení do Plótinovy filosofie.

Plótinos čili prostota pohleduPierre HadotOikoymenhkniha1992-5388,00 Kč

Protože navždy trvá dlouho

Kdo je mnich? Je to člověk stojící mimo náš svět? Je odchod do kláštera rezignací a únikem před neradostnou skutečností moderní konzumní společnosti? Rodí se mnišské povolání ze zoufalství, nebo z lásky? Na všechny tyto otázky najdeme odpověď ve fascinující, hluboké a pravdivé zpovědi starého cisterciáckého mnicha. Tato kniha není určena uzavřenému okruhu řeholníků, nýbrž zcela záměrně a systematicky otevírá "třináctou komnatu" laikům, křesťanům, zkrátka všem těm, kterým v srdci neschází ona "citlivá struna", kterou dokáže naladit pouze Bůh - pokud mu ji ovšem dáme k dispozici. A pak poznáme, že být mnichem je něco zcela přirozeného, něco navýsost lidského, něco, bez čeho se svět neobejde.

Protože navždy trvá dlouho Otec JeronýmKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5361,00 Kč

Příběhy z Bible (kat. č. 1809)

Převyprávěné biblické příběhy pro děti a mládež. Z anglického originálu (původní vydání v Dánsku r. 1989) přeložila A. Lukešová. V publikaci jsou převyprávěné a ilustrované základní části biblických knih.

Příběhy z Bible (kat. č. 1809)Motero José PérezCBSkniha1992-53399,00 Kč

Příchovická fara

Historie Příchovického společenství.

Příchovická fara Flétnakniha1992-5315,00 Kč

Řecké dědictví v Orientu

Zasvěcený popis rozmachu hellénistické kultury a jejího vlivu na obrovské území od Egypta po Indii.

Řecké dědictví v OrientuPetr PokornýOikoymenhkniha1992-53138,00 Kč

Sedm listů Melinovi

Četba této zralé autorovy prvotiny poprvé vydané v roce 1948 je po dlouhých letech o to úchvatnější, že teprve dnes je širší veřejnost připravena chápat, jak geniálně autor předjal základní otázky spjaté s existencí umělce, výkladem jeho práce a jejího smyslu.

Sedm listů MelinoviJosef ŠafáříkAtlantiskniha1992-53242,00 Kč

Služebnice Pána

"Zahrada uzamčená, studnice zapečetěná". Tak nazývá Duch svatý v liturgii svou Neposkvrněnou Snoubenku, Pannu Marii. Adrienne von Speyer, mystička a duchovní dcera vynikajícího teologa, jakým byl Hans Urs von Balthasar, se odvažuje v hlubokém nazírání vniknout za tento "zámek", za tuto neporušitelnou pečeť a nás ve své knize vtahuje do tajemství Požehnané mezi ženami. Ukazuje nám, jak byla Maria ve všech událostech své existence ustavičné, absolutní "ANO" Bohu a jeho plánům, a tím ji staví před oči jako vzor nejen zasvěceným duším, ale všem, kdo se nespokojují s průměrným křesťanským životem.Kniha předpokládá náročnějšího čtenáře, žádá od něho pozorné usebrání a zahloubání. Ale když představuje svatou Pannu z tohoto hlubokého, často překvapivého zorného úhlu v různých momentech jejího života, prožívaného vedle vtěleného Slova a svatého Josefa, skýtá všem vítané obohacení a prohloubení i pro rozjímavou modlitbu růžence.

Služebnice PánaAdrienne von SpeyrKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53199,00 Kč