Hledám autoraHledám názevHledám podnázevHledám nakladatele 
Obálka Množství Titul Podtitul Autor Nakladatel Druh Vydáno DPC 

Biblická konkordance k textu Bible kralické (kat. čís. 4834)

Konkordance, kterou zpracoval L. B. Kašpar. Dodnes velice praktická a velmi používaná pomůcka při studiu a četbě Bible.
Fotomechanický přetisk vydání z roku 1933

Biblická konkordance k textu Bible kralické (kat. čís. 4834) CBSkniha1992-53129,00 Kč

Bloudění

Příběh Čecha prožívajícího v pobělohorské době hlubokou krizi a provázeného láskou dívky španělského původu, která mu přináší zvěst o zakotvení v pevné víře.

BlouděníJaroslav DurychAtlantiskniha1992-53290,00 Kč

Cesta k člověku

Autor v této knize nabízí několik možností uplatnění zásad křesťanské etiky v dnešní společnosti.

Cesta k člověkuAktuální otázky tržní společnosti a křesťanská etikaBedřich Vymětalík
Friedhelm Hengsbach
Scriptumkniha1992-5325,00 Kč

Církev právě zrozená

Kniha švýcarského evangelického faráře shrnující stručnou formou historii prvotní církve.

Církev právě zrozenáKapitoly ze života prvních křesťanůBernard Gilli?ron
Mlýnkniha1992-5369,00 Kč

Cokoliv jste učinili ...

Cokoliv jste učinili ...Láska jako Ideál. Ježíš v bratruChiara LubichováNové městokniha1992-5344,00 Kč

Člověk ve svých dějinách

Příběh člověka. Odkud je a kam směřuje?

Člověk ve svých dějináchCarl Friedrich von WeizsäckerScriptumkniha1992-5382,00 Kč

Dějiny vesmíru a smysl stvoření

Francouzský filosof Claude Tresmontant (1925) je autorem více než dvou desítek prací, z nichž některé vyšly česky: Esej o hebrejském myšlení, Základní pojmy křesťanské metafyziky, Základy teologie. Od počátku 80. let se soustavně věnuje biblické kritice. Kniha Dějiny vesmíru a smysl stvoření je souborem sedmi přednášek z let 1977-1985. Namísto doslovu je do knihy zařazen autorův rozhovor s Robertem Découtem.

Dějiny vesmíru a smysl stvořeníClaude TresmontantAcademiakniha1992-53168,00 Kč

Dialog o víře

Setkání dvou zajímavých osobností.

Dialog o vířeEva Kantůrková
Josef Zvěřina
Scriptumkniha1992-5335,00 Kč

Dopisy příteli

Reedice samizdatového vydání dopisů našeho předního filosofa zachycujících duchovní atmosféru prvních měsíců Charty 77.

Dopisy příteliLadislav HejdánekOikoymenhkniha1992-5354,00 Kč

Duha nad svatou zemí

Kniha seznamuje s životem "Malé arabky" - karmelitky sestry Marie od Ukřižovaného. Tato předchůdkyně sv. Terezie z Lisieux je symbolem snahy o porozumění západního křesťanství s východním a symbolem snah o dialog křesťanství s islamem. Na středním východě je uctívána stejně vroucně křesťany i muslimy.

Duha nad svatou zemíHans Rossi
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5349,00 Kč

Duchovní cesta

Tato drobná kniha může zprostředkovat první seznámení s kardinálem Suenensem, který patřil mezi velké postavy 2. Vatikánského koncilu a zasloužil se o uvedení charismatického hnutí do katolické církve.

Duchovní cestaLeo Suenens
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5365,00 Kč

Duchovní jednání

Je vhodné, aby byl kněz také manažerem, stavitelem, ekonomem? Je nutné, aby byl úředníkem, organizátorem a obřadníkem? Jaké je místo laika v životě farnosti? Co tvoří podstatu kněžské služby? Potřeba nejrůznějších aktivit a úbytek kněží stále zvyšují nebezpečí povrchních přístupů a neduchovního jednání. Co tedy znamená zůstat věrný Duchu ve službě v církvi? To nám v této knize objasňuje předseda německé biskupské konference Msgre. Karl Lehmann.

Duchovní jednáníKarl Lehmann
Karmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5369,00 Kč

Filosofie 1

Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii.

Filosofie 1Svazek 1.- Úvod do filosofie, Filosofická logikaJiří FuchsKrystalkniha1992-53124,00 Kč

Giordano Bruno

Životopis věnovaný osobnosti Giordana Bruna.

Giordano BrunoKarel MáchaPetrovkniha1992-53116,00 Kč

Hledejte moji tvář

Modlitba musí vycházet ze zkušenosti každého člověka. Jen jsou-li naše modlitby spojeny s naším životem, můžeme se dopátrat jeho duchovního smyslu. V této knížce se píše o rozmanitých metodách rozjímání a modlitby, rozšířených a oblíbených v křesťanské tradici: o meditaci nad Písmem svatým, o kontemplaci podle sv. Ignáce, o Ježíšově modlitbě a modlitbě v mlčení. Nejde o teologické úvahy, spíše o popis a vysvětlení konkrétních kroků při praktikování jednotlivých způsobů modlitby. Tak nabízí knížka praktické návody jak mohou osvědčené metody rozjímání a modlitby být plodné pro dnešní lidi.

Hledejte moji tvářPeter KösterKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53129,00 Kč

Hoc sme ešte deti

Kniha Hoc sme ešte deti, tvorí pomerne rozsiahly výber spevov pre deti. Stále platí, že kto v kostole spieva, dvakrát sa modlí. Preto Vám želáme radostnú oslavu Pána. Lebo na chválu Božiu máme ustavične spievať. Publikácia je časovo delená: Advent, Vianoce, Pôstne obdobie, Veľkonočné obdobie, K Duchu Svätému, Obdobie cez rok, K prvému svätému prijímaniu a K Panne Márii.

Hoc sme ešte detiJozef MarčinVydavateľstvo Michala Vaškakniha SK1992-5334,00 Kč

Hoši na řece

Humorně laděný deník dvojčat Sámy a Dáni z putovního tábora vodních skautů.

Hoši na řeceJaroslav NovákLeprezkniha1992-5358,00 Kč

Idea a třetí muž

Idea a třetí mužPetr RezekOikoymenhkniha1992-530,00 Kč

Jarmark života

Jarmark života, který se v této knize dostává poprvé souborně k svým čtenářům, ukončil Jaroslav Durych své rituální spisovatelské mlčení. Soubor dvou prozaických a dvou veršovaných částí psal v letech 1913 až 1925.Obsáhlý obraz milosti a protivenství plných životů příslušníků dvou generací v pohádkově krásné krajině středověkých lesů, hor a měst je jeho první cyklické dílo, epicky rozsáhlé a lyricky hluboké.

Jarmark životaJaroslav DurychRoad Prahakniha1992-5378,00 Kč

Jeruzalém v dějin.spásy

Čtenář především užasne, že tuto knihu, prozrazující hlubokou a dopodrobna prorozjímanou znalost Písma svatého, nenapsal kněz, ale ženatý jáhen, otec tří dětí. Vede nás jako za ruku od stvoření prvního člověka na "svaté skále" Jerušalaimu po křivolakých cestách putujícího lidu až k zářivým výhledům na Jeruzalém nebeský v Apokalypse. Místo, od počátku vyvolené Bohem, kde se odehrávají všechny klíčové události, vyvstává před naším zrakem jako těžiště celých dějin. Některá autorova tvrzení mohou ovšem vyvolat diskusi. Ale vcelku bude toto dílo zajímat nejen křesťany všech vyznání, ale i naše "starší bratry a sestry", kteří se hlásí k praotci Abrahámovi a k Mojžíšovi a kterým se zde dostává plného zadostiučinění. (Což není zanedbatelné zejména v této době, kdy se znovu ozývají rasistické tendence.) Rozhodně máme všichni v této knize základnu pro mezikonfesijní dialog, a hlavně pro vzájemné porozumění a spolupráci.

Jeruzalém v dějin.spásyEtienne DahlerKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-53129,00 Kč

Kázanie na hore

Prednášky.

Kázanie na horeBenedict Thomas VivianoSURSUMkniha SK1992-5336,00 Kč

Každý začátek v mateřské škole je těžký

Vstup do mateřské školky přináší mnoho problémů nejen pro dítě, ale i pro rodiče a učitelky. Mnoho rodičů najednou zjistí, že jeich dítě se ve školce chová jinak než doma, a ptá se: "Je toto chování normální? " "Zvládne naše dítě docházku do mateřské školy? " "Jak můžeme dítěti při vstupu do školky pomoci? "V této knížce najdete na takové otázky odpověď.

Každý začátek v mateřské škole je těžkýBettina Haefele
Maria Wolf-Filsinger
Portálkniha1992-5331,00 Kč

Kristus nebo Vodnář?

Kristus nebo Vodnář?Danneels GodfroedKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5325,00 Kč

Kristus vrchol zjevení

Lze víra rozumově zdůvodnit?

Kristus vrchol zjeveníFundamentální teologieAlbert LangVelehradkniha1992-5346,00 Kč

Latinská syntaktická cvičení

Cvičebnice je určena posluchačům klasické filologie. Jednotlivé lekce se člení na tři části: překlad z latiny do češtiny, procvičování gramatických jevů a překlad z češtiny do latiny. Cvičebnici doplňuje latinsko - český a česko - latinský slovník. Předpokladem ke zvládnutí textu je dobrá znalost morfologie a základních syntaktických jevů.

Latinská syntaktická cvičeníse slovníkemAntonín BartoněkKarolinumkniha1992-5340,00 Kč

Literární a teologický úvod do Nového zákona

Shrnutí poznatků, k nimž v posledních desetiletích dospělo studium novozákonních textů.

Literární a teologický úvod do Nového zákonaPetr PokornýVyšehradkniha1992-53108,00 Kč

Milénium břevnovského kláštera

Sborník vědeckých statí věnovaný klíčovým otázkám dějin kláštera a jeho místu v dějinách české kultury. Sborník doplněný bohatým obrazovým materiálem připravila Filozofická fakulta UK ve spolupráci s předními českými historiky umění a dalšími odborníky.

Milénium břevnovského klášteraIvan Hlaváček
Marie Bláhová
Karolinumkniha1992-53150,00 Kč

Mnoho hlasů - jedna víra

Dvacet sedm knih spojených v novozákonním kánonu tvoří základní písemný dokument a trvalé měřítko křesťanské víry. Co se dnešnímu čtenáři předkládá jako jedna kniha (Nový zákon), je však ve skutečnosti sbírka nejen literárně, nýbrž i teologicky velmi různorodých knih. V díle Mnoho hlasů – jedna víra líčí Felix Porsch hlavní rysy teologického a christologického vývoje Nového zákona a všímá si zvláštností jednotlivých stadií tradice i novozákonních knih. Významná část Porschovy práce je věnována podstatě a ústředním tématům pavlovské teologie a jejímu dalšímu vývoji v popavlovské době. Tento úvod do Nového zákona nechce nahrazovat známé vědecké teologie. Jeho cílem je umožnit také neodborníkům srozumitelný a vědecky zodpovědný přístup k bohatství novozákonních knih.

Mnoho hlasů - jedna víraFelix PorschZvonkniha1992-5366,00 Kč

Moc víry a víra v moc

Studie o fenoménu moci, reedice samizdatového vydání.

Moc víry a víra v mocJakub S. TrojanOikoymenhkniha1992-5348,00 Kč

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější Trojice

V samotě karmelitánského kláštera v Dijonu napsala v listopadu 1904 sestra Alžběta od Nejsvětější Trojice podivuhodný text, modlitbu k Nejsvětější Trojici, vytrysklou z hlubin její oddané lásky. O tom, jak je toto dílko aktuální i pro nás a právě pro nás, pojednává kniha francouzského teologa.

Modlitba blahoslavené Alžběty od Nejsvětější TrojiceMůj Bože v Trojici, Tobě se klanímPhilippe FerlayKarmelitánské nakladatelstvíkniha1992-5399,00 Kč